PARAFIALNY Chrzest Chrystusa i mój chrzest

advertisement
Tygodnik Parafialny Nr 330
TYGODNIK Nr 330 /2011
PARAFIALNY
Niedziela Chrztu Pańskiego – 9. 01. 2011 r.
Redakcja Biuletynu Parafialnego
Parafia Św. Anny Ul. Sobótki 42,
52-433 Wrocław
Tel. 071-364-38-55, fax 071-364-38-74
Refleksja świąteczna
Czy Jezus Chrystus, nie mając
grzechu, potrzebował chrztu? Czy Syn
Boży, Zbawiciel, nalegał, by Go
ochrzcić, tylko ze względów proceduralnych? W teologii istnieje wiele
aspektów tłumaczących niezbędność
chrztu Pańskiego. Najważniejszym
jednak jest wypełnienie woli Bożej,
czyli „wypełnienia wszystkiego, co
sprawiedliwe”.
Podobnie jak dla zwykłego człowieka chrzest jest inicjacją życia
chrześcijańskiego, tak chrzest Jezusa
był inicjacją chrześcijaństwa generalnie. W zasadzie można powiedzieć, że
od chrztu zaczęła realizować się
zbawcza misja Jezusa. Do jej rozpoczęcia, chrzest - namaszczenie Jezusa
Duchem Świętym, błogosławieństwo
Boga Ojca - był niezbędny. Tego właśnie dnia, kiedy Jan ochrzcił Jezusa,
objawiona została ludzkości najbardziej niepojęta i niezrozumiała dla
ludzkiej mądrości tajemnica: prawda
o Trójcy Świętej. W postaci gołębicy
objawiony został Duch Święty zstępujący na Chrystusa, przez słowa "Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie" objawiony został Bóg
Ojciec, i wreszcie w zwykłym człowieku, którego 'matkę i ojca znali', objawił się wyczekiwany od wieków
Mesjasz.
Czym dla katolika jest jego własny
chrzest?
Św. Jan Apostoł w jednym ze swoich listów napisał: „Popatrzcie jaką
miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.” Dlatego św.
Paweł mógł napisać, że nie Greka, ani
Żyda, ani Poganina. Wszyscy bowiem
jesteśmy dziećmi Bożymi w Jezusie
Chrystusie. Należy więc uzmysłowić
sobie również, że chrzest czyni ludzi
równymi sobie. Sakrament chrztu jest
także wezwaniem do zmiany swojego
nastawienia do innych ludzi. Konsekwencja chrztu jest zmiana myślenia
i postępowania. Poczucie wyższości
należy zmienić na poczucie solidarności międzyludzkiej.
(...)
1
Chrzest Chrystusa i mój chrzest
Za nami już święta Bożego Narodzenia. Piękny obrzęd łamania
opłatkiem i dzielenia się dobrocią.
Za nami już noc sylwestrowa i weszliśmy w Nowy 2011 Rok z nadzieją, że będzie dobry. Z Trzema
Królami złożyliśmy Dzieciątku złoto naszych dobrych uczynków, kadzidło naszych modlitw i mirrę
ludzkiego cierpienia i naszych krzyżów.
Dziś patrzymy już na Chrystusa
dorosłego, który przychodzi nad
Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana.
Chrzest janowy dla przyjmującego
go Izraelity był znakiem i świadectwem zmiany sposobu życia, czyli
nawrócenia i pokuty. Chrystus tego
nie potrzebował, o czym zaświadcza sam Jan: „To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz
do mnie?” (Mt 3, 14). Jezus nie
przyszedł nad Jordan żeby się nawrócić i czynić pokutę. Przyszedł,
aby wziąć pokutę za grzechy całego
świata, żeby je zatopić w Jordanie,
a potem w swojej Krwi.
Dla Chrystusa w momencie
chrztu w Jordanie rozpoczyna się
nowy etap życia. Ukryte życie
w Nazarecie zamienia teraz na życie
wędrownego nauczyciela. Przemierzy całą ziemie izraelską głosząc
Dobra Nowinę o zbawieniu, którą
przypieczętują swoją Krwią przela-
ną na Kalwarii. Od Ojca otrzymuje
pełnomocnictwo do wypełnienia tego dzieła: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
(Mt 3 17).
Chrzest Chrystusa jest obrazem
naszego chrztu, który przyjęliśmy
jako pierwszy z siedmiu sakramentów. Na chrzcie św. otrzymaliśmy
łaskę – Boże życie. To Bóg wtedy
do nas powiedział: „Tyś jest mój syn
umiłowany, ja ciebie dziś zrodziłem” (por. Ps 2, 7). W momencie
chrztu
wybraliśmy
Chrystusa
i z Nim chcemy kroczyć przez nasze życie. Ten wybór musi być ukazany w stylu naszego życia chrześcijańskiego. Tylko czy my się o to
staramy? Już w IV wieku św. Symplicjan biskup Mediolanu mówił do
słynnego profesora wymowy Wittoryna, który twierdził, że jest chrześcijaninem: „Ja ci nie wierzę, bo ja
cię nie widzę w Kościele, ja cię nie
widzę na kazaniach, ja cię nie widzę
u sakramentów świętych”. Te słowa
św. Symplicjana można spokojnie
zastosować do wielu chrześcijan
dziś. A współczesny pisarz Julien
Greek, napisał: „widziałem często,
że w naszym współczesnym życiu
jest wiele rzeczy niechrześcijańskich… Ludzie dzisiejszych czasów
przykroili Ewangelię do swoich
upodobań. Każda jednak stronica
2
Tygodnik Parafialny Nr 330
Nowego Testamentu potępia nasze
życie i postępowanie… które jest takie, jakbyśmy w ogóle nie byli
ochrzczeni. Chrześcijanie swoim nie
chrześcijańskim życiem nikogo nie
nawrócą na chrześcijaństwo, przeciwnie, odciągają od Boga każdego,
kto się z nimi spotka”. Mocne słowa
i jeśli choć trochę przesadzone,
mówią prawdę.
Często słyszymy: Ja wierzę, ale
nie praktykuję. „A wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 2, 18). Bo
wiara jest praktykowaniem. Mówić:
jestem wierzącym, ale nie praktykuje, znaczy tyle co powiedzieć: żyję,
ale nie oddycham. Św. Augustyn
napisał takie głębokie słowa: „Nie
ma żadnych bogactw, żadnych
skarbów, żadnych zaszczytów i żadnych dóbr tego świata, które by zastąpiły to dobro, jakim jest wiara
katolicka”. Niech dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego będzie dla
nas przypomnieniem tego co czynić, aby te wiarę umocnić, pogłębić
i ożywić. Zastanówmy się co jest
konieczne, aby życie nasze nie było
„antyświadectwem”
chrześcijaństwa, ale abyśmy zasługiwali na
miano dziecka Bożego.
Niedziela Chrztu Pańskiego
przypomina nam nasz własny
chrzest. Pamiętajmy, że chrzest to
nie jest obrzęd, a potem przyjęcie w
domu i na tym koniec. Chrzest jest
zobowiązaniem do przeżywania
swego chrześcijaństwa w sercu
i w życiu, tak, aby zawsze było widać, iż, „przyoblekliśmy się
w Chrystusa” i że „jesteśmy przez
wiarę dziećmi Bożymi”. Przez
chrzest każdy z nas musi powiedzieć za św. Pawłem „Teraz zaś już
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Dlatego „uznaj
swą godność chrześcijaninie! Skoro
stałeś się uczestnikiem boskiej natury, nie powracaj przez (złe) obyczaje do dawnego upodlenia. Miej to
przed oczyma swymi, iżeś wydarty
mocom ciemności, a przeniesiony
do światła i królestwa Bożego!”
(św. Leon Wielki).
Tygodnik Parafialny Nr 330
17.01. - poniedziałek ul. Wiejska blok
21-23, Dzierżonia, Feichta, Taszyckiego
18.01. - wtorek - ul. Balzaka 38-46, ul.
Balzaka, numery nieparzyste 59-95,
oraz blok 14a
Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół
Radia Maryja.
• W środę o godz. 18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i Msza św. w intencjach
polecanych podczas Nowenny.
•
Trwa w naszej Parafii kolęda.
Program kolędy na najbliższe dni:
Informujemy, że kolędę w dni
powszednie rozpoczynamy o godz.
16.oo, w soboty i w niedziele
o godz. 15.oo. Zabierajmy spod
chóru lub z przedsionka wodę świeconą, miejmy również przygotowane kropidło.
• Solenizantom i szanownym jubilatom obchodzącym w najbliższych dniach swoje uroczystości
składamy najlepsze życzenia i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
09.01 – niedziela - ul. Bukowskiego
(bez numerów parzystych 40 - 158)
10.01 – poniedziałek – ul. Bukowskiego 40-158 oraz ul Mikulskiego.
11.01 – wtorek – ul. Petrażyckiego
12.01 – środa - ul. Zoli
13.01 - czwartek - ul. Balzaka 12-36
14.01 - piątek - ul. Balzaka 41-55,
domki 1-17 ul. Cesarzowicka 2-6 oraz
domki;
15.01. - sobota - ul. Wiejska bloki
12,14, 3-5, 9, 11, 19
16.01. - niedziela – ul. Wiejska (bez
bloków 12, 14, 3-5, 9, 11, 19, 21-23)
Ks. Proboszcz
***
Podajemy numer konta parafialnego, na rozbudowę naszego kościoła
98 1020 5242 0000 2202 0029 1930
z dopiskiem „rozbudowa”. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!
(…)
Adres strony internetowej Parafii: www.oporow-sw-anna.pl
Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH
• Za ofiary złożone dzisiaj na realizację dalszych i zaległych zadań
związanych z tworzeniem Domu
Bożego na Oporowie serdecznie
wszystkim dziękujemy.
• Informujemy, że przez okres
trwania wizyty kolędowej nie bę-
dzie
niedzielnych
nabożeństw
o godz. 17.15.
• We wtorek 11 stycznia, wyjątkowo o godz. 7.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. A po wieczornej
3
Msze św. w dni powszednie:
7.00 i 18.00;
W niedziele i uroczystości 7.30;
9.30; 11.00; 12.30 (suma); 18.00;
Nowenna – środa godz. 18.00;
Nabożeństwo – niedziela godz. 17.15;
Chrzty – II niedz. mies. godz. 12.30;
Kancelaria:
pon. śr., pt - 16.00 - 17.30
sob. - 8.00 – 9.00
GS MEDIA. Szybki Druk Cyfrowy.
www.gsmedia.com.pl
4
Download