Odporność

advertisement
Najważniejsze informacje

Odporność, suma mechanizmów chroniących ustrój
wyższy przed zakażeniem drobnoustrojami.

Wyróżnia się odporność komórkową i humoralną
(związaną z przeciwciałami tzn. immunoglobulinami).
Odporność dzieli się również na odporność naturalną a
więc taką, którą dysponuje każdy wyższy organizm bez
kontaktu z zarazkiem, oraz odporność nabytą w wyniku
kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Duże
znaczenie praktyczne ma podział na odporność czynną i
bierną.

Odporność przeciwzakaźna polega na
niewrażliwości na działanie drobnoustrojów
chorobotwórczych i ich toksyn uwarunkowana
obecnością wrodzonych mechanizmów
obronnych (odporność przeciwzakaźna
nieswoista) oraz swoistych mechanizmów
obronnych nabytych na skutek aktywacji układu
immunologicznego przez chorobotwórczy
antygen (odporność przeciwzakaźna swoista,
nabyta).

Odpornością miejscową nieswoistą są wszystkie
zjawiska rozgrywające się we wrotach zakażenia w
ciągu najbliższych godzin po wniknięciu zarazków.
Ustrój mobilizuje wszystkie swoje mechanizmy
odpornościowe zarówno komórkowe, jak i humoralne,
które nie dopuszczają do rozmnażania się
drobnoustrojów i do rozprzestrzeniania się ich po całym
ustroju.
Mechanizmy te są w większości przypadków bardzo
efektywne i dlatego mimo częstych zakażeń
miejscowych choroba występuje stosunkowo rzadko.

Odporność komórkowa to:
1) termin określający zwiększoną zdolność komórek
fagocytarnych (fagocyty) do uszkodzenia i trawienia
drobnoustrojów, jeden z mechanizmów odporności
przeciwzakaźnej nieswoistej.
2) swoiste antygenowo mechanizmy obronne
mediowane przez limfocyty T bez udziału przeciwciał
(immunoglobulin). Do odporności komórkowej zalicza się
nadwrażliwość typu późnego (alergia zależna od
limfocytów T CD4+) oraz reakcje cytotoksyczne (typ II
alergii) z udziałem limfocytów T cytotoksycznych (CD8+).

Odporność humoralna to odporność uwarunkowana
obecnością swoistych przeciwciał (immunoglobulin)
produkowanych podczas odpowiedzi immunologicznej.
Antygen stymuluje kompetentne limfocyty B do
proliferacji i różnicowania się w kierunku komórek
pamięci i komórek plazmatycznych, plazmocyty
(limfocyty B) produkują przeciwciała, które wiążą
antygen i ułatwiają jego eliminację.
Komórki pamięci decydują o skuteczniejszej odpowiedzi
immunologicznej przy powtórnym kontakcie z danym
antygenem.

Szczepionki te mogą
stanowić ważny
element ochrony
przed nawracającymi
zakażeniami. Ich
zastosowanie
pozwala w wielu
przypadkach na
uniknięcie, obciążonej
wieloma działaniami
ubocznymi,
antybiotykoterapii.
Wśród wielu szczepionek na
uwagę zasługują:

i nie tylko ACTIMEL…
Broncho-Vaxom

Doustna szczepionka która jest stosowana w
nawracających zakażeniach górnych dróg
oddechowych oraz przewlekłych zapaleniach
oskrzeli. Szczepionka zawiera liofilizowany lizat
z namnożonych komórek patogennych bakterii,
odpowiedzialnych za zakażenia górnych dróg
oddechowych. Nie powinno stosować się tej
szczepionki w przebiegu ostrych chorób
zakaźnych, chorób nerek, cukrzycy. Ciąża jest
również przeciwwskazaniem do stosowania
szczepionki;
Luivac oraz Polyvaccinum
 znalazły
zastosowanie w nawracających
zakażeniach dróg oddechowych.
Ribomunyl

jest szczepionką zawierającą rybosomy
bakteryjne i części błon komórek bakteryjnych o
właściwościach immunostymulujących. Może
być wykorzystany w zapobieganiu
nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.
Szczepionka ta występuje w postaci m.in.
aerozolu do stosowania wziewnego, granulatu
lub tabletek doustnych;
Uro-vaxom
 Doustna
szczepionka ma zastosowanie w
immunobioterapii zakażeń układu
moczowego. Zawiera ekstrakt bakteryjny z
Escherichia coli. Jest używana na przykład
w: zapaleniu cewki moczowej, zapaleniu
pęcherza moczowego. Choroby nerek,
cukrzyca, wady serca, okres ciąży
stanowią przeciwwskazania do jej
stosowania;
I.R.S 19,
 Donosowa
szczepionka produkowana w
postaci aerozolu zawierającego lizaty
bakteryjne, jest wykorzystywana w
nawracających zapaleniach jamy nosa,
przewlekłym katarze, zapaleniu uszu.
Przeciwwskazania do stosowania
szczepionki są podobne, jak w przypadku
szczepionki Broncho-Vaxom i Uro-Vaxom;
Panodina
 jest
zalecana w czyraczności, zapaleniu
migdałków podniebiennych, zapaleniu
gruczołu sutkowego. Jest podawana drogą
iniekcji.

Szczepionek nieswoistych nie należy stosować
u osób z chorobami z autoagresji. Nie zaleca się
podczas immunobioterapii prowadzenia leczenia
odczulającego. Jednoczesne używanie środków
immunosupresyjnych, np. cyklosporyny,
glikokortykoidów może być powodem
nieskutecznej immunostymulacji. Okres laktacji
nie stanowi przeciwwskazania do podawania
szczepionek nieswoistych.

Szczepionki zwiększają odporność, działają immunostymulująco na
naturalną odporność organizmu. W wielu przypadkach stanowią
ważny element leczenia wspomagającego terapię antybiotykami. W
ostrych zakażeniach mogą być stosowane jednocześnie z
prowadzoną antybiotykoterapią.
Szczepionki nieswoiste stanowią jednak przede wszystkim działanie
prewencyjne. Pobudzenie nieswoistych naturalnych mechanizmów
obronnych organizmu może uchronić nas przed zakażeniami i tym
samym używaniem antybiotyków, które, jak wiemy, nie są obojętne
dla organizmu i niosą ze sobą niebezpieczeństwo osłabienia układu
odpornościowego.
Jeszcze raz warto podkreślić, że szczepionki nie powinny być
stosowane bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.






Dbaj o odpowiednią dietę z dużą ilością owoców, warzyw
i chudego nabiału, które są źródłem białka, ważnych
makro- i mikroelementów, witamin i innych poprawiaczy
odporności.
Wypijaj dużo płynów - szczególnie wody mineralnej,
naturalnych soków, a także herbatek ziołowych bogatych
w cenne roślinne substancje np. flawonoidy.
Unikaj nadmiernego przemęczenia i stresu.
Systematycznie gimnastykuj się, chodź na długie
spacery lub uprawiaj ulubiony rodzaj sportu.
Nie pal papierosów i ograniczaj picie alkoholu.
Nie stosuj niepotrzebnych leków.
 Dbaj
o swoją
odporność to
będziesz tak
wyglądać!!!
Download