Trz*sienia ziemi - Geografia i WOS w Gimnazjum Przymierza Rodzin

advertisement
Zjawiska ekstremalne na ziemi
Gimnazjum Przymierza Rodzin
Klasa IP
Spis treści
•
•
•
•
•
Powodzie
Wulkany
Tsunami
Cyklony
Trzęsienia Ziemi
Powodzie
GDZIE WYSTĘPUJĄ
POWODZIE NA ŚWIECIE?
• Olbrzymie powodzie występują w Chinach, Indiach,
Bangladeszu
• W dolinie Missisipi
• W Polsce najczęściej w wezbraniach biegów Wisły i Odry w
Karpatach i w Sudetach
CO ROBIĆ PODCZAS
POWODZI?
•
•
•
•
•
Stale słuchać radia na częstotliwości regionalnej
Należy utrzymywać stałą gotowość do ewakuacji
Nie poddawać się panice i chaosowi
Ostrożnie korzystać z mostów
Pamiętać o zakazie picia wody i spożywania żywności, która
miała kontakt z woda powodziową
Przyczyny powodzi:
•
•
•
•
•
Intensywne opady deszczu
Roztopy wiosenne
Zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska
Tsunami
Cofka - podwyższenie lustra wody postępujące w górę biegu
cieku wodnego
• Awarie urządzeń hydrotechnicznych (takich jak: piętrzące
wodę tamy, zapory, stopnie wodne)
Skutki powodzi:
•
•
•
•
•
Zniszczone domy i gospodarstwa rolne
Duże koszty wkładane w odnowę domów mieszkalnych
Zanieczyszczenie wód gruntowych
Utrata życia ludzi i zwierząt
Zniszczenie upraw
Największe powodzie w Polsce:
•
•
•
•
•
•
1934r.
1979r.
1982r.
1997r. – Powódź tysiąclecia
2009r.
2010r.
Film przedstawiający powódź
• http://www.youtube.com/watch?v=XkhTuToY
vls
Wulkany
Przyczyny i skutki wybuchu
wulkanu
przyczyny:
- bardzo duże
zanieczyszczenia
- magma, która zatyka
wszystkie możliwe ujścia - spływy i lawiny błotne
- silne parcie gazów
- powstawanie
ogromnych kotłów
- otwór wiertniczy
skutki:
Gdzie występują na świecie
• Wulkany występują na granicach płyt litosfery w miejscach,
gdzie następuje wpychanie płyty oceanicznej pod
kontynentalną.
• np. na zachodnich wybrzeżach obu Ameryk ( Kordyliery i
Andy ), przy wschodnim wybrzeżu Azji.
Pierścień ognia
• Strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która
otacza Ocean Spokojny
Czy grozi nam wulkan w Polsce
•
•
•
W Polsce jest kilka ale na szczęście wygasłych
wulkanów.
Najwyższy Polski wulkan Ostrzyca
Proboszczowicka i ma 501 metrów.
Żaden wulkan nie grozi nam w Polsce.
Co zrobić w czasie erupcji?
• Nie panikujcie.
• Zamknijcie drzwi i okna.
• Połóżcie wilgotne ręczniki w progi drzwi i w miejsca, tam
gdzie może dojść do przeciągów.
• Okryjcie wrażliwe sprzęty elektryczne i nie odkrywajcie ich
dopóki cały pył dookoła nie zostanie posprzątany.
• Nie używajcie telefonów, chyba że w sytuacji awaryjnej.
• Załóżcie maskę, przytrzymajcie chustkę lub inny materiał na
nosie i ustach, okulary ochronne na oczach, jeśli jesteście w
strefie opadu
Części wulkanu
Wezuwiusz
Hekla
Etna
TSUNAMI
Tsunami
Gdzie występuje tsunami?
• Występuje najczęściej w basenie Oceanu Spokojnego
Przyczyny
• Podwodne trzęsienie ziemi
• Podwodny wybuch wulkanu
• Osunięcie mas skalnych
Czy tsunami można przewidzieć?
• Tak można, ale jest to bardzo trudne
• Radary mogą ostrzec mieszkańców przed zbliżającym się
tsunami. Za ich pomocą można określić siłę, wysokość,
przemieszczanie się zjawiska.
Skutki
•
•
•
•
Zniszczenie infrastruktury
Śmierć ludzi i zwierząt
Zanieczyszczenia
Epidemie
- Krótka animacja stworzona przez naszą grupę:
http://www.youtube.com/watch?v=ITsllTHZD8&feature=em-upload_owner
- Inna (lepsza) animacja:
http://www.youtube.com/watch?v=SlwZzbGh7Cw
Cyklony
Cyklon
Co to jest cyklon?
•
•
•
Wirowy układ wiatrów powstający nad oceanem
Powstaje nad oceanem i z czasem przechodzi na
ląd
Wygląda jak trąba powietrzna
Jak powstaje cyklon?
Aby cyklon mógł powstać muszą być specjalne
warunki:
• Temperatura wody w oceanie powinna być wyższa
niż 26,5°C
• Temperatura i wilgotność powietrza powinny
odpowiadać rozwojowi chmur burzowych
• Odległość od równika powinna wynosić co
najmniej 500 kilometrów
Wtedy pod burzowymi chmurami zbiera się dużo
ciepłego powietrza i ciśnienie staje się bardzo
wysokie, a powietrze zaczyna się poruszać ruchem
spiralnym.
Występowanie cyklonów
Cyklony występują na szerokościach geograficznych między 5
a 20 stopni S lub N. Powstają nad oceanami, ale szybko
przemieszczają się nad ląd.
Na niebiesko zaznaczono miejsca gdzie często występują
cyklony
Skutki cyklonu
•
•
•
•
•
•
Powodzie
Olbrzymie zniszczenia
Głód
Śmierć ludzi
Zanieczyszczenie wód
Epidemie
Cyklon w Miami
http://www.youtube.com/watch?v=DShp7d6yozY
Zniszczenia w mieści Gulfport po
przejściu cyklonu Katrina
Jak się zabezpieczyć?
Gdy cyklon uderza należy:
• Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne
• Schować się do najsilniejszych części budynku np. w
bloku na klatce schodowej lub w domu w piwnicy
• Jeśli budynek się rwie trzeba się schować pod stołem lub
między materacami i dywanami
• Jeśli dzieje się to w czasie jazdy samochodem należy
zatrzymać się z dala od drzew i nie wychodzić z
samochodu
Ciekawostki
• Cyklony są nazywane imionami z pierwszymi literami
po kolei od A do Z np. cyklon Julia
• Cyklony maja wiele regionalnych nazw: huragany,
tajfuny, baguio, cordonazo, willy-willy
Trzęsienia Ziemi
PRZYCZYNY TRZĘSIENIA ZIEMI
•Ruchy płyt litosfery:
Trzęsienie Ziemi
wywołane przez ruchy
płyt litosfery nazywamy
TEKTONICZNYM.
Płyty przemieszczają
się poprzez ruchy mas
skalnych pod ziemią.
Początek trzęsienia,
które zaczyna się pod
ziemią nazywamy
HIPOCENTRUM.
Dokładnie nad
hipocentrum, na
powierzchni ziemi
znajduje się,
EPICENTRUM.
Wybuchy wulkanów
poprzez erupcję
powodują trzęsienia ziemi.
Spadające meteoryty
Spadając, meteoryty z dużą siłą
uderzają w ziemię, powodując
trzęsienie ziemi.
•Działalność człowieka:
Trzęsienia ziemi są także często
spowodowane działalnością
człowieka: tąpnięciami
wywołanymi działalnością
górniczą, wstrząsami
wywoływanymi wybuchami
(bomb), tworzeniem dużych
sztucznych zbiorników
wodnych, które zaburzają
równowagę mas skalnych.
Występowanie trzęsień ziemi
•
Kalifornia wzdłuż uskoku San Andreas
• Zdarzają się też trzęsienia np.: w Skandynawii
• Najczęstsze trzęsienia występują w Pacyficznym Pierścieniu
Ognia
źródło:wiki.wolnepodreczniki.pl
Skutki
• Rysy i spękania na powierzchni ziemi
• Szczeliny (niekiedy głębokością dochodzące do kilkunastu metrów)
• Uskoki gruntu ("pocięcie" formy wzgórza na osunięte rzędami bloki
skalne)
• Poziome przesunięci wzdłuż uskoku
• Obrywy (na obszarach górskich)
• Zapadliska
• Podniesienie wybrzeża i utworzenie klifu (na skutek, albo
rzeczywistego podniesienia wybrzeża, albo opadnięcia dna zbiornika
wodnego
• Odseparowanie części wybrzeża od stałego lądu i utworzenie płycizny
• Nieckowate jeziorka (powstałe na skutek zaburzeń wód podziemnych)
• Wodospady (powstałe na skutek zatamowania osuwiskiem górnego biegu
rzeki)
• Jeziora/rozlewiska (na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko)
• Wysychanie lub "przelanie się" części jeziora (na skutek uskoków gruntu)
• Przerwanie biegu rzeki (na skutek powstania szczeliny prostopadłej do
nurtu, w której owa rzeka „znika”)
• Tsunami
• Zjawisko sejszy(swobodnej fali stojącej) na jeziorach i innych zbiornikach
wodnych
• Zjawisko upłynnienia gruntu (na obszarach podmokłych)
• Erupcje wulkanów
• Do pośrednich skutków trzęsienia ziemi zaliczyć można niszczycielskie
pożary
Co zrobić, aby być bezpiecznym?
• Wyjdź z pomieszczenia.
• Najszybszym sposobem ochrony jest schowanie się pod stół
lub wejście we framugę drzwi.
• Wieżowce są chronione wielką kulą
Zdjęcia
Film własny
Trzęsienie ziemi w Japonii
• https://www.youtube.com/watch?v=Q_wkpXk
oXms
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
• Prezentację przygotowała klasa 1P
Bibliografia
•
•
•
•
Wikipedia.pl
Losyziemi.pl
Deser.pl
Okiemprzyrodnika.blogspot.com
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards