Preparat zapobiegający, hamujący i leczący otyłość oraz choroby z

advertisement
Preparat zapobiegający,
hamujący i leczący otyłość oraz
choroby z nią związane.
Anna Pływaczyk
Numer patentu: WO2005036990
Tytuł oryginalny:
COMPOSITION FOR
PREVENTION, INHIBITION
AND TREATMENT OF OBESITY
AND RELATED DISEASES.
Wynalazcy:
• ANNE FRIPPIAT (BE)
• NATHALIE MARIA DELZENNE (BE)
• PATRICE DANIEL CANI (BE)
Patent dotyczy użycia błonnika pokarmowego i
produktu żywnościowego dla stworzenia preparatu
zapobiegającego, hamującego rozwój i leczącego
otyłość oraz związane z nią choroby u ludzi i
ssaków, jak również opisuje metody jego
otrzymywania.
Regulacja odżywiania:
Prowadzone na całym świecie badania wykazały, że
spożycie żywności, u ludzi i ssaków, jest regulowane
przez centralny układ nerwowy, zwłaszcza przez
podwzgórze, a za zachowania żywieniowe, metabolizm,
biosyntezę i magazynowanie tłuszczu w organach oraz
występowanie i rozwój otyłości odpowiedzialne są
hormony.
Do hormonów stymulujących apetyt zaliczamy:
neuropeptyd Y, peptyd AgRp oraz grelinę.
Hormony hamujące apetyt to: leptyna i peptyd
glukagonowy (GLP-1).
GRELINA
Grelina jest hormonem żołądkowo-jelitowym,
stymuluje spożycie pokarmu wysyłając sygnały
wzmagające apetyt z żołądka i jelit do mózgu, głównie
do podwzgórza; jest naturalnym antagonistą leptyny.
U zdrowych ludzi jej stężenie wzrasta przed posiłkiem
oraz gdy odczuwamy głód, a spada po posiłku
osiągając najniższy poziom w ciągu godziny, co
potwierdza jej duże znaczenie w kontroli zachowań
żywieniowych.
Rezultaty badań:
• Twórcy preparatu odwołują się w swojej pracy do badań,
które przeprowadziła J. Nedvidkova. Wykazała ona, że po
całonocnej głodówce, spożycie znormalizowanego
śniadania (zawierało białko, tłuszcze i węglowodany) lub
bezkalorycznego błonnika Psyllium, było jednakowo
skuteczne w redukcji poziomu greliny u zdrowych osób i
utrzymywało niski poziom hormonu przez ok. 2h.
• Wynalazcy odkryli natomiast, że rezultatem spożycia
mieszaniny błonnika pokarmowego i produktu
żywnościowego było utrzymanie niskiego poziomu greliny
przez przynajmniej 8h po posiłku (w porównaniu do grupy
kontrolnej, która spożywała tylko produkt żywnościowy).
Działanie preparatu:
• Redukuje poziom greliny oraz hamuje jej syntezę,
wydzielanie i efekty stymulującego apetyt działania
• Utrzymuje stężenie greliny na niskim poziomie przez
przynajmniej 8h po posiłku
• Zapobiega, hamuje rozwój i leczy otyłość
• Redukuje ilość spożywanego pokarmu
• Pozwala na kontrolowanie zachowań żywieniowych
Skład preparatu:
Wynaleziony preparat, stanowiący połączenie błonnika i produktu
żywnościowego może być stosowany zarówno doustnie, jak i w
żywieniu pozajelitowym.
• Użyty produkt spożywczy składa się z przynajmniej 2 artykułów
żywnościowych wybranych z grupy produktów zawierających
białka, strawne węglowodany i tłuszcz.
• Błonnik występuje w postaci inuliny, oligofruktozy lub ich
mieszaniny. Jego skuteczna dawka powinna powodować redukcję
stężenia greliny po 8h do poziomu o 300-500 jednostek niższego,
niż u grupy kontrolnej.
• Stosunek wagowy błonnika i produktu żywnościowego może
przybierać wartości od 1/99 do 50/50.
Skład preparatu c.d:
• Zalecane dzienne spożycie preparatu dostarcza od 3 do 50 g
błonnika.
• Może zawierać składniki dodatkowe w postaci probiotyków,
witamin, minerałów, suplementów żywności.
• Preparat występuje w jednej z następujących form: ciecz, pasta,
proszek lub ciało stałe.
Inulina i oligofruktoza
• inulina jest zwykle uzyskiwana z roślin przez ekstrakcję, głównie
z korzenia cykorii
• oligofruktoza otrzymywana jest z inuliny na drodze częściowej
hydrolizy enzymatycznej
• inulina i oligofruktoza otrzymywane są na skalę przemysłową:
preparaty RAFTILINE i RAFTILOSE z firmy ORAFTI (Belgia).
• handlowe preparaty inuliny obejmują RAFTILINE ST i
RAFTILINE HP różniące się stopniem polimeryzacji
• handlowy preparat oligofruktozy to RAFTILOSE 95 (składa się
w 95% z oligofruktozy, resztę stanowi cukier)
• preparat handlowy RAFTILOSE Synergyl stanowi mieszaninę
oligofruktozy i długołańcuchowej inuliny
Przeprowadzone doświadczenia:
Oznaczenia:
CT – grupa kontrolna żywiona standardowo (UA-A04)
FOS – grupa otrzymująca mieszaninę standardowego
pożywienia i oligofruktozy (10% RAFTILOSE 95)
SYN - grupa otrzymująca mieszaninę standardowego
pożywienia oraz inuliny i oligofruktozy (RAFTILOSE
Synergyl)
INU - grupa otrzymująca mieszaninę standardowego
pożywienia i inuliny (RAFTILINE HP)
Doświadczenie 1
• grupa 12 szczurów płci męskiej rasy Wistar
• grupa kontrolna: tradycyjna karma (UAR-A04 w proszku),
średnie dzienne spożycie energii 75-80 kcal
• grupa badana: FOS, średnie dzienne spożycie energii 65-68
kcal
• po 3 tygodniach badań pobrano próbkę krwi (8h po
ostatnim posiłku)
Wykres 1. Stężenie greliny u szczurów karmionych
tradycyjnie (CT) oraz dietą FOS w 8h po posiłku.
Doświadczenie 2
• grupa szczurów płci męskiej rasy Wistar
• grupa kontrolna: tradycyjna karma (UAR-A04 w proszku)
• grupy badana: FOS, SYN, INU
Wykres 2. Stężenie greliny u szczurów karmionych
tradycyjnie (CT) lub z dodatkiem błonnika (FOS, SYN, INU)
8h po ostatnim posiłku.
Wykres 3. Waga szczurów karmionych tradycyjnie (CT) lub
z dodatkiem błonnika (FOS, SYN, INU)
Wykres 4. Zużycie energii przez szczury karmione
tradycyjnie (CT) lub z dodatkiem błonnika (FOS, SYN, INU)
Wykres 5. Zawartość tkanki tłuszczowej u szczurów
karmionych tradycyjnie (CT) lub z dodatkiem błonnika (FOS,
SYN, INU) 8h po ostatnim posiłku.
Wnioski:
• opracowana mieszanina błonnika i produktu
żywnościowego powoduje redukcję stężenia greliny i
utrzymuje ją na niskim poziomie u ludzi i ssaków (w
porównaniu z grupą kontrolną)
• preparat hamuje produkcję lub/i wydzielanie greliny u ludzi
i ssaków, w efekcie zmniejsza apetyt oraz spożycie pokarmu i
energii, a co za tym idzie, hamuje rozwój i redukuje nadwagę
i otyłość oraz związane z nią choroby
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards