Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

advertisement
Zarządzenie Nr 5/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 5 marca 2016 roku
ws. zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im, Jerzego Kukuczki w
Katowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach
podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach w roku akademickim 2015/2016.
§1
Działając na podstawie § 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i art. 99
ust. 1, pkt. 5) i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm) niniejszym zatwierdzam wysokość opłat za poszczególne kursy dokształcające w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach obowiązujące słuchaczy, którzy rozpoczną kształcenie w roku
akademickim 2015/2016:
§2
1. Kurs specjalizacyjny „Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego” 500,- PLN
2. Kurs specjalizacyjny „Fizjoterapia u dzieci ryzyka”
800,- PLN
3. Kurs specjalizacyjny „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania
kończyn górnych, dolnych i tułowia”
500,- PLN
4. Kurs specjalizacyjny „Podstawy metod neurofizjologicznych (np. PNF, Bobath)”
500,- PLN
5. Kurs specjalizacyjny „Zakażenia HIV, choroba AIDS i inne zakażenia”
300,- PLN
6. Kurs specjalizacyjny „ Podstawy terapii manualnej”
500,- PLN
7. Kurs specjalizacyjny „Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii”
500,- PLN
8. Kurs dokształcający „Taping i kinezjotaping w fizjoterapii i sporcie”
600,- PLN
9. Kurs dokształcający „Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback w codziennej
pracy fizjoterapeuty”.
1000,- PLN
10. Kurs dokształcający „Masaż klasyczny z kursem anatomii”
800,- PLN
11. Kurs dokształcający „Masaż klasyczny
(dla absolwentów kierunków biologiczno-medycznych)”
600,- PLN
12. Kurs dokształcający „Masaż izometryczny”
250,- PLN
13. Kurs dokształcający „Masaż gorącymi kamieniami”
400,- PLN
14. Kurs dokształcający „Masaż gorącą czekoladą”
250,- PLN
15. Kurs dokształcający „Masaż miodem”
250,- PLN
16. Kurs dokształcający „Masaż aromaterapeutyczny”
250,- PLN
17. Kurs dokształcający „Masaż relaksacyjny”
300,- PLN
18. Kurs dokształcający „Masaż kosmetyczny twarzy”
250,- PLN
19. Kurs dokształcający „Masaż sportowy”
300,- PLN
20. Kurs dokształcający „Masaż bańką Chińską””
250,- PLN
21. Kurs dokształcający „Masaż energetyzujący”
250,- PLN
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Prof. dr hab. Adam Zając
Zarządzenie Nr 15/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach
dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku
akademickim 2015/2016.
§1
Działając na podstawie § 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i art. 99
ust. 1, pkt. 5) i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm) niniejszym zatwierdzam wysokość opłat za poszczególne kursy dokształcające w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach obowiązujące słuchaczy, którzy rozpoczną kształcenie w roku
akademickim 2015/2016:
§2
1. Kurs specjalizacyjny „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży”- 500,- PLN
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając
Download