Budowa Protokołu NetBEUI

advertisement
Budowa Protokołu NetBEUI
Protokoły trasowane (ang. routed protocols) odpowiadają za
dostarczanie danych do celu, czyli przenoszą pakiety
zawierające dane użytkowników sieci.
NetBEUI – prosty protokół opracowany przez firmę IBM, wykorzystywany
w systemach Microsoft.

jest

posiada minimalne wymagania pamięci,

zapewnia doskonałą ochronę przed błędami transmisji
protokołem samodzielnym działającym w małych sieciach LAN
Nazwa warstwy modelu Numer warstwy
referencyjnego OSI
OSI
Aplikacji
7
Prezentacji
6
Sesji
5
Transportu
4
Sieci
3
Łącza danych
2
Fizyczna
1
ŹRÓDŁO: http://images.slideplayer.pl/1/417583/slides/slide_13.jpg
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards