Choroba Alzheimera - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
WYDZIAŁ INFORMACJI
I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ul. Skłodowskiej-Curie 4, tel. 52 341-19-84
http://www.pbw.bydgoszcz.pl
[email protected]
CHOROBA ALZHEIMERA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
wydawnictw zwartych za lata 1999-2016
i artykułów z czasopism za lata 1998 – 2016
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy
Opracowała: Grażyna Wróblewska
WYDAWNICTWA ZWARTE
Choroba Alzheimera / Hubert Aupetit ; przeł. z fr. Katarzyna Nowicka-Sieroszewska
. - Warszawa : "W.A.B.", 1999 . - 185 s.
sygn. p 133511 / 61
Zawiera rozdziały: 1. Co to jest choroba Alzheimera? (Punkt widzenia chorego;
Z punktu widzenia otoczenia; Punkt widzenia lekarza praktyka; Drogi poszukiwań).
2. Stawienie czoła chorobie. (Kogo się radzić; Leczenie; Terapia podtrzymująca;
Słownik na co dzień;)
2. Motyl / Lisa Genova ; przeł. Łukasz Dunajski . - Poznań : Wydawnictwo Filia,
2014 . - 417, [4] s.
sygn. 159627
Alice Howland zaczyna tracić pamięć. Lekarze kładą to na karb zmęczenia i stresu.
Ale mylą się. Alice jest profesorem Harvardu, uprawia jogging, pracuje i korzysta
z życia, jest szczęśliwą i spełnioną kobietą. Diagnoza: alzheimer o wczesnym
początku, jest dla niej wyrokiem. Kobieta musi pogodzić się z tym, że niebawem
straci swoją tożsamość. Zapomni, kim jest, co kocha, a czego nienawidzi. Przestanie
poznawać swoje dzieci. Próbuje się przed tym obronić, tworząc w swoim komputerze,
niczym dodatkowy dysk pamięci, specjalny folder o nazwie MOTYL …
3. Świat utracony i odzyskany: historia pewnego zranienia / Aleksander Łuria ;
[tł. z ros. Artur Kowaliszyn] . - wyd.3 . - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984 .
- 183, [1] s.
sygn. 95290
Zawiera między innymi rozdziały: O książce i jej autorze; „Co dzieje się ze mną?”;
Wyciąg z historii choroby nr 3712; Pierwsze kroki w rozbitym świecie; Wzrok; Ciało;
Przestrzeń; Czytanie; Żyję w świecie bez pamięci; W kręgu niezrozumiałych słów
i nie wypowiedzianych myśli.
1.
ROZDZIAŁY, ARTYKUŁY I FRAGMENTY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH
1. Choroba Alzheimera / Janusz Krzyżowski // W : Psychogeriatria . – Warszawa :
Wydawnictwo „Medyk”, 2004 . - S. 169-263
sygn. 142117
2. Choroba Alzheimera a zespół Downa / Joanna Rosińczuk-Tonderys // W : Trudna
dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy pomóc / pod red. Bogusławy Beaty
Kaczmarek . - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 . - S. 43-49
sygn. 152422
3. Choroba Alzheimera jako przykład niepełnosprawności osób starzejących się i starych /
Monika Klucznik // W : Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość / pod red. nauk.
Adam A. Zych; [aut. tego zbioru: Katarzyna Białożyt [et al.]. Łask : Over Group, 2012 . S. 199-214
sygn. 156257; 157548; 157769; p 156256 / 36
4. Choroba Alzheimera – spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski / Hanna Paszko //
W : Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych
/ red. nauk. Adam A. Zych ; [aut. tego zbioru: Katarzyna Białożyt [et al.]. Łask : Over
Group, 2012 . - S. 247-252
sygn. 156257; 157548; 157769; p 156256 / 36
5. Dezintegracja negatywna i rozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości
przystosowania do życia w trudnej codzienności / Adam a Zych // W : Poznać,
zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk.
Adam A. Zych ; [aut. tego zbioru: Katarzyna Białożyt [et al.]. Łask : Over Group, 2012 . S. 259-278
sygn. 156257; 157548; 157769; p 156256 / 36
6. Neuropsychologia kliniczna / Kevin Walsh ; [przeł. z ang. Barbara Mroziak] . - Wyd. 2 .
- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 . – S. 112 : Otępienie
sygn. 139244
7. Neuropsychologiczna analiza demencji (otępienia) / Anna Herzyk // W : Psychologia
kliniczna. Tom 2. / pod red. Heleny Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 2006 . S. 193-194
sygn. 149696
8. Neuropsychologia kliniczna / Kevin Walsh ; [przeł. z ang. Barbara Mroziak] . - Wyd. 2.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 . – S. 113-116 : Choroba Alzheimera
sygn. 139244
9. Osoby z zespołem Downa i demencją typu Alzheimera – perspektywa psychologiczna /
Ewa Zasępa // W : Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc
/ pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek . - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
2010 . - S. 53-66
sygn. 152422
10. Otępienie / Janusz Krzyżowski // W : Psychogeriatria . – Warszawa : Wydawnictwo
„Medyk”, 2004 . – S. 117-150
sygn. 142117 ; 142118.
11. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra
Błachnio . - Poznań : Zysk- S-ka, cop. 2006 . - S.169-174 : Demencja typu Alzheimera
sygn. 146681
12. Psychogeriatria : wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego / Brice Pitt ; z ang.
przetł. Maria Szwed-Szelenberger . - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw
Lekarskich, 1986 . - S.51-55 Choroba Alzheimera (otępienie starcze)
sygn. 103993; 103995
13. Psychologia zaburzeń : człowiek we współczesnym świecie. Vol. 2 / Robert C. Carson,
James N. Butcher, Susan Mineka . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2003 . - S. 750-759 : Otępienie typu Alzheimerowskiego
sygn. 139915; 139916; 139917; 139918; p 139914/T.2/ 159.97
14. Psychologia zdrowia / George D. Bishop ; [tł. Anna i Leszek Śliwa] . - Wrocław :
Wydawnictwo ASTRUM, 2000. - S. 348-351 : Jak żyć z chorobą Alzheimera?
sygn. p 133196 / 159.9
15. Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska . – Wydanie trzecie, dodruk . - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2011 . – S. 164-166 : Otępienie typu Alzheimera
sygn. 154929
16. Środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób z chorobą Alzheimera / Monika
Kasprzyk // W : Jakość życia w chorobie : społeczno-pedagogiczne studium
indywidualnych przypadków / red. naukowa Ewa Syrek.- Kraków : "Impuls",
2001 . - S.39-60
sygn. 144270
17. Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej / Anna Herzyk. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2005 . – S. 262-266 : Zaburzenia pamięci
w przebiegu demencji Alzheimera
sygn. 146416
18. Wsparcie społeczne rodzin pacjentów z chorobą Alzheimera ze strony organizacji /
Agnieszka Nowicka // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób
niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej ; [aut. Beata
Antoszewska et al.] . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 . S. 235-245
sygn. 145149; 145150
Wydawnictwa ciągłe
1. Agresywne zachowania chorych na Alzheimera / Alicja Sadowska // Niebieska Linia
. - 2006, nr 6, s. 24-26
2. Aktywizowanie seniora z demencją? // Na Temat . - 2014, nr 1, s. 20-22
3. Aktywność fizyczna - jako prewencja choroby Alzheimera / Maria Kłoda, Karol Sawicki,
Janina Grzegorzewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2014, nr 9, s. 36-39
4. Choroba Alzheimera – rola białka amyloidowego / Marek Jurgowiak // Biologia
w Szkole . – 1998, nr 3, s. 150-156
5. Choroba Alzheimera - rosnący problem medyczny, społeczny i rodzinny // Problemy
Rodziny . - 2001, nr 2, s. 57-60
6. Choroba Alzheimera w rodzinie / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog . – 2006,
nr 8, s. 42-45
7. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego : starość nie radość / Anna Cabaj //
Biologia w Szkole z Przyrodą . - 2009, nr 1, s. 28-34
8. Cud na pamięć / Tori Deangelis ; tł. Paulina Pająk // Charaktery . - 2012, nr 11, s. 66-70
9. Czy zmiecie nas "demencyjne tsunami"? : konsekwencje starzenia się społeczeństwa :
punkty do dyskusji dla sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowie. [Cz. 1] / Agnieszka
Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy . - 2013, nr 1, s. 14-21
10. Czy zmiecie nas "demencyjne tsunami"? : konsekwencje starzenia się społeczeństwa :
punkty do dyskusji dla sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowie. Cz. 2 / Agnieszka
Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy . - 2013, nr 2, s. 3-9
11. Demencja a ból : strategie ochrony pacjenta przed cierpieniem / Małgorzata Liszewska //
Wspólne Tematy . - 2013, nr 3, s. 45-52
12. Demencja : konstruowanie procesu opieki i pielęgnacji na bazie obiektywnej oceny
symptomów : strategie efektywnej komunikacji z seniorem. Cz. 1 / Małgorzata Liszewska
// Wspólne Tematy . - 2004, nr 7/8, s. 3-14
13. Indywidualnie czy grupowo // Na Temat . - 2014, nr 1, s. 35-39
14. Interwencja już przy pierwszych symptomach : stymulacja sprawności kognitywnej /
(Początki demencji ; cz. 1 ) // Wspólne Tematy . - 2011, nr 10, s. 3-10
15. Jeszcze nieco przykładów praktycznych / Agnieszka Smrokowska-Reichmann (Koncepcja Best-Friends dla osób z demencją ; cz. 4 ) // Wspólne Tematy . - 2015, nr 4,
s. 34-39
16. Kompetencje opiekunów w praktyce / Agnieszka Smrokowska-Reichmann - (Koncepcja
Best-Friends dla osób z demencją ; cz. 2 ) // Wspólne Tematy . - 2015, nr 2, s. 11-21
17. Kontakt ze zwierzętami jako sposób normalizacji demencyjnej rzeczywistości / Markus
Lohe - (Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi ;
cz. 1 ) // Wspólne Tematy . - 2014, nr 7/8, s. 43-52
18. Leksyka w demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała // Logopedia . - T. 34 (2005),
s. [209]-234
19. Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała // Logopedia. T. 32 (2003), s. 105-126
20. Niepełnosprawność intelektualna i demencja. Cz. 1 / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy . - 2016, nr 4, s. 3-10
21. Niepełnosprawność intelektualna i demencja. Cz. 2 / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy . - 2016, nr 5, s. 42-49
22. Pacjent z chorobą Alzheimera : rady przydatne dla opiekunów profesjonalnych
i domowych / Stefan Kraus // Wspólne Tematy . - 2006, nr 2, s. 12-23
23. Podstawy / Agnieszka Smrokowska-Reichmann - (Koncepcja Best-Friends dla osób
z demencją ; cz. 1 ) // Wspólne Tematy . - 2015, nr 1, s. 39-45
24. "Podstawą obcowania jest pamięć" : psychologiczny wymiar odczuwania czasu
na przykładzie osoby z demencją typu Alzheimera / Agnieszka Kamińska // Kultura
i Edukacja . - 2015, nr 1, s. [210]-227
25. Program FOCUSED jako metoda usprawniania komunikacji w demencji typu Alzheimera
/ Aneta Domagała, Katarzyna Gustaw // Logopedia . - T. 35 (2006), s. [91]-98
26. Przykłady praktyczne / Agnieszka Smrokowska-Reichmann - (Koncepcja Best-Friends
dla osób z demencją ; cz. 3 ) // Wspólne Tematy . - 2015, nr 3, s. 23-28
27. Przymus i przemoc jako odpowiedź na problemowe zachowania pacjenta demencyjnego?
Cz. 2 / Agnieszka Smrokowska-Reichmann . - Wspólne Tematy . - 2014, nr 4, s. 26-35
28. Psychobiograficzny model opieki i pielęgnacji seniora z demencją / Agnieszka
Smrokowska-Reichmann . - Wspólne Tematy . - 2014, nr 11/12, s. 47-58
29. Razem łatwiej – (Początki demencji : rekompensowanie dysfunkcji pamięci : ćwiczenia
i pomoce ; cz. 2) // Wspólne Tematy . - 2011, nr 11/12, s. 40-47
30. Relacje interpersonalne jako fundament w opiece, pielęgnacji i terapii seniorów
demencyjnych . - Na Temat . - 2014, nr 1, s. 22-26
31. Rozmawiamy z seniorem o jego chorobie demencyjnej : czy informować o diagnozie? /
Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy . - 2013, nr 4, s. 3-11
32. Specjalizacja form opieki nad osobami z chorobą Alzheimera wyzwaniem dla domów
pomocy społecznej / Teresa Zbyrad // Niepełnosprawność i Rehabilitacja . - 2014, nr 3,
s.57-69
33. Sprzyjające otoczenie : metoda stymulacji podstawowej / Werner Reichmann (Aktywizacja percepcji u seniora z demencją z elementami stymulacji podstawowej ;
cz. 1 ) // Wspólne Tematy . - 2012, nr 9, s. 45-52
34. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaawansowanym otępieniem starczym /
Monika Aleksy // Wspólne Tematy . - 2006, nr 6, s. 12-19
35. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy w otępieniu
alzheimerowskim / Aneta Domagała - (Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu
komuniakcyjnego ) // Logopedia . - T. 37 (2008), s. [297]-311
36. Agresywne zachowania chorych na Alzheimera / Alicja Sadowska // Niebieska Linia . 2006, nr 6, s. 24-26
37. Strażnicy neuronów / Wolfgang J. Streit ; tł. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery . 2015, nr 7, s. 84-85
38. Symboliczny język osoby z chorobą demencyjną : zauważyć - zrozumieć – zareagować //
Wspólne Tematy . - 2014, nr 11/12, s. 13-20
39. "Teraz i dawniej" - propozycje ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów z otępieniem
alzheimerowskim / Aneta Domagała // Logopedia . - T. 36 (2007), s. [239]-248
40. Urojenia i halucynacje // Na Temat . - 2014, nr 1, s. 32-35
41. Utrata poczucia realności u pacjentów z chorobą Alzheimera : techniki nieinwazyjnego
reagowania na trudności seniora. Cz. 1 / Jan Gielas // Wspólne Tematy . - 2006, nr 7/8,
s. 3-8
42. Utrata poczucia realności u pacjentów z chorobą Alzheimera : techniki nieinwazyjnego
reagowania na trudności seniora. Cz. 2 / Jan Gielas // Wspólne Tematy . - 2006, nr 9,
s. 35-41
43. Uzupełnienia / Agnieszka Smrokowska-Reichmann - (Koncepcja Best-Friends dla osób
z demencją ; cz. 5 ) // Wspólne Tematy . - 2015, nr 5, s. 46-52
44. Wspomaganie we wczesnym stadium choroby demencyjnej // Na Temat . - 2014, nr 1,
s. 7-11
45. Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie
demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała, Edyta Długosz, Katarzyna Gustaw //
Logopedia . - T. 32(2003) , s. [245]-259
46. Zachowania problemowe // Na Temat . - 2014, nr 1, s. 29-31
47. Zapobieganie eskalacji objawów demencji // Na Temat . - 2015, nr 1, s. 27-29
48. Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Cz. 1 / Małgorzata
Liszewska // Wspólne Tematy . - 2012, nr 5, s. 49-51
49. Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Cz. 2 / Małgorzata
Liszewska // Wspólne Tematy . - 2012, nr 6, s. 46-52
50. Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Cz. 3 / Małgorzata
Liszewska // Wspólne Tematy . - 2012, nr 7/8, s. 20-25
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards