2013_14 leki z dawka..

advertisement
Adrenalina (epinefryna)
Nagłe zatrzymanie krążenia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

Dożylnie 1 mg adrenaliny po 10-krotnym rozcieńczeniu albo bez rozcieńczania podając następnie
bolus 10 ml 0,9% roztworu NaCl. W razie potrzeby dawki można powtarzać co 3-5 minut.
Po przywróceniu rytmu serca, który zapewnia perfuzję, jeżeli stosowanie adrenaliny nadal jest
konieczne należy ją podawać powoli dożylnie w małych dawkach (bolusy 50 do 100 μg), aż do
uzyskania właściwego ciśnienia tętniczego krwi.
Wstrząs anafilaktyczny oraz inne ostre reakcje alergiczne:


Domięśniowo (lub podskórnie) 0,3 - 0,5 mg. W ciężkich przypadkach nawet 1 mg w dawce
jednorazowej. We wstrząsie anafilaktycznym preferowana jest domięśniowa droga podania.
Powoli dożylnie 0,3 - 1 mg po rozcieńczeniu (10-krotnym lub większym). Podanie dożylne jest
zarezerwowane wyłącznie dla pacjentów w ciężkim, zagrażającym życiu wstrząsie lub w
sytuacjach szczególnych, np. w trakcie znieczulenia ogólnego.
Dawkowanie epinefryny we
wstrząsie anafilaktycznym oraz
innych ostrych reakcjach
alergicznych
Dawka dla małych dzieci
Masa ciała
Epinefryna
15-30 kg
0,15 mg i.m.
10 µg/kg m.c. i.m.
Dawka dla dzieci i dorosłych
>30 kg
0,3 mg i.m.

Napad astmy oskrzelowej - w celu przerwania skurczu oskrzeli: podskórnie lub domięśniowo 0,3
mg. Dawki można powtarzać trzykrotnie co 20 minut.
Pilokarpina (Pilocarpini hydrochloridum)
 Roztwór do płukania jamy ustnej
Stężenie roztworu przepisanego na recepcie i wykonanego jest: 0,1 do 1%
20 kropli na ½ szklanki wody
Roztwór, którym płucze pacjent jamę ustną jest 0,01 – 0,001%
 Roztwór do dawkowania kroplami. Dawka dobowa max. 40 mg. Dawka jednorazowa
max 20 mg, dawka zwykle stosowana 5-10 mg
Cewimelina
[Evoxac 30 mg] (czas działania 5h); Dawkowanie 30-60 mg 3xdz. Nie należy przekraczać dawki n180
mg na dobę
Atropina (Atropini sulfas)
0,5-1 mg siarczan atropiny s.c. lub i.m.; dawka max jednorazowa 1 mg, a dobowa 2 mg. Przy podaniu
doustnym max dawka jednorazowa 2 mg, a dobowa 3 mg.
Środki miejscowo znieczulające
Artykainy chlorowodorek,
 Septanest 4% z adrenaliną 1:200000
 Septanest 4% z adrenaliną 1:100000
roztwór do wstrz.
roztwór do wstrz.
amp. 1,8 ml
amp. 1,8 ml
 Citocardin 100 (zawiera 40 mg artykainy i 0,01 mg epinefryny)
amp. 1,7 ml
 Citocardin 200 (zawiera 40 mg artykainy i 0,005 mg epinefryny)
amp. 1,7 ml
 Ubistein (zawiera 40 mg artykainy i 0,006 mg epinefryny)
 Ubistein forte (zawiera 40 mg artykainy i 0,012 mg epinefryny)
amp. 1,7 ml
amp. 1,7 ml
Prokainy chlorowodorek,
 Polocainum hydrochloricum
 roztwór do wstrz.1%
10mg/ml, amp.10 ml
roztwór do wstrz.2%
20 mg/ml, amp. 1,0 i 2,0 ml
Lidokainy chlorowodorek,
 Lignocainum hydrochloricum 2%
żel
 Lignocainum
aerozol
 Lignocainum hydrochloricum
roztwór do wstrz. 1% i 2% (10 i 20 mg/ml),
amp. 2,0 i 10,0 i 20,0 ml
 Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125%;
roztwór do wstrz., amp. 2,0 ml
 Lidodent żel do stos.na dziąsła
5 mg/g lidokainy i 0,2 mg/g cetylpirydyny
 Dentinox N żel do stos. na dziąsła 3,4 mg/g lidokainy i 150 mg/g
wyciągu z rumianku
Mepiwakainy chlorowodorek,
 Mepidont 3%
 Scandonest 3% Sans Vasoconstricteur
 Scandonest 2% Noradrenaline
(20mg+0,01mg)/ml
 Mepidont 2% z adrenaliną 1:100000
(20mg+0,01mg)/ml
Benzokaina
(Anaesthesinum) stosowana w stężeniach 5-10%
roztwór do wstrz.
roztwór do wstrz.
roztwór do wstrz.
roztwór do wstrz.
Glikosterydy we wstrząsie anafilaktycznym
• metyloprednizolon w postaci półbursztynianu (Solu-Medrol)
• hydrokortyzon półbursztynian 100 – 1000 mg (i.v., wlew dożylny) (Corhydron 25 i 100 mg)
• dexamethason (Dexaven) 4 – 32 mg
Kwas acetylosalicylowy:
Acard – tabl. Dojelitowe 75 i 150 mg
Polopiryna – tabl. Dojelitowe 500 mg
Polopiryna S tabl. 300 mg
Ibuprofen:
Ibufen Baby – czopki doodbytnicze 60 i 125 mg
Ibufen – kapsułki 200 mg
Ibufen – zawiesina doustna 100mg/5ml i 200 mg/5ml
Ibuprofen Aflofarm – tabl. 200 i 400 mg
Nurofen
Ketoprofen:
Ketonal – roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml
Ketonal – tabl. 50 mg
Ketonal forte – 100 mg
Ketonal Duo – kaps. O przedłużonym działaniu 150 mg
Profenid – czopki doodbytnicze 100 mg
Metamizol:
Pyralgin – roztwór do wstrzyknięć 1g/2ml i 2,5 g/5ml
Pyralgin – tabl. 500 mg
Paracetamol: (Apap, Panadol, Codipar, Efferalgan)
Czopki doodbytnicze – wszystkie dawki
Tabletki
Zawiesina doustna
Morfina:
Morphini sulfas – roztwór do wstrzyknięć 10 mg/ml i 20 mg/ml
MST Continus – tabl. Powlekane 10, 30, 60, 100, 200 mg
Sevredol – tabl. Powlekane 20 mg
Tramadol:
Tramal – czopki doodbytnicze 100 mg
Tramal – roztwór do wstrzyknięć 50 mg/ml i 100 mg/2ml
Tramal – krople doustne 100 mg/ml
Tramal – kaps. 50 mg
Tramal retard 50, 100, 150 i 200 mg
Diazepam:
Relanium – tabl. 2 mg, 5 mg – 1op a 20 szt.
Relanium – amp. 10 mg – 1op a 5 szt.
Relsed – enema 5 mg, 10 mg – 1 op a 5 szt.
Dawkowanie antybiotyków
Dawka zwykle stosowana
Ciężkie zakażenia
Amoksycylina – Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
Dzieci do 10 r.ż. (poniżej
20 60 mg/kg m.c. / dobę zwykle w 90 mg/kg m.c. / dobę zwykle w 3
40 kg)
3 dawkach podzielonych (co 8 h)
dawkach podzielonych (co 8 h)
Dorośli powyżej 40 kg
0,75-3 g na dobę w 2-3 dawkach
podzielonych
Amoksycylina z kwasem klawulanowym – Augmentin, Amoksiklav, Augmentin ES, Augmentin SR
Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) - Ospen
Dzieci
50 – 100tys. J.m. /dobę w 3
dawkach podzielonych
Dzieci >40 kg i dorośli <60 3 mln j.m. / dobę w 3 dawkach
kg
podzielonych
Dorośli > 60 kg
4,5 mln j.m./dobę w 3 dawkach
podzielonych
Cefadroksyl - Duracef
Dzieci
25-50 mg/dobę
50 mg/kg m.c./dobę w 2 dawkach
podzielonych
Dorośli i dzieci powyżej 12 1-2 g co 24 h lub
r.ż. i >40 kg
0,5-1g co 12 h
Cefaklor - Ceclor
Dzieci do 6 r.ż.
20 mg/kg m.c./dobę w 3 dawkach
podzielonych
250 mg co 8h
Dorośli
Cefuroksym aksetyl - Zinnat
Dzieci 3 mies. – 2 r.ż.
20 mg/kg m.c./dobę w 2 dawkach
podzielonych
Dzieci po 2 r.ż.
30 mg/kg m.c./dobę w 2 dawkach
podzielonych
Dorośli
250 mg co 12 h
Azytromycyna - Sumamed
Dzieci < 45 kg
10 mg/kg m.c.co 24 h przez 3 dni
Dorośli i dzieci > 45 kg
1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg co
40 mg/kg m.c. ./dobę w 3 dawkach
podzielonych; max 1 g/dobę
500 mg co 8 h; d. max 4 g na dobę
d.max 500 mg/dobę
500 mg co 12h
12h)
Klindamycyna
Dzieci po 4 tyg. życia
8-25 mg/kg m.c./dobę w 3-4
dawkach podzielonych
Dorośli po 14 r.ż
600-1800 mg na dobę w 3-4
dawkach podzielonych
Doksycyklina – Unidox solutab
Dorośli i dzieci powyżej 12 1. doba 200 mg w 1 lub 2 dawkach
r.ż. i >50 kg
podzielonych, następnie 100 mg
co 12 h
Dzieci powyżej 12 r.ż. i
1. doba 4 mg/kg m.c., a następnie
<50 kg
2 mg/kg m.c. co 24 h
Cotrimoksazol – Bactrim, Biseptol
Dzieci < 12 r.ż.
30 mg/kg m.c./dobę S + 6mg/kg
m.c./dobę T w 2 dawkach
podzielonych
Dorośli i dzieci >12 r.ż.
800 mg S+ 160 mg T co 12 h
200 mg/dobę przez cały okres
leczenia
1200 mg S + 240 mg T co 12 h
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards