Pobierz klucz rozpoznawania grup roślin

advertisement
KLUCZ DO ROZPOZNAWANIA GRUP ROŚLIN
START
Pędy nie są zdrewniałe.
Z kłącza ukrytego w ziemi wyrasta
blaszka liściowa, składająca się z
mniejszych listków.
Pędy są zdrewniałe.
Z ziemi nie wyrasta liść.
PAPROTNIK
Z gleby wyrasta
łodyżka.
Na łodyżce są
gęsto ułożone
drobne listki,
łodyżki tworzą
darń.
MSZAK
Z gleby wyrasta
łodyga.
Łodyga z jednym liściem lub z
większą liczbą liści.
Liście mają kształt blaszki.
ROŚLINA OKRYTONASINNA
Liście mają kształt igły.
ROŚLINA NAGONASIENNA
KLUCZ DO ROZPOZNAWANIA WYBRANYCH DRZEW NAGONASIENNYCH
START
Igły wyrastają pojedynczo.
Igły płaskie, z dwoma białymi
paskami na spodniej stronie.
Jodła pospolita
Igły na przekroju poprzecznym
kształtu romboidalnego są ostro
zakończone.
Świerk pospolity
Igły wyrastają pojedynczo, po dwie lub w pęczkach.
Igły na długopędach pojedyncze;
Igły na krótkopędach długie,
zebrane w pęczki.
Modrzew europejski
Igły po dwie, sztywne, drobno
piłkowane, nieco skręcone wzdłuż
osi.
Sosna zwyczajna
KLUCZ DO ROZPOZNAWANIA WYBRANYCH DRZEW OKRYTONASIENNYCH
START
Liście ułożone naprzeciwlegle
Liść pojedynczy,
z ostrymi
klapami.
Liść złożony,
składający się z
7–11 par
siedzących
listków.
Klon zwyczajny
Jesion wyniosły
Liście ułożone skrętolegle.
Liść klapowany
Liść nie jest klapowany.
Dąb szypułkowany
Liść fałdowany wzdłuż nerwów bocznych.
Liść nie jest fałdowany wzdłuż nerwów bocznych.
Grab zwyczajny
Liść niesymetryczny
Liść symetryczny
Wiąz pospolity
Liść na brzegach falisty
Liść ząbkowany
Buk pospolity
Liść sercowaty
Lipa drobnolistna
Liść romboidalny lub trójkątny
Brzoza brodawkowata
Liść nie ma kształtu sercowatego.
KLUCZ DO ROZPOZNAWANIA WYBRANYCH ROŚLIN ZIELNYCH
START
Roślina ma kwiaty.
Kwiaty są białe.
Kwiaty są barwne.
Kwiaty są żółte, w
luźnych
baldaszkach.
Kwiaty są niebieskie.
Glistnik
jaskółcze ziele
Kwiaty w krótkich.
walcowatych gronach,
4-płatkowe.
Konwalijka dwulistna
Kwiaty są duże, z 6
listkami okwiatu.
Zawilec gajowy
Kwiaty są duże, z
6–10 listkami
okwiatu.
Przylaszczka
pospolita
Kwiaty są
osadzone po 6–12
w nibyokółkach w
kątach liści.
Dąbrówka
rozłogowa
KLUCZ DO ROZPOZNAWANIA WYBRANYCH KRZEWÓW
START
Liście w kształcie blaszki
Liście zwykle
złożone z 5
listków
Dziki bez
czarny
Liście w kształcie igieł
Igły miękkie i
płaskie
Cis pospolity
Liście pojedyncze
Liście ułożone naprzeciwlegle
Liście
jajowatoeliptyczne
Trzmielina
brodawkowata
Liście 3–5klapowe
Kalina
koralowa
Liście ułożone skrętolegle
Liście piłkowane lub ząbkowane
Liście
podłużnie
jajowate, u
nasady
zwężone
Berberys
zwyczajny
Liście
okrągławe, u
nasady
sercowate
Leszczyna
pospolita
Liście
całobrzegie
Kruszyna
pospolita
Igły sztywne i
kłujące
Jałowiec
pospolity
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards