Test - Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana

advertisement
Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Rabie Wyżnej
34- 721 Raba Wyżna 65
[email protected]
V Międzygimnazjalna Olimpiada Z Fizyki
dla Gimnazjalistów w roku szkolnym
2008/2009
Zadania Etapu Międzygimnazjalnego:
Drogi gimnazjalisto!
 Olimpiada rozpocznie się o godzinie 1030 w dniu 14. 05. 2009r
 Na rozwiązanie testu przeznaczono czas 90 minut.
 Pamiętaj, nie używaj korektora i kalkulatora matematycznego, ani telefonu
komórkowego
 Korzystaj z Układu Okresowego dołączonego do testu oraz zwykłego kalkulatora
 W zadaniach otwartych pamiętaj o komentarzu, pełnych obliczeniach, sprawdzeniu
jednostek oraz podaniu pełnych odpowiedzi
 Pytania testowe są jednokrotnego wyboru
 Możesz korzystać z brudnopisu, jednakże nie podlega on ocenie
 Stwierdzenie niesamodzielności pracy spowoduje dyskwalifikację w olimpiadzie
Powodzenia !!!
Twórca testu:
mgr Agnieszka Karasińska – matematyk, fizyk – Zespół Szkolno- Gimnazjalny- Królówka
Organizatorzy:
mgr Wiesława Wiatrak, mgr Katarzyna Kluszczyńska
1
1. Jądro bizmutu 210Bi po emisji cząstki β- przechodzi w jądro Po, które zawiera: (0-1pkt)
a) 210 protonów
b) 84 protony i 126 neutrony
c) 84 protony i 210 neutronów
d) 84 protony i 146 neutrony
2. Oblicz w minutach, jak długo trzeba czekać na zagotowanie się wody w szklance za pomocą
grzałki elektrycznej o mocy 500 W. Zakładamy, że temperatura początkowa wody jest równa
temperaturze otoczenia, to jest 20 0C, masa wody wynosi 0,25 kg. Na ogrzanie wody idzie 80%
pobranej energii elektrycznej, woda wrze w temperaturze 1000C. Ciepło właściwe wody wynosi
𝐽
4200𝑘𝑔∗𝐾. (0-5pkt)
3. Z wysokości h= 20m spada na Ziemię kamień o masie m= 2 kg i wbija się w nią na głębokość
s=10 cm. Przyjmując, że ruch kamienia w Ziemi jest jednostajnie opóźniony, oblicz: (0-13pkt)
a) Czas trwania ruchu kamienia w Ziemi
b) Siłę hamującą
4. Oblicz masę Ziemi wiedząc, że promień Ziemi R= 6370 km, stała grawitacji G= 6,673*10-11
𝑁𝑚2
𝑘𝑔2
,
2
a przyspieszenie grawitacyjne g = 9,81 m/s . (0-4pkt)
5. Księżyc znajduje się w odległości d= 60 R od Ziemi i obiega japo okręgu. Jego okres obiegu
wynosi T= 27,3 doby. Oblicz przyspieszenie dośrodkowe Księżyca (R= 6370 km- promień Ziemi).
(0-6pkt)
6. Jeśli wartość ładunku elementarnego 1,6 * 10-19C, to na metalowej kulce, na której zgromadzono
ładunek 16* 10-9C jest: (0-1pkt)
a) 1010 ładunków elementarnych
b) 1011 ładunków elementarnych
c) 109 ładunków elementarnych
d) 1019 ładunków elementarnych
7. Która z Planet w Układzie Słonecznym znajduje się najbliżej, a która najdalej od Słońca? (0-2pkt)
a) Najbliżej ……………………………
b) Najdalej ……………………………
8. Jaką prędkość należy nadać satelicie Księżyca, aby krążył na wysokości h= 300 km nad jego
powierzchnią? Masa Księżyca M= 7,35* 1022 kg, a jego promień Rk= 1783 km. (0-3pkt)
9. Pojęciom oznaczonym cyframi przyporządkuj informację oznaczone literami: (0-3pkt)
I.
II.
III.
IV.
V.
Kosmologia jest działem astrofizyki
Rok świetlny (1 ly) jest to droga (odległość)
Parsek (1 pc) jest to
Według I Prawa Keplera
Według II Prawa Keplera
a) Promień wodzący planety zakreśla w równych odstępach czasu równe pola
b) Zajmującym się ewolucją Wszechświata jako całości
c) Odległość, z której widać promień orbity Ziemi wokół Słońca pod kątem 1 sekundy
łuku
2
d) Jaką światło przebywa w ciągu roku
e) Orbitą każdej planety jest elipsa, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ogniw
tej elipsy
10. Energia elektryczna wytwarzana jest przede wszystkim w elektrowniach węglowych. Podaj trzy
sposoby wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych. (0-2pkt)
11. Ile protonów i neutronów
10
11
12
14
15
6 C , 6 C , 6 C , 6 C , 6 C (0-2pkt)
znajduje
się
w
jądrach
następujących
izotopów
węgla:
12. Do wody o masie m1= 1 kg i temperaturze t1= 600C wlewamy wodę o masie m2= 0,5 kg i
temperaturze T2= 293K. Oblicz temperaturę końcową wody, po wyrównaniu się temperatur.
Zakładamy, że woda o masie m1 znajduje sięw termosie. (0-5pkt)
13. Poniżej podano trzy kryształy odmiany alotropowej węgla. Podpisz każdy z nich: (0-3pkt)
A……………………………
B…………………………………
3
C……………………………
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards