żywienia dziecka - 1000 Pierwszych Dni dla Zdrowia

advertisement
Poradnik
żywienia dziecka
Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012
Poradnik
żywienia dziecka
Praktyczne
zastosowanie Norm Żywienia
opracowanych przez
Grupę Ekspertów w 2012*
Opracowanie Merytoryczne
Prof. dr hab. n. med. Halina Weker
*Normy żywienia zdrowych dzieci w 1–3. roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów.
Standardy Medyczne Pediatria, 2012, T9.
członek Zespołu
ds Żywienia Dzieci i Młodzieży PAN
Marta Barańska
Grupa Ekspertów:
Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk,
Danuta Gajewska, Hanna Szajewska, Anna Stolarczyk, Małgorzata Marć,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Józef Ryżko, Krystyna Wąsowska-Królikowska,
Zofia Chwojnowska, Alicja Chybicka, Andrea Horvath, Jerzy Socha
Projekt graficzny: Fundacja NUTRICIA, NEKO – Sonia Stańczyk-Staszewska
psycholog
Małgorzata Strucińska
dietetyk
Konsultacja Medyczno-Żywieniowa
lek. med. Hanna Dyląg
dr n. med. Grażyna Rowicka
© Copyright by Instytut Matki i Dziecka
Zakład Żywienia
ISBN 978-83-88767-66-1
Przy publikowaniu informacji z niniejszego opracowania prosimy o podawanie źródła.
Redakcja
Agnieszka Riahi
Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka
3
WSTĘP
1
WPROWADZENIE
y
JAKIE SĄ UMIEJĘTNOŚCI dziecka w wieku 1 - 3 lat
6
10
– charakterystyczne cechy rozwoju psychomotorycznego
4
y
JAKIE SĄ ZACHOWANIA żywieniowe małego dziecka
12
y
JAKIE SĄ POTRZEBY żywieniowe dziecka w okresie poniemowlęcym
14
2
KARMIENIE PIERSIĄ - WCIĄŻ WAŻNE
y
ŻYWIENIE DZIECI KARMIONYCH PIERSIĄ
3
PODSTAWY ŻYWIENIA DZIECI
y
MODELOWY TALERZYK żywieniowy – jak planować posiłki dla dzieci
22
y
JAKIE PRODUKTY należy wykorzystywać w żywieniu dzieci
24
y
JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ PORCJI różnych produktów
w diecie małego dziecka
18
5
y
ILE I JAKIE POSIŁKI dziecko powinno otrzymać w ciągu dnia
42
44
y
JAK PRAWIDŁOWO UŁOŻYĆ całodzienną DIETĘ dziecka
50
y
JAK GOTOWAĆ?
52
4
JAKOŚĆ PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI
60
5
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
y
JAK KARMIĆ małe dziecko
66
y
JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY w żywieniu dzieci
67
DZIECKO Z PROBLEMEM NADMIARU LUB NIEDOBORU
68
y
masy ciała – jak postępować
6
PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY
72
Szanowni Państwo,
Dziś już z pewnością wiemy, że styl życia i właściwe żywienie mają ogromny wpływ
na długość i jakość naszego życia. Wiemy również, że najważniejszym czasem
dla programowania naszego zdrowia i życia jest okres płodowy i pierwsze trzy lata.
Właściwe odżywianie połączone z umiarkowanym i regularnym wysiłkiem fizycznym
Prof. dr hab. n. med.
ANNA DOBRZAŃSKA
Konsultant Krajowy
ds. Pediatrii
jest niezwykle ważne w profilaktyce szeregu chorób przewlekłych (otyłość, nadciśnienie,
cukrzyca, nowotwory, udary, choroby neurodegeneracyjne).
6
Szanowni Państwo,
MACIE REALNY WPŁYW na zdrowie
waszego dziecka, DŁUGOŚĆ i JAKOŚĆ
jego życia.
7
Doskonale wiemy, że nie jest łatwo dostosować dietę dziecka do zaleceń
ekspertów, które są publikowane w pismach medycznych i dostępne lekarzom.
Niestety, dzieci w Polsce nie są prawidłowo żywione.
Lekarze sprawujący opiekę nad dziećmi, podczas wizyt profilaktycznych,
przekazują informacje o należnej, odpowiedniej dla wieku dziecka diecie.
W badaniu ”Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy
w Polsce” wykonanym przez Instytut Matki i Dziecka w 2011 roku wykazano,
Poradnik, który trzymacie Państwo w rękach jest doskonałym
że tylko 45,5% badanych dzieci miało prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI),
opracowaniem, które w przystępny i bardzo praktyczny sposób dostarcza
27,5% dzieci było z nadwagą i otyłością, tyleż samo dzieci uczestniczących w badaniu
wiedzy na temat aktualnych zaleceń dotyczących żywienia dzieci w wieku
miało niedobór i znaczny niedobór masy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika,
poniemowlęcym. Podane w treści poradnika wskazówki oraz przykładowe
że większość dzieci spożywa za mało produktów mlecznych oraz warzyw i owoców,
jadłospisy będą pomocne w prawidłowym żywieniu małego dziecka.
za dużo natomiast mięsa, wędlin. Stwierdzono liczne błędy żywieniowe, złe nawyki oraz
niewłaściwy profil składników odżywczych w dietach małych dzieci. Wśród badanych,
80% dzieci miało dietę niedoborową w wapń i witaminę D, u 90% dzieci
stwierdzono nadmierne spożycie soli, a u 80% - cukru.
Rekomenduję niniejszy poradnik, który pozwoli uniknąć
podstawowych błędów w żywieniu małego dziecka
i poważnych, zdrowotnych następstw, w przyszłości.
wprowadzenie
wprowadzenie
Jakie są umiejętności
dziecka w wieku 1-3 lat?
Rozwój każdego dziecka, niezależnie od indywidualnych różnic,
charakteryzuje ciągłość, powtarzalność tych samych etapów rozwojowych oraz zależność osiągania różnych sprawności w procesie
uczenia się od dojrzałości i gotowości układu nerwowego.
Przeciętne dziecko
w okresie poniemowlęcym, czyli
po ukończeniu 1 ROKU ŻYCIA:
10
y
osiąga SPRAWNOŚĆ CHODZENIA i konsekwentnie ją doskonali
y
MANIPULUJE różnymi przedmiotami, sprawdza różne ich właściwości
y
potrafi bawić się, chętnie INICJUJE ZABAWĘ i szuka partnera
do różnych aktywności
y
wykazuje potrzebę SAMODZIELNEJ AKTYWNOŚCI,
np. przy jedzeniu, ubieraniu się
y
ma dużą POTRZEBĘ POZNAWCZĄ, jest ciekawe otaczającego je świata
y
potrafi się komunikować z otoczeniem za pomocą SŁÓW
lub PROSTYCH ZDAŃ i stale poszerza zakres słownictwa
oraz umiejętność swobodnego mówienia
y
lubi NAŚLADOWAĆ dorosłych, obserwuje ich zachowania
i chętnie odwzorowuje
y
jest ZMIENNE EMOCJONALNIE, skłonność do śmiechu i płaczu
występuje naprzemiennie
y
przejawia zachowania charakterystyczne dla naturalnego w tym okresie
rozwojowym etapu PRZEKORY I NEGATYWIZMU
11
wprowadzenie
Jakie są zachowania
żywnieniowe małego dziecka?
Charakterystyczna dla tego etapu rozwojowego ciekawość
poznawcza dziecka odnosi się także do sytuacji związanych
z jedzeniem. Dziecko nie tylko przygląda się podawanym
mu przez rodziców różnym daniom, ale także dotyka
ich i smakuje.
12
Odczucia dziecka związane z rozpoznaniem nowego smaku
i jego akceptacja nie dokonują się automatycznie.
Zdarza się, że np. dwulatek odrzuca proponowaną potrawę
z uwagi na „inne” niż dotychczas doznania smakowe
- złości się i wypluwa jedzenie. Część matek w takiej sytuacji
wycofuje się z podawania nowej potrawy.
Tymczasem najlepszym rozwiązaniem
jest stopniowe oswajanie dziecka z nowym
smakiem oraz cierpliwe i konsekwentne
zachęcanie go do spróbowania
symbolicznej łyżeczki.
Okres pomiędzy 13 a 36 miesiącem
życia dziecka jest
okresem KRYTYCZNYM
do rozwoju określonych preferencji
i nawyków żywieniowych.
Pozytywny efekt widoczny jest po kilkunastu próbach
- dziecko zazwyczaj samo otwiera buzię przed następną porcją.
Dziecko w okresie poniemowlęcym potrafi już dobrze porozumiewać
się otoczeniem, radzi sobie także w prostej samoobsłudze oraz
w próbach samodzielnego jedzenia. Zdaje sobie także sprawę,
że płacz i krzyk jest skutecznym sposobem na osiąganie swojego
celu, jakim jest np. uzyskanie od rodzica ulubionej przekąski,
deseru, słodkiego napoju.
Dlatego pożądane są czasem zmiany w tym, czego dziecko się
nauczyło, ponieważ wzory postaw i zachowań utrwalone
w pierwszych latach życia dziecka mają tendencję do
przetrwania, bez względu na to, czy są korzystne,
czy niekorzystne.
W kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dziecka
istotna jest nie tylko cierpliwość i konsekwencja rodziców, ale także
ustalenie przez nich czytelnych dla dziecka zasad odnoszących się
do sytuacji jedzenia / karmienia, co jest niezbędne przy realizowaniu
zaleceń żywieniowych.
13
wprowadzenie
Jakie są potrzeby
żywieniowe dziecka? – w okresie poniemowlęcym
W żywieniu dzieci szczególną uwagę należy zwrócić na częstość
spożywania posiłków i ich organizację, dobór produktów w diecie,
wartość energetyczną i odżywczą oraz nawyki i zachowania
żywieniowe. Właściwa organizacja posiłków podawanych
dziecku w ciągu dnia zabezpiecza równomierną
podaż energii, a także częściowo zapobiega
błędom żywieniowym.
WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH AKTUALNIE NORM
USTALONO, ŻE:
y
do masy ciała dziecka. U dzieci w wieku 13 – 36 MIESIĘCY dobowe
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ w przeliczeniu NA JEDEN
KILOGRAM MASY CIAŁA wynosi ok. 83 kcal.
y
14
Małe dzieci powinny otrzymywać w ciągu
dnia 4 – 5 posiłków – 3 podstawowe
i 1 – 2 uzupełniające.
Zapotrzebowanie na energię należy indywidualizować w odniesieniu
Minimalna ilość białka nie powinna być niższa niż 1 g / kg masy ciała
dziecka i wyższa niż 15% energii z białka w całodziennej zalecanej puli
energetycznej (1000 kcal).
y
TŁUSZCZE powinny dostarczać 30 – 40% CAŁKOWITEJ ENERGII
tak, aby zabezpieczać wydatek energetyczny dziecka i jego wzrost.
Dzieci młodsze w drugim roku życia niekiedy
wymagają większej liczby mniejszych
objętościowo posiłków. Wartość
energetyczna i odżywcza diet dzieci
powinny realizować zapotrzebowanie
żywieniowe dzieci określone
w normach.
Bardzo ważna jest podaż odpowiedniej jakości tłuszczu, w tym źródeł
kwasów tłuszczowych, zwłaszcza długołańcuchowych wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych.
y
Udział ENERGII Z WĘGLOWODANÓW w ogólnej puli energetycznej
powinien wynosić 55-60%. Należy ograniczać tzw. cukry dodane
(czyli cukry stosowane w produkcji żywności i przygotowywaniu potraw)
do poniżej 10% energii. Zaleca się podawać produkty, które są źródłem
węglowodanów złożonych, takie jak pełnoziarniste pieczywo, kasze,
makaron i produkty z mąki z pełnego przemiału.
Dieta dziecka
powinna być DOSTOSOWANA
do indywidualnych potrzeb
i apetytu dziecka
y
Zapotrzebowanie dziecka w wieku 13 – 36 miesięcy na WAPŃ
wynosi 700 mg, na WIT. D – 15 μg (600 j.m.).
y
Głównym źródłem płynów powinna być WODA DOBREJ JAKOŚCI.
Dzieci nie powinny pić słodzonych i gazowanych napojów.
15
Karmienie piersią
Karmienie piersią
Żywienie dzieci
karmionych piersią
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
y
Karmienie wyłączne piersią do około 6 miesiąca życia jest
optymalną metodą żywienia młodszych niemowląt.
y
Zdrowe niemowlęta powinny być karmione piersią „na żądanie”,
czyli odpowiednio do potrzeb swoich i matki.
y
Niemowlęta w I półroczu zwykle są karmione kilkanaście razy na dobę
(w dzień i w nocy), a w kolejnych miesiącach życia dziecka (II półrocze)
liczba karmień ulega stopniowemu ograniczeniu.
y
Między 6 a 9 miesiącem życia nabywane są także umiejętności żucia,
gryzienia oraz sprawności manualnej do spożywania różnorodnych pokarmów.
Dziecko zaczyna interesować się jedzeniem, sięga po żywność i przenosi ją
do ust, smakuje, próbuje gryźć. W tym okresie pokarm naturalny pokrywa
18
około 70% zapotrzebowania energetycznego, a pomiędzy 9-11 miesiącem
życia dziecka pokarm pokrywa już tylko około 55% jego zapotrzebowania
energetycznego, stąd konieczne jest rozszerzanie diety.
y
Po wprowadzeniu żywności uzupełniającej zwiększa się wartość energetyczna
i odżywcza diety. Dziecko poznaje nowe smaki, zapachy i konsystencję
pożywienia. Stymulowany jest rozwój motoryki jamy ustnej.
y
W żywieniu dzieci karmionych piersią korzystne jest wprowadzenie 2 do 3
posiłków uzupełniających dla dzieci w wieku 6-8 miesięcy i 3-4
posiłków pomiędzy 9 a 24 miesiącem życia, z dodatkowymi zdrowymi
przekąskami (od 1 do 2 dziennie/dzieci w wieku ok. 12 miesięcy), takich jak
miękkie kawałki owoców, chleba, czy ciasta przygotowanego w domu.
Karmienie piersią daje
wiele korzyści zdrowotnych
zarówno dziecku jak i jego matce.
y
Częściowe karmienie piersią powinno być kontynuowane, co najmniej
do ok. 12 miesiąca życia i może być nadal kontynuowane w drugim
i trzecim roku życia, tak długo jak sobie tego życzy matka i dziecko. Nie ustalono
górnej granicy wieku, do której dziecko może być karmione naturalnie.
19
podstawy żywienia
podstawy żywienia
Modelowy talerzyk
1-2
4
porcje
porcje
Zdrowa dieta dzieci jest jednym z elementów umożliwiających
ich optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Pod pojęciem
takiej diety rozumieć należy urozmaicony, polecany w żywieniu
dzieci asortyment żywności, właściwą liczbę posiłków
o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej.
22
3
porcje
1-2
porcje
Dieta dziecka będzie prawidłowo zbilansowana pod względem
energii i ważnych składników pokarmowych – białka, tłuszczu,
witamin i składników mineralnych zwłaszcza – żelaza i wapnia wtedy,
gdy w kuchni domowej wykorzystane zostaną różnorodne produkty
spożywcze – mleko i produkty mleczne, pieczywo, kasze, mięso,
drób, ryby, owoce i warzywa, a przygotowywane posiłki
będą urozmaicone.
Do układania diety dziecka
pomocny może być
modelowy TALERZ ŻYWIENIOWY
który obrazuje udział poszczególnych
grup produktów wyrażony w ilościach porcji
w jadłospisie dziecka.
5
porcji
5
porcji
podstawy żywienia
Jakie produkty
należy wykorzystać? – w żywieniu dziecka
Pełnowartościowa całodzienna dieta dziecka powinna być
urozmaicona i uwzględniać produkty z różnych grup żywności
w następującej ilości porcji:
Produkty białkowe
Mleko i produkty mleczne
4¯5
porcji
3
porcje
24
25
Mięso, drób, ryby, jaja
1porcje
‒2
5
Produkty zbożowe
porcji
Warzywa
porcji
Owoce
porcje
Tłuszcze
5
4
1‒2
porcje
podstawy żywienia
Mięso w diecie dzieci jest ważnym źródłem białka, witaminy
B1, witaminy PP, witaminy B12, żelaza hemowego - bardzo
26
Mleko (w tym mleko modyfikowane) i produkty mleczne
dobrze przyswajalnego przez organizm, cynku oraz wielu
– jogurt, kefir, serki twarogowe, sery żółte zawierają łatwo
pierwiastków śladowych. W żywieniu dzieci poleca się świeże,
przyswajalne białko, wapń - pierwiastek niezbędny do
chude mięso wysokiej jakości. Mięso z drobiu jest delikatne,
budowy kości, zębów i prawidłowego przebiegu wielu
lekkostrawne, bogate w białko. Mięso z ryb oprócz białka
przemian metabolicznych oraz niektóre witaminy z grupy B.
jest źródłem ważnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Jogurty i kefiry ze względu na obniżoną ilość laktozy
Zaleca się podawać ryby 1-2 razy w tygodniu. W żywieniu
– cukru mlecznego i obecność bakterii kwasu mlekowego
najmłodszych dzieci polecane jest przede wszystkim wysokiej
są lepiej tolerowane przez niektóre dzieci niż mleko płynne
jakości mięso gotowane i mięso pieczone, które cienko
spożywcze. Mleko, jogurty i kefiry wykorzystywane mogą
pokrojone można wykorzystywać jako dodatek do kanapek,
być nie tylko jako napoje, ale także jako dodatek do sosów,
sałatek albo podstawę do sporządzania różnych past do
zup, deserów. W żywieniu dzieci polecany jest najczęściej
pieczywa. Ze względu na niepewną jakość i skład, oraz dużą
jogurt naturalny, ewentualnie z dodatkiem miodu, świeżych
liczbę substancji dodatkowych, dzieciom, a zwłaszcza tym,
owoców, można go także wykorzystywać do przygotowy-
które są na diecie bezglutenowej lub bezmlecznej nie należy
wania lekkich sosów, zup. Należy pamiętać, że ser twarogowy
podawać przetworów mięsnych o nieznanych recepturach.
zawiera najmniej wapnia ze wszystkich produktów
Jaja są skoncentrowanym źródłem cennych składników
mlecznych.
Zaleca się podawać dzieciom dziennie 2 porcje mleka
odżywczych – pełnowartościowego białka, tłuszczu,
oraz 1 porcję innych produktów mlecznych.
biopierwiastków, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz
innych składników o aktywności biologicznej m.in. lecytyny.
Ważnym elementem diety dzieci do 3. roku życia jest nadal
Najlepiej podawać je w formie gotowanych na miękko,
mleko modyfikowane typu Junior. Dzięki zawartości m.in.
na twardo, delikatnej jajecznicy i w różnych potrawach
wapnia, żelaza i witaminy D mleko modyfikowane
(naleśniki, kluski itp.). Tygodniowo można podać dziecku
uzupełnia dietę w te deficytowe często składniki.
3-4 jaja (średnio ½ jajka dziennie).
27
podstawy żywienia
Dlatego w żywieniu dzieci poleca się urozmaicone
gatunki pieczywa – pełnoziarniste, jasne i ciemne,
różnego rodzaju kasze grube i drobne, płatki zbożowe.
28
29
Produkty zbożowe są źródłem węglowodanów złożonych
– skrobi, błonnika, witamin z grupy B, składników
mineralnych – głównie fosforu, wapnia, magnezu, miedzi,
selenu, molibdenu, manganu, chromu. Skrobia powinna być
podstawowym węglowodanem w żywieniu dzieci.
Jest ona dobrze trawiona, ale jej nadmiar w diecie
może obciążać przewód pokarmowy.
Pod nazwą błonnik kryje się wiele
węglowodanów wchodzących w skład tkanki
roślinnej, i nie ulegających trawieniu w przewodzie
Słodkie pieczywo i ciastka zbożowe nie są
pokarmowym. Błonnik wpływa korzystnie na perystaltykę
polecane w żywieniu dzieci ze względu na obecność
jelit, florę jelitową, absorbuje różne toksyczne substancje
tłuszczu zawierającego niekorzystne izomery trans,
i wzmaga ich wydalanie. Dieta dziecka powinna dostarczać
które poprzez wpływ na wzrost stężenia „złego” cholesterolu
10 – 14 g błonnika pokarmowego (do max.19g).
i obniżanie „dobrego” zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy.
podstawy żywienia
Do przygotowania potraw dla dziecka należy
Niedobór warzyw jest jednym z najczęściej obserwowanych
wykorzystywać przede wszystkim świeże warzywa
błędów w żywieniu dzieci. Warzywa są ważnym źródłem
sezonowe. Z mrożonek i różnych przetworów warto
witamin (C, beta karotenu, witamin z grupy B) i składników
korzystać w okresie zimy i wczesnej wiosny.
mineralnych (potasu, magnezu, wapnia, manganu, miedzi,
cynku, molibdenu, żelaza), węglowodanów – głównie skrobi
(ziemniaki, groch, fasola, soczewica, kukurydza) oraz cukrów
(glukozy, fruktozy i sacharozy), oraz błonnika.
Potrawy
dla dzieci można uatrakcyjniać dodatkiem świeżych
Po
30
y
y
y
WARZYWA ZIELONE – krótko gotowany szpinak, zielony groszek,
listków
warzyw i ziół, w niewielkiej ilości. Zielona pietruszka
lis
zielona fasolka zawierają znaczne ilości kwasu foliowego, wit. B6 i B2.
zawiera dużo cennej witaminy C, dlatego powinna być stoso-
CIEMNOZIELONE WARZYWA LIŚCIASTE – jarmuż, brokuły
wana jako dodatek do zup, sosów i surówek. Do dań rybnych
mogą być źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – wit. E i K.
doskonale pasuje świeży koper, bazylia i szczypiorek. Świeży,
ROŚLINY STRĄCZKOWE – fasola, groch, soja, soczewica zawierają
znaczne ilości białka roślinnego.
y
Różne odmiany KAPUSTY, POMIDORY, PAPRYKA to warzywa
szczególnie bogate w witaminę C
y
Warzywa bogate w beta karoten to MARCHEW, DYNIA,
SZPINAK, SAŁATA ZIELONA, ZIELONY GROSZEK,
FASOLKA SZPARAGOWA.
Warzywa stanowią podstawę zup jarzynowych,
są ważnym dodatkiem do drugich dań
w postaci jarzynek, surówek, a także sałatek.
drobno pokrojony, koperek wykorzystać można do warzyw
kapustnych, zup, potraw z ziemniaków, a także do dań i past
rybnych. Listki bazylii można dodać do pomidorów, omletów,
serów i ryb. Szczypiorek podkreśla smak sałatek warzywnych,
zup, omletów, kanapek, białego sera. Liście świeżej mięty
można okazyjnie dodać do napojów,
deserów, sałatek owocowych.
31
podstawy żywienia
Owoce są źródłem ważnych witamin, składników
mineralnych, cukrów prostych, dwucukrów, wielocukrów,
oraz wielu związków organicznych, które wpływają
korzystnie na funkcjonowanie organizmu dziecka.
Naturalne cukry występujące w owocach to przede
wszystkim glukoza, fruktoza i sacharoza. Są one źródłem
32
łatwo dostępnej energii. Zawarty w owocach błonnik
Składniki mineralne
l zawarte w owocachh - potas, miedź,
oraz pektyny regulują pracę przewodu pokarmowego
żelazo, cynk, magnez, kobalt, wapń wchodzą w skład wielu
małego dziecka.
komórek i tkanek (kości, zęby, płyny ustrojowe, hemoglobina,
enzymy) oraz wpływają na szereg przemian zachodzących
Witaminy występujące w owocach to przede wszystkim
w organizmie. Kwasy organiczne – cytrynowy, winowy,
witamina C i prowitamina A czyli beta karoten,
jabłkowy decydują o smaku owoców. Naturalne substancje
związki o silnym działaniu przeciwutleniającym
aromatyczne oraz barwniki roślinne – karotenoidy, chlorofil,
i przeciwzapalnym.
antocyjany i flawonoidy uatrakcyjniają smak, zapach, barwę
i wygląd owoców. U dzieci z alergią na pokarm truskawki,
poziomki, owoce cytrusowe i południowe, a niekiedy nawet
maliny należy podawać ostrożnie dopiero po 1 roku życia.
Większość owoców zalicza się do produktów o niskiej
zawartości energii, co może mieć znaczenie w planowaniu
diety dzieci z nadwagą.
Najkorzystniejsze jest spożywanie świeżych owoców.
33
podstawy żywienia
Soki dla dzieci przygotowywane są najczęściej z owoców i warzyw bogatych
w witaminę C – czarnych porzeczek, porzeczek czerwonych i białych, malin, jeżyn,
truskawek, owoców cytrusowych i południowych, a także pomidorów. Bardzo
w tym pektyny (soki przecierowe)
popularne soki w żywieniu dzieci to soki warzywne i warzywno – owocowe przygo-
oraz wiele innych cennych substancji
towywane na bazie marchwi. Nie zawierają one zbyt dużo witaminy C, ale są znako-
odżywczych, które są ważne w procesach
mitym źródłem beta karotenu – prowitaminy A. Oprócz marchwi znaczne ilości beta
metabolicznych, np. polifenole, które posiadają
karotenu zawiera także dynia, morele, pomidory oraz brzoskwinie. Najcenniejsze
właściwości przeciwutleniające, kwasy organiczne, naturalne
odżywczo są soki przygotowywane bezpośrednio do spożycia ze świeżych
barwniki, aromaty oraz cukry – glukozę, fruktozę i sacharozę.
dojrzałych owoców i warzyw bez dodatku cukru. Ponadto w żywieniu dzieci
34
zaleca się wykorzystywać soki zaliczane do środków spożywczych specjalnego
Soki produkowane z przeznaczeniem dla niemowląt i małych dzieci, zaliczane
przeznaczenia żywieniowego. W żywieniu dzieci polecane są soki typu przecie-
do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - nie mogą
rowego – z miąższem warzyw i owoców. Soki te zawierają znacznie więcej składników
zawierać mniej niż 20 mg witaminy C/ 100 ml, (jej zawartość wyrównuje się
odżywczych niż soki klarowne lub naturalnie mętne. Oprócz witamin i składników
w procesie produkcji).
mineralnych soki są także źródłem błonnika i pektyn, które biorą udział w regulacji
gospodarki wodnej, usuwają niekorzystne dla zdrowia związki (np. metale szkodliwe),
oraz poprawiają pracę przewodu pokarmowego. Soki, podobnie jak warzywa
Zawartość witaminy C I BETA KAROTENU w wybranych sokach
i owoce, z których są otrzymywane, dostarczają organizmowi, oprócz witaminy C
i beta karotenu, także składniki mineralne (głównie potas, magnez), błonnik,
Mimo, że soki z owoców i warzyw są źródłem wielu cennych składników pokarmowych, ich nadmiar w żywieniu
Sok marchwiowy
Sok pomidorowy
Sok z czarnej porzeczki
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy
Wit C (mg/100ml)
5 mg
10 mg
30 mg
45 mg
2,3 mg
Beta karoten (μg/100ml)
4850 μg
485 μg
4 μg
13 μg
2 μg
dzieci nie jest wskazany. DZIENNIE NIE POWINNO SIĘ
PODAWAĆ DZIECKU WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ PORCJĘ
Zbyt duży udział w diecie dzieci cukrów prostych – glukozy, fruktozy i dwucukru
SOKU (OK 1/2 SZKLANKI).
– sacharozy, które znajdują się w sokach może upośledzać wchłanianie ważnych
pierwiastków, np. żelaza i cynku. A ponadto hamować apetyt i sprzyjać otyłości.
35
podstawy żywienia
Tłuszcze odgrywają szczególną rolę w żywieniu dzieci.
Oliwę z oliwek i olej rzepakowy możemy stosować
Są źródłem energii, która jest niezbędna w okresie
do smażenia. Do przygotowywania potraw
intensywnego wzrastania. Stanowią ważny element
na surowo – bez obróbki termicznej - takich jak surówki,
strukturalny błon komórkowych. Długołańcuchowe
sałatki poleca się np. olej sojowy, słonecznikowy,
wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne do
kukurydziany, z pestek winogron i in.
rozwoju tak ważnych organów jak mózg i siatkówka oka.
W żywieniu dzieci powyżej 1 roku życia ilość tłuszczu
powinna pokrywać ok. 30-35% całodziennego
36
Tłuszcze są źródłem rozpuszczalnych w tłuszczach
zapotrzebowania na energię – czyli więcej niż jest
witamin A, D, E. Źródłem tłuszczu w diecie dzieci są przede
potrzebne w diecie osób dorosłych.
wszystkim produkty mleczne – mleko, sery, masło, jogurty,
mięso, drób, ryby, żółtko jaj, a także tłuszcze spożywcze
- oleje wykorzystywane do sporządzania potraw.
Restrykcyjne ograniczanie tłuszczu w diecie dzieci może
wpływać niekorzystnie na ich tempo wzrostu i rozwoju.
Z wielu przeprowadzonych dotychczas badań wynika,
że bardzo korzystne dla naszego zdrowia są te tłuszcze
spożywcze, które w swoim składzie zawierają
w przewadze kwasy tłuszczowe nienasycone
i wielonienasycone, czyli oleje roślinne.
Polecane są zwłaszcza oliwa z oliwek,
olej sojowy, olej rzepakowy.
37
podstawy żywienia
Ilość płynów spożywana w ciągu dnia przez dzieci uwarunkowana
Woda jest składnikiem niezbędnym do życia. W organizmie
jest indywidualnymi potrzebami. W żywieniu małych dzieci polecana
pełni rolę substancji budulcowej, uniwersalnego rozpuszczal-
jest woda naturalna, źródlana, niskozmineralizowana zmineralizowana,
nika, uczestniczy w transporcie m.in. składników odżywczych,
najlepiej butelkowana z atestem. Woda dobrej jakości polecana jest nie tylko
stanowi idealne środowisko dla prawidłowego przebiegu
do picia, lecz także do przygotowywania mleka modyfikowanego i potraw.
procesów metabolicznych, reguluje gospodarkę cieplną.
W domu, żłobku, czy w przedszkolu dzieci powinny mieć zawsze dostęp
do picia – kubki, szklaneczki i butelka z wodą powinny być zawsze w zasięgu
U dzieci w wieku 1 – 3 lat zapotrzebowanie na płyny
wynosi ok. 1300 ml na dobę. W żywieniu małych dzieci
38
szczególne znaczenie ma jakość wody używanej
do przygotowywania mleka w proszku, zup, przecierów
czy soków. Woda przeznaczona dla niemowląt i małych
wzroku dziecka, tak by mogło ono wskazać, że chce pić. Dzieci po 1 roku
życia nie powinny już pić napojów z butelki ze smoczkiem. Soków
i słodkich napojów nie wolno podawać dzieciom w nocy. Dla wspomagania
prawidłowego rozwoju aparatu mowy zaleca się podawanie dzieciom
płynów z kubka lub szklanki, picie przez słomkę oraz z butelki.
dzieci powinna mieć naturalną czystość chemiczną,
mikrobiologiczną oraz właściwy skład minelralny.
mieć do niej dostęp. Oprócz wody inne ważne dla zdrowia
Woda najlepiej zaspokaja pragnienie, szczególnie w okresie
płyny polecane w żywieniu niemowląt i dzieci to mleko,
letnich upałów. Może też dostarczać pewnej ilości łatwo
w tym mleko modyfikowane typu junior i napoje
przyswajalnych mikroelementów. Dzieci zawsze powinny
mleczne, takie jak jogurty i kefiry soki owocowe
i warzywne. W żywieniu dzieci należy unikać
dosładzanych i gazowanych napojów.
Dla niemowląt zaleca się wody źródlane i naturalne
wody mineralne niskosodowe (< 20 mg jonów sodu / 1 l)
W czasie choroby – gorączka, wymioty, biegunka
i niskozmineralizowane (<500 mg / 1 l rozpuszczonych
– zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Stąd bardzo
składników). Dla dzieci starszych stopień mineralizacji
ważne jest w tym okresie systematyczne podawanie
wody może być wyższy (<1000 mg / 1 l).
dzieciom małymi porcjami wody lub innych
płynów zgodnie z zaleceniami lekarza.
39
podstawy żywienia
Asortyment produktów polecany w żywieniu dzieci
4¯5
porcji
40
5
porcji
5
porcji
4
porcje
1‒2
porcje
Produkty
białkowe
Produkty
zbożowe
Warzywa
Owoce
Tłuszcze
Mleko i produkty mleczne
Mieso, drób, ryby, jaja
3
porcje
1‒2
porcje
Mleko, mleko modyfikowane, jogurty naturalne, kefir, ser żółty, ser biały
Chude mięso czerwone, drób, chuda wędlina, ryby, jaja
Pieczywo z pełnego przemiału zbóż
Bułka pełnoziarnista, chleb pełnoziarnisty, chleb graham
Ryż, kasze, płatki
Płatki zbożowe bez cukru, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza jaglana
Makarony, pieczywo białe, kluski
Makaron, bułka pszenna, naleśnik, placuszki, ciasto drożdżowe
Czerwone
Buraki, papryka, pomidor, rzodkiewka, baklażan
Białe
Kalafior, kalarepa, pietruszka, por, cebula, ziemniaki
Żółto-pomarańczowe
Dynia, fasolka, kabaczek, kukurydza, marchew
Zielone
Awokado, brokuły, bób, brukselka, cukinia, zielony groszek, kapusta, szpinak, szczypiorek
Fioletowo-purpurowe
Borówki, czarne jagody, czarne porzeczki, śliwki, winogrona
Czerwone
Arbuz, czereśnie, maliny, truskawki, wiśnie, żurawina, porzeczki, poziomki, jeżyny
Żółto-pomarańczowe i białe
Ananas, banan, brzoskwinia, cytryna, grejpfrut, gruszka, pomarańcza, morela, jabłko
Tłuszcze roślinne
Oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej słonecznikowy
Tłuszcze zwierzęce
Masło
41
podstawy żywienia
Jaka powinna być
wielkość porcji?
W tabeli przedstawiono orientacyjną liczbę i wielkość porcji
różnych produktów spożywczych i potraw zalecanych
do spożycia w ciągu dnia dla dziecka w wieku 13-36 miesięcy.
Zalecane spożycie – przykładowe wielkości porcji
PRODUKTY BIAŁKOWE
Produkty mleczne
42
4-5 porcji
3 porcje
WARZYWA
5 porcji
Warzywa żółte: 5 fasolek szparagowych, 2 łyżki kukurydzy
1 szklanka mleka płynnego spożywczego o zawartości 2-3,2 % tłuszczu
Warzywa pomarańczowe: 2 łyżki startej marchewki, gotowanej dyni
1 szklanka mleka modyfikowanego typu Junior
Warzywa białe: 1 ziemniak, 1/2 szklanki białej kapusty kwaszonej,
1/2 szklanki jogurtu, kefiru lub maślanki, 2 łyżeczki twarożku
szklanka gotowanej cukinii, kalafiora
lub białego sera; 1 plasterek lub łyżeczka tartego żółtego sera
Warzywa czerwone: 1 mały pomidor, 1/2 małej papryki,
Produkty białkowe inne
1-2 porcje
43
1-2 łyżki gotowanych buraczków, 1-2 gotowanej czerwonej kapusty
cienki plaster pieczonego schabu, ryby, lub 1/2 piersi z kurczaka
OWOCE
1/2 jajka lub 1 plasterek chudej wędliny
Owoce żółto-pomarańczowe i białe: jabłko, gruszka, morele (3 sztuki)
Produkty zbożowe
5 porcji
4 porcje
mała brzoskwnia, 1/2 banana
1/2 bułki pszennej lub 1 kromka chleba jasnego
Owoce fioletowo-purpurowe: 1/2 szklanki porzeczek, jagód
1/2 bułki pełnoziarnistej lub 1 kromka chleba razowego
Owoce czerwone: 1/2 szklanki malin
1/2 szklanki platków zbożowych
1/2 szklanki soku ze świeżych owoców
2-3 łyżki gotowanej kaszy gryczanej, makaronu lub ryżu
TŁUSZCZE
1 naleśnik, 1 placuszek, 1 kawałek ciasta drożdżowego lub biszkoptu
1 łyżeczka oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, 1 łyżeczka masła
1-2 porcji
podstawy żywienia
Ile i jakie posiłki
dziecko powinno otrzymać?
W żywieniu dziecka
bardzo ważna jest REGULARNOŚĆ
spożywania posiłków
i ich odpowiednia liczba.
W ciągu dnia dziecko powinno otrzymać 4-5 posiłków:
3 podstawowe (śniadanie, obiad, kolacja) i 1-2 uzupełniające
(drugie śniadanie i/lub podwieczorek). Przerwa pomiędzy
posiłkami powinna wynosić ok 3-4 godzin.
44
Liczba posiłków spożywanych przez dzieci w ciągu dnia może się
okresowo zmieniać, zwłaszcza dotyczy to takich posiłków jak
II śniadania czy podwieczorki.
Dziecko w wieku 1 – 3 lat ze względu na małą pojemność żołądka
powinno otrzymywać ilości potraw zgodne z indywidualnymi
potrzebami, ale dostarczającej właściwej ilości energii
(czyli o odpowiedniej gęstości energetycznej). Błędem jest
podawanie dużych porcji rozcieńczonych zup, także tłustych
potraw, ciężkich sosów, smażonych potraw.
Niektóre dzieci chętniej jedzą mniejsze posiłki,
ale częściej. Niewłaściwe jest jednak karmienie dzieci
z częstotliwością kilkunastu razy w ciągu doby.
45
podstawy żywienia
Wartość energetyczna pierwszego śniadania, obiadu
i kolacji powinny wynosić każde ok. 250 kcal, tj. 25%
z ogólnej puli energii zalecanej do spożycia w ciągu dnia
(1000 kcal) przy założeniu spożywania 5 posiłków w ciągu
dnia. Resztę energii powinny dostarczyć drugie śniadanie
i podwieczorek.
powinien być głównym pod względem wartości odżywczej i energetycznej posiłkiem
w ciągu dnia. Posiłek obiadowy powinien składać się z zupy przygotowanej na bazie
warzyw i drugiego dania. Drugie danie należy przygotować (do wyboru) z mięsa, drobiu,
ryby lub jaj z dodatkiem ziemniaków, kaszy lub makaronu i warzyw w postaci jarzynki,
surówki. Niekiedy zupę jarzynową można zastąpić sokiem warzywnym lub warzywno –
owocowym bogatym w wit. C. Podstawową technologią przygotowania potraw
powinno być gotowanie. Jeśli dziecko jest niejadkiem posiłek zaczynamy od potrawy
mięsno – jarzynowej. Posiłek można zakończyć lekkim, wartościowym deserem –
niewielką ilością soku, kompotem, porcją owoców lub domowym biszkoptem.
46
to pierwszy i najważniejszy posiłek spożywany w ciągu dnia. Dla dzieci po 12 miesiącu
życia podstawą posiłku śniadaniowego powinno być mleko i produkty mleczne
– jogurt z dodatkiem owoców, kefir ciepłe napoje mleczne – kawa zbożowa, kakao, mleko
rodzaj posiłku popołudniowo-wieczornego przygotowywanego w domu dla dzieci zależy
modyfikowane, ewentualnie ser twarogowy. Część dzieci domaga się tradycyjnych zup
w dużej mierze od tego czy dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola. Często jest to
mlecznych, inne odmawiają ich spożywania. Coraz popularniejsze są różnego rodzaju
kolacja łączona przy jednym stole z posiłkiem obiadowo - kolacyjnym rodziców po ich
płatki śniadaniowe łatwe do przygotowania, bo wymagające tylko połączenia z mlekiem.
powrocie z pracy. Dla niektórych dzieci jest to drugi obiad. Niekiedy ostatnim posiłkiem
W zestawie śniadaniowym małego dziecka należy uwzględniać oprócz mleka także inne
popołudniowym dzieci jest bogatszy podwieczorek i owoce zjadane przed snem. Ten
produkty białkowe – jaja, pasty mięsno – warzywne, sałatki warzywne z serem lub wysokiej
zróżnicowany wzorzec żywienia dzieci wymaga indywidualnych jadłospisów.
jakości wędlinami przygotowywane tuż przed podaniem. Ważna jest kompozycja śniadań.
Posiłek podawany na kolację powinien być lekkostrawny. Potrawy gotowane mogą
Jeśli dziecko pije sok owocowy, kanapka śniadaniowa powinna być źródłem białka czyli
urozmaicić standardowe zestawy z kanapkami. W jadłospisach kolacyjnych dzieci należy
przygotowana z chudą, drobno pokrojoną, wysokiej jakości wędliną lub serem twarogow-
uwzględnić wysokowartościowe produkty spożywcze, które są źródłem białka, witamin
ym albo pastą z jaj. Nie należy łączyć takich samych produktów np. zupy mlecznej z lanym
i składników mineralnych – chude mięso, mleko i jego przetwory, a wśród nich mleczne
ciastem i jaja w jednym zestawie śniadaniowym. Dzieciom powyżej 1. roku życia poleca
napoje fermentowane – kefir, jogurt. Posiłek wieczorny bogaty w węglowodany, witaminy
się urozmaicone rodzaje pieczywa – pszenne, mieszane żytnio-pszenne, razowe, cienko
i składniki mineralne działa uspokajająco i może być korzystny dla dzieci nadaktywnych.
krojone w małe kromeczki. Kanapki powinny zawierać dodatek warzyw lub owoców
Podobnie może działać szklanka ciepłego mleka wypita przed snem. W takim przypadku
(np. krążkami pomidorów bez skórki, plasterkami owoców kiwi itp.).
należy pamiętać jeszcze raz o higienie jamy ustnej.
47
podstawy żywienia
Drugie śniadanie i/lub podwieczorek powinny stanowić uzupełnienie puli
energetycznej całodziennej diety dziecka. Mogą być one posiłkami przygotowywanymi
48
na bazie mleka lub jogurtu. Polecane są także świeże owoce podawane w formie
49
kolorowych odpowiednio dobranych smakowo kompozycji, także soki, przeciery
owocowe i potrawy zaliczane do deserów stanowiące połączenie owoców z kleikiem,
kaszką lub biszkoptem. Wiele smacznych potraw przygotować można z białego sera,
homogenizowanych twarożków, z jaj lub z dodatkiem jaj – omlety, naleśniki.
Potrawy o słodkim smaku można przyprawiać odrobiną cukru waniliowego, wanilii,
cynamonu, goździków. Inne dodatki - miód, kakao, a także bakalie, podwyższają wartość
energetyczną i odżywczą potraw. Migdały, orzechy mogą stanowić dobre źródło
mikroelementów – pierwiastków śladowych takich jak cynk, mangan, molibden, miedź.
Dzieci bardzo aktywne, zużywające wiele energii na zabawę albo procesy uczenia mogą
Należy pamiętać jednak o odpowiednim stopniu rozdrobnieniu (drobnym zmieleniu)
potrzebować uzupełnienia swojej diety różnymi przekąskami. Warto skonsultować się
orzechów i migdałów w potrawach dla dzieci. Dla dzieci młodszych można podawać
wtedy z lekarzem lub dietetykiem.
porcję budyniu lub kisiel mleczny z owocami, dla dzieci starszych - porcję ciasta
Zdrowe przekąski to świeże owoce – np. cząstki jabłka, mandarynki lub pomarańczy
z napojami mlecznymi lub koktajle mleczno – owocowe.
obranej z białej otoczki, plasterki banana, kawałeczki gotowanych warzyw
– marchwi, kalafiora, fasolki szparagowej, soki owocowe przecierowe przeznaczone
Nie poleca się w żywieniu dzieci tych potraw i deserów,
dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia, a przede wszystkim produkty białkowe
które zawierają dużo tłuszczu i cukru.
– plasterki sera, mleko, jogurt naturalny, który można podawać ze świeżymi owocami
lub przecierami owocowymi.
podstawy żywienia
Jak prawidłowo
ułożyć dietę dziecka?
y urozmaicona – pod względem doboru produktów
spożywczych,
y uregulowana – pod względem częstości i pory
spożywania posiłków,
y umiarkowana – z dostosowaną wielkością porcji posiłków
/potraw do potrzeb dziecka
y z unikaniem – nadmiaru cukru i soli oraz substancji
dodatkowych (np. barwniki, konserwanty)
Składnik tłuszczowy (1-2 porcje) może być wykorzystywany w zależności od planowanego jadłospisu w różnych posiłkach, jako dodatek do pieczywa, jarzynki, zupy czy surówki.
W każdym posiłku należy uwzględniać rozmaite produkty spożywcze.
W tabeli przedstawiono zasady łączenia różnych produktów
w całodzienne menu dla dziecka.
50
51
POSIŁKI
GRUPY PRODUKTÓW
ŚNIADANIE
Produkty białkowe
Produkty zbożowe
Warzywa
Owoce
Produkty białkowe
Produkty zbożowe
Warzywa/Owoce
Produkty białkowe
Produkty zbożowe
Warzywa
Owoce
Produkty zbożowe/białkowe
Warzywa/Owoce
Produkty białkowe
Produkty zbożowe
Warzywa/Owoce
DRUGIE
ŚNIADANIE
OBIAD
PODWIECZOREK
KOLACJA
LICZBA PORCJI
2 porcje
1 porcja
1 porcja
1 porcja
1 porcje
1 porcja
1 porcja
1 porcje
1 porcja
2 porcja
1 porcja
1 porcje
1 porcja
1 porcje
1 porcja
1 porcja
PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS
szklanka mleka, 2 łyżeczki twarożku
pół bułeczki z masłem
mały pomidorek bez skórki
cząstki miękkiej gruszki/jabłka
pół szklanki jogurtu naturalnego
płatki wielozbożowe dla dzieci
pół brzoskwini zmiksowanej
mały pulpet drobiowy
2-3 łyżki ugotowanej kaszy gryczanej
zupa jarzynowa z dynią i ziemniakiem, 2-3 łyżki surówki z marchwi i jabłka
kompot / sok w ilości ½ szklanki
ciasto drożdżowe
przetarte maliny
szklanka mleka z kakao
2-3 łyżki ryżu
gotowane warzywa z dodatkiem kilku kropli oleju/oliwy z oliwek
podstawy żywienia
Jak gotować?
y
Przestrzegaj zasad higieny związanych z przygotowywaniem posiłków
– zawsze myj ręce przed przystąpieniem do pracy, używaj czystych, suchych
naczyń i sprzętu kuchennego
y
Zwracaj uwagę na odpowiedni dobór składników do przygotowania potraw
przewidzianych w jadłospisie dziecka
y
Do przygotowywania posiłków wykorzystuj żywność naturalną, świeżą,
mało przetworzoną oraz wodę dobrej jakości, w okresie zimowo – wiosennym
możesz wykorzystywać mrożonki z warzyw i / lub owoców
52
y
Przestrzegaj zasad przygotowywania potraw związanych z technologią
(mycie, staranne obieranie i płukanie warzyw/owoców, przesiewanie mąki, mycie,
osuszanie i usuwanie nadmiaru tłuszczu i powięzi z mięsa, usuwanie ości z ryb,
oczyszczanie i płukanie grubych kasz) oraz obróbką termiczną (gotowanie,
duszenie, pieczenie potraw – tylko krótko do miękkości)
y
Potraw ze świeżych warzyw i owoców nie przechowuj w lodówce
dłużej niż kilka godzin.
y
Potrawy z mięsa i / lub warzyw ugotowane wcześniej przechowuj w lodówce,
zawsze po szybkim schłodzeniu
y
unikaj solenia potraw / posiłków
y
ograniczaj dodatek cukru do przygotowywanych potraw
y
Pamiętaj o odpowiedniej wielkości porcji pożywienia dla dziecka,
szanuj jego apetyt, nie przekarmiaj.
Ty decydujesz o tym, CO dziecko je
dziecko decyduje o tym, ILE zje.
53
podstawy żywienia
SKŁADNIKI
1. Włoszczyzna
(marchew, seler, korzeń pietruszki)
ew. ziemniaki
2. Woda dobrej jakości
54
CZYNNOŚCI
y Warzywa umyj, obierz, opłucz
y Pokrój w drobną kostkę/talarki/słupki
lub zetrzyj na grubej tarce jarzynowej
y Zagotuj wodę, włóż warzywa,
gotuj ok 20 minut
y Dodaj składnik główny, nadający
zupie charakterystyczny smak,
gotuj jeszcze 10-15 minut.
3. Składnik główny, np:
– kasza/płatki jęczmienne, krupnik
– świeże pomidory/przecier,
zupa pomidorowa
– ogórki kwaszone, zupa ogórkowa
4. Tłuszcz, np:
y Pod koniec gotowania dodaj tłuszcz
– olej oliwa z oliwek,
– lub świeże masło,
– lub śmietana
5. Przyprawy naturalne, np. zielenina
y Przypraw do smaku
(natka, koperek, szczypiorek) czosnek,
sok z cytryny, sok z cytrusów, ew.
pieprz (odrobina!)
6. Dodatki do zup, np:
y Do porcji zupy dodaj przygotowane
– jajko, barszcz czerwony/biały/żurek
oddzielnie składniki dodatkowe.
– makarony, kluseczki, do zup czystych
– grzanki, groszek ptysiowy
do zup kremów/przecierowych
SKŁADNIKI
1. Mięso chude, np. cielęcina, wołowina,
królik, piersi z kurcząt, indyka lub
mięso z ryb, np. sola, łosoś norweski,
dorsz
2. Włoszczyzna
3. Woda dobrej jakości
4. Składnik tłuszczowy
CZYNNOŚCI
y Mięso umyj dokładnie pod bieżącą
zimną wodą.
y Oddziel od kości, oczyść z błonek,
tłuszczu, chrząstek, ości itp.
y Wyporcjuj.
y Warzywa umyj, obierz, opłucz. Pokrój
w drobną kostkę, talarki, słupki lub
zetrzyj na grubej tarce jarzynowej.
y Mięso włóż do wrzącej wody, gotuj
20 minut. Następnie dodaj warzywa
i gotuj jeszcze ok. 15 minut.
y Jeśli mięso pieczesz, folię wysmaruj
masłem lub oliwą z oliwek, zawiń
mięso i włóż do piekarnika nagrzanego
do 220°C na ok. 20-30 minut
Uwaga: czas pieczenia zależy od wielkości porcji
mięsa i jego rodzaju. Ryby / drób piecze się krócej,
mięso czerwone dłużej (1 kg mięsa – 1 godzina
pieczenia). Najlepiej piec mięso w folii lub „rękawie”
do pieczenia.
y Porcję mięsa dla dziecka drobno
posiekaj, połącz z rozdrobnionymi
warzywami i/lub sosem.
55
podstawy żywienia
SKŁADNIKI
JARZYNKI GOTOWANE
1. Warzywa, np. marchew, ziemniaki,
pietruszka korzeń, buraki, kalarepka,
groszek cukrowy, fasolka
szparagowa, kapusta biała
2. Woda dobrej jakości
56
3. Tłuszcz, np. olej / oliwa
z oliwek, świeże masło lub inne
dodatki, np. sok z owoców, jogurt
naturalny
SURÓWKI
1. Świeże warzywa – kapusta biała,
pekińska, sałata, pomidor, ogórek,
papryka, marchew, dodatek owoców
2. Tłuszcz, np. olej/oliwa
z oliwek lub inne dodatki, np. sok
z owoców, jogurt naturalny, naturalne
galaretki owocowe
CZYNNOŚCI
y Warzywa umyj, obierz / oczyść,
opłucz. Pokrój w kostkę, talarki,
słupki itp.
SKŁADNIKI
y Zagotuj małą ilość wody, włóż
warzywa, gotuj ok. 20 minut.
Następnie odcedź.
Dodaj tłuszcz do jarzynki
lub sałatki przygotowanej
z gotowanych warzyw
y Warzywa dokładnie umyj pod
bieżącą wodą, usuń niejadalne
części, nasiona, skórkę itp.
y Pokrój na drobne cząstki, poszatkuj
lub zetrzyj na drobnej tarce jarzynowej
y Do surówki dodaj olej / oliwę
lub lekki sos przygotowany na bazie
jogurtu
y Surówki zawsze podawaj świeże, zaraz
po przygotowaniu. Nie przechowuj.
1. Owoce miękkie, np. truskawki,
maliny, porzeczki, jagody
2. Owoce pestkowe, np. jabłka,
gruszki, morele, brzoskwinie
3. Woda dobrejj jakości
j
CZYNNOŚCI
y Owoce przebierz, opłucz dokładnie
pod bieżącą zimną wodą, usuń
części zielone
y Owoce umyj, przekrój w cząstki
usuń pestki, gniazda nasienne.
y Owoce przeznaczone na sok
przepuść przez sokowirówkę lub użyj
wyciskarki Jeśli przygotowujesz sok,
pamiętaj o podaniu go dziecku
tuż po sporządzeniu.
y Zagotuj wodę, dodaj owoce.
y Jeśli przygotowujesz kompot, gotuj
ok. 10 minut. Po schłodzeniu
podawaj dziecku.
y Jeśli przygotowujesz mus, użyj małej
ilości wody do gotowania owoców,
następnie całość zmiksuj.
y Pamiętaj by nie dosładzać,
kompotów, soków i musów.
Owoce są wystarczająco słodkie
57
jakość produktów
jakość produktów
Jakość produktów
w żywieniu dzieci
Pamiętajmy o żywności wytwarzanej specjalnie dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia.
Jest to szeroka grupa produktów takich jak mleka modyfikowane, obiady i deserki
W żywieniu dziecka istotna jest
nie tylko prawidłowa dieta,
dobrze zbilansowana pod kątem
60
owocowe w słoikach, soki i napoje, kaszki i płatki zbożowe mleczne i bezmleczne.
Ich skład i jakość są regulowane prawnie, a stawiane im wymagania są bardziej
restrykcyjne niż dla żywności ogólnego spożycia.
dostarczanych składników odżywczych,
Wybierając produkty z tej grupy mamy pewność, że są one dostosowane do potrzeb
ale także JAKOŚĆ żywności,
z której sporządzane są posiłki.
żywieniowych małych dzieci. Są bezpieczne, ściśle kontrolowane - ich jakość
U niemowląt i małych dzieci mechanizmy obronne, które chronią
je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, nie są jeszcze
w pełni dojrzałe, dlatego ważne jest, aby żywność przeznaczona
dla dzieci pozbawiona była szkodliwych dla zdrowia substancji,
takich jak metale szkodliwe dla zdrowia, środki ochrony roślin
(pestycydy), nawozy sztuczne, niektóre substancje dodatkowe.
sprawdzana jest na każdym etapie produkcji, od zbiorów surowców do momentu
wysłania produktów do sklepu.
Z wielu badań wynika, że dzieci dość szybko, nawet już po ukończeniu pierwszego
roku życia przechodzą na dietę stołu rodzinnego, czyli że ich sposób karmienia
upodabnia się do żywienia osób dorosłych w rodzinie.
Wiąże się to z włączeniem do diety produktów, których dzieci powinny unikać
(np. sól, cukier, nadmiar złych tłuszczów) z uwagi na negatywne dla zdrowia skutki
oraz utrwalanie niekorzystnych nawyków żywieniowych. Należą do nich: produkty
paczkowane, z długim terminem przydatności do spożycia, z dodatkiem konserwantów,
Wybierając surowce, z których przygotowujemy posiłki dla dzieci, warto zwrócić
barwników, aromatów itp. Należy unikać żywności z substancjami dodatkowymi
uwagę na pochodzenie kupowanych warzyw, owoców, zbóż, mięsa i wybierać w miarę
– pieczywo z konserwantami, chipsy, chrupki zawierające bardzo dużo soli i tłuszczu,
możliwości produkty z upraw i hodowli ekologicznych inaczej zwanych organicznymi.
ciastka i słodycze – dostarczające nadmiaru cukru i złego tłuszczu, napoje gazowane,
Nie stosuje się tam żadnych sztucznych środków ochrony roślin ani nawozów.
żywność typu fast food.
61
jakość produktów
Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu Ekspertów
i Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii (z 2012 r.)
podaż witaminy D dla dzieci
w wieku 13-36 miesięcy
powinna wynosić 600 j.m.,
tj. 15 μg/dzień.
62
Zawartość witaminy D
w polskich produktach żywnościowych
PRODUKT
ZAWARTOŚĆ WIT. D
Węgorz świeży
Śledź w oleju
Dorsz świeży
Gotowany/pieczony łosoś
Gotowana/pieczona makrela
Ryba z puszki (tuńczyk,sardynka)
Żółtko jajka
Ser żółty
Pokarm kobiecy
Mleko krowie
Kaszki mleczno-zbożowe
Mleko modyfikowane > 1.roku życia
30
20,2
1
13,5
3,8
5
1,35
0,19 – 0,7
0,04 – 0,2
0,01 – 0,03
1,6 – 2
1,75 – 2
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
(μg/100g)
Podaż witaminy D z diety dziecka jest z reguły niewystarczająca,
stąd konieczność uzupełniania potrzebnej dawki w postaci
produktów spożywczych wzbogacanych i suplementacji
– po konsultacji z lekarzem pediatrą lub lekarzem rodzinnym.
63
wskazówki praktyczne
wskazówki praktyczne
Wskazówki
praktyczne
66
y podawaj posiłki odpowiednie do wieku dziecka,
y utrzymuj 3-4 godzinne przerwy pomiędzy posiłkami,
pora karmienia dzieci powinna odpowiadać porze posiłków
rodzinnych,
y nie podawaj dziecku przekąsek i słodkich napojów
pomiędzy posiłkami,
y ogranicz czas karmienia do 30-35 minut,
y zachęcaj do samodzielnego jedzenia,
y akceptuj zachowania żywieniowe właściwe dla wieku,
np. jedzenie rączkami, dotykanie jedzenia,
brudzenie się itp.
y systematycznie wprowadzaj nowe produkty / potrawy / posiłki,
y staraj się nie rozpraszać dziecka, nie zabawiaj go nadmiernie
y zła organizacja posiłków podawanych dziecku w ciągu dnia
- zbyt duża liczba posiłków (powyżej 4-5), częste pojadanie,
y utrzymywanie karmień nocnych powyżej pierwszego
roku życia,
y karmienie butelką ze smoczkiem dziecka powyżej 18-24
miesiąca życia, co może skutkować zaburzeniami prawidłowego
rozwoju mowy oraz predysponować do wad zgryzu,
y małe urozmaicenie diety, które może być wynikiem zarówno
dziecięcej neofobii*, problemów z akceptacją niektórych produktów (często warzyw oraz mięsa), jak i braku czasu, a także tolerancji i cierpliwości rodziców/opiekunów do stopniowego przyzwyczajania dziecka do zróżnicowanego asortymentu produktów,
y tendencja do podawania potraw o niewłaściwej konsystencji,
nadmierne ich rozdrabnianie, przecieranie, miksowanie.
y niedostosowanie wielkości porcji do wieku i indywidualnego
zapotrzebowania dziecka,
y zbyt duża ilość cukru, którego źródłem może być dosładzanie
potraw i napojów w domu oraz podawane w nadmiarze:
soki i słodzone napoje, słodycze oraz inne dosładzane sacharozą
produkty, co przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów,
nadmiaru masy ciała, zaburzeń łaknienia i zaparć
y nadmierne używanie soli
* Neofobia:
lęk przed nowościami/nieznanymi pokarmami, często charakteryzuje stosunek młodszych dzieci do jedzenia.
67
wskazówki praktyczne
Sposób żywienia dziecka często wymaga korekty. Zazwyczaj
z diety trzeba wykluczyć lub ograniczyć nadmiar słodyczy i innych
mało wartościowych produktów, jak napoje gazowane, ciastka oraz
słone przekąski, chrupki, paluszki, oraz żywność typu fast food.
68
y Jeśli u dziecka występuje nadmiar masy ciała
potwierdzony przez lekarza, a dieta dziecka nie budzi zastrzeżeń, pierwszym krokiem w działaniu powinno być zwiększenie
aktywności fizycznej dziecka. Dziecko trzeba zachęcać do
aktywności ruchowej, zwłaszcza poprzez spacery, marsze, zajęcia
fizyczne, aktywne zabawy i czynnie razem w nich uczestniczyć.
Ważne jest też nie zachęcanie dziecka do spędzania czasu
przed telewizorem.
y Najczęściej jednak dzieci z nadwagą obserwuje się błędy
żywieniowe związane głównie z nadmiarem pożywienia.
W żywieniu tych dzieci zaleca się – zwiększenie ilości świeżych
warzyw i owoców, spożywanie naturalnych jogurtów zamiast
owocowych, ograniczenie spożycia chleba i ziemniaków, masła
i innych tłuszczów, spożywanie mięsa i drobiu zamiast wędlin,
unikanie potraw smażonych. Należy także unikać spożywania
chipsów, słodkich napojów, batonów i słodyczy.
y Należy pamiętać, że w zapobieganiu otyłości istotne jest,
i to już od najwcześniejszego okresu życia dziecka, prawidłowe
odbieranie przez rodziców sygnałów od dziecka o jego sytości
lub głodzie. Nie zawsze płacz dziecka oznacza, że jest ono
głodne, może ono w ten sposób sygnalizować inne potrzeby.
Dziecko reagujące niechętnie na pierś, butelkę czy łyżeczkę
daje do zrozumienia, że ma dość jedzenia lub nie jest głodne.
Takiej informacji nie należy lekceważyć. Nie należy zaburzać
tego naturalnego mechanizmu samokontroli jedzenia.
y U dzieci z niedoborami masy ciała powinna być
bezwzględnie zdiagnozowana ich przyczyna przez lekarza
pediatrę. U dzieci z problemami w karmieniu (np. u których
występują trudności w rozszerzaniu diety) należy dbać o urozmaicenie posiłków, przygotowywać małe porcje pożywienia,
nie karmić na siłę, nie okazywać niezadowolenia, a przede
wszystkim wyeliminować nudę z życia dziecka. Dzieci uaktywnione poprzez zabawę i spacery na świeżym powietrzu
są zadowolone, mają więcej energii, dobrze rozwijają się,
a ich żywienie jest codzienną przyjemnością.
y Niewłaściwe jest traktowanie pokarmu w kategoriach nagrody
czy kary. Chwalenie dziecka za zjedzenie całej porcji z butelki
lub ganienie, gdy porcja pożywienia nie została do końca
zjedzona może już na wstępie zaburzać mechanizm
samokontroli łaknienia.
69
jadłospisy
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 2. roku życia
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 1
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Płatki owsiane
na mleku z jabłkiem:
y Mix owocowy
z jogurtem:
y Krupnik jarzynowy
z drobną kaszą
jęczmienną perłową
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y drobne płatki owsiane
(20g – 2 łyżki)
y jabłko gotowane bez
cukru (50g - ½ małego)
y banan pokrojony
w plasterki
(100g – mała sztuka)
y jogurt naturalny
(12g – łyżka)
y zupa krupnik
(220 ml – niepełna
szklanka)
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
y natka pietruszki
(2 g - ½ łyżeczki)
72
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 2
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Kawa zbożowa
y Pieczywo z twarożkiem
i szczypiorkiem
z mlekiem,
pieczywo graham z pieczonym schabem i dodat
kiem świeżych warzyw
y Zupa krem z dyni
y kawa zbożowa na mleku
2%-3,2% tłuszczu (220 ml
– niepełna szklanka)
y bułka grahamka
(20g – kromka)
y masło (3g – niecała
łyżeczka)
y schab pieczony
(10g – cienki plasterek)
y pomidor dojrzały
bez skórki
(25g – 2 plasterki)
y zupa krem
(220ml – niepełna
szklanka)
– dynia+ ziemniak
y jogurt naturalny
(12g – łyżka)
y natka pietruszki
(1/2 łyżeczki)
y kajzerka (15g- kromka)
y masło (3g – niecała
łyżeczka)
y ser twarogowy półtłusty
(20g – łyżka)
y jogurt naturalny
(12g – łyżka)
y szczypiorek (1/2 łyżeczki)
y woda źródlana
lub naturalna
woda mineralna
alna
(ok. szklanki))
OBIAD – II DANIE
y Pulpet cielęcy z koperkiem, ziemniaki purée,
gotowana marchewka
z zielonym groszkiem,
kompot
y pulpet cielęcy (do 30-35 g
– wielkość dużego orzecha
włoskiego)
y ziemniaki (50g – mała
sztuka) + koperek
(5g - łyżeczka)
y marchewka z groszkiem
(50g – 2 łyżki)
+ masło (3g – ½ łyżeczki)
y kompot z malin (220 ml
– niepełna szklanka)
lub woda
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 1
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Kisiel mleczny
z biszkoptem
y Kaszka wielozbożowa
na mleku z rodzynkami
y kisiel (150 ml – ¾ szklanki)
y biszkopt (5g – sztuka)
y wanilia – do smaku
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y kaszka wielozbożowa
(25g – 3 łyżki)
y rodzynki namoczone
i rozdrobnione
(10g – 1-2 łyżeczki)
73
DZIEŃ 2
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Makaron z mięsem
y Sałatka owocowa
drobiowym i warzywami,
kompot
y Płatki pszenne na mleku
z jabłkiem
y makaron razowy świderki
y arbuz (100 g – mały trójkąt)
(do 30-40 g – 2 łyżki po
y dojrzała miękka gruszka
ugotowaniu)
(100 g - mała sztuka)
y mielone mięso z piersi
y sok ze świeżej pomarańczy
z kurczaka (25 g – wielkość
(12 g – łyżka)
orzecha włoskiego)
y cukinia, marchew, cebula
(20g – łyżka)
y przecier pomidorowy
(12 g - łyżka)
y olej z pestek winogron
(5g- łyżeczka)
y kompot śliwkowy
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna szklanka)
y drobne płatki pszenne
(20g – 2 łyżki)
y jabłko (50g – ½ małej
sztuki)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 2. roku życia
I ŚNIADANIE
y Kasza manna na mleku
z cynamonem
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna szklanka)
y kasza manna (25g – 2
łyżki)
y cynamon – do smaku
DZIEŃ 3
II ŚNIADANIE
y Owoce z jogurtem
i rodzynkami
y morele (100g – 2-3 małe
sztuki)
y jogurt naturalny
(20g – pełna łyżka)
y rodzynki namoczone
i rozdrobnione
(10g – 1-2 łyżeczki)
OBIAD – ZUPA
y Zupa pomidorowa
z przetartych
pomidorów
z drobnym makaronem
y zupa pomidorowa
(220ml – niepełna
szklanka)
y jogurt naturalny
(12g – łyżka)
y makaron gwiazdki
(do 30-40g – 2 łyżki
po ugotowaniu)
y koperek – ½ łyżeczki
74
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 4
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Zupa mleczna
z domowymi lanymi
kluskami
y Kefir z biszkoptem
y Zupa krem z brokułów
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y lane kluski (35g – 2 łyżki)
y kefir 1,5% tłuszczu
(150 ml - filiżanka)
y biszkopt (5g – sztuka)
y zupa krem
(220 ml - niepełna
szklanka)
brokuły + ziemniak
y oliwa z oliwek
(5g –łyżeczka)
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 3
PODWIECZOREK
y Kuskus z pieczonym
y Ciasto z owocami
łososiem i szpinakiem,
kompot
y kasza kuskus (do 30 g
y ciasto biszkoptowe
– 2 łyżki po ugotowaniu)
z jabłkami
(50g – mała porcja)
y pieczony łosoś (do 30-35 g,
wielkość dużego orzecha
y woda źródlana
włoskiego)
lub naturalna
woda mineralna
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
(250ml – 1 szklanka)
y szpinak duszony (20g –łyżka)
y śmietana 18% tłuszczu
(10g – 2 łyżeczki)
y czosnek świeży – do smaku
y kompot z porzeczek
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 4
PODWIECZOREK
y Kasza drobna mazurska y Świeże owoce
z indykiem i przecierem
ze świeżych pomidorów,
surówka z marchewki
i jabłka, kompot
y kasza mazurska (do 30g
y kiwi (100 g –średnia sztuka)
- 2 łyżki po ugotowaniu)
y brzoskwinia (100 g
– ½ średniej sztuki)
y mięso z indyka
(do 30-35g – łyżka)
y przecier pomidorowy
(20g – łyżka)
y natka pietruszki (1/2 łyżeczki)
y marchewka (20g – łyżka) +
jabłko (20g – łyżka) + sok
z cytryny (3g – ½ łyżeczki)
y oliwa z oliwek (3 g
– niecała łyżeczka)
y kompot z czereśni (220ml
– niepełna szklanka)
lub woda
KOLACJA
y Omlet z marchewką,
kefir
y omlet z jaja
(50g – mała sztuka)
y marchewka surowa starta
dodana do ciasta
omletowego
(35g – średnia sztuka)
y masło (3g – łyżeczka)
y kefir (150ml - filiżanka)
75
KOLACJA
y Zapiekany ryż z jabłkami
i cynamonem y polewą
jogurtowo-waniliową,
mleko
y ryż (do 30-35 g – 2 łyżki
po ugotowaniu)
y jabłko (30g – ½ małej
sztuki)
y jogurt naturalny
(30g – 2 łyżki)
y cynamon, wanilia
– do smaku
y mleko modyfikowane
(220ml – niepełna szklanka)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 2. roku życia
I ŚNIADANIE
y Kanapka z serem
żółtym i pomidorem,
kakao na mleku
76
y pieczywo żytnie
(20 g – kromka)
y masło
(3g – niecała łyżeczka)
y ser żółty
(10g – mały plasterek)
y pomidor
(25g - 2-3 plasterki)
y mleko krowie 2%-3,2%
tłuszczu (220 ml
– niepełna szklanka)
+ kakao (5g – łyżeczka)
+ cukier (5g – łyżeczka)
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 5
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Jogurt naturalny
z jagodami
y Delikatny rosół
z makaronem
i koperkiem
y jogurt naturalny
(120g – małe
opakowanie)
y jagody
(40g – 2 pełne łyżki)
y wanilia – do smaku
y rosół (220ml – niepełna
szklanka)
y makaron (30-40 g
po ugotowaniu – 2 łyżki)
y koperek (1/2 łyżeczki)
DZIEŃ 6
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 5
PODWIECZOREK
y Kopytka z gotowanym
schabem w warzywach,
buraczki, kompot
y Placuszek z cukinii
i marchewki z jogurtem
naturalnym
y kopytka (50g – 5-6 małych y placek
sztuk)
(50g – mała sztuka)
y schab gotowany (do 30-35g y jogurt naturalny
– mały plasterek)
(20 g – pełna łyżka)
y włoszczyzna (15g – łyżka
po ugotowaniu)
y buraki (20g – łyżka
po ugotowaniu)
y natka pietruszki
(1/2 łyżeczki)
y kompot z owoców leśnych
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
KOLACJA
y Płatki jęczmienne
na mleku z miodem
y mleko modyfikowane
(220ml – niepełna szklanka)
y płatki jęczmienne
(20g – 2 łyżki)
y miód (10 g – łyżeczka)
Wskazówka:
miód dodawaj
do ciepłego,
a nie gorącego posiłku
77
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 6
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Pieczone jabłko
z konfiturą śliwkową
i jogurtem naturalnym
y Mleko, bułeczka
z masłem,
twarożek z truskawkami
y Kaszka mleczno
- ryżowaz przecierem
ze świeżych malin
y Ciasto
y Zupa krem
z zielonego groszku
y Pulpet z dorsza z ryżem
i surówką z białej
rzodkwi, kompot
y kaszka mleczno - ryżowa
(60g – 5-6 łyżek)
y maliny świeże
(35 g – 3 łyżki)
y ciasto z cukinii
(własny wypiek)
(35g – mały kawałek)
y woda źródlana
lub naturalna woda
mineralna
(ok.250 ml – 1 szklanka)
y zupa krem – zielony
groszek + ziemniak
(220 ml – niepełna
szklanka)
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
y pulpet z dorsza
y pieczone jabłko
(do 30-35g – wielkość
(50g – ½ sztuki)
dużego orzecha włoskiego) y konfitura śliwkowa
(5 g – łyżeczka)
y oliwa z oliwek (5g łyżeczka) – przecier pomi- y jogurt naturalny
dorowy ze świeżych pomi(50 g- 2 pełne łyżki)
dorów (20 g – łyżka)
y ryż (30g – 2 łyżki
po ugotowaniu)
y biała rzodkiew z jogurtem
naturalnym
(10 g – łyżeczka)
y kompot z gruszek
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
y mleko krowie
2%-3,2% tłuszczu
(220ml – niepełna szklanka)
y bułka maślana
(15g - kromka)
y masło (3g – niecała
łyżeczka)
y twarożek (20g – łyżka)
y jogurt naturalny
(12g- łyżka)
y truskawki
(20g – 2-3 sztuki)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 2. roku życia
I ŚNIADANIE
y Mleko, pieczywo
pszenno-żytnie
z jajecznicą
DZIEŃ 7
II ŚNIADANIE
y Koktajl
mleczno-owocowy
y mleko krowie
y jogurt naturalny
2%-3,2% tłuszczu
(120 ml- ½ szklanki)
(220 ml- niepełna szklanka) y brzoskwinia
(100g – mała sztuka)
y pieczywo pszenno-żytnie
(20g – kromka)
y masło
(3g – niecała łyżeczka)
y jajecznica
(50 g – 1 sztuka jaja)
y koperek (1/2 łyżeczki)
OBIAD – ZUPA
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 7
PODWIECZOREK
y Barszcz z buraków
z ziemniakami
i jogurtem
y Kluski leniwe z serem,
y Warzywa na parze
bułką tartą i cynamonem, z oliwą z oliwek
surówka z marchwi
ze śmietanką, kompot
y barszcz (220 ml
–niepełna szklanka)
+ fasolka szparagowa
(15 g- łyżka)
+ ziemniak
(50g – mała sztuka)
y jogurt naturalny
(20g – pełna łyżka)
y koperek
(1/2 łyżeczki)
y kluski leniwe (50 g
– 1-2 sztuki)
y bułka tarta (5g – łyżeczka)
y masło (5g – łyżeczka)
y cynamon – do smaku
y cukier – do smaku
y surówka z marchwi
ze śmietanką 12%
(20 g – łyżka)
y kompot z wiśni
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
78
Pamiętaj by w ciągu dnia
dziecko miało możliwość picia WODY
– także w trakcie posiłków.
Polecana jest woda naturalna,
źródlana, niskozmineralizowna.
KOLACJA
y Kaszka wielozbożowa
na mleku z przecierem
z malin
y ziemniak
y mleko modyfikowane
(35g – ½ sztuki)
(220 ml – niepełna
szklanka)
y marchewka
(35g – średnia sztuka)
y kaszka wielozbożowa
(25g – 2 łyżki)
y cukinia ( 20g – pełna łyżka)
y fasolka szparagowa
y przecier z malin
(30g – 1-2 łyżki)
(35 g – 3 łyżki)
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
y natka pietruszki
(1/2 łyżeczki)
y woda źródlana
lub naturalna
woda mineralna
(250 ml – 1 szklanka)
79
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 3. roku życia
I ŚNIADANIE
80
DZIEŃ 1
II ŚNIADANIE
y Naleśnik z białym serem y Sok warzywno-owocowy
i truskawkami z polewą
(własny wyrób)
jogurtową, kakao
naturalne z mlekiem
y naleśnik (50 g
y sok marchwiowy
– mała sztuka)
(120 g – pół szklanki)
y twarożek (20 g – łyżka)
y sok z wyciśniętej
pomarańczy
y truskawki (20 g - 2 sztuki)
(30 g 2-3 łyżki)
y jogurt naturalny
(12 g –łyżka)
y cukier waniliowy
– do smaku
y mleko 2% tłuszczu
(220 ml niepełna szklanka)
y kakao naturalne
(5 g – łyżeczka)
y cukier (5g płaska łyżeczka)
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 2
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 1
PODWIECZOREK
y Zupa cytrynowa z ryżem,
śmietaną i koperkiem
y Pierożki z mięsem,
surówka z marchwi,
kompot
y rosół (220ml
– niepełna szklanka)
y ryż
(35 g –2 łyżki
po ugotowaniu)
y sok ze świeżej cytryny
(12 g – łyżka)
y marchewka gotowana
z zupy (25 g –1-2 łyżki
pokrojona w plasterki)
y śmietana 18%
(10g – 2 łyżeczki)
y koperek (1/2 łyżeczki)
y pierożki (80 g – 2-3 sztuki) y lody waniliowe
(30 g- łyżka)
y marchew (20 g – łyżka)
y oliwa z oliwek
y polewa jagodowa
(20 g- pełna łyżka)
(3 g – niecała łyżeczka)
y sok ze świeżej cytryny
y woda źródlana
lub naturalna
– kilka kropel
woda mineralna
aż do uzyskania
(250 ml - 1 szklanka)
kwaśnego smaku
y kompot z malin
(220ml – niepełna szklanka)
lub woda
OBIAD – ZUPA
y Kaszka kukurydziana
na mleku z dynią
y Pumpernikiel
z twarożkiem
i rzodkiewką,
plasterki pomidora
y Botwinka z jajkiem
i koperkiem
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y kaszka kukurydziana
(20 g - 2 łyżki
po ugotowaniu)
y dynia gotowana
(50 g - 2 łyżki)
y wanilia- do smaku
y pumpernikiel
(25 g - 1/2 kromki)
y masło (5 g - łyżeczka)
y ser twarogowy półtłusty
y (20 g – łyżka)
y jogurt naturalny
(12 g- łyżka)
y drobno pokrojona
rzodkiewka
(10 g-1-2 łyżeczki)
y pomidor
(25g - 1-2 plasterki)
y woda źródlana lub
naturalna woda mineralna
y botwinka
(220 ml – niepełna
szklanka)
y ziemniaki
(50g – mała sztuka)
y jaja - ½ sztuki
y jogurt naturalny
(20g – pełna łyżka)
y koperek (1/2 łyżeczki)
OBIAD – II DANIE
y Makaron farfalle
z cukinią w sosie ze
świeżych pomidorów
z tartym żółtym serem,
kompot
y makaron kokardki
(50 g- 2-3 łyżki
po ugotowaniu)
y cukinia
(20 g - 1 łyżka)
y świeży pomidor
(120 g –sztuka)
y oliwa z oliwek
(5 g – łyżeczka)
y ser żółty (5 g –łyżeczka)
y bazylia świeża (listek)
y kompot z czerwonych
porzeczek (220 ml
– niepełna szklanka)
lub woda
y Lody z polewą
ze świeżych jagód
DZIEŃ 2
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Musli domowe
z owocami
suszonymi na mleku
modyfikowanym
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y musli
(20g – 2 łyżki)
y owoce suszone namoczone
i pokrojone
(10g – 1-2 łyżeczki)
81
KOLACJA
y Sałatka ze świeżych
owoców
y Kawa zbożowa na mleku,
pieczywo razowe
z sałatką jarzynową
y winogrona
(50 g – 10 kulek)
y brzoskwinia
(50 g -1/2 sztuki)
y jogurt naturalny
(20 g – pełna łyżka)
y mleko krowie
2%-3,2% tłuszczu
(220 ml – niepełna
szklanka)
y kawa zbożowa
(5 g – łyżeczka)
y cukier (5 g – łyżeczka)
y pieczywo razowe
(20 g -kromka)
y masło (5 g – łyżeczka)
y sałatka jarzynowa
(25 g – łyżka)
y majonez (5g – łyżeczka)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 3. roku życia
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 3
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Jogurt naturalny
z płatkami zbożowymi
i cząstkami banana
y Sałatka
ze świeżych owoców
y Zupa ogórkowa
y jogurt naturalny
2,5-3,5% tłuszczu
(200 ml – niepełna
szklanka)
y naturalne płatki zbożowe
(20 g - 5 łyżek)
y banan
(50 g – ½ małej sztuki)
y mandarynki
(100 g – 2 sztuki)
y dojrzała miękka gruszka
(75g – ½ sztuki)
y jogurt naturalny
(20g – pełna łyżka)
y zupa ogórkowa
(220 ml – niepełna
szklanka)
y jogurt naturalny
(20 g –pełna łyżka)
y koperek (1/2 łyżeczki)
82
I ŚNIADANIE
DZIEŃ 4
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
y Płatki żytnie na mleku
modyfikowanym
z owocami suszonymi
y Jogurt naturalny
z biszkoptem
y Zupa jagodowa
z makaronem
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y płatki żytnie
(20 g - 2 łyżki)
y suszone owoce
po namoczeniu
(10 g – 1-2 łyżeczki)
y jogurt naturalny
(120 ml)
y biszkopt
(5 g – sztuka)
y zupa ze świeżych jagód
(220 ml – niepełna
szklanka)
y makaron
(50 g –2 łyżki
po ugotowaniu)
y śmietanka 18%
(15 g – łyżka)
OBIAD – II DANIE
y Ryba pieczona z warzywami, ziemniaki, surówką
z kapusty kwaszonej,
kompot
y pieczony mintaj (35 g – łyżka)
y olej rzepakowy
(5 g – niepełna łyżeczka)
y włoszczyzna (15 g – łyżka)
y ziemniaki (75g – średnia
sztuka) + koperek
(½ łyżeczki)
y kapusta kwaszona (20g
- 2 łyżeczki) + marchewka
starta (20 g – 2 łyżeczki)
+ olej z pestek winogron
(5 g – łyżeczka)
y kompot z wiśni (220 ml
– niepełna szklanka)
lub woda
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 3
PODWIECZOREK
y Muffinki warzywne
y brokuły
(40 g –różyczka)
y papryka czerwona
(30g – ¼ sztuki)
y ser żółty starty na wiórki
(10 g – 1-2 łyżeczki)
y jajko (30g – ½ sztuki)
y przyprawy np.: czosnek
y woda źródlana lub
naturalna woda mineralna
(250 ml - 1 szklanka)
KOLACJA
y Kluski kładzione
z marchewką
i śmietanką, mleko
y kluski kładzione
(50 g – 2 sztuki)
y marchewka starta
na drobnej tarce
(20 g – 2 łyżeczki)
y śmietanka 18%
(15 g – łyżka)
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
83
DZIEŃ 4
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Kotlet jajeczny, ziemniaki purée, surówka
z białej rzodkwi, kefir
y Chałka z twarożkiem
i tartą marchewką
y Kawa zbożowa na mleku,
chleb pytlowy
z pastą rybną
y ziemniak (75 g
– średnia sztuka)
y koperek (1/2 łyżeczki)
y kotlet jajeczny
ze szczypiorkiem
(50 g – 1 sztuka wielkości
dużego orzecha włoskiego)
y biała rzodkiew
(20 g – łyżka)
y śmietana 18%
(10 g – 2 łyżeczki)
y kefir
(100 ml -2/3 filiżanki)
y chałka
(20 g –kromka)
y masło
(5 g – łyżeczka)
y ser biały półtłusty
(20g – łyżka)
y tarta marchewka
(20 g -łyżka)
y mleko krowie 2%-3,2%
tłuszczu (220 ml
– niepełna szklanka)
+kawa zbożowa
(5 g – łyżeczka)
+cukier (5 g – łyżeczka)
y pieczywo pytlowe
(25 g -kromka)
y masło (5 g – łyżeczka)
y pasta rybna
(20 g – 2 łyżeczki)
y pomidor (25 g- 1-2 plasterki)
y ogórek kwaszony
(10 g-1-2 plasterki)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 3. roku życia
I ŚNIADANIE
84
DZIEŃ 5
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
OBIAD – II DANIE
y Kanapka z serem
y Sernik z truskawkami
mozzarella i pomidorem,
na zimno
kakao
y Rosół z lanymi kluskami
i natką pietruszki
y pieczywo razowe
y sernik z truskawkami
(25 g- kromka)
na zimno (50 g – mała
porcja) własny wyrób
y masło (5 g –łyżeczka)
y ser mozzarella
y woda źródlana
lub naturalna woda
(20 g –plasterek)
mineralna
y pomidorki koktajlowe
(250 ml – 1 szklanka)
bez skórki –(50 g- 2 sztuki)
y bazylia –listek
y mleko krowie 2%-3,2%
tłuszczu (220 ml
– niepełna szklanka)
+ kakao (5g – łyżeczka)
+ cukier (5g – łyżeczka)
y rosół (220 ml
– niepełna szklanka)
y warzywa z włoszczyzny
starte na tarce
lub pokrojone w kostkę
(25-35 g- 1-2 łyżki)
y lane kluski
(35 g - 2 łyżki)
y natka pietruszki
(1/2 łyżeczki)
y Cielęcina pieczona
w jabłkach z kaszą gryczaną, surówka z kapusty
pekińskiej, kompot
y duszona cielęcina w jabłkach (do 30-35 g – cienki
plaster)
y kasza gryczana (35-40 g
po ugotowaniu – 2-2,5 łyżki)
y kapusta pekińska (10g -1-2
łyżeczki drobno pokrojonej
w kostkę)
y marchewka (10 g – 2 łyżeczki startej na drobne wiórki)
y jabłko (10 g – 2 łyżeczki)
y oliwa z oliwek
(5 g- niecała łyżeczka)
y kompot (220 ml – niepełna
szklanka) lub woda
I ŚNIADANIE
y Kaszka ryżowa na mleku y
z przecierem
gruszkowym
y
y mleko modyfikowane
(220 ml - niepełna
y
szklanka)
y kaszka ryżowa
y
(20 g – 2 łyżki)
y gruszka
(50 g – ½ sztuki)
DZIEŃ 6
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
Świeże owoce z jogurtem y Zupa krem jarzynowa
z koperkiem
banan
(100 g- mała sztuka)
jogurt naturalny
(20 g – pełna łyżka)
woda źródlana
lub naturalna
woda mineralna
(250 ml – 1 szklanka)
y zupa krem
(220 ml - niepełna
szklanka)
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
y koperek
(1/2 łyżeczki)
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 5
PODWIECZOREK
y Pomidor zapiekany
z ryżem
y Kasza manna na mleku
z wanilią
y pomidor
(150 g – mała sztuka)
y oliwa z oliwek
(5 g - łyżeczka)
y ryż (15 g – 2 łyżeczki
po ugotowaniu)
y czosnek świeży
– do smaku
y mleko modyfikowane
(220ml – niepełna szklanka)
y kasza manna
(20 g – 2 łyżki)
y jabłko gotowane
(50 g –mała sztuka)
y wanilia – do smaku
85
DZIEŃ 6
PODWIECZOREK
y Makaron z truskawkami, y Sałatka ziemniaczana
z jajkiem
kompot
y makaron wstążki (50 g
– 2 łyżki po ugotowaniu)
y truskawki
(50 g-4 sztuki)
y ser twarogowy półtłusty
(25 g –łyżka)
y śmietanka 18%
(20 g- 2 łyżki)
y cukier
(10 g – 2 łyżeczki)
y kompot jagodowy
(220 ml –niepełna
szklanka) lub woda
KOLACJA
y ziemniak
(50 g – mała sztuka)
y jaja (30 g - 1/2 sztuki)
y jogurt naturalny
(20 g – pełna łyżka)
y majonez
(5g –łyżeczka)
y ogórek kwaszony
(10 g- 2 plasterki)
y koperek (1/2 łyżeczki)
KOLACJA
y Kakao na mleku,
bułeczka z polędwicą
sopocką, warzywa
y mleko krowie 2%-3,2%
tłuszczu (220ml - niepełna
szklanka)
+ kakao (5 g - łyżeczka)
+ cukier ( 5 g - łyżeczka)
y bułka grahamka
(25 g –kromka)
y masło (5 g –łyżeczka)
y polędwica sopocka
(20 g -2 plasterki)
y ogórek kwaszony
(20 g -3-4 plasterki)
y pomidor (50 g
- 2 pomidorki koktajlowe)
jadłospisy
Przykładowe
jadłospisy dla dzieci – w 3. roku życia
I ŚNIADANIE
86
DZIEŃ 7
II ŚNIADANIE
OBIAD – ZUPA
OBIAD – II DANIE
DZIEŃ 7
PODWIECZOREK
KOLACJA
y Kawa zbożowa na mleku, y Piernik z marchewkowy
chleb razowy, pieczony
z bakaliami
indyk z morelą,
sałata lodowa
y Zupa jarzynowa
z fasolką szparagowa
y Ryż z pieczonym
halibutem, surówką
z młodej kapusty,
kompot
y Zapiekana grahamka
z pastą z awokado
y Kaszka ryżowa na mleku,
nektarynka
y mleko krowie
2%-3,2% tłuszczu
(220 ml – niepełna
szklanka)
+ kawa zbożowa
(5 g – łyżeczka)
+ cukier (5 g – łyżeczka)
y pieczywo razowe
(25g- kromka)
y masło (5 g –łyżeczka)
y pieczony indyk z morelą
(20 g – 1 cienki plasterek)
y sałata lodowa
(5 g – 1 liść)
y zupa jarzynowa
(220 ml – niepełna
szklanka)
y fasolka szparagowa
(40g- łyżka)
y ziemniaki
(50 g – mała sztuka)
y oliwa z oliwek
(5g- łyżeczka)
y natka pietruszki
(1/2 łyżeczki)
y ryż (30-40 g
po ugotowaniu – 2-3 łyżki)
y halibut (do 30-35 g
– wielkość dużego
orzecha włoskiego)
y oliwa z oliwek
(5 g- łyżeczka)
y młoda kapusta poszatkowana (20 g – łyżka)
y ogórek kwaszony
poszatkowany
(10 g – 2 łyżeczki)
y koperek (1/2 łyżeczki)
y jogurt z czosnkiem
(12 g – łyżka)
y kompot truskawkowy
(220 ml – niepełna
szklanka) lub woda
y bulka grahamka
(25 g – kromka)
y pasta z awokado
z czosnkiem
(20 g – łyżka)
y pomidor – pokrojony
w plasterki
(25g - 1-2 plasterki)
y oliwa z oliwek
(5g – łyżeczka)
y woda źródlana
lub naturalna woda
mineralna
y mleko modyfikowane
(220 ml – niepełna
szklanka)
y kaszka ryżowa
(25 g – 2 łyżki)
y nektarynka
(50 g – 1/2 sztuki)
y piernik
(30g – mała porcja)
własny wyrób
y kefir
(120 ml –1/2 szklanki)
Pamiętaj by w ciągu dnia
dziecko miało możliwość picia WODY
– także w trakcie posiłków.
Polecana jest woda naturalna,
źródlana, niskozmineralizowna.
87
notatki
88
89
90
Prof. dr hab. n. med.
Halina Weker
Kieruje Zakładem Żywienia oraz zespołem medyczno-żywieniowym w Instytucie Matki
i Dziecka, jest wykładowcą na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Prof. Halina Weker zajmuje się w problematyką związaną z żywieniem
dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji. Jest członkiem forum ekspertów
opracowujących zalecenia żywieniowe dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży
i karmiących piersią oraz ekspertem opiniującym środki spożywcze, w tym przeznaczone
dla niemowląt i dzieci.
Przeprowadzone w 2010 r. pod kierunkiem Pani Profesor badanie pt: Kompleksowa
ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce wykazało,
że dieta u większości małych dzieci była nieprawidłowa i odbiegała od norm
i zaleceń żywieniowych.
Zachowania i nawyki żywieniowe kształtują się już w okresie wczesnego dzieciństwa.
Odpowiednio zaplanowana, zbilansowana i urozmaicona dieta dzieci w pierwszych
latach życia ma znaczący wpływ na ich rozwój psychosomatyczny, jest również jednym
z ważniejszych czynników obniżenia ryzyka rozwoju chorób dietozależnych w przyszłości
– np. otyłości, chorób serca i układu krążenia, cukrzycy typu 2, osteoporozy.
By ułatwić rodzicom przygotowywanie prawidłowego, codziennego menu
dla małych dzieci przygotowaliśmy niniejszy Poradnik.
Download