Definicja pryzmatu

advertisement
Definicja pryzmatu. Pryzmatem nazywamy każde ciało
przezroczyste ograniczone dwiema płaszczyznami
przecinającymi się wzdłuż prostej zwanej krawędzią
pryzmatu. Kąt dwuścienny φ, jaki tworzą te płaszczyzny
nazywa się kątem łamiącym pryzmatu.
Światło jednobarwne-światło któremu odpowiada jedna
długość fali.
Gdy przepuścimy światło jednobarwne przez pryzmat,
promień tego światła dwukrotnie się załamie: na wejściu
załamanie do normalnej; na wyjściu załamanie od normalnej.
Symetryczny bieg promienia jednobarwnego pryzmaciema miejsce wówczas, gdy światło w pryzmacie biegnie
równolegle do jego podstawy, wówczas α1= α2= α i β1= β2=
β. Wtedy kąt odchylenia pryzmatu δ ma wartość
najmniejszą.
Kąt łamiący pryzmatu φ i kąt odchylenia δmin są katami
charakterystycznymi w pryzmacie. Dzięki tym kątom
możemy obliczyć względny współczynnik załamania
materiału z którego wykonany jest pryzmat.
Zjawisko dyspersji światła białego (wielobarwnego).
Podczas przejścia światła białego przez pryzmat
obserwujemy rozszczepienie światła (dyspersja). Światło
białe jest złożeniem kilku barw. Prędkość każdej fali
rozchodzącej się w ośrodku materialnym zależy od długości
fali.
W wyniku rozszczepienia światła białego otrzymujemy
widmo ciągłe (barwy przechodzą jedna w drugą).
Definicja pryzmatu. Pryzmatem nazywamy każde ciało
przezroczyste ograniczone dwiema płaszczyznami
przecinającymi się wzdłuż prostej zwanej krawędzią
pryzmatu. Kąt dwuścienny φ, jaki tworzą te płaszczyzny
nazywa się kątem łamiącym pryzmatu.
Światło jednobarwne-światło któremu odpowiada jedna
długość fali.
Gdy przepuścimy światło jednobarwne przez pryzmat,
promień tego światła dwukrotnie się załamie: na wejściu
załamanie do normalnej; na wyjściu załamanie od normalnej.
Symetryczny bieg promienia jednobarwnego pryzmaciema miejsce wówczas, gdy światło w pryzmacie biegnie
równolegle do jego podstawy, wówczas α1= α2= α i β1= β2=
β. Wtedy kąt odchylenia pryzmatu δ ma wartość
najmniejszą.
Kąt łamiący pryzmatu φ i kąt odchylenia δmin są katami
charakterystycznymi w pryzmacie. Dzięki tym kątom
możemy obliczyć względny współczynnik załamania
materiału z którego wykonany jest pryzmat.
Zjawisko dyspersji światła białego (wielobarwnego).
Podczas przejścia światła białego przez pryzmat
obserwujemy rozszczepienie światła (dyspersja). Światło
białe jest złożeniem kilku barw. Prędkość każdej fali
rozchodzącej się w ośrodku materialnym zależy od długości
fali.
W wyniku rozszczepienia światła białego otrzymujemy
widmo ciągłe (barwy przechodzą jedna w drugą).
Download