VI. Bank Genów - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

advertisement
Dorobek naukowy pracowników IBA w 2002 roku
I. PUBLIKACJE
I.A. PUBLIKACJE ORYGINALNE
1. Cieśla J., Gołos B., Wałajtys-Rode E., Jagielska E., Płucienniczak A., Rode W.
The effect of Arg209 to Lys mutation in mouse thymidylate synthase.
Acta Biochimica Polonica, 2002, 49, 651-658
2. Zając M., Jelińska A., Dobrowolski L., Oszczapowicz I.
Evaluation of stability of cefuroxym axetil in solid state.
J. Pharm. Biomed Anal., 2002, 32, 83- 88
I.B. PRACE PRZEGLĄDOWE
1. Sikora A., Leszczyńska – Bakal H.
Hydrożele – nowoczesne postaci leków oftalmicznych.
Farmacja Polska, 2002, 58, 5, 214-218
2. Wąsowska M., Oszczapowicz I.
Amifostyna – nowoczesny cytoprotektor.
Farmacja Polska, 2002, 58, 22,1053-1059
3. Wolinowska R, Masny A, Płucienniczak A.
Integrony.
Kosmos, 2002, 51, 3, 353-364
II. PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE
3 patenty
7 zgłoszeń patentowych
III. KOMUNIKATY I REFERATY PREZENTOWANE NA ZJAZDACH I SYMPOZJACH
MIĘDZYNARODOWYCH
1. Masny A., Płucienniczak A.
New methods of fingerprinting of microbial genomes.
International Meeting on Protein Secretion and Glycosylation in Yeast and
Filamentous Fungi. Wierzba 14-18.September 2002. Books of Abstracts, p. 131
Strona 1 z 6
2. Opolski A., Wąsowska M., Wietrzyk
J., Natulewicz A.,
Oszczapowicz I.,
Oszczapowicz J.
Properties of the new anthracycline derivate, containing modified daunosamine
moiety.
14th Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics. Frankfurt, Niemcy
listopad 2002; poster
European Journal of Cancer, vol. 38, Supplement 7, November 2002, Abstract 135
3. Płucienniczak A.
Two years of production of the recombinant insulin in Poland.
International Symposium on Promotion of the International Cooperation in Eastern
and Southern Europe in the Field of Medicinal Biotechnology, Łódź, Poland, 12-15
October 2002; wykład
4. Studzian K., Wąsowska M., Ciesielska E., Szuławska A., Oszczapowicz I., Szmigiero L.
Morpholine and hexamethyleneimine derivatives of amidino anthracycline drugs–
relation between the structure and biological activity.
1st Central European Conference „Chemistry Towards Biology”, Portoroz, Słowenia,
8-12 September 2002, Books of Abstracts, P 77, p. 132; poster
5. Wąsowska M., Oszczapowicz I., Oszczapowicz J., Wietrzyk J., Opolski A.
New chiral derivatives of daunorubicin overcoming drug resistance of tumor cells.
1st Central European Conference „Chemistry Towards Biology”, Portoroz, Słowenia,
8-12 September 2002, Books of Abstracts, P 78, p. 133; poster
6. Wędrychowicz H., Kęsik M., Panasiuk-Jedlina L., Płucienniczak A.
The immune response of rats vaccinated oraly with the recombined cysteine
proteinase of Fasciola hepatica to challenge with metacercariae.
10th International Congress of Parasitology, Vancouver, August 2002, Books of
Abstracts, p. 114.
7. Wolinowska R., Masny A., Brzywczy J., Plucienniczak A.
A new fingerprinting method applied to analysis of Kluyveromyces strains.
XVth International Conference on Biology of Kluyveromyces, Smolenice, 6-8
September 2002, Slovakia. Books of Abstracts, p. 26
8. Wolinowska R., Strzeżek K., Samuel M., Płucienniczak A.
Investigation of msDNA in bacteria from Enterobacteriaceae family by direct analysis
in polyacrylamide gel.
10th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Paryż, 27 July
- 1 August 2002, Books of Abstracts, p. 301
Strona 2 z 6
9. Wójtowicz A., Mikiewicz D., Płucienniczak G., Płucienniczak A.
Expression of serine proteases from Tolypocladium niveum i E. coli.
International Meeting on: Protein Secretion and Glycosylation in Yeast and
Filamentous Fungi. Wierzba 14-18.09.2002, Books of Abstracts, p. 33; poster
10. Zimniak A., Wąsowska M., Olejnik M., Oszczapowicz I., Danikiewicz W.
New doxorubicin derivate studied by electron ionization mass spectrometry.
1st Central European Conference „Chemistry Towards Biology”, Portoroz, Słowenia,
8-12 September 2002, Books of Abstracts, P 76, p. 131; poster
IV. KOMUNIKATY I REFERATY PREZENTOWANE NA ZJAZDACH I SYMPOZJACH
KRAJOWYCH
1. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Wdrożenie biotechnologii polskiej rekombinowanej insuliny GENSULIN.
XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kraków, 9-13 września 2002;
referat
2. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Nowa technologia rekombinowanej insuliny ludzkiej.
III Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Piła, 13-16 maja 2002, Materiały
Zjazdowe, Streszczenia, 2002, referat
3. Ciesielska E., Szuławska A., Studzian K., Wąsowska M., Oszczapowicz I., Szmigiero L.
Cellular uptake of anthracycline derivatives and its relation to cytotoxicity and DNA
damage.
III Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Piła, 13-16 maja 2002, Materiały
Zjazdowe, Streszczenia P-64, str. 122; poster
4. Głąbski T., Oszczapowicz I., Rusek D., Oszczapowicz J.
Nowa metoda syntezy pirazolo[4,3-d]pirymidynonów-7.
III Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Piła, 13-16 maja 2002, Materiały
Zjazdowe, Streszczenia P-26, 84 str. 79-80; poster
5. Kęsik M., Płucienniczak A.
Wysoka ekspresja antygenu E2 wirusa pomoru świń (CSVF). Fuzje genu kodującego
białko E2 z sekwencją kodującą ubikwitynę.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22 września
2002, Materiały Zjazdowe, streszczenia str 95, poster
Strona 3 z 6
6. Kuthan-Styczeń J., Strzeżek K., Marciniak-Rusek A., Wolinowska R. Płucienniczak A.
Otrzymywanie ekstraktów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae przy użyciu metod
mechanicznych i enzymatycznych.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22.09.02,
Materiały Zjazdowe. (2002); Streszczenia str. 448-449, komunikat XIII-P-71
7. Mikołajczyk J., Drygas J., Borowicz P., Krejer A.
Badania procesu krystalizacji półsyntetycznych cefalosporyn.
XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Kraków, 8 – 12 września
2002
8. Oszczapowicz J., Oszczapowicz I.
Substituent effects in 13CNMR spectra in alicyclic rigid system.
XXXV Ogólnopolskie Symposium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,
Kraków, grudzień 2002; referat
9. Oszczapowicz I., Oszczapowicz J., Anulewicz R., Głąbski T., Rusek D., Zimniak A.
Nowy produkt pośredni w syntezie sildenafilu.
III Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Piła, 13-16 maja 2002, Materiały
Zjazdowe, Streszczenia P-53, 111 str. 81-82; poster
10. Oszczapowicz I., Teodorczyk A., Oszczapowicz J., Gląbski T., Rusek D.
Nowa postać sildenafilu, otrzymywanie i właściwości.
XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 września 2002;
Materiały z Konferencji, v. II, 867 (str. 83-84); poster
11. Piestrzeniewicz M., Wilmańska D., Studzian K., Oszczapowicz I., Wąsowska M.,
Gniazdowski M.
Oddziaływanie morfolinowych i heksametylenowych pochodnych antracyklin z DNA.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław, 18-22 września
2002, Materiały Zjazdowe, Streszczenia IV-P-03, str. 144; poster
12. Porębska A., Kęsik M., Płucienniczak A.
Przeciwciała monoklonalne do części katalitycznej proteazy cysteinowej motylicy
wątrobowej (Fasciola hepatica).
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22 września
2002, Materiały Zjazdowe, streszczenia str 449; poster
Strona 4 z 6
13. Sokołowska I., Marciniak-Rusek A., Płucienniczak A.
Rozpuszczanie i renaturacja rekombinowanego ludzkiego interferonu gamma
produkowanego w ciałkach inkluzyjnych przez szczep E.coli.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22 września
2002, Materiały Zjazdowe, streszczenia str. 425; poster
14. Studzian K., Ciesielska E., Szuławska A., Oszczapowicz I., Wąsowska M., Szmigiero L.
Pochodne antracyklin – związek między budową i aktywnością biologiczną.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław, 18-22 września
2002, Streszczenia Materiały Zjazdowe IV-P-02, str. 143; poster
15. Wąsowska M., Wietrzyk J., Opolski A., Oszczapowicz I., Oszczapowicz J.
Biological activity and toxicity of the new derivatives of anthracycline antibiotics.
III Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Piła, 13-16 maja 2002 r., Book
of Abstract P-73, str. 131; poster
16. Wolinowska R., Masny A., Strzeżek K., Kamińska W., Samuel M., Żebrowska K.,
Płucienniczak A.
Analiza frekwencji i charakterystyka integronów i retronów w kolekcji szczepów
klinicznych z rodziny Enterobacteriaceae.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22.09.02,
Materiały Zjazdowe. Streszczenia str. 94; poster
17. Wójtowicz A., Płucienniczak G., Jakubowska M., Płucienniczak A.
Ekspresja w E. coli genu serynowej proteazy z Tolypocladium niveum.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22.09.02,
Materiały Zjazdowe, Streszczenia str. 95, poster III P19
18. Zając M., Jelińska A., Dobrowolski L., Menedecka B., Ruciński P., Oszczapowicz I.
Ocena trwałości cefetametu piwoksylu i jego chlorowodorku w fazie stałej.
Symposium LEK – problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku,
Kraków,
wrzesień
2002,
Materiały
Zjazdowe,
Streszczenia
komunikatów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 90, P 52; poster
19. Zdyń M, Płucienniczak A, Kaczanowski R, Węgrzyn G, Barańska S.
Replikacja plazmidu pIGRk-1.
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław 18-22 września
2002; streszczenia str.95; poster
Strona 5 z 6
V. MONOGRAFIE
1. Golos B., Wałajtys-Rode E., Porębska A., Cieśla J., Dąbrowska M., Zieliński Z., Rode W.
Thymidylate synthase heterogeneity assessed by monoclonal antibodies.
Chemistry and Biology of Pteridines and Folates 2001. Ed. Milstein S. Kulwer
Academic Publishers, 2002, pp. 519-523
VI. BANK GENÓW
Zgłoszenie nowych sekwencji nukleotydów do Banku Genów:
1. Płucienniczak G., Marciniak-Rusek A., Paśś-Dzięgielewska L. The serine protease
gene of cyclosporine producing fungi Beauveria nivea. NIH GenBank AF 467982.,
05.02.2002
2. Wójtowicz A., Płucienniczak A. Tolypocladium inflatum serine prots (prots) gene. NIH
Gen Bank AF 467983., 18.01.2002
VII. INNE REFERATY I WYSTĄPIENIA USTNE
1. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Polska rekombinowana insulina ludzka – opracowanie technologii i uruchomienie
produkcji.
Seminarium „Celowe projekty badawcze Komitetu Badań Naukowych”, Poznań, 20
czerwca 2002
2. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Rekombinowana insulina ludzka – generyk II generacji.
Konferencja BioInwestycja 2002; Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
PAN. Warszawa 12 kwietnia 2002; referat
3. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Wdrażanie technologii produkcji rekombinantowych białek w warunkach polskich na
przykładzie insuliny.
Konferencja Bio-Forum III, Łódź, 20-21 maja 2002; referat
4. Borowicz P., Jaromińska M., Płucienniczak A., Karabin L.
Wdrażanie biotechnologii polskiej rekombinowanej insuliny GENSULIN.
Ogólnopolska
Konferencja
Szkoleniowa
„Polscy
Producenci
Środków
Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych przed wejściem do Unii Europejskiej”.
Zakopane 25-27 września 2002; referat
Strona 6 z 6
Download