ENERGIA WEWNĘTRZNA- POZIOM PODSTAWOWY

advertisement
ENERGIA WEWNĘTRZNA- poziom podstawowy
INSTRUKCJA DO ZADAŃ 1-4:
1/ Wypisz dane i szukaną ( jeśli masz problem z poprawnym określeniem danych, spójrz na
jednostki i porównaj je z zapisem wielkości fizycznych w zeszycie )
2/ Z tabeli w książce wypisz wartości ciepła właściwego potrzebnych substancji.
3/ Skorzystaj ze wzoru podanego poniżej na ciepło ( energię) i odpowiednio przekształć wzór,
pamiętając o tym, że należy dwie strony równania podzielić przez wszystkie wielkości
fizyczne znajdujące się przy szukanej w zdaniu wielkości fizycznej.
Q= cw · m · ∆ T
4/ Podstaw do wzoru i oblicz, pamiętaj o jednostkach i udzieleniu na końcu odpowiedzi.
5/ Pamiętaj, że ∆ t ( C )= ∆ T( K ) 
ZADANIA:
1/ Co to znaczy, że ciepło właściwe porcelany wynosi 800 J/kg · K. Ile energii pobierze
porcelanowy kubek o masie 0,1 kg, gdy podczas parzenia herbaty zmieni temperaturę
o 80 C .
2/ Do 1 kg wody dostarczono 84000J energii. Oblicz przyrost temperatury ogrzewanej wody.
3/ Bryłka metalu o masie 0,3 kg, oziębiając się o 400 C, oddała 46680 J ciepła. Oblicz ciepło
właściwe metalu. Jaki to metal?
4/ Jaka była masa gliceryny, jeżeli po dostarczeniu jej energii cieplnej równej 2000kJ jej
temperatura podniosła się z 0C do 120  C? cw gliceryny wynosi 2430 J/ kg· K
INSTRUKCJA DO ZADAŃ 5- 6:
1/ Wypisz dane i szukaną ( jeśli masz problem z poprawnym określeniem danych, spójrz na
jednostki i porównaj je z zapisem wielkości fizycznych w zeszycie )
2/ Z tabeli w książce wypisz wartości ciepła właściwego potrzebnych substancji.
3/ Skorzystaj ze wzoru podanego poniżej na bilans cieplny i odpowiednio przekształć wzór,
pamiętając o tym, że należy dwie strony równania podzielić przez wszystkie wielkości
fizyczne znajdujące się przy szukanej w zdaniu wielkości fizycznej.
Q ₁ = Q₂
i t₃ oznacza temperaturę końcową obu ciał, gdzie
Q₁ to ciepło pobrane czyli Q₁ = cw₁ · m₁ · ( t₃ - t₁ )
Q₂ to ciepło oddane czyli Q₂ = cw₂ · m₂ · ( t₂ -t₃ ), zatem
cw₁ · m₁ · ( t₃ - t₁ ) = cw₂ · m ₂ · ( t₂ - t₃ )
4/ Podstaw do wzoru i oblicz, pamiętaj o jednostkach i udzieleniu na końcu odpowiedzi.
5/ Pamiętaj, że ∆ t ( C )= ∆ T( K ) 
ZADANIA:
5/ Kawałek żelaza o masie 0,2 kg i temperaturze 1200 C wrzucono do wody o temperaturze
20  C, w wyniku czego woda ( i żelazo ) ogrzała się do temperatury 90 C. Jaka była się masa
wody?
6/ Ołów o masie 1 kg rozgrzany do temperatury 320 C wrzucono do 10 kg pewnej cieczy,
której temperatura wynosiła 10 C. Oblicz ciepło właściwe tej cieczy, jeżeli temperatura
końcowa cieczy i ołowiu wynosiła 36,1 C. Jaka to ciecz?
INSTRUKCJA DO ZADAŃ 7-10 :
1/ Wypisz dane i szukaną ( jeśli masz problem z poprawnym określeniem danych, spójrz na
jednostki i porównaj je z zapisem wielkości fizycznych w zeszycie )
2/ Z tabeli w książce wypisz wartości ciepła topnienia i parowania potrzebnych substancji.
3/ Skorzystaj ze wzorów podanych poniżej i odpowiednio je przekształć, pamiętając o tym,
że należy dwie strony równania podzielić przez wszystkie wielkości fizyczne znajdujące się
przy szukanej w zdaniu wielkości fizycznej.
Q topnienia= ct · m
Q parowania= cp · m
( pamiętaj, że Q topnienia = Q krzepnięcia oraz Q parowania = Q skraplania)
4/ Podstaw do wzoru i oblicz, pamiętaj o jednostkach i udzieleniu na końcu odpowiedzi. 
ZADANIA:
7/ Płynne żelazo, będąc w temperaturze krzepnięcia, zamieniło się w ciało stałe, oddając
1390 kJ energii. Jaka była masa żelaza?
8/ Oblicz, jaką ilość ciepła należy dostarczyć kawałkowi lodu o masie 300g w temperaturze
0 C, aby zamienił się w wodę.
9/ W odkrytym garnku woda przez pewien czas wrzała. W tym czasie z garnka wyparował
1 litr wody. Oblicz, ile energii stracono na odparowanie wody.
10/ Jaka ilość pary wodnej o temperaturze 100C zamieni się w wodę o tej samej
temperaturze , jeżeli oddane zostanie ciepło o wartości 600 kJ?
POWODZENIA   
Download