Newsletter strony internetowej - Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu

advertisement
8) Newsletter strony internetowej.
- adres siedziby i pełna nazwa administratora danych:
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim,
ul. Chomiczewskiego 10,
21-300 Radzyń Podlaski
- cel zbierania danych, przewidywani odbiorcy danych:
Przesyłanie osobom, które zapiszą się do newslettera, informacji o formach
aktywizacji, ofertach pracy, aktualnościach. Odbiorcami danych mogą być
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania:
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w tym zbiorze
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Dobrowolność podania danych.
Download