ankieta_promieniotworczosc

advertisement
Wstęp:
W kwietniu br. ponownie rozgorzała wśród Polaków dyskusja na temat
budowy elektrowni atomowej w Polsce .1
Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Nad problemem zastanawiają się
politycy, rządowcy, ekolodzy i my- zwykli mieszkańcy .
Od lat mówi się o szkodliwości promieniowania. Na ogół znamy złe strony
promieniowania , takie jakie jest emitowane po próbach jądrowych , katastrofach
okrętów o napędzie atomowym czy wypadkach w elektrowniach jądrowych. Po
próbach z bronią jądrową teren , na którym odbywały się próby wymiera.
Roślinność i zwierzęta wymierają bezpowrotnie. W wyniku katastrofy w elektrowni
jądrowej w Czarnobylu śmierć poniosło wiele osób , skażone zostały większe
obszary Ukrainy , Białorusi i Polski.
Energia jądrowa w porównaniu z węglową jest znacznie czystsza dla
środowiska i bardziej ekonomiczna. Statystycznie jest także bezpieczniejsza dla
ludzi, o ile tylko bloki jądrowe są eksploatowane zgodnie ze standardami, a te są
bardzo wysokie.
Z własnej energii jądrowej korzystają Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy i
Litwini. W odległości 310 km od granic Polski działa 10 elektrowni jądrowych z 27
blokami czyli reaktorami energetycznymi. Np. elektrownia Dukowany w Czechach
znajduje się w odległości 122 km od Polski, Mochovce na Słowacji - 125 km, a
Równe na Ukrainie leży 140 km od naszych granic.
Obecnie na świecie działa 439 reaktorów jądrowych, które wytwarzają 15
proc. światowej energii. Kolejnych 31 jest w budowie. Najwięcej bloków jądrowych
funkcjonuje w USA - 104, Francji - 59 i Japonii - 55. Największy udział energii
jądrowej w bilansie energetycznym kraju jest we Francji - 78 proc., na Litwie - 72 i
na Słowacji - 57 proc.2
1
Forum.gazeta.pl
http://www.elektrownieatomowe.info/16_fakty/47_Sondaze_o_energii_jadrowej_Elektrownia_jadrowa_w_
Polsce/497
2
Prawie połowa Polaków, 47 proc. jest zdania, że Polska powinna w
najbliższym czasie zbudować elektrownię jądrową, 38 proc. jest przeciw, a 15
proc. nie ma zdania - wynika z badań Pentoru, przedstawionych przez Państwową
Agencję Atomistyki. "Badanie i analizowanie postaw społeczeństwa na temat
energetyki jądrowej jest równie ważne jak technologie w tej dziedzinie. Problemem
jest bowiem społeczny brak wiedzy na ten temat i kojarzenie energii jądrowej z
katastrofą w Czarnobylu, która była ważna dla naszego regionu, ale w skali
ogólnej takie awarie zdarzają się bardzo rzadko" - mówił podczas konferencji
prasowej prezes Państwowej Agencji Atomistyki prof. Jerzy Niewodniczański.
Ogólnie pomysł budowy elektrowni w Polsce zdecydowanie częściej popierają
mężczyźni (61 proc.) niż kobiety (35 proc.), najbardziej przychylne są mu osoby
młode (do 29. roku życia - 53 proc.), zaś najmniej przedstawiciele najstarszej
grupy wiekowej (powyżej 60 lat - 41 proc. poparcia).
Do najczęściej wymienianych powodów sprzeciwu wobec budowy elektrowni
jądrowych w Polsce należy obawa przed konsekwencjami awarii elektrowni (54
proc.), kojarzenie energetyki jądrowej z awarią w Czarnobylu (51 proc.), brak
informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych z energetyką jądrową (26
proc.) oraz problemy ze składowaniem wypalonego paliwa i odpadów
promieniotwórczych (15 proc.).
Badanie przeprowadzono w dniach 21-26 listopada 2008 na reprezentatywnej
grupie Polaków powyżej 15. roku życia.3
Powyższe dane stały sie punktem wyjścia do przeprowadzenia badań
sondujących opinię młodzieży jeleniogórskiej na temat możliwości wykorzystania
energii jądrowej.
Czy młodzież w Jeleniej Górze obawia się budowy elektrowni atomowej? Czy
posiada podstawową wiedzę na ten temat ?
Na te pytania postaram się odpowiedzieć przeprowadzając anonimową ankietę
wśród młodzieży w wieku 10-18 lat . Badaniami objąłem 100 osób z terenu
Jeleniej Góry.
3
http://www.biolog.pl/article6048.html
Ankieta dotycząca Elektrowni
Atomowych:
1. Czy jesteś za budową elektrowni atomowych w Polsce?
a) TAK.
b) NIE.
c) Nie mam zdania.
2. Czy uzupełniałeś \aś swoją wiedze na temat E.A. (jak działają
itp.) korzystając z dodatkowych źródeł jak internet, książki itp.?
a) TAK.
b) NIE.
3. Czy wiesz jaki wpływ na ekologie ma poprawnie działająca E.A.?
a)TAK.
b)NIE.
4. Czy bał \bała byś się mieszkać w pobliżu E.A.?
a) Tak, bardzo.
b) Tak, trochę.
c) Nie, tam nie ma zagrożenia.
5. Która z wymienionych elektrowni jest najekonomiczniejsza
Twoim
zdaniem?
a) Elektrownia Naftowa.
b) Elektrownia na węgiel.
c) Elektrownia Słoneczna.
d) Elektrownia Wiatrowa.
e) Elektrownia Atomowa.
6. Co było główną przyczyną (twoim zdaniem) awarii w Czarnobylu?
a) Włamanie osoby nieupoważnionej.
b) Awaria maszyny.
c) Niewyszkolony personel.
d) Brak 5-tego reaktora.
e) Mam inną odpowiedź.
7. Czy dało się zapobiec katastrofie w Czarnobylu?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem.
8. Ile było reaktorów w Czarnobylu?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) Więcej.
f) Nie wiem.
9. Ile kosztuje budowa przeciętnie jednego reaktora?
a) 1 mld euro.
b) 2 mld euro.
c) 3 mld euro.
d) 4 mld euro.
e) Więcej.
10. Co jest paliwem w E.A.?
a) Propan-Butan .
b) Propan-Butan techniczny.
c) Uran.
d) Pluton.
e) Plazma.
f) Nie wiem.
11. Dlaczego Polacy boją się budowy elektrowni atomowej?
a) Boją się zagrożenia.
b) Boją się powtórki z Czarnobylu.
c) Boją się rachunków za prąd.
d) Dbają o ekologie.
12. Gdzie twoim zdaniem najbardziej jest potrzebna E.A. w Polsce?
a) Wrocław.
b) Kraków.
c) Poznań.
d) Warszawa.
e) W pobliżu mojego miasta.
f) Nigdzie.
g) Nie mam pojęcia.
13. Gdzie jest najwięcej E.A.?
a) Rosja.
b) Japonia.
c) Kanada.
d) Stany Zjednoczone.
f) Francja.
14. Jak nazywa się miejsce składowania odpadów
promieniotwórczych?
a) Sarkofag.
b) Mogilnikami.
c) Grób.
d) wysypisko.
e) Niewinem.
15. Gdzie w Polsce zamknięto budowę elektrowni atomowej?
a) Wrocław.
b) Wyszków.
c) Żarnowiec.
d) Chotcza.
e) Nie wiem.
17.Wiek:
Ankieta została podzielona na przedziały wiekowe od 15 do
18 lat i od 10 do 14 lat.
16.Płeć:
Ankietowaną grupę stanowi 68% kobiet i 32% mężczyzn.
15. Gdzie w Polsce zamknięto
budowę elektrowni atomowej?
Z powyższego wykresu wynika że tylko 39% ankietowanych
jest w stanie określić miejsce niedokończonej budowy elektrowni
atomowej.
14. Jak nazywa się miejsce
składowania odpadów
promieniotwórczych?
Na podstawie 14. pytania można stwierdzić że 29%
ankietowanych wie jak nazywa się poprawnie miejsce
składowania odpadów promieniotwórczych. Jest to podstawowe
zagadnienie z działu elektrowni atomowych a aż 71%
ankietowanych nie znało prawidłowej odpowiedzi.
13. Gdzie jest najwięcej E.A.?
Według powyższego wykresu widać że prawie połowa
ankietowanych (47%) potrafi określić kraj posiadający najwięcej
elektrowni atomowych.
12. Gdzie twoim zdaniem
najbardziej jest potrzebna
elektrownia atomowa w Polsce?
Duża część ankietowanych (27%) jest świadoma wydajności
elektrowni atomowej i uważa że należałoby ją ustawić w pobliżu
stolicy aby zasilić przede wszystkim największe miasto w kraju. Aż
(13%) ankietowanych uważa że taka elektrownia przydałaby się w
pobliżu ich miejsca zamieszkania. Niektórzy są zdania że
elektrowni nie powinno być wcale, zdaje się że są nieświadomi do
czego to może doprowadzić, jak ceny za prąd stale rosną.
11. Dlaczego Polacy boją się
budowy elektrowni atomowej w
Polsce?
Według większości ankietowanych (52%) głównym powodem
do obaw jest strach przed powstaniem nowego Czarnobyla który by
mógł być większy i bardziej strato dajny. Jak widać reszta przyczyn
nie zostaje w tle i okazuje się byś również powodem do obaw dla
polaków.
10. Co jest paliwem w
elektrowni atomowej?
Na podstawie 10. pytania widać że większość ankietowanych
(59%) zna środek napędowy elektrowni jądrowej. Błędnej
odpowiedzi udzieliły głównie osoby z najniższego przedziału
wiekowego które nie miały okazji poznania szczegółów działania
tego rodzaju elektrowni.
9. Ile kosztuje budowa
przeciętnie jednego reaktora?
Z powyższego pytania wynika że aż 36% ankietowanych wie
ile kosztuje budowa przeciętnie jednego reaktora. Duża część
ankietowanych (29%) była blisko poprawnej odpowiedzi, natomiast
osoby które zaznaczyły odpowiedzi b i e za bardzo przeceniają
koszty budowy elektrowni jądrowej.
8. Ile było reaktorów w
Czarnobylu?
Powyższe pytanie miało na celu sprawdzenie wiedzy ankietowanych na
temat budowy elektrowni w Czarnobylu i jak widać prawie tylko połowa
ankietowanych (53%) znało właściwą odpowiedź.
7. Czy dało się zapobiec
katastrofie w Czarnobylu?
Jak widać nie wszyscy wierzą że wypadek w Czarnobylu był do
uniknięcia, 13% ankietowanych uważa że to musiało się stać. 15%
ankietowanych nie miała pojęcia co się stało i nie byli w stanie
udzielić właściwej odpowiedzi.
6. Co było główną przyczyną
(twoim zdaniem) awarii w
Czarnobylu?
Pytanie 6. Miało na celu sprawdzenie wiedzy ankietowanych
na temat katastrofy w Czarnobylu z którego wynika że duża ilość
osób (39%) obwinia maszyny za główną przyczynę, natomiast
prawdą jest odpowiedź c „niewyszkolony personel” o czym
wiedziało zaledwie 24% ankietowanych. Ankietowani wybierający
odpowiedzi a, d lub e (27%) musieli korzystać z błędnych źródeł
lub popełnić błąd podczas odpowiadania ponieważ, są to sytuacje
które niemiały miejsca podczas katastrofy.
5. Która z wymienionych
elektrowni jest
najekonomiczniejsza?
Z powyższego wykresu wynika że 48% ankietowanych uważa
elektrownie atomową za najekonomiczniejszą, 18% ankietowanych
sądzi że elektrownia słoneczna jest najekonomiczniejsza.
Natomiast 14% uważa że wiatrowa. Reszta ankietowanych czyli
20% prawdopodobnie nie zrozumiało pytania i podało najmniej
ekonomiczne elektrownie. Według statystyk internetowych podaje
się za poprawną odpowiedz elektrownie atomowa, więc duża ilość
osób odpowiedziała prawidłowo.
4. Czy bał \bała byś się
mieszkać w pobliżu elektrowni
atomowej?
W 4. pytaniu 44% ankietowanych uznało że elektrownie
jądrowe są bezpieczne i w pobliżu nie ma żadnego zagrożenia.
32% ankietowanych uważa że jednak są powody do obaw i nie
należy znajdować się w pobliżu elektrowni atomowej. 24%
ankietowanych stwierdza iż elektrownie są bardzo niebezpieczne i
zamieszkanie w pobliżu wiąże się z ogromnym ryzykiem.
3. Jaki, twoim zdaniem, wpływ
na ekologie ma poprawnie
działająca elektrownia
atomowa?
Jak widać na pytanie „Jaki, twoim zdaniem, wpływ na
ekologie ma poprawnie działająca elektrownia atomowa?”
poprawną odpowiedź udzieliła mniejszość ponieważ, tylko 47%
ankietowanych. Reszta czyli 53% ankietowanych jest nie
świadoma bezpieczeństwa jakie oferuje nam w pełni sprawna
elektrownia jądrowa.
2. Czy uzupełniałeś \aś swoją
wiedze na temat elektrowni
atomowych (jak działają itp.)
korzystając z dodatkowych
źródeł jak Internet, książki itp.?
Z powyższego wykresu wynika że aż 41% ankietowanych
nie wykazuje żadnego zainteresowania problematyką energetyki
jądrowej, natomiast tylko 59% ankietowanych jest świadoma w
wyższym stopniu z tego jak działa elektrownia jądrowa i jest w
stanie wymienić jej wady i zalety.
1. Czy jesteś za budową
elektrowni atomowych w Polsce?
Z powyższego wykresu widać że na pytanie „Czy jesteś za
budową elektrowni atomowych w Polsce?” 64% ankietowanych
wyraża zgodę, natomiast 21% nie chce tego rodzaju budowli w
Polsce. Reszta ankietowanych czyli 15% przyznało się do
niezainteresowania tym zagadnieniem oraz braku umiejętności
wybrania właściwej odpowiedzi.
Opracowanie:
Badania zostały przeprowadzone w grupie młodzieży jeleniogórskiej do 18
roku życia. Aż 64% ankietowanych popiera budowę elektrowni atomowych w
Polsce, 21% jest przeciw.
Wynik jest zdecydowanie korzystniejszy w porównaniu do badań
przeprowadzonych w śród Polaków przez Państwową Agencję Atomistyki. Gdzie
tylko 47% Polaków jest za, 38% jest przeciw budowie nowych elektrowni. Aż 59%
ankietowanej młodzieży twierdzi iż poszerzała swoją wiedzę na temat zagadnień
związanych z elektrownia atomową. 53% ocenia negatywnie wpływ elektrowni
atomowych na środowisko. Jednak aż 44% deklaruje że mogłoby mieszkać w
pobliżu elektrowni atomowych, nie boją się żadnego zagrożenia, a 32% się wacha.
Tylko 24% ankietowanych uważa że nie chciałoby mieszkać w pobliżu elektrowni.
Dalsze pytania wskazują na elementarną wiedzę młodzieży jeleniogórskiej z
zakresu atomistyki. Prawie połowa podaje elektrownię atomowa za
najekonomiczniejszą. Zdecydowana większość zdaje sobie sprawę z kosztów
budowy jednego reaktora. 47% ankietowanej młodzieży właściwie wskazuje Stany
Zjednoczone jako państwo posiadające największą liczbę reaktorów atomowych.
Natomiast tylko 29% potrafiło nazwać prawidłowe miejsce składowania odpadów
promieniotwórczy. Według ankietowanych najbardziej potrzebna jest elektrownia
jądrowa w stolicy kraju. Ankietowana młodzież uważa że Polacy najbardziej boją
się powtórki katastrofy w Czarnobylu. Aż 72% ankietowanych zdaje sobie sprawę
że można było zapobiec katastrofie w Czarnobylu, jedynie 13% uważa że nie.
Wnioski:
Reasumując nasuwają się następujące wnioski:
Młodzież jeleniogórska posiada podstawową wiedzę na temat korzyści i
zagrożeń wykorzystywania energetyki jądrowej.
W zdecydowanej większości młodzież jeleniogórska popiera budowę
elektrowni atomowej w Polsce.
Wydaje się celowe wprowadzenie w szkole gimnazjalnej szerszych
zagadnień z problematyki wykorzystania energii jądrowej.
Wyrażam zgodę na opublikowanie przedstawionych wyników
badań.
Download