program „ seksualność w życiu”

advertisement
PROGRAM „ SEKSUALNOŚĆ W ŻYCIU”
Kościerzyna 2013
Problematyka:
Temat seksualności towarzyszy nam od początku życia, jednak zainteresowanie nim
zwiększa się w okresie adolescencji. Okres dojrzewania jest szczególnie „obarczony”
pojawieniem
się
nowych
wyzwań,
oczekiwań,
doświadczeń
(m.in.
rodzice/opiekunowie/wychowawcy traktują ich niekiedy jako dzieci innym razem jako dorośli;
nowa szkoła, środowisko, nauczyciele, grupa rówieśnicza). Wszelkie działania mają na celu
zaspokojenie zobowiązań innych, a do tego dochodzi potrzeba indywidualności, kreowania
swojej osobowości, własnego Ja. Presja rówieśników, moda na różne style zachowań (w tym
ryzykowne, agresywne), subkultury jest na tyle silne, że młody człowiek nie jest w stanie bez
wsparcia innych zrezygnować z nich. Z uwagi na zwiększające się zjawisko ciąż u
młodocianych matek, podejmowanie zachowań seksualnych, w tym współżycia seksualnego,
w ryzykowny sposób, zmiana obrazu i pojęcia seksu istnieje duża potrzeba prowadzenia
rozmów, zajęć z młodzieżą na ten temat w sposób szczery, otwarty i dojrzały. W naszej
pracy
coraz
częściej
zauważamy,
że
nastolatki
nie
podejmują
rozmów
z
rodzicami/opiekunami na tematy seksualne, jeśli to robią to bezskutecznie, co może być
spowodowane brakiem gotowości ze strony dorosłych, dla których jest to temat tabu. W
konsekwencji poszukują informacji wśród rówieśników, w mediach (Internecie, TV, gazetach,
filmach… itp.) gdzie często znajdują się fałszywe, wyidealizowane informacje. Uzyskana
wiedza często przyczynia się do wygórowanych oczekiwań seksualnych względem siebie,
partnera/-ów czy niskiej samooceny.
Część I
Cele programu:
odkrycie szerokiej definicji seksualności (fizyczność a emocjonalność, słownictwo i
konsekwencje używania wulgaryzmów, układ rozrodczy),
zwiększenie wiedzy i obalenie mitów związanych z seksualnością i antykoncepcją
(zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy, uzupełnienie jej),
dostarczenie wiedzy na temat zdrowia i higieny (w tym infekcje i choroby
przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS),
zdobycie i zweryfikowanie wiedzy na temat zachowań seksualnych (w tym
ryzykownych), które niosą za sobą ryzyko ciąży, infekcji, chorób przenoszonych
drogą płciową oraz ich zapobiegania.
Tematyka:
Wprowadzenie, zapoznanie się z tematyką zajęć, ustalenie zasad spotkań i
oczekiwań uczestników, integracja grupy. (1- 2 spotkanie),
Czym jest seksualność? ( 1-2 spotkań,
Poznanie praw seksualności. (1 spotkanie)
„Slang”. (1 spotkanie)
Fakty i mity seksualności, antykoncepcji. (1-2 spotkań)
Zdrowie i higiena. Antykoncepcja. (1-2 spotkań)
Część II
Cele programu:
- pobudzenie odpowiedzialności za podjęcie decyzji o współżyciu
- uświadomienie nastolatkom możliwych konsekwencji podjęcia współżycia
- dalsze pokazywanie zachowań seksualnych związanych z dużym ryzykiem /”galerianki”,
prostytucja, „sponsoring”/
- propagowanie troski o zdrowie /choroby weneryczne/
- pokazanie nowych, bezpiecznych form antykoncepcji
- pobudzenie świadomości, uzyskanie szerokiej wiedzy na temat przemocy seksualnej
Tematyka:
1. Spotkanie ze specjalistami:
1.1.
„Wczesna inicjacja seksualna” spotkanie z Położną z Poradni K (1 spotkanie).
1.2.
„Profilaktyka przemocy seksualnej” spotkanie z seksuologiem (1 spotkanie).
1.3.
„Młodzi rodzice” spotkanie ze starszymi, a jednak młodymi rodzicami mające
na celu uzyskanie informacji na temat wczesnego macierzyństwa, roli rodzica
i trudności jakie można napotkać oraz jak z nimi sobie radzić.
2. Film „Bejbi Blues”, analiza problematyki filmu, dyskusja z uczestnikami (1 spotkanie).
3.Galerianki”, analiza problematyki filmu, dyskusja z uczestnikami (1 spotkanie).
4.Wizyta w Domu Samotnej Matki – rozmowa z pensjonariuszkami (zależne od ilości
chętnych).
Oferta filmów może ulec zmianie.
Zasięg: Warsztaty dotyczące sfery psychoseksualnej człowieka skierowane do młodzieży.
Nastolatki przystępujące do programu nie są dzielone ze względu na płeć (chyba, że
zaistnieje taka potrzeba), wiek, doświadczenie seksualne i jego konsekwencje. Pamiętamy
jednak o tym przy tworzeniu grup terapeutycznych.
Forma: Psychodrama, warsztaty, wykłady, ćwiczenie w parach oraz grupowe, burza
mózgów. Rozszerzenie programu o zaproszenie specjalistów: seksuologa, ginekologa,
położną; wprowadzenie filmów, wyjazdów edukacyjnych… itp. Program podlega ciągłej
aktualizacji i wdrażaniu nowych form pracy z młodzieżą.
Czas: Zajęcia cykliczne- 1x roku (chyba, że zaistnieje potrzeba częstszych spotkań.), ilość
spotkań /od 6 do 10 z każdej części programu/ dostosowana do grupy, zależna od jej
aktywności i zaangażowania.
W części pierwszej uczestnicy biorą udział tylko jeden raz, w części drugiej, w związku z
aktualizacją i modyfikacjami programu, młodzież może uczestniczyć bez ograniczeń.
OSOBY PROWADZĄCE:
Psycholog i Pedagog,
Download