Uploaded by olalewinska1

KardioAll

advertisement
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Podstawy elektrokardiografii
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
2
Ekg IV,
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Elektrokardiogram - jest graficznym
zapisem zwielkości i kierunku
i
d czasie.wic
zmian potencjału w sercuawrdanym
o
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
upływ czasu wyraża przesuw taśmy rejestrującej zapis,
●
zmiany potencjału są obrazowane poprzez wielkość i kierunek wychyleń krzywej
zapisu,
●
w podstawowej praktyce EKG rejestrowany jest z powierzchni ciała.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Umiejscowienie elektrod przedsercowych
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
2
Odprowadzenia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
1) odprowadzenia kończynowe:
i
z
c
d
i
● dwubiegunowea–rI, II, III,
o
w
g
o
● jednobiegunowe
– aVL, aVR,
aVF,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
2) odprowadzenia
przedsercowe:
a
C
ę
,
n
K
●Zjednobiegunowe
–
V1–V6;
a Vr3 i Vr4ew
U● (odprowadzenia
n
przy podejrzeniu zawału
w
n
u
prawejA
komory).
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
EKG: elektrody/odprowadzenia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Wyznaczanie
osi
serca
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
QRS
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0 osi
Koło Cabrery- wyznaczanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Oś nieokreślona
Dekstrogam
Sinistrogram
Normogram
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0 osi
Uproszczone wyznaczanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Normogram
Sinstrogram Dekstrogram
Nieokreślona
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Ćwiczenie , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Opis krzywej
Ekg
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Podstawowe nazewnictwo
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Załamkiio
z
c
d
i
r
o
a
w
● Zespoły
g
o
K
e
r
,
n
● Odcinki pe
z
M
r
s
t
a
C
ę
● Odstępy
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● Punkty
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Opis Ekg , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Rytm, częstość, imiarowość
o
z
c
d
i
● Oś
r
o
a
w
Zapamiętać
!
g
● Nieprawidłowości
P ro
K
e
,
n
e
● Odstęp
PQ
z
p
M
r
s
t
a
●CZespół QRS (morfologia,
czas trwania)
ę
,
n
K
Z
● Przerostya
w
e
U ● Odcinek
n
ST i załamekw
T
n
A
u
● Arytmie
k
©
t
y
● Ocena stymulatora
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
Ekg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
1) ZAŁAMKI: wychylenia w górę lub wldół
od linii izoelektrycznej
to:
0
o
2
o
P, Q,
R, S, T, U,
i
z
c
d
i
r
o
a
w
2) ZESPÓŁ: QRS (bez R = zespół
QS),
g
o
K
e
r
,
n
e
z
3) LINIA IZOELEKTRYCZNA:
linia
pozioma
między załamkami
U i P bądź
p
M
r
s
t
między załamkami
T i P w aprzypadku niewidocznych
załamków U –
C
ę
,
n
K
(podstawowa),
Z
w
a
e
U
n
w
n
4) ODCINKI: fragmenty
linii między załamkami
odcinek PQ i odcinek ST,
A
u
k
©
t
5) ODSTĘPY: fragmenty krzywej
składające się z odcinka i sąsiadującego z nim
y
ż
załamka – odstęp PQ i odstęp
QT,
u
o
d
6) Punkt J: punkt łączący załamek S z odcinkiem ST.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Opis krzywej ekg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Przesuw taśmy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● standardowa szybkościlo
przesuwu taśmy
25
mm/s,
2
o
i
● odstęp czasowy d
między
cienkimicz
liniami siatki (mała
i
r0,04 s, a między
o
kratka) wynosi
grubymi liniami
(duża
a
w
g
o
e
r
kratka) ,– K
0,2 s,
n
e
z
p
● przyM
przesuwie 50 mm/s
– 0,02 s i 0,1ts.r
s
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Przesuw taśmy/cecha
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej (cecha) to 1 cm = 1 mV;
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
●
●
0
2
0
Linia izoelektryczna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Jest to pozioma linia izarejestrowana
w
czasie, gdy w
o
z
d
sercu nie stwierdza się
pobudzenia. ic
r
o
a
w
g
o
e
r
W stosunku , K
do niej określa
się
przemieszczenia
n
e
z
p
M
r
s
wszystkich
odcinków i amplitudę
załamków.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w TP lub odcinka PQ,
a ją wg odcinka
Najłatwiej
wyznaczyć
e
U
n
w
a gdy jestAn
to niemożliwe
wg linii łączącej punkty
u
k
© sąsiadujących
t
początkowe
zespołów QRS.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Załamek P , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Załamek P: wyraz depolaryzacji
przedsionków,z
i
c
d
i
r
o
w
● Czas trwania: 0,04a- 0,11 s,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● Amplituda:
M
r
s
t
a
C
ę
, 2,5 mm (0,25a mV)
n
K - w odprowadzeniach
●Zdo
kończynowych,
w
e
U● do 3 mm (0,3
n
mV) - w odprowadzeniach
przedsercowych.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Rytm zatokowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
Cechą rytmu zatokowego
jest
obecność
dodatnich
załamków
P
o
K
e
r
,
n
e
z
p
w odprowadzeniach
I i II oraz
ujemnych w odprowadzeniu
aVR.
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Rytm zatokowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
0
2
0
Nieprawidłowości załamka
P
2
,
V
I
Załamek P niewidoczny: FA, AFL, ia
0
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
0
2
0
Nieprawidłowości załamka
P
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
P- pulmonale:
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● wysoki załamek
>
2,5mm
w
II,
III,
aVF
,
ujemny
w
aVL,
g
o
K
e
r
,
n
e
p
● wskazujeM
na przerost prawego
przedsionka,rz
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
0
2
0
Nieprawidłowości załamka
P
2
,
V
I
P- pulmonale:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
0
2
0
Nieprawidłowości załamka
P
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
P-mitrale:
l
2
o
i
z
c
● dwugarbny załamekrPd
w I, II >120 ms,idwufazowy
w V1,
o
a
w
g
o
K
e
r
● wskazuje na powiększenie
lewego
przedsionka.
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
●
0
2
0
Nieprawidłowości załamka
P
2
,
V
I
P-mitrale:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Odcinek PQ , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● wyraz repolaryzacji
przedsionka,i
r
o
a
w
g
o
K
e
● czas trwania
:
0,04
–
0,10
s.
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Odstęp PQ , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● od początku załamka
P
do
początku
zespołu
QRS,
o
i
z
c
d
i
r
● przewodzenieaSA-AV,
o
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● czas trwania : 0,12 – 0,20.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Skrócenie odstępu
PQ
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
● wariat normy u osób
młodych, cz
d
i
r
o
a
w
g
● zespół preekscytacji,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● rytmy
z łącza przedsionkowokomorowego,
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
●
komorowe pobudzenia
zsumowane,
Z
w
a
e
U ● rozkojarzenie
n
w
przedsionkowo
komorowe.
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0PQ
Wydłużenie odstępu
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
Blok przedsionkowo komorowy
wskutek
np.:
i
r
o
a
w
g
o
● choroby niedokrwiennej
serca,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● hipokaliemii,
t
a
C
ę
,
n
K
● leki: adenozyna,
amiodaron,
digoksyna,
beta blokery,
Z
w
a
e
U blokerynkanałów
n wapniowych.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Zespół QRS , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● wyraz depolaryzacji mięśnia
komór, z
i
c
d
i
r
o
● czas trwania (prawidłowo
0,06–0,11
s),
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● Q –, pierwszy ujemny
załamek zespołu,
n
K
Z
w
a załamek zespołu,
e
n
●UR – pierwszy
dodatni
w
n
A
u
k
● S – pierwszy,
R, ujemny załamek zespołu.
© po załamku
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Zmiany QRS, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Zaburzenia
przewodzenia
śródkomorowego
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● Bloki
odnóg
s
t
a
C
ę
,
n
● Przerostya K
Z
w
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0QRS
Morfologia zespołów
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Załamek Q – patologiczny
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● jakiekolwiek załamki
Q ≥0,02si lub zespoły
QS w
r
o
a
w
g
o
odprowadzeniach
V2
i
V3;
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● załamki
Q ≥0,03 s i oagłębokości
≥1 mm
lub zespoły QS w 2
t
C
ę sąsiadujących.
,
n
K
odprowadzeniach
z
grupy
odprowadzeń
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Bloki odnóg - LBBB
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1. Czas trwania QRS >=120 ms,
2. Szerokie monomorficzne załamki R w odprowadzeniach I i V6 bez załamków Q
3. Szeroki monomorficzny załamek S w odprowadzeniu V1
4. Przeciwstawny kierunek odcinków ST i załamków T w stosunku do głównego wychylenia
zespołów QRS
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
LBBB
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Bloki odnóg - RBBB
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1. Czas trwania QRS >=120 ms,
2. Łopatowate załamki S w I i V6
3. Zespół RSR’, rSR, rsR w V1
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
RBBB
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Przerost lewej i prawej, 2komory
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Odcinek ST , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
Przebiega
w
linii
izoelektrycznej
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Odcinek ST , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1. obniżenie odcinka ST:
o
i
z
c
d
● niedokrwienie,
i
r
o
a
w
g
● NSTEMI,
o
K
e
r
,
n
● bloki odnóg, pe
z
M
r
s
t
● Przerosty, a
C
ę
,
n
K
2.
uniesienie odcinka
ST:
Z
w
a
e
U
n
● STEMI
(tzw. falaw
Pardeego),
n
u
●Apłyn w worku
osierdziowym,
k
© ● zapalenie
t
m.
sercowego.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Zmiany odcinka, ST
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Zmiany odcinka ST,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Punkt J , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Załamek T , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Końcowa faza repolaryzacji
mięśnia komór,
o
i
z
c
d
r V1, częstoww iIII,
● Może być ujemnyaaVR,
o
g
o
K
e
r
,
n
e
● Amplituda:
z
p
M
r
s
t
a
C6 mm- w odprowadzeniach
ę
● ,do
kończynowych,
n
K
Z
wprzedsercowych.
e
U ● do 10 mmnnwaodprowadzeniach
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Prawidłowa krzywa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Zmiany załamka, 2T0
V
I
a
0
i
2
g
● głębokie ujemne załamki
T mogą 0być objawem
o
l
2
o
i
niedokrwienia,
z
c
d
i
● wysokie załamki a
Tr
mogą być oznaką:
o
w
g
o
K
e
● pobudzenia
układu
przywspółczulnego,
r
,
n
e
z
p
● hiperkaliemii,
M
r
s
t
a
C ( wysokie symetryczne),
ę
● ,OZW
n
K
Z
● płaskie
załamki a
T są objawem nieswoistym:
w
e
U ● uszkodzenie
n
serca o różnej etiologii,
w
n
A
u
● pobudzenie
układu współczulnego,
k
©
t
● niedokrwistość,
y
ż
● niedoczynność
tarczycy.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Załamek/fala U
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
Może K
być widoczny za
załamkiem T e
o
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
Odstęp QT , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● od początku zespołu
QRS do końca
załamka T,
i
r
o
a
w
g
e
● wyraża , K
czas trwaniaero
potencjału n
czynnościowego
z
p
(depolaryzacji
i repolaryzacji
komór),
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
●
czas trwania zależy
od częstości
rytmu serca, ale nie
Z
w
a
U powiniennprzekraczać
n
0,4w
s. e
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
QTc
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Wzór Bazeta
i
z
c
d
i
r
o
a
w
QTc
=
QT/√RR
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
Norma:
w
a
e
U
n
n mężczyzn, u w
● 450 msA
dla
k
● 460
©ms dla kobiet.
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
EKG 1 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
EKG 2 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
EKG 3 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
EKG 4 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
EKG 5 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
● Interna Szczeklika
2018
o
a
w
g
o
K
e
r
● Learntheheart.com
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● EKG - sztuka
interpretacji T.B.
Garcia
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/3
0
2
0
Podstawy elektrokardiografii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Zaburzenia rytmu
i przewodzenia
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Układ bodźcoprzewodzący
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Węzeł zatokowo-przedsionkowy,
l
2
o
i
z
c
d
● Węzeł przedsionkowo-komorowy,
i
r
o
a
w
g
o
● Pęczek
Hisa – lewa i r
prawa
odnoga, e
K
,
n
e
z
p
r
s
●M
Włókna Purkiniego.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Układ bodźcoprzewodzący
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Moje dziecko ma wadę serca” pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Interpretacja Ekg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● Częstość i rytm lo
2
o
i
z
● Oś
c
d
i
r
o
● Nieprawidłowości
P
a
w
g
o
K
e
r
● Odstęp
PQ
,
n
e
z
p
r
●M
Zespół QRS (morfologia,
czas trwania)
s
t
a
C
ę
,
● PrzerostyK
n
Z
a ST i załamekeTw
U ● Odcinek
n
w
n
●A
Arytmie
u
k
©● Ocena stymulatora
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● Dysfunkcja
węzła
zatokowego,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
●M
Bloki przedsionkowo-komorowe,
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
● Bloki śródkomorowe.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
1.
2.
3.
4.
0
2
0
Dysfunkcja węzła zatokowego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
bradykardia zatokowa – częstotliwośćorytmu zatokowego 0
w okresie czuwania
l
2
<50/min,
o
i
z
c
d
zahamowanie zatokowe – brak
załamka P pochodzenia
zatokowego w okresie
i
r
o
w
dłuższym niż 2 odstępy a
PP rytmu podstawowego,
przerwa
nie
odpowiada
g
o
K
e
r
wielokrotności podstawowych
odstępówe
PP,
,
n
z
p
blok zatokowo-przedsionkowy:
M
r
s
t
a
C
ę przewodzenia z węzła
● typu,Wenckebacha
– stopniowe
wydłużanie czasu
n
K
Z
zatokowego
do przedsionka,
aż do zablokowania
jednego z pobudzeń, co
w
a
e
Uuwidacznia sięnjakon stopniowe skracanie
się odstępów PP z ostatecznym
w
wypadnięciem
jednego z załamków
P,
A
u
k
● typu Mobitz
II – okresowe wypadanie
załamka P w rytmie 2:1 lub 3:1;
©
t
y
zespół tachykardia-bradykardia.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bradykardia zatokowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● zwolnienie czynności lo
serca w wyniku
zmniejszenia
2
o
i
częstości wytwarzania
bodźców, cz
d
i
r
o
● < 50/min,
a
w
g
o
K
e
r
● łagodna postać
fizjologiczna
u
sportowców,
,
n
e
z
p
M
r
● polekowa,
s
t
a
C
ę
,
● zaburzenia
endokrynologiczne,
n
K
Z
w
a
e
U● hipotermia,
n
w
n
● może wywoływać
omdlenia,
A
u
k
● może
© być bezobjawowa.
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bradykardia zatokowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
V = 25mm/s
Obliczenia:
1500:35 = 42/min
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 ?
Bradykardia zatokowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Zahamowanie zatokowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
brak załamka Prd
pochodzenia zatokowego
w okresie
i
o
a
w
g
K 2 odstępyerPPo rytmu podstawowego,
e
dłuższym, niż
n
z
p
M
r
s
t
przerwa
nie odpowiada
wielokrotności
podstawowych
a
C
ę
,
n
K
Z
w
e
U odstępównPPna
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 c.d.
Zahamowanie zatokowe,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Blok zatokowo-przedsionkowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
a) typu Wenckebacha
– stopniowe
wydłużanie czasu
c
d
i
r
o
przewodzenia a
z węzła zatokowego
do przedsionka,
aż do
w
g
o
Kjednego z pobudzeń,
e
r
zablokowania
co
uwidacznia
się jako
,
n
e
z
p
M
r
s
stopniowe
skracanie
się
odstępów
PP
z ostatecznym
t
a
C
ę
,
wypadnięciem
jednego
z załamkównP,
K
Z
w
a
e
Ub) typu Mobitz
n
II – okresowew
wypadanie załamka P w rytmie
n
u
2:1 lubA
3:1; pojawiająca
się przerwa stanowi wielokrotność
k
©
t
y
wiodącego rytmu
zatokowego.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 II° typu
Blok zatokowo-przedsionkowy
2
,
V
I
periodyki Wenckebacha
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Blok zatokowo-przedsionkowy
II°
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Odstęp P-P w obrębie brakującego pobudzenia jest 2-krotnie dłuższy od sąsiadujących odstępów
P-P.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Blok zatokowo-przedsionkowy
II°
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Odstęp P-P w obrębie brakującego pobudzenia jest 2-krotnie dłuższy od sąsiadujących odstępów
P-P.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Bloki przedsionkowo-komorowe
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Bloki av , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Blok przedsionkowo-komorowyio
z
c
d
i
r
● I°,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● II°,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● Mobitz
I (periodykanWenckebacha),
,
K
Z
w
a
e
U
n
● Mobitz II, w
n
A
u
k
©● III°. żyt
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av I° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
● wydłużenie
fizjologicznego
opóźnienia
między
2
o
i
z
d
depolaryzacją r
przedsionków
i ic
komór – wydłużenie
o
a >200 ms), row
odstępu PRK
(PQ
g
e
,
n
e
● wzmożenie
aktywności
nerwu
błędnego,rz
p
M
s
t
a
C
ę
,
● przejściowe
niedokrwienie
węzła AV,
n
K
Z
w
e
U● leki, nna
w
A
u
● najczęściej
bezobjawowy.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av I° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av I° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av II° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Mobitz I (periodykaiWenckebacha):
o
z
c
d
i
r
o
● stopniowe
wydłużanie w
przewodzenia g
p-k,
aż do
a
o
K
e
r
,
n
e
momentu
całkowitego
zablokowania
i wypadnięcia
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
zespołu QRS.
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 I
Blok av II° typ Mobitz
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 I
Blok av II° typ Mobitz
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 II
Blok av II° typ Mobitz
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
nagłe zablokowanie
przewodzenia
przedsionkowoo
i
z
c
d
i
r
komorowego a bez
poprzedzającego
wydłużania
o
w
g
o
K
e
r
,
n
przewodzenia (odstęppe
PQ stały w zprzewiedzionych
M
r
s
t
a
C
ę
pobudzeniach).
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0 II
Blok av II° typ Mobitz
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av III° , 20
V
I
a
0
i
2
g
● całkowite
przerwanie olo
przewodzenia 20przedsionkowoi
z
c
d
komorowego,
i
r
o
a
w
● brak związku między
P
a
QRS,
g
o
K
e
r
,
n
e
● częstość rytmu przedsionków
większa niż komór,
z
p
M
r
s
t
● rytm zC
łącza przedsionkowokomorowego
(40-60/min), rytm z
a
ę
,
n
K
niższych
ośrodków (30-40/min),
Z
w
a
e
U
n
● blok: 85% dystalny
(szerokie
QRS), 5% w obrębie pęczka
w
n
A
Hisa, proksymalny
10% ( wąskie
QRS),
u
k
©
t
y
● blok av w FA- miarowy
rytm komór (najczęściej poniżej
ż
u
60/min).
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av III° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Blok av III° , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bloki śródkomorowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● Bloki odnóg:lo
2
o
i
z
c
d
i
r
● LBBB,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
● RBBB, pe
z
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
● Bloki K
wiązek:
Z
w
a
e
U
n
w
n
● LAH,
A
u
k
© ● LPH.
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
Bloki śródkomorowe odnóg-LBBB
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1.
2.
3.
4.
Czas trwania QRS >=120 ms,
Szerokie monomorficzne załamki R w odprowadzeniach I i V6 bez załamków Q
Szeroki monomorficzny załamek S w odprowadzeniu V1
Przeciwstawny kierunek odcinków ST i załamków T w stosunku do głównego wychylenia
zespołów QRS
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
Bloki śródkomorowe odnóg-LBBB
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
Bloki śródkomorowe odnóg-RBBB
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1. Czas trwania QRS >=120 ms,
2. Łopatowate załamki S w I i V6
3. Zespół RSR’, rSR, rsR w V1
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
Bloki śródkomorowe odnóg-RBBB
,
V
I
(niepełny)
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bloki śródkomorowe
2
,
V
I
wiązek LAH/LPH
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● LAH:
o
i
z
c
d
● oś elektryczna serca odchylona
w lewo,
i
r
o
a
w
g
● zespół qR w odprowadzeniu
I,
aVL,
o
K
e
r
,
n
e
● czas do szczytu załamka R w odprowadzeniu
aVL ≥45
ms,
z
p
Mms,
r
s
● czas QRSC
<120
t
a
ę
,
n
K
● LPH:Z
a w prawo, ew
Uelektryczna odchylona
n
● oś
w
n
● Q w odprowadzeniach
III
,
A
u
k
©
t
● R w odprowadzeniach
I i aVL,
y
ż
● czas do szczytu (narastania)
załamka R w odprowadzeniu aVF ≥45 ms,
u
● czas trwania zespołu
QRS <120 ms.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bloki śródkomorowe
2
,
V
I
wiązek LAH/LPH
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Bloki śródkomorowe
2
,
V
I
wiązek LAH
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
Zaburzenia rytmu
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Tachykardiad
zatokowa,
c
i
r
o
a
w
g
● Es – nadkomorowe,
komorowe,
o
K
e
r
,
n
e
z
● Częstoskurcze
nadkomorowe,
p
M
r
s
t
a
C
ę
● Migotanie przedsionków,
,
n
K
Z
w
a przedsionków,
e
U ● Trzepotanie
n
w
n
A
u
● Częstoskurcze
komorowe,
k
©
t
y
● Migotanieżkomór.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Tachykardia zatokowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● pobudzenia z węzła SA l>100/min,
2
o
i
z
c
d
i
● prawidłowe załamki
P i zespoły QRS,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● najczęściej
wzmożona aktywność
węzła
SA
pod
wpływem
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C układuKwspółczulnego
ę fizyczny, stres.
aktywacji
–nwysiłek
,
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Tachykardia zatokowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Częstoskurcz nadkomorowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Szybka czynność d
ośrodka nadkomorowego
z częstością
c
i
r
o
a
w
g
o
140-250/min,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● Załamki
P są obecne
przed lub po
zespołach QRS lub
t
a
C
ę
,
n
K
Z
a QRS. ew
U „ukryte”nwnzespołach
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Częstoskurcz nadkomorowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
a) częstoskurcz nawrotny
w
węźle
AV
(AVNRT),
o
i
z
c
d
i
b) częstoskurcz arnawrotny
przedsionkowo-komorowy
o
w
g
o
e
(AVRT), , K
r
n
e
z
p
M
r
s
c) częstoskurcz
przedsionkowy
(AT). ęt
a
C
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Częstoskurcz nadkomorowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Trzepotanie przedsionków
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Aktywność
elektryczna
przedsionków
z
częstością
o
i
z
c
d
i
250-350/min powstająca
w mechanizmie
makroreentry,
r
o
a
w
g
K piły”, falaerF,obrak linii izoelektrycznej,
e
● W ekg obraz,„zębów
n
z
p
M
r
s
t
● WieleCpobudzeń nie a
dociera do komór
ponieważ węzeł
ę
,
n
K
Z
w refrakcji,
jest weokresie
a
Uprzedsionkowo-komorowy
n
w
n
● Najczęściej
blok 2:1.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Trzepotanie przedsionków
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Migotanie przedsionków
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
● Chaotyczny rytm przedsionków
o
częstotliwości
350-600/min,
2
o
i
z
c
d
i
● Brak załamków P wrEkg,
o
a
w
g
o
e
r
● Fala f w Ekg,, K
n
e
z
p
M
r
s
t
● Bodźce
z przedsionków
są nieregularnie
przewodzone do
a
C
ę
,
n
K
komór,
Z
w
a
e
U
n
w
● Zespoły QRSnw Ekg pojawiają
się nieregularnie.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Migotanie przedsionków
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Ekstrasystolia nadkomorowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0 mogą być
o węzłem zatokowym,
l
● Pobudzenia powstająopoza
2
i
z
przedwczesne lub
zastępcze
i
występować
pojedynczo lub
c
d
i
r
o
w
gromadnie, a
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● Załamek
P
o
innej
morfologii
niż zatokowy
z najczęściej
p
M
r
s
t
a
C
ę
prawidłowym
QRS.
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Ekstrasystolia nadkomorowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Ekstrasystolia komorowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
● mogą być przedwczesne
lub
zastępcze,
2
o
i
z
c
d
● jednokształtne lub
wielokształtne, i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● pojedyncze
lub
złożone,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● występować
po a
każdym prawidłowym
lub po 2
C
ę
,
n
K
prawidłowych
pobudzeniach
zatokowych
i tworząc
Z
w
a
e
U odpowiednio
n
bigeminię
lub
trigeminię.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Dodatkowe pobudzenia ,komorowe
20
V
I
● Bigeminia:
a
0
i
2
g
● PVC występuje poo każdym pobudzeniu
rytmu
0
l
2
podstawowego, io
z
c
d
i
● Trigeminia: ar
o
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● PVC co 2 pobudzenie rytmu
podstawowego,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● Pary
pobudzeń
komorowych,
,
n
K
Z
w
a
e
U● Salwa komorowa:
n
w
n
A
● bezpośrednio
następujące
po sobie 3-5 VC,
u
k
©
t
y
● Zjawisko R na T:
ż
u
● R w czasie
do załamka T (faza nadwrażliwa).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Dodatkowe pobudzenia ,komorowe
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Częstoskurcz komorowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Utrwalony – powyżej
30 s,
l
2
o
i
z
c
d
● Nieutrwalony
– poniżej 30 s,
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● Zespoły
QRS
poszerzone,
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● Częstość 100-200/min,
t
a
C
ę
,
n
K
● Mogą przechodzić
w
migotanie
komór.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Różnicowanie VT
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Rozpoznawanie, VT
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
VT
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Torsade de pointes
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Częstoskurcz komorowyo
ze stale zmieniającą
się amplitudą
0
l
2
o
zespołów QRS co daje
obraz sinusoidy,
i
z
c
d
i
r
● Powstaje często
u
chorych
z
wydłużonym
odstępem
QT,
o
a
w
g
o
K
e
r
● Niebezpieczeństwo
przejścia
w
migotanie
komór.
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Trzepotanie komór
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Zespoły komorowe o kształcie
regularnej
sinusoidy, bez
0
o
l
2
o
wyraźnego podziału iQRS,
z
c
d
i
r 150-300/min,
● Częstość akcjia
komór
o
w
g
o
K
e
r
● Brak linii, izoelektrycznej e
między zespołaminQRS.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Migotanie komór
2
,
V
I
a
i
● Mechanizm nagłego zatrzymania
krążenia, 20
g
0 wywołujące
o
2
● Szybkie chaotyczneiolpobudzenia komór
z
c
d
nieefektywne skurcze
mięśnia komór,
i
r
o
a
w
g
o
● Nieleczone K
prowadzi do zgonu,
e
r
,
n
e
z defibrylacja
p
● Jedynym
skutecznym
leczeniem trjest
M
s
a
C
ę
elektryczna.
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Arytmie komorowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
A – jednokształtny VT,
B – trzepotanie komór, ok 300/min
C – wielokształtny VT,
D – migotanie komór>300/min
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Rytmy zastępcze
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Objawowe rytmy <40/min
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● wpływ leków zwalniających
czynność
serca,
l
2
o
i
z
c
● zaburzenia
elektrolitowe,
d
i
r
o
a
w
g
● zawał
serca,
o
K
e
r
,
n
e
●M
zapalenie mięśnia
sercowego,
z
p
r
s
t
a
C
ę
●
hipotermia,
,
n
K
Z
w
a
e
U ● hipoglikemia,
n
w
n
●A
niedoczynność
tarczycy,
u
k
©● wzrost ciśnienia
t
śródczaszkowego,
y
ż
● zatrucie
lekami.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Leczenie , 20
V
I
a
0
i
2
g
0 w dawce od
lo podać atropinę
2
● chorym niestabilnymionależy
z
c
d
0,5 mg i.v.,
i
r
o
a
w
g
● dawkę można
powtarzać
co
3–5
min
aż
do
uzyskania
o
K
e
r
,
n
e
efektu lub podania maksymalnej
dawkizcałkowitej – 3,0
p
M
r
s
t
mgC
i.v.,
a
ę
,
n
K
●Zjeżeli u chorego
stwierdza się
np. świeży zawał serca,
w
a
e
U hiperkaliemie
n
–
wdrażamy
leczenie
przyczynowe,
w
n
A
u
● Przy zatruciu
beta- blokerem
– wlew z glukagonu dawka
k
© 3 mgżyi.v.,t następnie wlew 3 mg/h i.v.
początkowa
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Leczenie, c.d., 20
V
I
a
0
i
2
g
0 zaburzeń
lo
2
● Jeżeli
duże ioryzyko
asystolii,
z
c
d
hemodynamicznych
– założyć elektrodę
endokawitarną,
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● Stymulacja
przezskórna
(wymaga
sedacji).
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Leczenie zaburzeń ,rytmu
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Stymulacja stała w przypadku
objawowych:
o
i
z
c
d
i
r
o
● zahamowania
zatokowego,w
a
g
o
K
e
r
,
n
e
● bloku
av
II°,
III°,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
● bradykardiiK
zatokowej,
n
Z
w
a
e
U ● rymów
n
zastępczych. w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Leczenie, c.d., 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Stymulacja stała:
l
2
o
i
z
c
d
i
● jednokomorowa,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● dwukomorowa,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
●
z
opcją
ICD,
,
n
K
Z
w
a
e
U
● CRT.
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Leczenie szybkich rytmów
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Pacjent niestabilnyihemodynamicznie:
o
z
c
d
i
● KE, ar
o
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● defibrylacja (VF,
VT bez tętna), z
p
M
r
s
t
a
C przyczyn
ę
● ,Szukamy
odwracalnych/leczenie
przyczynowe
n
K
Z
w
a wlew magnezu.
e
U Torsadendenpointesw
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Pacjent stabilny:
o
i
z
c
d
i
● adenozyna-częstoskurcz
z wąskimi
zespołami
QRS,
r
o
a
w
g
o
● pobudzenie
n. błędnego,
masaż zatoki szyjnej
próba
K
e
r
,
n
e
p
Valsalwy,
schłodzenie
twarzy, trz
M
s
a
C
ę Ic (bez choroby
,
● leki antyarytmiczne
klasy
n
K
Z
w
a choroby serca),
e
U
organicznej
n
w
n
A
● leki
antyarytmiczne
III kl,
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Leczenie zaburzeń ,rytmu
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1) Farmakologiczne (zmodyfikowana
klasyfikacja
Williamsa):
o
i
z
c
d
● Klasa I (blokery
kanałów sodowych),
i
r
o
a
w
g
● Klasa
II
(betablokery),
o
K
e
r
,
n
e
● Klasa III (blokery
kanałów potasowych),
z
p
M
r
s
t
● Klasa IV (blokery
kanałów wapniowych),
a
C
ę
,
n
K
● Klasa V
(inne
leki
np.
adenozyna),
Z
w
a
e
U2) Elektryczne,
n
w
n
A
u
k
©
t
3) Chirurgiczne.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa Ia , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Chinidyna, prokainamid,
dizopiramid:
o
i
z
c
d
i
r
● Głównie napadowe
tachyarytmie
nadkomorowe,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● Działania
uboczne: e
n
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
●
hipotensja
w
AF,
AVL
może
dojść
do przyspieszenia
,
n
K
Z
przewodzenia
w węźle. w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa Ib , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Lidokaina, fenytoina, meksyletyna:
o
i
z
c
d
i
r
● VT związany
z
niedokrwieniem,
o
a
w
g
o
K
e
● VT związany
z
zatruciem
glikozydami,
r
,
n
e
z
p
M
r
● Torsade
de pointes,
s
t
a
C
ę
,
n
K
● Działania uboczne:
Z
w
e
U
na
● n
proarytmiczne,
w
A
u
●
zaburzenia k
neurologiczne,
© ● gastroenterologiczne.
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa Ic , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
2
Propafenon, flekainid: iol
z
c
d
i
r
● Tylko u pacjentów
z
prawidłową
funkcja LV,o
a
w
g
o
K
e
● Częstoskurcze
przedsionkowe,
AF,
AFL,
r
,
n
e
z
p
M
r
● Działania
uboczne:
s
t
a
C ● bradykardia,
ę
,
n
K
Z
w
e
U
naav,
● n
bloki
w
A
u
●
skurcz oskrzeli.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa II , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Metoprolol, bisoprolol, carvedilol:
o
i
z
c
d
i
● Arytmie wywołane
nadmierną stymulacją
adrenergiczną
r
o
a
w
g
o
● Zwolnienie
rytmu komór przy
AF AF,
K
e
r
,
n
e
● Arytmie
w
LQT,
z
p
M
r
s
t
● Działania
uboczne:a
C
ę
,
n
K
Z
● bradykardia,
w
e
U ● blokinav,
na
w
A
u
● upośledzenie
kurczliwości
LV,
k
©
t
y
● skurcz oskrzeli.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa IIIa , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Amiodaron:
o
i
z
c
d
i
● Tachyarytmie komorowe
(szczególnie
po zawale),
r
o
a
w
g
o
● Tachyarytmie
nadkomorowe,
AFL, AF,
K
e
r
,
n
e
● Działania
uboczne:
z
p
M
r
s
t
●Cbradykardia,
a
ę
,
n
K
● zaburzenia przewodzenia,
Z
w
a
e
U ● Torsade
de pointes,
n
w
n
● zwłóknienia
płuc,
A
u
k
●©zmiany w rogówce,
t
y
● zaburzenia czynności
tarczycy,
ż
u
● zmiany skórne,
do działania digoksyny i antykoagulantów.
● nasilenie
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa IIIb , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Sotalol:
o
i
z
c
d
i
r
● Tachyarytmieakomorowe
i nadkomorowe,
o
w
g
o
K
e
● Działania
uboczne:
r
,
n
e
z
p
r
● M
jak beta- blokery,
s
t
a
C
ę
,
n
● zwiększoneK
ryzyko Torsade de
pointes.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa IV , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
2
Werapamil, diltiazem: iol
z
c
d
i
r
● AF, AFL z szybką
czynnością
komór,
o
a
w
g
o
K
e
● Działania
uboczne:
r
,
n
e
z
p
r
● M
bradykardia, s
t
a
C
ę
,
n
● blok av, K
Z
w
a
e
U ● spadek
n
ciśnienia.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Klasa V , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Adenozyna:
o
i
z
c
d
i
r
● Przerwanie napadów
tachyarytmii
nadkomorowych,
o
a
w
g
o
K
e
● Różnicowanie
tachyarytmii
z
szerokim
QRS,
r
,
n
e
z
p
M
r
● Działania
uboczne: s
t
a
C
ę
,
n
● przejścioweK
osłabienie,
Z
w
e
U ● ucisknnw aklatce piersiowej.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Leczenie elektryczne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Kardiowersja,
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Defibrylacja,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● Stymulacjaa– czasowa, stała,
C
ę
,
n
K
Z
w
a
● Ablacja.
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Leczenie chirurgiczne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Leczenie choroby podstawowej
np.
CABG,
o
i
z
c
d
i
r
● Ablacja chirurgiczna
(prądem
stałym
lub laserem),
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● Chirurgiczne
leczenie e FA: maze, zkorytarzowanie,
n
p
M
r
s
izolowanie.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 1 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
60-letnia chora po przebytym
zawale ściany
dolnej serca, z
o
i
z
c
d
i
r
o
niską frakcją wyrzutową
lewej komory
oraz z zasłabnięciami
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
i napadowym
częstoskurczem
w wywiadzie.rz
p
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 1 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 1 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 2 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 3 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
Przypadek 4 , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
●
●
●
●
●
0
2
0
Piśmiennictwo
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
Interna Szczeklika 2017
o
a
w
g
o
K
e
r
www.mp.pl
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
Learntheheart.com
C
ę
,
n
K
Z
a T.B Garciaew
Ekg
U sztuka interpretacji
n
w
n
A
u
https://www.healio.com
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/1
0
2
0
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
z
Migotaniediprzedsionków
c
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Migotanie przedsionków
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● najczęstsza
tachyarytmia
nadkomorowa,
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● szybka,
nieskoordynowana
aktywacja
przedsionków,
a
C
ę
,
n
K
prowadzi do utraty
efektywności
hemodynamicznej ich
Z
w
a
e
U skurczu,nczemu
n towarzyszy
niemiarowy rytm komór.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
Podział FA , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
Przyczyny FA, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1. Pochodzenia sercowego:
o
i
z
c
d
i
r
● niewydolność
serca,
niezależnie
od jej przyczyny,
o
a
w
g
o
K
e
r
● nadciśnienie
tętnicze,e
,
n
z
p
M
r
s
t
a
●Cwady zastawkowe
nabyte (przede
wszystkim wady
ę
,
n
K
zastawkiamitralnej),
Z
w
e
U ● choroba
n
w
n
niedokrwienna
serca,
A
u
k
©
t
● zespół
chorego
węzła
zatokowego
(zespół
y
ż
tachykardia–bradykardia).
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
Przyczyny FA, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
2. Pozasercowe:
o
i
z
c
d
i
r
● nadczynność
tarczycy
(najczęściej),
o
a
w
g
o
K
e
r
● niedoczynność
tarczycy,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
●Czaburzenia elektrolitowe,
ę
,
n
K
Z
w
apłuc,
e
U ● choroby
n
w
n
A
● różne
substancje:u alkohol, tlenek węgla, kofeina,
k
©β2-mimetyki.
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Objawy: skala EHRA
,
V
I
a
0
i
Klasa EHRA
objawy
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1
Bez objawów
2a
Objawy łagodne – nie zakłócają normalnej
codziennej aktywności
2b
Objawy umiarkowane-dokuczliwe dla chorego ,
ale nie zakłócają normalnej codziennej
aktywności
3
objawy ciężkie – normalna codzienna
aktywność jest ograniczona
4
objawy uniemożliwiające funkcjonowanie –
normalna codzienna aktywność w ogóle nie
jest możliwa
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Badania przesiewowe w kierunku
FA
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
1) u osób >65. rż.r– palpacja tętna, iosłuchiwanie, ekg,
o
a
w
g
o
K
e
r
2) po incydencie
przemijającego
niedokrwienia
(TIA)
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
lub
udarze niedokrwiennym
mózgu
w wywiadach –
C
ę
,
n
K
Z
aprzez ≥72 h. ew
U holter EKG
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie doraźne
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
1. Pacjent hemodynamicznie
niestabilny
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
KE - energia kolejnych
wyładowań
zalecana do
z
p
M
r
s
t
a
Cprzerwania migotania
ę wynosi 100, 200,
przedsionków
,
n
K
Z
w
a
e
U 300 i 360
n
J (lub odpowiedniki
energii dwufazowej).
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie doraźne
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
2
2. Pacjent stabilny, iol
z
c
d
i
1. Wyrównanierzaburzeń elektrolitowych
(stężeniao potasu i
a
w
g
magnezu),
o
K
e
r
,
2. Poszukiwanie
przyczyne
odwracalnych, zn
p
r
s
3. M
kontrola częstotliwość
rytmu
komór
(docelowo
80–100/min),
t
a
C
ę
,
● Beta – bloker,
n
K
Z
w w niewydolności serca),
a diltiazem (p/wsk
● Werapamil,
e
U
n
w
n
● Digoxin,
A
u
k
©
t
y
ż
Jeśli AF trwa u
poniżej 48 godzin można wykonać kardiowersję
elektryczną
dolub farmakologiczną (propafenon, amiodaron).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie nawrotu
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● tabletka „podręczna”
– jednorazowo
600 mg (<70 kg 450mg)
i
r
o
a
w
g
propafenonu,
(jeżeli
nie
stwierdzono
dysfunkcji
LV),
o
K
e
r
,
n
e
z
● 30 min
wcześniej
β-bloker
lub werapamil,
aby uniknąć
p
M
r
s
t
C
ę konwersji AF do
przewodzenia
AV a
1:1 w przypadku
,
n
K
Z
trzepotania przedsionków.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie przewlekłe
,
V
I
a
0
i
Przetrwałe migotanie przedsionków
2
g
0
o
l
2
1. Przywrócenie rytmuo
zatokowego:
i
z
● kardiowersja farmakologiczna,
c
d
i
r
o
● kardiowersjaaelektryczna,
w
g
o
K
e
r
2. Utrzymanie
rytmu
zatokowego:
,
n
e
z
p
● bez
choroby
organicznej
serca:
dronedaron,rflekainid,
propafenon,
M
s
t
Csotalol, Ka
ę
,
n
● choroba wieńcowa,
istotna wadaw
zastawkowa serca, patologiczny
Z
a
U przerostnnlewej komory: we
● dronedaron,
sotalol (u
chorych z istotnym przerostem lewej
A
u
k
komory większe ryzyko
proarytmii), amiodaron,
©
t
y
● niewydolność ż
serca - amiodaron,
u
U wszystkich
bez
p/wskazań: beta – bloker.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie przewlekłe
,
V
I
a
0
i
Utrwalone migotanie przedsionków
2
g
0
o
l
2
o
1. Kontrola częstości ikomór
z
c
d
i
r
● celem leczenia
jest
kontrola
częstotliwości
rytmu
o
a
w
g
o
K
e
komór,
r
,
n
e
z
p
●uM
chorych bez objawów
lub z dobrze
tolerowanymi
r
s
t
a w spoczynku,
Cobjawami HRK<110/min
ę
,
n
Z
w z AF, HR <80/min w
chorych a
z objawami związanymi
e
U ● uspoczynku,
n
w
n
A
u
k
Bez
klasy I i III.
© leków antyarytmicznych
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie przewlekłe
,
V
I
a
0
i
Utrwalone migotanie przedsionków
cd.
2
g
0
o
l
2
● beta–blokery - najskuteczniejsze,
preferowane
w przypadku:
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● blokery
kanału wapniowego
(werapamil,
diltiazem) u chorych z:
a
C
ę
,
n
K
Z
w
e
U● digoksynanmniej
naskuteczna, szczególnie
w
u osób aktywnych, może być
A
u
wskazana
u osób starszych,
mniej aktywnych, w niewydolności serca,
k
©
t
dość często w skojarzeniu
z β-blokerem lub blokerem kanału
y
ż
wapniowego; przeciwwskazana
w zespole WPW i kardiomiopatii
u
przerostowej.
do
●
●
●
●
ChNS,
nadciśnienia tętniczego,
niewydolności serca,
nadczynności tarczycy),
●
LVEF ≥40%, szczególnie gdy występują przeciwwskazania do stosowania
β-blokerów,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leczenie inwazyjne
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● ablacja przezskórna,
c
d
i
r
o
a
w
● izolacja żył
płucnych
podstawowa
technika,
g
o
K
e
r
,
n
e
● ablacje linijne,
z
p
M
r
s
t
a
C obszarów
ę
● ,niszczenie
frakcjonowanych
elektrogramów,
n
K
Z
w
e
U ● ablacja nzwojów
na autonomicznych.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Ablacja przezskórna
,
V
I
a
0
i
1) Jako leczenie pierwszego wyboru
u wyselekcjonowanych
2
g
0 leku anty
o (jako alternatywę
l
2
chorych z objawowym oAF
i potencjalnych
z
c
d
arytmicznego) po r
ocenie
korzyści i ryzyka
i
o
a
w
związanych z zabiegiem
i
jeśli
pacjent
świadomie
wybiera
taki
g
o
K
e
r
,
n
e
sposób leczenia
z
p
M
r
s
t
2) U objawowych
chorych:
a
C
ę
,
n
K
● z przetrwałym
lub przetrwałym
długo trwającym AF
Z
w
a
e
U opornymnnan leczenie farmakologiczne,
w
u
● z AFAi niewydolnością
serca ze zmniejszoną EF z
k
©
t
podejrzeniem
kardiomiopatii
tachyarytmicznej,
y
ż
u
3) Bradykardią zależną
od FA
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Ablacja chirurgiczna
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
U osób poddawanych
operacjii kardiochirurgicznej,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
np. z ,powodu wadye zastawki dwudzielnej
lub
n
z
p
M
r
s
t
a
C wieńcowej.
ę
choroby
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Ablacja łącza av
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Ablacja łącza av z wszczepieniem
układu
stymulującego:
o
i
z
c
d
i
r
● u osób
z
utrwalonym
AF,
jeśli farmakologiczna
o
a
w
g
o
K
kontrola
częstotliwości
rytmunekomór jest
r
,
e
z
p
nieskuteczna.
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
Powikłania FA, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● Powikłania zakrzepowozatorowe
(gł. udar, TIA),
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● Kardiomiopatia
tachyarytmiczna,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
● Niewydolność
serca.
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Powikłania zakrzepowo-zatorowe
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● Każdy chory z FA
musi być oceniony
pod kątem:
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● powikłań
zakrzepowozatorowych,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
● powikłań krwotocznych.
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Skala CHA2DS2-VASc
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
Ocena ryzyka udaru
niedokrwiennego
u pacjentów
z
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
FA niezwiązanym
z wada
zastawkową.zn
e
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
CHA2DS2-VASc
,
V
I
a
0 Punkty
Czynniki ryzykagi
2
0
o
l
2
o
Objawy niewydolności serca
lub zmniejszenie
1
i
z
c
d
i
frakcji wyrzutowej
r
o
a
w
g
o
K
e
Nadciśnienie tętnicze
1
r
,
n
e
z
p
r
s
Wiek >=75 M
2
t
a
C
ę
,
n
K
Cukrzyca
1
Z
w
a
e
U
n
Przebyty udar niedokrwienny
lub
TIA
2
w
n
A
u
k
Choroba naczyniowa
1
©
t
y
ż
Wiek 65-74
1
u
Płeć żeńska
1
do
Szpital
Uniwersytecki
w Zielonej
Górze,
Kliniczny
Oddział
Kardiologii,
dr dr
n. n.
med.
Anna
Kasperowicz
Szpital
Uniwersytecki
w Zielonej
Górze,
Kliniczny
Oddział
Kardiologii,
med.
Anna
Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
CHA2DS2-VASc
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
H: ciśnienie tętnicze w spoczynku >140/90 mm Hg w ≥2 pomiarach wykonanych
przy różnych okazjach lub stosowane leczenie hipotensyjne,
D: glikemia na czczo >125 mg/dl (7 mmol/l) lub stosowanie doustnych leków
przeciwcukrzycowych i/lub insuliny,
V:
przebyty
zawał
choroba
tętnic
miażdżycowa w aorcie,
S:
zwiększa
ryzyko
obecności ≥1 innego czynnika ryzyka.
serca,
miażdżycowa
obwodowych,
blaszka
w
przypadku
Włączenie leczenia IIa:
●
kobiety – 2 pkt,
●
mężczyźni 1 pkt.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Zalecenia stosowania profilaktyki
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Leki przeciwkrzepliwe
,
V
I
Dabigatran:
a
0
i
● 150mg 2 x 1 tabl,
2
g
0
o
● 110mg 2 x1 tabl (przy dużym ryzyku
krwawienia, HAS-BLED
≥3, wiek >80
l
2
o
i
r.ż, werapamil, amiodaron GFR
30-49 ml/min), cz
d
i
r
o
a
w
Riworoksaban:
g
o
e
r
● 20mg 1 x 1 tabl, , K
n
e
z
p
● 15mg 1 x 1 tabl
przy
GFR
15-49
ml/min,
M
r
s
t
a
C
ę
Apiksaban:,
n
K
Z
w
a
● 5mg 2 × 1 tabl,
e
U
n
● 2,5mg 2 x 1 (kreatynina
≥1,5, waga w
poniżej 60 kg, wiek≥80 r.ż spełnione 2
n
A
warunki i zawsze
gdy GFR 15-29u
ml/min),
k
©
t
y
Antagonista witaminy K: ż
u
● (VKA – acenokumarol
lub warfarynę) w dawce utrzymującej INR w
o
przedziale 2–3 d
(po ustabilizowaniu dawki kontroluj INR co miesiąc).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
2
Ocena ryzyka krwawienia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Klinika
punkty
H
Nadciśnienie
1
A
Nieprawidłowe wyniki
wątrobowe i nerkowe
1 lub 2
S
Przebyty udar
1
B
Krwawienia
1
L
Labilne INR
1
E
Wiek >65
1
D
Leki alkohol
1 lub 2
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
HAS-BLED , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
z
HAS-BLED ≥3 punkty: di
c
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● duże ryzyko
krwawienia.
r
,
n
e
z
p
M
r
● pacjent
wymaga dokładniejszych
i częstszych
obserwacji
s
t
a
C
ę
,
n
K
oraz
regularnych
kontroli.
Z
w
a
e
U
n
w
n
Skala HAS-BLED
nie
służy
do wykluczania u pacjentów
A
u
k
t
potrzeby ©
wdrożenia leczenia
przeciwkrzepliwego.
y
ż
u
do
Szpital
Kliniczny
Oddział
Kardiologii,
dr dr
n. n.
med.
Anna
Kasperowicz
SzpitalUniwersytecki
Uniwersyteckiw wZielonejGórze,
Zielonej Górze,
Kliniczny
Oddział
Kardiologii,
med.
Anna
Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
●
0
2
0
2
Zamknięcie LAA
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
W przypadku przeciwwskazań
lub powikłań
po leczeniu
i
z
c
d
i
r
p/krzepliwym do rozważenia
przezskórne
zamknięcie
uszka
LA.
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 2/2
0
2
0
Migotanie przedsionków
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Wady
sercaicz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
Wady serca , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
● wady wrodzone,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● wady
nabyte.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
Wady serca , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
● Wady wrodzone:
● ASD (ang. Atrial Septal Defect, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej),
● PFO (ang. Patent Foramen Ovale, przetrwały otwór owalny),
● VSD (ang. Ventricular Septal Defect, ubytek w przegrodzie międzykomorowej),
● PDA (ang. Patent Ductus Arteriosus, przetrwały przewód tętniczy),
● ToF (ang. Tetralogy of Fallot, tetralogia Fallota),
● CoA (ang. Coarctation of the Aorta, koarktacja aorty),
● Anomalia Ebsteina,
● PVD (ang. Pulmonary Vascular Disease, naczyniowa choroba płuc, zespół Eisenmengera),
● Wady nabyte:
● MR (ang. Mitral Regurgitation, niedomykalność mitralna),
● MS (ang. Mitral Stenosis, stenoza mitralna),
● AS (ang. Aortic Stenosis, stenoza aortalna),
● AR (ang. Aortic Regurgitation, niedomykalność aortalna).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Wady serca
wrodzone
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
Wady serca wrodzone
,
V
I
a
0
i
2
g
● Wady wrodzone:
0
o
l
2
o
● ASD (ang. Atrial Septal Defect, ubytek
w przegrodziez
międzyprzedsionkowej),
i
c
d
i
r
o
● PFO (ang. Patent Foramen
Ovale, przetwały otwór
owalny),
a
w
g
o
K
e
r
,
n
● VSD (ang. Ventricular
Septal Defect, ubytek
w
przegrodzie
międzykomorowej),
e
z
p
M
r
s
t
● PDA (ang. C
Patent Ductus Arteriosus,
przetrwały przewód
tętniczy),
a
ę
,
n
K
Z
● ToF (ang.
Tetralogy of Fallot,
tetralogia
Fallota),
w
a
e
U
n
w
n
● CoA (ang. Coarctation
of the Aorta, koarktacja
aorty),
A
u
k
● Anomalia Ebsteina,
©
t
y
ż
● PVD (ang. Pulmonaryu
Vascular Disease, naczyniowa choroba płuc, zespół
Eisenmengera),
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
Wady wrodzone:
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Etiologia:
o
i
z
c
d
i
● 90% nieznana,
r
o
a
w
g
o
K
e
● 8% przyczyna
genetyczna,
r
,
n
e
z
p
● 2% M
przyczyna środowiskowa.
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0
Wady wrodzone:
2
,
V
I
przyczyny genetyczne
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Anomalie chromosomalne:
c
d
i
r
o
● Zespół Downa -a
trisomia 21 chromosomu:
w
g
o
K
e
r
● CAVSD,(Complete Atrioventricular
Septal
Defect),
n
e
z
p
M
r
s
t
● VSD,
a
C
ę
,
n
K
●
ToF,
Z
w
e
U● PDA, nna
w
A
u
● Zespół Turnera:
k
©
t
y
● CoA,
ż
u
● AS,
o
d
● HLHS (Hypoplastic Left Heart Syndrome).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0
Wady wrodzone:
2
,
V
I
przyczyny genetyczne,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
Mutacja genu:
r
o
a
w
g
o
K
e
● Zespół Marfana:
r
,
n
e
z
p
● AR,M
r
s
t
a
C
ę
● ,tętniak aorty, K
n
Z
w
a
●UZespół Williamsa:
e
n
w
n
● AS nadzastawkowe.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Wady wrodzone:
2
,
V
I
czynniki środowiskowe
i matczyne
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Infekcje wirusowe:
c
d
i
r
o
● różyczka – PDA,a
w
g
o
K
e
r
,
● Cukrzyca matki:
n
e
z
p
M
r
s
t
● TGA,C
a
ę
,
n
K
● CoA,
Z
w
a
e
U
n
● VSD,
w
n
A
u
● Toczeń u matki:
k
©
t
y
● całkowity blok av,
ż
● Nadmiar wit. A:o u
d aorty.
● anomalie łuku
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Wady wrodzone:
2
,
V
I
fizjologiczne zmiany
po porodzie
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
● Spadek oporu płucnego
i
wzrost
przepływu
płucnego:
r
o
a
w
g
o
K
e
● wzrost napływu
płucnego:
r
,
n
e
z
p
● zamknięcie
PFO,
M
r
s
t
a
C
ę
● Zamknięcie
PDA.
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
Wady wrodzone: epidemiologia
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● wrodzone wady serca: od 6 doi19
przypadków/1000
żywych urodzeń,
z
c
d
i
r
● najczęstsze:
o
a
w
g
o
● dwupłatkowa zastawka
aortalna 13,7/1000
żywych urodzeń,
K
e
r
,
n
e
● ubytek przegrody
międzykomorowej
4,2/1000,rz
p
M
s
t
a
● ubytek
przegrody międzyprzedsionkowej
1,3/1000 (ASD II
C
ę
,
n
K
pięciokrotnie
częściej
niż
ASD
I),
Z
w
a
e
U
n
● zwężenie zastawki
pnia płucnegow
0,6/1000,
n
● tetralogia A
Fallota 0,5/1000, u
© aorty, żytk
● koarktacja
● wspólny kanał przedsionkowo-komorowy,
u
● przełożenie pniotętniczych.
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
Wady wrodzone: w wieku
V dorosłym
I
a
0
i
2
g
0
● rozpoznane po raz pierwszylw
wieku dorosłym,
o
2
o
i
z
● wady mało zaawansowana
w dzieciństwie:
c
d
i
r
o
● nie korygowane,a
w
g
o
K
e
r
,
● wady po korekcji
w dzieciństwie.
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
ASD
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Rodzaje ubytków w przegrodzie
międzyprzedsionkowej:
o
l
2
o
i
● otwór wtórny – ASD
II
(~80%), cz
d
i
r
o
● otwór pierwotnya(częściowy ubytek
przegrody
w
g
o
K
e
r
,
przedsionkowo-komorowej)
–
ASD
I
(~15%),
n
e
z
p
M
r
s
t
● typu C
żyły głównej (górnej
lub dolnej)
– ASD sv (~7%),
a
ę
,
n
K
● typu
zatoki wieńcowej
–
ASD
cs
(<1%),
Z
w
a
e
U
n
Przeciek na poziomie
przedsionków
L-P i jego następstwa
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
ASD: objawy, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
● postępujące ograniczenie
tolerancji
wysiłku, o
r
a
w
g
o
K
e
r
● początkowo, napadowe zaburzenia
rytmuz(zwykle
n
e
p
M
r
s
t
migotanie
lub
trzepotanie
przedsionków).
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD: objawy, c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● sztywne rozdwojenie II tonu,
o
l
2
o
i
z
c
d
● szmer skurczowy r
wyrzutowy w polu
osłuchiwania
i
o
a
w
g
zastawki pniaK
płucnego,
o
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● szmer holosystoliczny
wywołany
wtórną
s
t
a
C
ę
,
niedomykalnością
zastawki trójdzielnej,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● objawy niewydolności
prawokomorowej.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD: objawy, c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
● najczęściej objawy
około
3-4
dekady
życia,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● objawy niewydolności
serca,
utrwalonego
migotania
,
n
e
z
p
M
r
s
t
przedsionków
i duszności.
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Echokardiografia,
l
2
o
i
z
● EKG:
c
d
i
r
● ASD II – niepełny blok
prawej
odnogi
pęczka
Hisa, w 90%
o
a
w
g
o
KrsR’, dekstrogram,
e
przypadków ,typu
poszerzenie załamków
P,
r
n
e
z
p
cechy przerostu
prawej komory,
nadkomorowerzaburzenia
rytmu
M
s
t
a
Cmigotanie przedsionków),
ę
(często
,
n
K
● RTGZ
klatki piersiowej:a
w
e
U
n
● zwiększony przepływ
płucny, poszerzona
prawa komora i pień
w
n
A
u
płucny, wąska
aorta.
k
©
t
y
ż
W wątpliwych przypadkach
rozstrzygające jest badanie przezprzełykowe;
u
konieczne, jeśli rozważa
dosię przezskórne zamknięcie ubytku.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
ASD: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
o
Mały ubytek z prawidłowym ciśnieniem
płucnym: 20
l
o
i
z
c
○ nie wymaga leczenia,rd
i
o
a
w
g
o
Ubytki typu ASD IIK
z istotnym przeciekiem
lewo- prawym
jeżeli
e
r
,
n
e
spełniają kryteria mogą być zamykane
przezskórnie z
(obowiązuje
p
M
r
s
t
DAPT, i profilaktyka
IZW- 6a
miesięcy)
C
ę
,
n
K
Z
woperacyjne.
W przypadku ciężkiej a
IT konieczne leczenie
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ASD II: leczenie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
PFO
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Po urodzeniu FO zamyka sięlo
u ~70% osób 2
wskutek
wzrostu
o
i
z
ciśnienia w lewym przedsionku;
u pozostałych
pozostaje
c
d
i
r normy, w
o
a
drożny, co jest wariantem
g
o
K
e
r
,
n
e
PFO prowadzi
do
przecieku
na
poziomie przedsionków,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
głównie
prawo-lewego,
co
sprzyja
wystąpieniu
zatorowości
,
n
K
Z
a kesonowejew
skrzyżowanej,
choroby
nurków i migreny.
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
PFO: objawy, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
● Najczęściej bezobjawowe,
o
l
2
o
i
z
c
d
● Wykrywane przypadkowo
w echo,i do potwierdzenia
r
o
a
w
g
rozpoznania K
najczęstszej stosuje
się badaniee
o
r
,
n
e
przezprzełykowe,
z
p
M
r
s
t
a
C
ęlub udar – objaw
,
● Pierwszym objawem
może być TIA
n
K
Z
w
e
Uzatorowościnskrzyżowanej.
na
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
PFO: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
● W razie nawrotu zatorowości:
o
l
2
o
i
z
c
d
● przezskórne zamknięcie
PFO, i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● Przez 6 mies.
po
zabiegu:
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● leczenie
przeciwpłytkowe
i profilaktyka
infekcyjnego
a
C
ę
,
n
K
zapalenia wsierdzia.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
VSD
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● Może występować w postaci
izolowanej2lub
współistnieć
o
l
z
z innymi wadami: dio
c
i
r
o
a
w
g
● przetrwały
przewód tętniczy,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● zespół
Fallota,
s
t
a
C
ę
,
K pni, wn
●
przełożenie a
wielkich
Z
e
U● zarośnięcie
n
w
n
zastawki
trójdzielnej.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
VSD
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
VSD: lokalizacje
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
ubytek okołobłoniasty,
ubytek typu kanału
przedsionkowo-komorowego,
ubytek podpłucny,
ubytek mięśniowy.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
VSD: objawy, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
● w małym VSD:
o
l
2
o
i
z
c
d
● nie występują,r
i
o
a
w
g
o
K
e
r
● w większych
VSD:
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● duszność
wysiłkowa,
ograniczona
tolerancja wysiłku,
a
C
ę
,
n
K
kołatanie serca;
znaczne
ograniczenie
aktywności,
Z
w
a
e
U
n
w
n
● rozwój zespołu
Eisenmengera.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
0
VSD: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Echokardiografia:
o
l
2
o ocenić jegocwielkość,
i
z
● pozwala zlokalizowaćdVSD,
wtórną do
i
r
przecieku przebudowę
serca,
ciśnienie
w pniu płucnym
i
o
a
w
g
o
K
e
r
wykryć ew. wady
współistniejące,
,
n
e
z
p
M
r
Badania pomocnicze:
s
t
a
C
ę
,
● EKG:
n
K
Z
wi LA,
a przerostu LV
cechy
e
U● najczęściej
n
w
n
Rtg kl. piersiowej:
A
u
k
© z istotnym
t
● u chorych
VSD
cechy zwiększonego przepływu
y
ż
płucnego, poszerzenie
jam lewego przedsionka i lewej
u
komory. do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
VSD: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
profilaktyka IZW:
o
l
2
o
i
z
● małe VSD bez objawów,
c
d
i
r
o
leczenie operacyjne:a
w
g
o
K
e
r
● z objawami ,podmiotowymi,
bez
zaawansowanej
PVD,
n
e
z
p
M
r
● bezobjawowych,
z przeciążeniem
objętościowym
lewej
s
t
a
C
ę
,
komory,
n
K
Z
ado rozważeniaewu chorych z:
leczenie
U operacyjne
n
w
n
● infekcyjnym
zapaleniem
wsierdzia
w wywiadach,
A
u
k
© niedomykalnością
t
● postępującą
zastawki aortalnej w skutek
y
ż
wypadania płatka,
u
● podwyższonym
do ciśnieniem płucnym.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
PDA
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Przetrwały przewód tętniczylo
(ang. Patent Ductus
2
o
i
z
Arteriosus),
c
d
i
r
o
a
w
g
pozostałe z okresu
życia płodowego
naczynie łączące
tętnicę
o
K
e
r
,
n
e
płucną z aortą,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
występuje w postaci izolowanej
lub towarzyszy
złożonym
n
K
Z
w
a
e
U
wadom,
n
w
n
A
u
Przeciek©
L-P.
k
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PDA
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
PDA: objawy, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
Charakterystycznym objawem
przetrwałego
przewodu
o
l
2
o
i
z
tętniczego jest szmer skurczowo-rozkurczowy,
tzw.
c
d
i
rsłyszalny w lewej
o
a
maszynowy, najlepiej
okolicy
w
g
o
K
e
r
,
podobojczykowej.
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
W przypadku
przetrwałego
przewodu
tętniczego
o małej
,
n
K
Z
średnicy
ew klinicznym.
U szmernbywa
na jedynymwobjawem
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PDA: objawy, c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Kliniczne znaczenie PDA zależy od
objętości lewo-prawego
przecieku:
0
o
l
2
o
● mały:
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● umiarkowany:
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
● duży:
ż
u
do
● zwykle przypadkowo wykazany w badaniu echokardiograficznym,
● bez dolegliwości,
● prawidłowe ciśnienie płucne i wymiary jam serca,
●
●
●
●
●
duszność wysiłkowa,
ograniczenie tolerancji wysiłku i kołatanie serca,
szmer ciągły w II lewym międzyżebrzu,
poszerzone jamy lewego przedsionka i lewej komory,
może wywołać nadciśnienie płucne,
● rzadki u dorosłych,
● zwykle już PVD (wtedy szmer ciągły nie występuje, sinica dolnej połowy ciała).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PDA: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● rozpoznanie ustala
się na podstawie
badania
c
d
i
r i wyniku echokardiografii
o
a
przedmiotowego
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● w przypadkach
wątpliwych
także MR
i TK.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
PDA: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
PDA ze szmerem ciągłym:
c
d
i
r
o
a
w
g
● powinien zostać
zamknięty,
najlepiej
metodą
przez
skórną,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
Chorzy z PVD:
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
● wyłącznie
leczenie zachowawcze.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
Tetralogia Fallota
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Najczęstsza wada sinicza, lo
2
o
i
z
c
d
W skład ToF wchodząrnastępujące anomalie:
i
o
a
w
g
o
K
e
r
● VSD,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● zwężenie
drogi odpływu
z prawej komory,
a
C
ę
,
n
K
Z
wtzw. „aorta jeździec”,
aaorty na prawo,
●Uprzemieszczenie
e
n
w
n
u
● przerostA
prawej komory.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
Tetralogia Fallota
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Najczęstsza wada sinicza, lo
2
o
i
z
c
d
W skład ToF wchodząrnastępujące anomalie:
i
o
a
w
g
o
K
e
r
● VSD,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● zwężenie
drogi odpływu
z prawej komory,
a
C
ę
,
n
K
Z
w“aorta - jeździec”,
aaorty na prawo
●Uprzemieszczenie
e
n
w
n
u
● przerostA
prawej komory.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ToF
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
ToF: objawy , 20
V
I
a
0
i
2
g
● przeżycie 20 lat bez operacji
– 11%, 20
o
l
o
i
z
● hipoksja,
c
d
i
r
o
a
● upośledzona tolerancja
wysiłku,
w
g
o
K
e
r
,
● zespół nadlepkości,
n
e
z
p
M
r
s
t
● udarC
mózgu,
a
ę
,
n
K
● IZW,
Z
w
a
e
U
n
● sinica,
w
n
A
u
● palce pałeczkowate,
k
©
t
y
● żyły szyjne,
ż
u
● szmer skurczowy.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
ToF: badania, 20
V
I
● EKG:
a
0
i
2
g
● RBBB, cechy przerostu prawej
komory, 20
o
l
o
i
z
● RTG:
c
d
i
r
o
a
● zmniejszenie rysunku
naczyniowego
serce
w
kształcie
w
g
o
K
e
r
,
„buta”,
n
e
z
p
M
r
s
t
● ECHO: C
a
ę
,
n
K
● rozpoznanie.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
ToF: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Leczenie:
c
d
i
r
o
a
● chirurgiczne zamknięcie
VSDoi w
poszerzenie RVOT
g
K
e
r
,
często kilku etapowe.
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
ToF:
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Koarktacja aorty (CoA)
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
z
Przewężenie aorty d
w iodcinku
jej cieśni
tj. między
c
i
r
o
lewą tętnica a
podobojczykową
a
przyczepem
w
g
o
K
e
r
,
przewodu Botalla.
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
CoA
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
●
●
●
0
2
CoA: objawy, 20
V
I
a
0
i
2
g
zależą od stopnia zwężenia,
0
o
l
2
o
zwykle w 2. lub 3. dekadzie życia,
i
z
c
d
nadciśnienie tętnicze (stwierdzane
pomiaremina kończynach o
górnych; o
r
a
w
g
>10mm Hg wyższe niż
na tętnicy podkolanowej),
o
K
e
r
,
n
e
różnica ciśnień na
obu tętnicachpramiennych,
jeśli z
zwężenie
obejmuje
M
r
s
t
odejście lewej
tętnicy podobojczykowej,
a
C
ę
,
n
K
osłabione
tętno na tętnicach
udowych lub jego
zupełny brak,
Z
w
a
e
U przestankowe
chromanie
rzadko (dobrze
rozwinięte krążenie oboczne),
n
w
n
szmer przepływu
przez zwężonąuaortę w okolicy międzyłopatkowej po
A
k
lewej stronie,
©
t
y
szmery wtórne do wady ż
zastawki aortalnej w okolicy przedsercowej.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
CoA: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o diagnostyki
i
z
Najczęściej w d
trakcie
nadciśnienia
c
i
r głowy. w
o
a
tętniczego lub bólu
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
CoA: badania dodatkowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● EKG:
0
o
l
2
● cechy przerostu lewej komory, io
z
c
d
i
● RTG klatki piersiowej: r
o
a
w
g
o
● charakterystyczne wcięcie
na zarysie r
aorty
(objaw „trójki”
[3]) i ubytki
K
e
,
n
dolnych krawędzi
żeber (tzw.peuzury), poszerzona
lewa tętnica
z
M
r
s
t
podobojczykowa
i aorta wstępująca,
a
C
ę
,
n
K
● Echokardiografia
przezklatkowa:
Z
wróżnicy ciśnień przed i za
a czynnościowych,
e
● wUcelu oceny następstw
n
w
n
zwężeniem, charakteru
przepływu
w aorcie brzusznej; często nie
A
u
k
uwidacznia
bezpośrednio zwężenia,
©
t
y
● Aortografia klasyczna lub
angio-MR:
ż
u
● do bezpośredniej oceny
zwężenia aorty, szczególnie przy kwalifikacji do
o
d
leczenia operacyjnego.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
CoA: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
leczenie inwazyjne (operacyjne
lubczprzezskórne), jeśli
d
i
r
o
a
różnica ciśnień pomiędzy
prawą
kończyną
górną a
w
g
o
K
e
r
,
kończyną dolną
wynosi >20 mmHg,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
po operacji
może
utrzymywać
się
HA,
,
n
K
Z
wewentualnego nawrotu
aw celu wykrycia
e
U kontrole
coroczne
n
w
n
zwężenia. A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
0
2
0
Anomalia Ebsteina
2
,
V
I
a
0
i
2
g
jest rzadką wrodzoną wadą serca -o
atrializacja prawej0komory,
l
2
o
i
z
nieprawidłowa budowa zastawki
trójdzielnej, c
polegająca
na
d
i
r i tylnegow
o
przemieszczeniu przegrodowego
płatka w dół w kierunku
a
g
o
e
r
prawej komory, , K
n
e
z
p
M
r
s
w wyniku C
anomalii fragment a
prawej komory pomiędzy
pierścieniem
t
ę
zastawki, a przemieszczonymi
płatkami ulegan
znacznemu poszerzeniu,
K
Z
wi nie funkcjonuje
zaś
ściana serca jestn
wa
tym miejscu cieńsza
e
U
w
prawidłowo, An
u
k
© się efektywna
t
znacznie zmniejsza
wielkość prawej komory,
y
ż
u
przedni płatek zastawki
trójdzielnej jest większy niż zazwyczaj, a w
o
czasie skurczu uwypukla
d się w drogę wypływu z prawej komory.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Anomalia Ebsteina
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
Anomalia Ebsteina,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
różny stopień atrializacji prawej
komory, 20
o
l
o
i
z
współistnienie przecieku
na poziomiecprzedsionków
(PFO
d
i
r
o
a
lub ASD u 50% chorych),
w
g
o
K
e
r
,
dodatkowe drogi
przewodzenia,
n
e
z
p
M
r
s
t
duże ryzyko
zatorów skrzyżowanych
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
0
2
Anomalia Ebsteina: ,objawy
20
V
I
a
0
i
2
g
0
kołatanie serca,
o
l
2
o
i
z
c
d
duszność, ograniczenie
tolerancji wysiłku,
i
r
o
a
w
g
o
e
r
łagodna sinica,, K
n
e
z
p
M
r
s
holosystoliczny
szmer a
nasilający sięętw czasie wdechu
C
,
n
K
(niedomykalność
zastawki
trójdzielnej),
Z
w
a
e
U
n
w
n
szeroko rozdwojony
ton
I
i
II.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Anomalia Ebsteina: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
NaK
podstawie echokardiografii.
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
0
Anomalia Ebsteina: leczenie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Operacyjne jeżeli:
o
l
2
z
● III klasa NYHA, dio
c
i
r
o
a
● sinica,
w
g
o
K
e
r
,
● prawokomorowa
niewydolność
serca,
n
e
z
p
M
r
s
t
● zatorowość
skrzyżowana,
a
C
ę
,
n
K
Wskazania
względne
do
zabiegu:
Z
w
a
e
U
n
● nawracające
arytmie nadkomorowe
oporne na leczenie
w
n
A
u
(w tym po
nieskutecznej
ablacji),
k
©
t
y
● znaczne powiększenie
serca bez objawów,
ż
u rokowanie.
Korekcja wadyo
poprawia
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
●
0
2
0PVD
Zespół Eisenmengera,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
naczyniowa choroba płuc (PVD)
wtórna 2
do0lewo-prawego
o
l
o
i
przecieku wewnątrz serca
lub międzycz
pniami tętniczymi i
d
i
r płucnego,w
o
a
zwiększonego przepływu
g
o
K
e
r
,
prowadzi do nieodwracalnego
nadciśnienia
płucnego.
n
e
z
p
M
r
s
stanowi C powikłanie aprostych
i ęt złożonych
wad
,
n
K
przeciekowych,
Z
w
a
e
U
n
często występuje
od dzieciństwa,
w
n
u
rozpoznanieA
w wieku dorosłym
dotyczy głównie chorych z
k
©
t
y
przeciekiem międzyprzedsionkowym
i przetrwałym
ż
u
przewodem tętniczym,
o
d
odwrócenie przecieku P-L.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
●
●
●
0
2
0
PVD: objawy podmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
znaczne ograniczenie tolerancji
wysiłku, 20
o
l
o
i
z
c
d
uczucie braku powietrza
nasilające sięi w czasie wysiłku,
r
o
a
w
g
o
e
r
kołatanie serca,, K
n
e
z
p
M
r
s
t
ból w klatce
piersiowej; a
C
ę
,
n
K
Z
wzespołu lepkości,
przy
objawy
e
U wysokim nhematokrycie
na
w
u
krwioplucie,A
k
©
t
y
krwotok z dróg oddechowych,
ż
u
w stadium zaawansowanym
omdlenia.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
●
0
2
0 c.d.
PVD: objawy podmiotowe,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
sinica centralna,
0
o
l
2
o
i
palce pałeczkowate,
z
c
d
i
r
uwypuklenie okolicy przedsercowej,
o
a
w
g
o
K
e
r
zanik szmerów wtórnych
do
wady
leżącej
u
podstawy
zespołu,
np.
,
n
e
z
p
M
r
ciągłego szmeru
w przetrwałymsprzewodzie
tętniczym
lub skurczowego
t
a
C
ę
,
w ubytku
międzykomorowym,
n
K
Z
wbrzegu mostka,
e
często
U cichy szmernskurczowy
na przy lewym
w
prawdopodobnie
wtórny
do
poszerzenia
pnia płucnego,
A
u
k
t
dość cichy©
szmer przy niedomykalności
zastawki pnia płucnego będącej
y
ż
następstwem wysokiego
naczyniowego oporu płucnego (szmer Grahama
u
Steella).
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PVD: rokowanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Najczęstsze przyczyny zgonu:
0
o
l
2
o
● niewydolność serca,
i
z
c
d
i
● nagły zgon sercowy,
r
o
a
w
g
● krwawienie z dróg oddechowych,
o
K
e
r
,
n
e
● Czynniki zwiększające ryzyko ciężkich
powikłań, w tym
zgonu:
z
p
M
r
s
t
● ciąża,
a
C
ę
,
n
K
● stosowanie
znieczulenia ogólnego,
Z
w
a
e
U
● odwodnienie,
n
w
n
● krwotok,
A
u
k
● zabiegi chirurgiczne,
nadużywanie
diuretyków, niektóre doustne środki
©
t
y
ż
antykoncepcyjne, niedokrwistość,
u
● (najczęściej po nieuzasadnionych
upustach krwi), cewnikowanie serca,
o
leczenie dożylned
i zakażenia płuc.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
PVD: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Rozpoznanie opiera się lona stwierdzeniu
wysokiego
2
o
i
z
naczyniowego oporu dpłucnego
nieobniżającego
się po
c
i
r rozszerzającego
o
a
zastosowaniu środka
naczynia
(tlenek
w
g
o
K adenozyna
e
r
,
azotu, epoprostenol,
lub
iloprost)
u chorego z
n
e
z
p
M
r
s
t
przeciekową
wadą
serca,
a
C
ę
,
n
K
Diagnostyka
inwazyjna,
gdy ocena
nieinwazyjna sugeruje
Z
w
a
e
U
n
możliwość
korekcji
chirurgicznej
wady.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
PVD: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Chorzy z zespołem Eisnmengera
powinni
być leczeni w
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
ośrodkach
wysokospecjalistycznych
z
dużym
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
doświadczeniem.
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PVD: leczenie, c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Zasady/zalecenia ogólne:
o
l
2
o
i
z
1. szczepienie przeciwko
grypie co
roku, przeciwko
c
d
i
r5 lat,
o
a
pneumokokom co
w
g
o
K
e
r
,
2. zwracanie uwagi
na objawy
krwawienia,
n
e
z
p
M
r
s
t
3. energiczne
leczenie stanów
zapalnych,
a
C
ę
,
n
K
4. unikanie
odwodnienia,
nadmiernego
wysiłku fizycznego,
Z
w
a
e
Uprzebywaniannna dużych wysokościach
nad poziomem
w
A
u
morza; zakaz
paleniak
tytoniu,
©
t
y
5. konsultacja z kardiologiem
w razie jakiegokolwiek
ż
u
problemu zdrowotnego,
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
PVD: leczenie, c.d.
2
,
V
I
a
0wykluczeniu
i
6. leczenie zespołu lepkości: jeśli
Hct >65%, po
2
g
0
o
niedoboru żelaza i odwodnienia
→ upust 250–500
ml krwi w ciągu
l
2
o
i
z
30–45 min i przetoczenie
takiej
samej objętości
0,9% NaCl,
c
d
i
rzwykle niepotrzebne,
o
7. leczenie krwioplucia:
w zagrażających
życiu
a
w
g
o
K
e
r
sytuacjach (pęknięcie
kolaterali
aortalno-płucnej,
tętnicy lub
,
n
e
z
p
tętniczki M
płucnej) → przezskórna
embolizacja
lub zabieg
r
s
t
a
C
ę
operacyjny,
,
n
K
Z
8. zaawansowane
celowane
leczenie tętniczego
nadciśnienia płucnego,
w
a
e
U
npłuc lub płuc i serca:
9. przeszczepienie
u chorych z ciężką hipoksemią
w
n
A
u
lub niewydolnością
serca,kbez
przeciwwskazań do operacji, gdy
©zgonu w ciągużyroku
t >50%,
ryzyko
10. leczenie hiperurykemii,
u
11. w razie niedoboru
do żelaza: suplementacja p.o.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Wady serca
nabyte
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
Wady serca nabyte
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Organiczne:
o
l
2
o
i
z
c
d
● obecne są zmianyrorganiczne zwłóknienia,
zwapnienia w
i
o
a
w
g
obrębie aparatu
zastawkowego
i podzastawkowego,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
Czynnościowe:
s
t
a
C
ę
,
n
K
● zastawka
i aparat
podzastawkowy
nie są zmienione
Z
w
a
e
Umorfologicznie.
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
0
Wady nabyte: rodzaje
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Wada izolowana:
o
l
2
o
i
z
c
d
● jeden rodzaj wadyrna jednej zastawce,
i
o
a
w
g
o
e
r
Wada złożona:, K
n
e
z
p
M
r
s
t
● zwężenie
i niedomykalność
w obrębie
jednej zastawki,
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
Wada
e
U skojarzona:
n
w
n
A
u
● obejmuje
więcej niż jedna
zastawkę.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0 c.d.
Wady nabyte: rodzaje,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
Przewlekła – rozwija się i postępuje
powoli:20
o
l
o
i
z
c
d
● wada reumatyczna,
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● degeneracyjna,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
Wada ostra
– nagła dysfunkcja
zastawki:
a
C
ę
,
n
K
Z
w
●Uostra MR wna
przebiegu niedokrwienia
(pęknięcie
e
w
n
brodawkowatego),
A
u
k
t
● IZW.©
y
ż
u
do
m.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
Ważne: do zapamiętania!
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Własna zastawka jest najlepsza,
o
i
z
c
d
i
Również chora własna
zastawka
może
być długo
lepszą
r
o
a
w
g
o
K
e
opcją,
r
,
n
e
z
p
Ciężka wada
zastawki zmienia
powyższątr
regułę i prowadzi
M
s
a
C że jej Kpozostawienie
ę być obarczone
do sytuacji,
może
,
n
Z
w bądź wymiana,
a niż jej naprawa
gorszym
e
U rokowaniem
n
w optymalnego momentu
n
KluczowymA
zadaniem
jest u
ustalenie
k
©
t
do interwencji
oraz
jej rodzaju (przezskórnej czy
y
chirurgicznej). uż
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
2
Wady serca nabyte
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Wady nabyte:
o
i
z
c
d
i
r
o
● MR (ang. Mitral Regurgitation,
niedomykalność
mitralna),
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● MS (ang. Mitral
Stenosis,
stenoza
mitralna),
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
● AS (ang.
Aortic Stenosis,
stenoza aortalna),
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
● AR (ang. Aortic
Regurgitation,
niedomykalność aortalna).
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 (MR)
Niedomykalność mitralna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Nieprawidłowe zamknięcie
zastawki
prowadzące do
c
d
i
r
o
a
cofania się krwi do lewegoow
przedsionka g
podczas
K
e
r
,
n
e
skurczuM
komory.
z
p
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Zastawka mitralna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Niedomykalność mitralna:
2
,
V
I
etiologia
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1) Niedomykalność przewlekła: io
z
c
d
i
● choroba reumatyczna serca,r
o
a
w
g
o
● zmiany zwyrodnieniowe
aparatu zastawkowego:
zwyrodnienie
śluzowate
K
e
r
,
n
e
płatków, zespół Marfana,
zespół Ehlersa
i Danlosa,
z
p
M
r
s
● infekcyjne zapalenie
wsierdzia zastawki
wyjściowo
zdrowej
lub uszkodzonej,
t
a
C
ę
● choroby,układowe tkanki łącznej:
toczeń, zespółn
antyfosfolipidowy, twardzina
K
Z
w
a
układowa,
e
U
n
● choroby mięśnia sercowego:
choroba w
niedokrwienna serca, kardiomiopatia
n
u
rozstrzeniowa, A
kardiomiopatia przerostowa,
k
©
t
● choroby spichrzeniowe
i naciekowe
amyloidoza, zespół rakowiaka,
y
ż
● wrodzone: rozszczep płatka
zastawki mitralnej, zastawka spadochronowa.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Niedomykalność mitralna:
2
,
V
I
etiologia,iac.d.
0
2
g
0
o
l
2
o
i
2) Niedomykalność ostra
z
c
d
i
● zmiany płatków zastawki: r
o
a
w
g
o
● infekcyjne zapalenie wsierdzia,
K
e
r
,
n
e
● uraz płatków np. w trakcie walwuloplastyki
balonowej z
p
M
r
s
● pęknięcie struny
ścięgnistej:
t
a
C
ę
,
● idiopatyczne,
n
K
Z
w
● zwyrodnienie
śluzowate,a
e
U
n
w
● infekcyjne zapalenie
wsierdzia,
n
u
● choroby mięśniA
brodawkowatych:
k
© – pęknięcie
t
● choroba wieńcowa
mięśnia
brodawkowatego,
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
Niedomykalność mitralna,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Niedomykalność mitralna
organiczna,
c
d
i
r
o
a
w
g
● Niedomykalność
mitralna czynnościowa,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● najczęściej
w przebiegu
zmiany geometrii
LV.
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Ostra MR: przebieg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
Nagły wzrost ciśnienia w lLA
i naczyniach płucnych
0
o
2
o
i
z
c
d
i
r
Nagły
spadek
LV
Co
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
Obrzęk
płuc
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
aWstrząs kardiogenny
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
W razie pęknięciaużmięśnia brodawkowatego w przebiegu
świeżego zawału o
d serca 95% chorych umiera w ciągu 2 tyg.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Przewlekła MR: przebieg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Przeciążenie objętościowe
LA i2
LV
o
l
o
i
z
c
d
i
r
o
a
Dylatacja jam
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
Duszność wysiłkowa,
nocna, kołatania
a
C
ę
,
n
K
Z
w płucnym
a zastój w krążeniu
e
U Przewlekły
n
w
n
A
u
k
© Objawyżyprzewlekłej
t
HF, gł. RV
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
MR: echokardiografia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Rozpoznanie ustala się na
podstawie objawów
i badania
o
i
z
c
d
i
echokardiograficznego.
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
MR: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Kryteria echokardiograficzne ciężkiej niedomykalności mitralnej
jakościowe
morfologia zastawki
wynicowanie płatka/ pęknięty mięsień brodawkowaty/ brak
koaptacji
strumień fali zwrotnej w
badaniu kolorowym doplerem
bardzo duży strumień centralny lub strumień ekscentryczny wijący
się po ścianie lewego przedsionka sięgający do jego tylnej ściany
spektrum fali zwrotnej w
doplerze fali ciągłej
mocno wysycone/kształt trójkątny
inne
szeroka strefa konwergencji przepływu
półilościowe
szerokość talii fali zwrotnej
(mm)
≥7 (>8 w przypadku oceny dwupłaszczyznowej
przepływ żylny
skurczowe odwrócenie przepływu w żyłach płucnych
fala napływu
dominująca fala E ≥1,5 m/s
inne
TVI mitralne/TVI aortalne >1,4
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
MR: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Kryteria echokardiograficzne ciężkiej niedomykalności mitralnej, c.d.
ilościowe – niedomykalność pierwotna
EROA (mm2)
≥40
RVol (ml/skurcz)
≥60
+ powiększenie jam serca i
naczyń
lewa komora i lewy przedsionek
ilościowe – niedomykalność wtórna
EROA (mm2)
≥20
RVol (ml/skurcz)
≥30
+powiększenie jam serca
lewa komora
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
MR: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Palpacyjnie:
c
d
i
r
o
a
w
g
● przesunięcie K
uderzenia koniuszkowego
w dółei na lewo,
o
r
,
n
e
z
p
r
Osłuchowo:M
s
t
a
C
ę
,
n
K
● szmer
skurczowy,
promieniujący
do pachy.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0
MR: badania pomocnicze
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
EKG:
o
l
2
o łagodnychcIM,
i
z
● zwykle prawidłowyd
przy
i
r
o
a
● migotanie lub trzepotanie
przedsionków,
w
g
o
K
e
r
,
● przy
utrzymanym
rytmie
zatokowym
n
e
z
p
M
r
s
powiększenia
lewegoa
przedsionka, ęt
C
,
n
K
● cechy
przerostuai przeciążenia
lewej
komory.
Z
w
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
cechy
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0 c.d.
MR: badania pomocnicze,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
RTG klatki piersiowej w zaawansowanej
MR:
o
l
2
o i lewegoczprzedsionka,
i
● powiększenie lewej d
komory
i
r
o
a
● powiększenie prawej
komoryoiw
prawego przedsionka
w
g
e
przypadku, K
współistnieniaerniedomykalności
zastawki
n
z
p
M
r
s
t
trójdzielnej
i
nadciśnienia
płucnego,
a
C
ę
,
n
K
● w
ostrej niedomykalności
cechy
zastoju w krążeniu
Z
w
a
e
Upłucnym przy
n
prawidłowej
sylwetce
serca.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0 c.d.
MR: badania pomocnicze,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
TEE:
o
l
2
o
i
z
● dokładna ocena morfologii,
c
d
i
r
o
a
● szacowanie niedomykalności
zastawki,
w
g
o
K
e
r
,
● kwalifikacja
do ewentualnej
plastyki
zastawki.
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
Ostra MR: leczenie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Leczenie farmakologiczne: lo
2
o
i
z
c
d
● leki rozszerzające
naczynia i (nitrogliceryna lub
r
o
a
w
g
nitroprusydek
sodu),
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
● w przypadku
wstrząsusw połączeniu tzrkatecholaminami
a
C
ę
,
oraz kontrapulsacją
wewnątrzaortalną,
n
K
Z
w
a
e
U
n
Leczenie operacyjne:
konieczne;
w trybie nagłym w razie
w
n
A
u
niestabilności
hemodynamicznej.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0
Przewlekła MR: leczenie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Leczenie farmakologiczne: lo
2
o
i
z
c
d
● ACE- I/ ARB,
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● Beta-blokery,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● Antagoniści
wapnia, a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
●ULeki moczopędne,
e
n
w
n
A
u
● Leki p/krzepliwe.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
Przewlekła MR: leczenie,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0 c.d.
Przewlekła MR: leczenie,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Leczenie zabiegowe:
o
l
2
o
i
z
c
d
● naprawa zastawkirmitralnej,
i
o
a
w
g
o
K
e
r
● wymiana zastawki
z
zachowaniem
części
lub całego
,
n
e
z
r
aparatuM
zastawkowego,sp
t
a
C
ę
,
n
K
● wymiana
zastawki
mitralnej,
Z
w
a
e
U
n
w
n
● stymulacja
resynchronizująca.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Protezy mitralne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
Przewlekła MR: powikłania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
migotanie przedsionków, lo
2
o
i
z
niewydolność serca i obrzęk
płuc,
c
d
i
r
o
nadciśnienie płucne,a
w
g
o
K
e
r
,
nagły zgon sercowy
(u chorych
z
wiotkim
płatkiem
n
e
z
p
M
r
s
t
mitralnym).
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
Stenoza mitralna ,(MS)
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Ujście zastawki mitralnej: lo
2
z
● NORMA: ok 5 cm²,dio
c
i
r
o
a
● Łagodna MS: 2-1,5
cm²,
w
g
o
K
e
r
,
● Umiarkowana
MS:1,5-1,0 e
cm²,
n
z
p
M
r
s
t
● Ciężka
MS: <1,0 cm².a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
MS: etiologia, 20
V
I
a
0
i
2
g
strukturalne – ograniczona ruchomość
płatków i 0
strun ścięgnistych
o
l
2
wskutek zmian organicznych:io
z
c
d
i
● choroba reumatycznarserca,
o
a
w
g
czynnościowe – niedostateczne
otwieranie
się prawidłowych
płatków:
o
K
e
r
n
e
● fala zwrotna ,przez zastawkę p
aorty,
z
M
r
s
t
● skrzeplina
w
lewym
przedsionku,
a
C
ę
,
n
K
● guz
(najczęściej śluzak lewego przedsionka), asymetryczny przerost
Z
w
a
e
Ulewej komorynwnkardiomiopatii
przerostowej
w
względne – w
przebiegu
wad
ze
zwiększonym przepływem przez
A
u
k
zastawkę mitralną:
©
t
y
ż
● ubytku przegrody międzykomorowej,
u
● przetrwałego przewodu
tętniczego.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
MS
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Wzrost ciśnienia napełniania
LV, powiększenie
LA
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
Rzut LV może by zachowany
dziękiowzrostowi
ciśnienia
w LA
w
g
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
Wzrost ciśnienia
w żyłachapłucnych - duszność
/ obrzęk płuc
C
ę
,
n
K
Z
w prawokomorowa
e
UNadciśnienienpłucne,
na niewydolność
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
MS: przebieg naturalny
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
wada narasta raczej powoli,
i
z
c
d
i
r
objawy zwykle po 15–20
latach
od
przebycia
gorączki
o
a
w
g
o
e
reumatycznej, , K
r
n
e
z
p
nadkomorowe
zaburzenia srytmu, głównietr
FA,
M
a
Czakrzepowo-zatorowe.
ę
incydenty
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
●
●
●
0
2
0
MS: objawy podmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
ograniczenie tolerancji wysiłku,
o
l
2
o
i
z
łatwe męczenie się,
c
d
i
r
o
a
duszność wysiłkowa,
w
g
o
K
e
r
,
kaszel z odkrztuszaniem
pienistej,
podbarwionej
krwią
n
e
z
p
M
r
s
t
plwociny,
a
C
ę
,
n
K
nawracające
zakażenia
układu oddechowego,
Z
w
a
e
U
n
kołatanie serca,
w
n
A
u
obrzęki płuc.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
MS: przedmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● głośny, „kłapiący” I ton, ton (trzask)ootwarcia zastawki0
mitralnej,
l
2
● szmer rozkurczowy decrescendoio
o niskiej częstotliwości
(turkot),
z
c
i
● w zaawansowanej wadzie: rd
o
a
w
g
● sinawoczerwone podbarwienie
o
K
e
r
,
n
e
policzków,
z
p
M
r
s
t
● sinica obwodowa,
a
C
ę
,
n
K
● skurczowe
tętnienie w dołku
Z
w
a
e
U
podsercowym,
n
w
n
● przesunięcie uderzenia
A
u
k
koniuszkowego
© w lewo, żyt
● objawy niewydolności prawej
u
komory.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
MS: echokardiografia
2
,
V
I
a
0 badania
i
2
●Rozpoznanie
ustala
się gna
podstawie
0
o
l
2
echokardiograficznego. io
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0
MS: badania dodatkowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
EKG:
o
l
2
o
i
● powiększenie lewego
przedsionka
-c
Pzmitrale,
d
i
r
o
a
● przedsionkowe zaburzenia
rytmu,
zwłaszcza
migotanie
w
g
o
K
e
r
,
przedsionków,
n
e
z
p
M
r
s
t
● przy C
nadciśnieniu płucnym
– dekstrogram,
niezupełny
a
ę
,
n
K
blok
prawej odnogi.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0 c.d.
MS: badania dodatkowe,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
RTG klatki piersiowej:
o
l
2
o
i
z
● poszerzenie żył górnopłatowych,
c
d
i
r
o
a
● powiększenie lewego
w
g
o
K
e
r
,
przedsionka,
n
e
z
p
M
r
s
t
● obrzęk
śródmiąższowy,
a
C
ę
,
n
K
● powiększenie
prawej
Z
w
e
Ukomory, nna
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
MS: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
PMC – przezskórna komisurotomia
mitralna,
o
l
2
o
i
z
● rozerwanie zrośniętych
spoideł cza
pomocą balonu
d
i
o
wprowadzonegoar
z użyciem o
cewnika
przez gprzegrodę
w
K
e
r
,
międzyprzedsionkową,
n
e
z
p
M
r
s
t
● dużaC
skuteczność i znikome
ryzyko ę
powikłań.
a
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
MS: leczenie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
Naprawa zastawki mitralnej,
o
l
2
o
i
z
Wymiana zastawki mitralnej,
c
d
i
r
o
● III/IV kl NYHA,a
w
g
o
K
e
r
,
● nasilone zmiany
w aparacie
zastawkowym,
n
e
z
p
M
r
s
t
● gdy nie
ma możliwości
naprawy zastawki,
a
C
ę
,
n
K
● większa
śmiertelność
szpitalna
i
odległa,
Z
w
a
e
U
n
● przy zastawce
mechanicznej
antykoagulacja na stałe.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
●
0
2
0
MS: leczenie zachowawcze
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Diuretyki:
l
2
o
i
z
● zastój w krążeniu płucnym,
c
d
i
r
o
a
w
Digoksyna:
g
o
K
e
r
,
n
● migotanie przedsionkówpzeszybką czynnością
komór,
z
M
r
s
t
a
ACEI: C
ę
,
n
K
Z
● dysfunkcja
lewej
komory,
w
a
e
U
n
Leczenie p/krzepliwe:
w
n
A
u
● migotanie
przedsionków.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
Stenoza aortalna ,(AS)
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
Zmniejszenie apowierzchni
ujścia
aortalnego
o
w
g
o
K
e
r
,
n
e
utrudniające wypływ krwi
z lewej komory
do aorty.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: objawy podmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● długo bez objawów, io
z
c
d
i
o
● ból dławicowy, ar
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● kołatanie serca,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● zawroty
głowy, K
,
n
Z
w
a
e
U
n
● stany przedomdleniowe,
w
n
A
u
k
● omdlenia,
zaawansowaniu duszność
© a przyżywiększym
t
wysiłkowa i uspoczynkowa, rzadziej inne objawy
niewydolności
do serca.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: objawy przedmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● uderzenie koniuszkowe
unoszące, rozlane,
przesunięte w
o
i
z
c
i
lewo i ku dołowi, rd
o
a
w
g
o
K
e
r
● mruk skurczowy
nad
podstawą
serca
i
nad
tętnicami
,
n
e
z
p
M
r
s
szyjnymi
(przy ciasnym
zwężeniu), ęt
a
C
,
n
K
Z
● skurczowy
szmer
wyrzutu.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: przebieg naturalny
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● szybkość narastania zwężenia
jest bardzo
zróżnicowana,
i
z
c
d
i
r
● u chorych bezobjawowych
ryzyko
nagłego
zgonuo
jest
a
w
g
o
K
e
r
małe,
,
n
e
z
p
M
r
s
● ryzyko zgonu
gwałtownie
wzrasta
z
chwilą
pojawienia się
t
a
C
ęniewydolności
,
n
K
objawów
(omdleń,
dławicy
piersiowej,
Z
w
e
Userca), nna
w
A
● przeciętny
czas przeżycia
chorych objawowych wynosi
u
k
©
t
2–3 lata.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: echokardiografia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● zmniejszenie szerokościio
otwarcia płatków
zastawki,
z
c
d
i
zwapnienie płatkówrzastawki,
o
a
w
g
o
● stopień zaawansowania
wadyrokreśla
się za pomocą
K
e
,
n
e
z
p
badania dopplerowskiego
mierząc:
M
r
s
t
a
C
ę
● maksymalną
prędkość
przepływun
przez zastawkę,
,
K
Z
w oraz powierzchnię
a gradienteciśnień
●
maksymalny
i średni
U
n
w
n
ujścia aorty.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AS: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AS: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Tabela 2.8-1. Klasyfikacja zwężenia zastawki aortalnej (wg wytycznych ACC i AHA
2006)
Zwężenia
niewielkie
(łagodne)
umiarkowane
duże (ciasne)
AVA (cm2)
>1,5
1,0–1,5
<1,0 (0,6cm2/m2pc)
średni AVG (mm Hg)
<25
25–40
>40
prędkość przepływu (m/s)
<3
3-4
>4
AVA: powierzchnia ujścia aorty; AVG: gradient aortalny; pc: powierzchnia ciała
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
AS: badania dodatkowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
EKG:
l
2
o
i
z
● istotne zwężenie – cechy
przerostuiicskurczowego
d
r
o
a
przeciążenia lewej komory, ow
g
K
e
r
,
n
e
RTG klatki piersiowej:
z
p
M
r
s
t
● w istotnym
zwężeniua
powiększenie lewej
komory i
C
ę
,
n
K
postenotyczne
poszerzenie
aorty
wstępującej;
Z
w
a
e
Uzwapnienianwnrzucie
zastawki
aorty.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Ciężka AS: postępowanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: leczenie inwazyjne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Wymiana zastawki aortalnej w przypadku
istotnego
zwężenia
u
o
i
z
pacjentów:
c
d
i
r
o
a
w
● z towarzyszącymi objawami
podmiotowymi
(omdlenia,
dławica
g
o
K
e
r
piersiowa lub niewydolność
serca)e
,
n
z
p
M
● bezobjawowych,
w następujących
sytuacjach: tr
s
a
C<50% wskutekKwady
ę
● LVEF
,
n
Z
w w postaci objawów
a próby wysiłkowej
●
nieprawidłowy
wynik
e
Upodmiotowychnnwyraźnie
w
związanych
z wadą (spadku ciśnienia
A
u
tętniczego poniżej wartości
wyjściowych – zbieg do rozważenia)
k
©
t
y
● chory został zakwalifikowany
do CABG, operacji aorty wstępującej
ż
lub operacji jednej u
z pozostałych zastawek serca (przy zwężeniu
o
umiarkowanym).
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AS: leczenie inwazyjne,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Przezcewnikowe wszczepienie zastawki
aortalnej
(TAVI):
o
i
z
c
d
i
● alternatywna metoda u chorych
z dużym ryzykiem
klasycznej operacji,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● do rozważenia u chorych
u
których
ze
względu
na
indywidualny
profil
,
n
e
p
ryzyka i morfologię
zastawki preferuje
się TAVI. rz
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AS: leczenie inwazyjne,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Przezskórna walwulotomia balonowa:
l
2
o
i
z
● u dorosłych w ciągu 6–12d
mies. zwykle dochodzi
do restenozy:
c
i
r
o
a
w
g
● zabieg „pomostowy”
do operacji wymiany
zastawki lubeTAVI u
o
K
r
,
n
e
chorych niestabilnych
hemodynamicznie,
obciążonych
dużym
z
p
M
r
s
t
ryzykiem
operacji natychmiastowej,
a
C
ę
,
n
K
Z
● zabieg
paliatywny ua
chorych z ciężkimiw
chorobami współistniejącymi
e
U
n
w
n
● zabieg umożliwiający
wykonanie
operacji
niekardiochirurgicznej w
A
u
k
trybie pilnym.
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: TAVI, przeciwwskazania bezwzględne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
o
1) brak w danym ośrodku kardiogrupy
i zaplecza20
l
o
z
kardiochirurgicznego, di
c
i
r
o
2) zasadność wykonania
TAVI zamiast wymiany
zastawki
nie
a
w
g
o
K przez kardiogrupę,
e
r
została potwierdzona
,
n
e
z
p
M
r
3) przewidywana
długość życias<1 rok,
t
a
C
ę
,
4) małe prawdopodobieństwo
poprawy jakości
życia po zabiegu z
n
K
Z
w
a
powodu
e
U choróbntowarzyszących,
n
w
5) ciężkie, pierwotne,
współistniejące
wady innych zastawek w
A
u
k
znacznym
się do objawów
©stopniu przyczyniające
t
y
ż
obserwowanych u chorego,
które można leczyć tylko
u
operacyjnie, do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: TAVI, przeciwwskazania bezwzględne,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
6) nieodpowiednia wielkość pierścienia
włóknistego
(<18mm,
o
i
z
c
d
i
r
>29mm),
o
a
w
g
o
K
e
7) skrzeplina w lewej
komorze,
r
,
n
e
z
p
M
r
8) czynne zapalenie
wsierdzia, s
t
a
C
ę
,
n
9) zwiększone
ryzyko niedrożności
ujścia tętnic
wieńcowych,
K
Z
w
az ruchomymi eskrzeplinami
U miażdżycowe
n
10) blaszki
w aorcie
w
n
u
wstępującej A
lub w łuku aorty,
k
©
t tętnicę udową/podobojczykową –
y
11) w przypadku dostępużprzez
u
nieodpowiedni dostęp
naczyniowy.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AS: TAVI, rodzaje zastawek
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
0
2
0 (AR)
Niedomykalność aortalna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Wada serca polegająca ina
wstecznym zprzepływie krwi z
o
c
d
i
aorty do lewej komory
w wyniku
nieprawidłowego
r
o
a
w
g
o
zamknięcia płatków
zastawki aortalnej:
K
e
r
,
n
e
p
● niedomykalność
pierwotna
jest rz spowodowana
M
s
t
a
C
ę
uszkodzeniem
lub
wrodzonąn nieprawidłowością
,
K
Z
w
a
płatków,
e
U
n
w
n
● niedomykalność
wtórna
–
poszerzeniem pierścienia i
A
u
aorty©
wstępującej.ytk
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
●
0
2
0
AR: objawy podmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Ostra AR:
o
l
2
o
i
z
● gwałtownie pojawiające
się c
obniżenie
ciśnienia
d
i
rwszystkim rozkurczowego),
o
a
tętniczego (przede
w
g
o
K
e
r
,
● tachykardia
i narastająca e
duszność,
n
z
p
M
r
s
t
Przewlekła
AR:
a
C
ę
,
n
K
● przez
wiele lat bez
objawów
podmiotowych,
Z
w
a
e
U
n
● nawet w ndużej niedomykalności
dolegliwości są
w
A
u
niewielkie,
k
©
t
y
zwykle uczucie zmęczenia.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AR: objawy podmiotowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● duża amplituda ciśnienia
krwi z(ze zwiększonym
i
c
d
i
r
ciśnieniem skurczowym
i
niekiedy
z nieoznaczalnym
o
a
w
g
o
K
e
ciśnieniem ,rozkurczowym),
r
n
e
z
p
● tętno wysokim
i chybkim
(tzw. taranowe),
M
r
s
t
a
C
ę
● szmer
rozkurczowy,
zwykle najgłośniejszy
przy lewym
,
n
K
Z
w
a
brzegu
mostka,
e
U
n
w
n
● szmer Austina
Flinta
–
turkot
rozkurczowy wskutek
A
u
k
© zwężenia
t
względnego
zastawki mitralnej.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AR: rokowanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● ostra niedomykalność:
0
o
l
2
o
● rokowanie zależy od choroby ipodstawowej,
z
c
d
i
● niedomykalność przewlekła:
r
o
a
w
g
● bezobjawowa ryzyko
zgonu sercowego
przy prawidłowejeLVEF <0,2%,
o
K
r
,
n
e
● u chorych z ciężką
niedomykalnością
i
zachowaną
czynnością lewej
z
p
M
r
s
t
komory częstość
incydentów a
sercowo-naczyniowych
~5% rocznie,
C
ę
,
n
K
● z niedomykalnością
objawową
w III/IV klasie
NYHA – 25% rocznie,
Z
w
a
e
U
n
w
n
U części chorych A
z bezobjawową dużą
niedomykalnością może dojść do
u
k
rozwoju nieodwracalnej
lewej komory.
© dysfunkcji
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AR: echokardiografia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● potwierdzenie
rozpoznania,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● ocena
ciężkości,
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
● monitorowanie.
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AR: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0 c.d.
AR: echokardiografia,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Kryteria echokardiograficzne ciężkiej niedomykalności aortalnej
jakościowe
morfologia zastawki
nieprawidłowa/ wiotka/ brak koaptacji
strumień fali zwrotnej w badaniu
kolorowym doplerem
duży w przypadku centralnej fali zwrotnej, o różnej szerokości
w przypadku ekscentrycznych fali zwrotnych
spektrum fali zwrotnej w doplerze
fali ciągłej
mocno wysycone
inne
holodiastoliczny przepływ wsteczny w aorcie zstępującej (EDV
>20cm/s)
półilościowe
szerokość talii fali zwrotnej (mm)
>6
inne
czas półtrwania gradientu ciśnień <200 ms
ilościowe
EROA (mm2)
≥30
RVol (ml/skurcz)
≥60
+powiększenie jam serca
lewa komora
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
●
●
0
2
0
AR: badania dodatkowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
EKG:
o
i
z
c
d
i
● cechy przerostu i r
przeciążenia lewej
komory, o
a
w
g
o
● P mitrale, K
e
r
,
n
e
z
p
● często komorowe
zaburzenia
rytmu, r
M
s
t
a
C
ę
RTG klatki
piersiowej:
,
n
K
Z
a komory, ew
●Upowiększenien
lewej
w
n
● poszerzenie
aorty
wstępującej
i łuku,
A
u
k
©
t
● w niedomykalności
ostrej
przy prawidłowej sylwetce
y
ż
serca zastój w krążeniu
płucnym.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
AR: leczenie inwazyjne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Ostra AR:
o
i
z
c
d
i
● konieczne pilne leczenie
operacyjne:
r
o
a
w
g
● wymiana K
zastawki na ro
protezę mechaniczną
lub
e
,
n
e
z
p
homograft
aortalny,
często wszczepienie
protezy
M
r
s
t
a
C
ę
aorty
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
kontrapulsacjaA
wewnątrzaortalna
jest przeciwwskazana.
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
AR przewlekła: leczenie, inwazyjne
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
● ≥55 mm
● ≥50 mm u osób z zespołem Marfana (≥45
mm, jeśli rozwarstwienie aorty w wywiadzie
rodzinnym lub zwiększaniu się wymiaru
aorty >2 mm/rok lub ciężka niedomykalność
zastawki aortalnej lub mitralnej lub
planowana ciąża),
● ≥50 mm u osób z dwupłatkową zastawką
aortalną i czynnikami ryzyka
[współistniejąca koarktacja aorty,
nadciśnienie tętnicze, w wywiadzie
rodzinnym rozwarstwienie aorty lub
zwiększenie się wymiaru aorty >2 mm/rok].
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● Interna Szczeklika
2017
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● www.mp.pl
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
● http://www.wada-serca.pl
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/1
0
2
Wady serca , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Nadciśnienie
tętnicze
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Epidemie na świecie: średniowiecze
2
,
V
I
Dżuma
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
Zmarło 20 milionów
doosób
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0 1918
Epidemie na świecie: rok
2
,
V
I
Grypa
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
Zmarło 50 milionów
doosób
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0 w
Epidemie na świecie:, 2
XXI
V
I
Choroby sercowo-naczyniowe
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
Z powodu zawału i udaru
do umiera ok. 20 milionów osób ROCZNIE !!!
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: postępowanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1. Rozpoznanie nadciśnienia
tętniczego.
o
i
z
c
d
i
r
2. Ustalenie przyczyny
nadciśnienia
tętniczego
o
a
w
g
Kwtórne). ero
e
(pierwotne ,czy
n
z
p
M
r
s
t
3. Ocena
ryzyka sercowo-naczyniowego,
powikłań
a
C
ę
,
n
K towarzyszących.
narządowych
ia
chorób
Z
w
e
U
n
w
n
4. Wdrożenie
leczenia. u
A
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: , 20
V rozpoznania
kryteria
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
Wartości ciśnienia tętniczego
z ≥2opomiarów
wykonanych
w
g
K
e
r
,
n
e
podczas ≥2 wizyt.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: rozpoznanie
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: klasyfikacja
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze:, podział
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
W zależności od etiologii
wyróżnia
się
nadciśnienie o
tętnicze:
r
a
w
g
o
K
e
r
● pierwotne
(>90% przypadków),
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● ,wtórne.
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: pierwotne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● czynniki genetyczne i środowiskowe,
o
l
2
o
i
z
● zaburzenia czynnościdukładu:
c
i
r
o
● renina–angiotensyna–aldosteron
(RAA),
a
w
g
o
K
e
r
● współczulnego,
,
n
e
z
p
M
r
● wydzielania
w obrębie śródbłonka
naczyniowego,
s
t
a
C
ę
,
● ryzyko
rozwoju NTK
zwiększają: n
Z
a sodu, ew
U● nadmierne spożycie
n
w
n
● mała aktywność
fizyczna,
A
u
k
©(zwłaszczażbrzuszna),
t
● otyłość
y
● stres psychicznyu
(zwiększenie napięcia układu współczulnego).
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0 ryzyka
Nadciśnienie tętnicze: czynniki
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
● Częstość akcji serca (spoczynkowa
wartość > 80 uderzeń na minutę).
ż
u
do
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Płeć (mężczyźni > kobiety),
Wiek,
Palenie tytoniu (obecnie lub w przeszłości),
Stężenie cholesterolu całkowitego i HDL-C,
Kwas moczowy,
Cukrzyca,
Nadwaga lub otyłość,
Rodzinne występowanie przedwczesnej CVD (mężczyźni < 55 lat, kobiety < 65 lat),
Nadciśnienie tętnicze o wczesnym początku u rodziców lub w rodzinie,
Wczesna menopauza,
Siedzący tryb życia,
Czynniki psychosocjalne i socjoekonomiczne,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze:, wtórne
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1)
choroby nerek:
● miąższowe (nadciśnienie miąższowonerkowe),
● naczyniowe (nadciśnienie naczyniowonerkowe),
● guzy wywodzące się z aparatu przykłębuszkowego nerek wydzielające w
nadmiarze reninę,
● zespoły pierwotnej retencji sodu – zespół Liddle’a, zespół Gordona,
2)
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego:
● hiperaldosteronizm pierwotny,
● zespół Cushinga,
● guz chromochłonny i przyzwojaki,
● nadczynność lub niedoczynność tarczycy,
● nadczynność przytarczyc,
● zespół rakowiaka,
● akromegalia.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0 c.d.
Nadciśnienie tętnicze: wtórne,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
3)
koarktacja aorty,
4)
stan przedrzucawkowy lub rzucawka,
5)
ostry stres – oparzenia, alkoholowy zespół abstynencyjny, psychogenna
hiperwentylacja, hipoglikemia, po dużych zabiegach operacyjnych,
6)
obturacyjny bezdech senny,
7)
zwiększona objętość płynu wewnątrznaczyniowego,
8)
choroby układu nerwowego – zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, zespół
Guillaina i Barrégo, porażenie czterokończynowe, dysautonomia rodzinna,
9)
leki: sympatykomimetyki (także w postaci kropli do nosa), kortykosteroidy,
erytropoetyna, cyklosporyna, takrolimus, inhibitory MAO, NSLPZ, preparaty
lukrecji, karbenoksolon, doustne środki antykoncepcyjne,
10)
substancje toksyczne – narkotyki (amfetamina, kokaina), metale ciężkie, alkohol,
nikotyna.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
1)
2)
3)
4)
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,badania
20
V
I
Pomiary ciśnienia tętniczego: w celu ustaleniaawysokości ciśnienia tętniczego,
0
i
2
g
Badania laboratoryjne obligatoryjne uo
każdego pacjenta: 0
l
2
o
i
z
● stężenie hemoglobiny i/lubd
hematokryt
morfologia
krwi obwodowej,
c
i
r potasu, glukozyw(na czczo), kreatyniny,
● stężenia w surowicy sodu,
kwasu
o
a
g
o
moczowego, cholesterolu
całkowitego,rHDL,
LDL, triglicerydów,
K
e
,
n
e
● badanie moczu – ocena mikroskopowa,
ocena
ilości
białka
w moczu za
z
p
M
r
socena albuminurii,ęt
pomocą
testu paskowego oraz
a
C
,
n
K
EKG:Z
12-odprowadzeniowy
u
każdego
chorego,
w
a
e
U
n
w
Badania zalecane wn
razie konieczności poszerzenia
diagnostyki:
A
u
k
● odsetek
hemoglobiny glikowanej,
©
t
y
● ilościowa ocena białkomoczu
(w razie dodatniego testu paskowego),
ż
u
● ocena dobowego wydalania
sodu i potasu z moczem,
o
d pomiary ciśnienia tętniczego,
● ABPM i domowe
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,badania
20
V
I
a
0
i
2
g
● echokardiografia – ocena przerostu
lewej komory i ryzyka
0
o
l
2
sercowo-naczyniowego,
o
i
z
c
d
i
● badanie holterowskie (wrrazie arytmii),
o
a
w
g
o
K
e
r
● USG tętnic szyjnych
–
grubość
błony
środkowej
i
wewnętrznej,
zmiany
,
n
e
z
p
miażdżycowe,
M
r
s
t
a
C
ę
● USG, tętnic obwodowychK
i jamy brzusznej, n
Z
w
atętna,
e
●Uocena prędkości fali
n
w
n
A
u
● ocena wskaźnika
kostkowo-ramiennego,
k
©
t
y
● badanie dna oka wg PTNT
również doustny test tolerancji glukozy i
ż
u
ultrasonografia tętnic
nerkowych.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Skala SCORE , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Skala SCORE , 20
V
I
a
0z powodu
i
SCORE służy do szacowania indywidualnego
ryzyka zgonu
2
g
0
o
l
2
incydentu sercowo-naczyniowego
(zawał
serca,
udar
mózgu,
pęknięcie
o
i
z
tętniaka aorty) w ciągu 10 lat,
w oparciu o czynniki
ryzyka występujące
c
d
i
r
o
a
w
u danej osoby.
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
Do ocenianych
czynnikówK
należą:
,
n
Z
w
a
●Uwiek,
e
n
w
n
● płeć,
A
u
● palenie
tytoniu,
k
©
t
y
● stężenie cholesterolużcałkowitego w surowicy krwi,
u
● wartość skurczowego
ciśnienia tętniczego.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Skala SCORE , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
<1%: niskie ryzyko
1-< 5%: umiarkowane ryzyko
5-<10%: wysokie ryzyko
>= 10%: bardzo wysokie ryzyko
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Leczenie przewlekłe nadciśnienia
tętniczego
obejmuje:
o
l
2
o
i
z
c
d
● zmiany stylu życia, r
i
o
a
w
g
● stosowanie leków
hipotensyjnych,ro
K
e
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● modyfikowanie
innych czynników
ryzyka sercowo-naczyniowego.
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Modyfikacja stylu życia:
o
l
2
o
i
z
c
d
● zmniejszenie nadwagi i utrzymywanie
prawidłowej
masy ciała (obwód talii
i
r
o
w
<88 cm u kobiet, <102acm u mężczyzn, BMI
<25 kg/m2),
g
o
K
e
r
,
n
e
● dieta śródziemnomorska,
z
p
M
r
s
● zmniejszenie
spożycia sodu a
do 5 g chlorku sodu,ęt
C
,
n
K
Z
wg etanolu dziennie u mężczyzn
● ograniczenie spożycia
do ≤20–30
e
Uoraz 10–20 g unkobiet
naialkoholu
osób o małejw
masie ciała,
A
u
● odpowiednia
aktywność
fizyczna:
regularne ćwiczenia aerobowe, np. szybki
k
©
t
y
spacer 30–45 min codziennie,
ż
u
● niepalenie tytoniu.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego:
o
l
2
o
i
z
c
d
● ciśnienie tętnicze skurczowe
<140/90
mmHg
u
wszystkich
chorych na
i
r
o
a
w
nadciśnienie tętnicze, jeżeli
jest dobra tolerancja
BP
powinno
być
g
o
K
e
r
,
n
obniżane do 130/80
lub niżej,
e
z
p
M
r
s
t
● u większości
SBP do 120-129
Cpacjentów <65Kr.ż.a zaleca się obniżenie
ę
,
n
mmHg,
Z
w
a
e
U
n
● u pacjentów 65-80nlat zaleca się SBPw
130–139 mmHg,
A
u
k
©lat → 130–139
t
● w wieku ≥80
mmHg
przy dobrej tolerancji.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego
u osób chorych
na
o
l
2
o
i
z
cukrzycę:
c
d
i
r
o
a
w
g
● obniżenie SBP do
130 mm Hg lubr
<o
130 mm Hg przye
dobrej
K
n
e
tolerancji, ,
z
p
M
r
s
t
a
Cunikanie wartości
● ,lecz
< 120mm Hg,nę
K
Z
a< 80 mm Hg, leczeniew< 70 mm Hg.
●Udo obniżenia DBP
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Główne grupy leków hipotensyjnych:
o
l
2
o
i
z
c
d
● diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne,
i
r
o
a
w
g
o
● β-blokery,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● blokery kanału
wapniowego,
s
t
a
C
ę
,
n
K
● inhibitory
ACE (ACEI),
Z
w
a
e
U
n
w
n
● blokery receptora
angiotensynowego
(ARB).
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Dodatkowe leki hipotensyjne: lo
2
o
i
z
c
d
● inhibitory reniny (aliskiren),
i
r
o
a
w
g
o
● α1-blokery (doksazosyna,
prazosyna),
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● leki działające
ośrodkowo, hamujące
aktywność
układu
s
t
a
C (metylodopa,
ę
współczulnego
klonidyna, moksonidyna),
,
n
K
Z
w ściany tętniczek
azmniejszające napięcia
e
●Uleki bezpośrednio
n
w
n
(dihydralazyna),
A
u
k
© pętlowe, żyt
● diuretyki
u
● antagoniści aldosteronu.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
160/100mmHg
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
U osób >80 r.ż. rozpoczynamy
leczenie od 160/90 mmHg
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
●
●
●
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
Zaleca się, aby pierwszym celem terapii
u wszystkich 0
pacjentów było
o
l
2
obniżenie BP do wartości < 140/90
mm
Hg,
następnie,
pod warunkiem
o
i
z
c
dobrej tolerancji leczenia,rud
większości pacjentów
powinno się dążyć do
i
o
w
wartości 130/80 mm Hgalub niższej,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
U większości
pacjentów w wieku
< 65 lat przyjmujących
leki
t
a
C
ę
,
n
hipotensyjne
zaleca się obniżenie
BP do zakresu
120–129 mm Hg,
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
U starszych pacjentów
(≥
65.
rż.)
otrzymujących
leki hipotensyjne
A
u
k
zaleca się ©
obniżenie SBP do zakresu
130–139 mm Hg,
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
2
g
0
Rozpoczynanie farmakoterapii:lo
2
o
i
z
c
d
● U większości osób stosujemy
schemat
dwulekowy
w postaci
i
r
o
a
w
pojedynczej tabletki,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● Wyjątek M
stanowią osoby starsze
z zespołem kruchości,
pacjenci z
r
s
t
a
Cryzykiem i nadciśnieniem
ę
niskim
1 stopnia.
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: farmakoterapia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0 leczenia
Nadciśnienie tętnicze: schemat
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze:
2
,
V
choroba niedokrwienna
serca
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze:
2
,
V
przewlekła
choroba
nerek
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze:
2
,
V
niewydolność
serca
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,leczenie
20
V
I
Zaleca się rozpoznanie oporności naileczenie
w nadciśnieniu
(tj.
a
0
2
g
0
opornego nadciśnienia tętniczego)
w
sytuacji:
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
gdy optymalne dawki (lub najlepiej tolerowane dawki) odpowiedniej strategii
leczenia, która powinna zawierać diuretyk(typowo inhibitor ACE lub ARB z CCB i
diuretykiem tiazydowym/tiazydopodobnym), nie powodują obniżenia SBP i DBP w
gabinecie < 140 mm Hg i/lub < 90 mm Hg;
Oraz
●
niedostateczna kontrola BP została potwierdzona za pomocą ABPM lub HBPM;
Oraz
●
po wykluczeniu powodów pseudooporności nadciśnienia (w szczególności
nieprzestrzegania zaleceń dotyczących zażywania leków) i wtórnych przyczyn
nadciśnienia.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
Nadciśnienie tętnicze: ,oporne?
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
●
●
●
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Na całym świecie ponad 1 miliard
ludzi choruje
na
o
l
2
z
nadciśnienie tętnicze! dio
c
i
r
o
a
w
g
Podwyższone BPK
jest najważniejszym
czynnikiem
ryzyka
o
e
r
,
n
e
przedwczesnej
śmierci!
z
p
M
r
s
t
a
C
ę czynnikiem
,
Nadciśnienie tętnicze K
jest również głównym
n
Z
w funkcji
e
U HF, AF,nCKD,
ryzyka
na PAD i pogorszenia
w
poznawczych!
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
● 42-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza w celu
oceny ciśnienia tętniczego (BP).
a
0 dróg
i
Miesiąc wcześniej podczas wizyty związanej
z zakażeniem górnych
2
g
0 o ponowne
o BP i poproszono
l
oddechowych stwierdzono u niego o
podwyższone
2
i
z
zgłoszenie się do lekarza.
c
d
i
r
● W badaniu podmiotowym:
chory
dotychczas
nie
leczył
się przewlekle,
okresowo
o
a
w
g
o
K
e
występuje ból głowy. Oboje
rodzice chorują
na nadciśnienie tętnicze
(NT). U
r
,
n
e
z
ojca w 67. roku życia wystąpił zawał p
serca.
M
r
s
t
● Chory jest C
urzędnikiem; prowadzi
siedzący tryb życia.
Pali pół paczki
a
ę
,
K
papierosów
dziennie, 1–2 razy
w tygodniu wypija n
1–2 duże (0,5 l) piwa.
Z
w
a
● WU
badaniu przedmiotowym
stwierdzono: e
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
● EKG: rytm zatokowy
64/min,
bez żadnych nieprawidłowości.
o
d
1.
2.
wskaźnik masy ciała (BMI) – 28 kg/m2, obwód pasa – 99 cm
tętno miarowe o częstotliwości 68/min, średnie wartości BP z 2 pomiarów klinicznych
wykonanych w pozycji siedzącej – 144/96 mm Hg; po 1 minucie i po 3 minutach
pionizacji odpowiednio 148/98 mm Hg i 145/95 mm Hg.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
Pomiary domowe ciśnienia:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
Wyniki badań podstawowych:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
<1%: niskie ryzyko
1-< 5%: umiarkowane ryzyko
5-<10%: wysokie ryzyko
>= 10%: bardzo wysokie ryzyko
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Modyfikacja stylu życia
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
Farmakoterapia ?/po 3a– 6 miesiącach?
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
160/100mmHg
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
1
2
,
V
I
Farmakoterapia
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
2
2
,
V
I
● Pacjentka lat 56 z cukrzycą typu 2 od 10 lat za
przewlekłą chorobą nerek z
0 z powodu
i
białkomoczem, retinopatia cukrzycową, skierowana
przez diabetologa
2
g
0około
o domowe średnio
l
podwyższonych wartości ciśnienia.o
Pomiary
2
i
z
150/80mmHg.
c
d
i
r
● W badaniu HR miarowa
90/min
RR
156/90mmHg,
o
a
w
g
o
K
e
● W ekg rytm zatokowy,
cechy przerostu
LV,
r
,
n
e
z
● Cholesterol całkowity: 230mg%,p
LDL:
140mg%, GFR:
40ml/min/1,73m2,
M
r
s
t
● BMI: 34,
nie ma czasu na regularna
aktywność ę
fizyczną,
a
C
,
n
K
● Nie
pali, nie pije alkoholu.
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
2
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Jak oceniamy ryzyko sercowo
– naczyniowe
u takiej chorej?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
2
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
<1%: niskie ryzyko
1-< 5%: umiarkowane ryzyko
5-<10%: wysokie ryzyko
>= 10%: bardzo wysokie ryzyko
W skali SCORE nie ocenia
się osób z rozpoznaną: chsn,
cukrzycą, niewydolnością
nerek
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze: przypadek
2
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Zmiana stylu życia
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
Farmakoterapia: a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze:
2
,
V
przewlekła
choroba
nerek
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● Interna Szczeklika
2018
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● www.mp.pl
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
● www.ptkardio.pl
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 3/2
0
2
0
Nadciśnienie tętnicze
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
2
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
,
V
I
a
(ŻChZZ)
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
1. Zakrzepica
żył głębokich
(ZŻG)
w
g
o
K
e
r
,
n
e
2. Zatorowość
płucna
(ZP)
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
2
Zakrzepica żył głębokich
,
V
I
0 powięzią
iagłębokich0(pod
Powstanie zakrzepu w układziegżył
2
o
l
2
głęboką) kończyn dolnych,
rzadziej
górnych.
o
i
z
c
d
i
Triada Virchowa:
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1) zwolnienie przepływu krwi (np. wskutek
unieruchomienia kończyny lub ucisku żyły)
2) przewaga czynników prozakrzepowych nad
inhibitorami krzepnięcia i czynnikami
fibrynolitycznymi (trombofilie wrodzone i
nabyte),
3) uszkodzenie ściany naczyniowej (np. w
wyniku urazu lub mikrourazów podczas
operacji kończyny dolnej).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
1.
2.
0
2
Zakrzepica żył głębokich:,postacie
20
V
I
a
0
i
2
g
dystalna:
0
o
l
2
o
● najczęstsza,
i
z
c
d
i
r
● dotyczy żył piszczelowych
przednich
i tylnych,
żył
o
a
w
g
o
strzałkowych, K
e
r
,
n
e
z
● zwykle przebiega
bezobjawowo
i ustępuje samoistnie,
p
M
r
s
t
a
Csię z małym ryzykiem
ęistotnej ZP, ale może
● wiąże
klinicznie
,
n
K
Z
w
narastać
do zakrzepicy
a proksymalnej,
e
U
n
w
proksymalna: n
A
u
k
● dotyczy
żyły
podkolanowej,
żył udowych biodrowych i żyły
©
t
głównej dolnej, ży
u
● zwykle objawowa,
stwarza duże zagrożenie masywną ZP.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
3.
0
2
0 c.d.
Zakrzepica żył głębokich: postacie,
2
,
V
I
a
0
i
2
g
obrzęk bolesny (phlegmasia dolens):
0
o
l
2
o
● ostra
postać
zakrzepicy
żylnejz większości
żył
i
rd z kończyny,wzicbólem i bardzo
odprowadzającychakrew
dużym
o
g
o
obrzękiem:, K
e
r
,
n
e
z
● bolesny
obrzęk białysp
(phlegmasia alba
dolens) – duży
M
r
t
a
C skurczKtętniczek
ę i zahamowanie
obrzęk,
w skórze
,
n
Z
w
włośniczkowego,
a
e
U● przepływu
n
bolesny n
obrzęk siniczy w
(phlegmasia cerulea dolens) –
A
u
postać
najcięższa,
duże
ryzyko utraty kończyny lub
k
©
t
y
zgonu; zamknięcie
niemal wszystkich żył w kończynie,
ż
u
znaczny wzrost
ciśnienia żylnego, utrudnienie napływu
o
krwi dod
przepełnionego łożyska niedotlenienie tkanek.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zakrzepica żył głębokich: epidemiologia
2
,
V
I
a
i
● W populacji ogólnej częstość
rozpoznania20
pierwszego
g
0
o
2
epizodu 0,5/1000/rok, iol
z
c
d
i
● Zapadalność wzrasta
wraz z wiekiem:
od 0,25/1000/rok
r
o
a
w
g
o
< 40 rż do ~3/1000/rok
w populacji
starszej (85-89
lat),
K
e
r
,
n
e (6 - 20rzx) u chorych
p
● Ryzyko M
ZŻG istotnie swzrasta
t
a
C
ę
długotrwale
unieruchomionych
podczas
hospitalizacji
,
n
K
Z
w
a
szpitalnych.
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zakrzepica żył głębokich: czynniki
2
,
V
I
Czynniki ryzyka osobnicze i stany kliniczne:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
●
●
wiek >45 lat (ryzyko wzrasta z
wiekiem),
otyłość (BMI >30 kg/m2),
przebyta ŻChZZ, urazy,
długotrwałe
unieruchomienie
kończyny dolnej,
znieczulenie ogólne,
udar mózgu powodujący niedowład
kończyny dolnej,
nowotwory złośliwe (zwłaszcza rak
trzustki, nowotwory mózgu, rak
płuca, rak jajnika i rak nerki),
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ŻChZZ w wywiadzie rodzinnym,
trombofilia wrodzona lub nabyta,
sepsa,
ostra obłożna choroba leczona
zachowawczo (np. ciężkie zapalenie
płuc), niewydolność oddechowa,
niewydolność serca III i IV klasy
NYHA,
choroby autoimmunologiczne,
zespół nerczycowy,
ciąża i połóg,
długotrwały lot samolotem >6–8 h.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0ryzyka, c.d.
Zakrzepica żył głębokich: czynniki
2
,
V
I
a
0
i
Interwencje diagnostyczne, lecznicze
i
profilaktyczne:
2
g
0
o
l
2
● duże zabiegi operacyjne, szczególnie
w
obrębie
kończyn
dolnych,
o
i
z
c
d
miednicy i jamy brzusznej,
i
r
o
a
w
g
o
● obecność cewnika
w dużych żyłach
(zwłaszcza w żyle
udowej),
K
e
r
,
n
e
z
p
r
● leczenie M
przeciwnowotworowe
(chemioterapia,
leczenie
s
t
a
C
ę angiogenezy),
,
hormonalne
i szczególnie
stosowanie inhibitorów
n
K
Z
w
a
e
U
n
● stosowanie n doustnych
środków
antykoncepcyjnych,
w
A
hormonalnej
terapii zastępczej
lub selektywnych modulatorów
u
k
© estrogenowego;
t
receptora
stosowanie leków stymulujących
y
ż
erytropoezę.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
●
●
●
●
●
●
●
0
2
0
Zakrzepica żył głębokich:, 2
objawy
V
I
a
0
i
ZŻG często przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo,
2
g
0
o
ból łydki podczas chodzenia,
l
2
o
i
z
obrzęk podudzia lub całej kończyny,
(w przypadku
zakrzepicy jednostronnej
c
d
i
r
różnica ≥2 cm)' tkliwość
lub bolesność w
uciskowa, niekiedyoz bólem
a
g
o
K
e
spoczynkowym kończyny,
r
,
n
e
z
p
rzadko objaw M
Homansa (ból łydki
pojawiający się r
przy biernym zgięciu
s
t
a
Cstopy); ocieplenieKkończyny,
ę
grzbietowym
,
n
Z
poszerzenie
żył powierzchownych
utrzymującew
się pomimo uniesienia kończyny
a
e
Ukątem 45°; stannpodgorączkowy,
n
pod
w
A
u
w bolesnym obrzęku
bladym skórak
kończyny
ma kolor biały,
©
t
w bolesnym obrzęku siniczym
występuje bardzo duży obrzęk i silny ból w
y
ż
spoczynku, kończyna (zwykle
stopa) przybiera kolor siny, a następnie, wraz z
u
rozwojem martwicy
d–oczarny.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zakrzepica żył głębokich: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Obraz kliniczny,
o
i
z
c
d
i
r
o
● Ocena klinicznego
prawdopodobieństwa
zakrzepicy,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Badania dodatkowe.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
2
Skala Wellsa- kliniczne prawdopodobieństwo
,
V
I
ZŻG ia
0
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Zmodyfikowana s. Wellsa
Prawdopodobieństwo kliniczne suma
punktów:
● ZŻG mało prawdopodobna 0–1,
● ZŻG prawdopodobna ≥2
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
1.
2.
3.
4.
0
2
Zakrzepica żył głębokich:
0
2
,
badania pomocnicze
V
I
a
0
i
Oznaczenie dimeru D we krwi:
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a uciskowy ro(CUS):
w podstawowa
g
Ultrasonograficzny K
test
metoda
e
,
potwierdzania obecności
zakrzepicy e
proksymalnej; zn
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
Angio-TK:
w
n
A
u
k
© u każdego
t
Inne badania:
chorego z rozpoznaną ŻChZZ wykonaj
y
ż
badania morfologii krwi,
eGFR i grupy krwi (jeśli nie jest znana).
u
do
●
●
●
test wykluczający ZŻG i ZP,
na podstawie samego zwiększonego stężenia dimeru D nie można rozpoznać ŻChZZ,
wartość prawidłowa przemawia przeciwko zakrzepicy !
●
●
wynik dodatni – żyła wypełniona skrzepliną nie zapada się pod uciskiem głowicą.
USG całego układu żył głębokich kończyny pozwala na stwierdzenie zakrzepicy
dystalnej.
●
w przypadku występowania objawów nasuwających podejrzenie ZP.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
Test uciskowy , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
D- dimer , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Wynik D- dimeru może
być
dodatni:
o
i
z
c
d
i
r
o
● duży uraz lubaoperacja,
w
g
o
K
e
r
● nowotwór
złośliwy,
,
n
e
z
p
M
r
s
● stan
zapalny,
t
a
C
ę
n
K
●Z,ciąża.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zakrzepica żył głębokich:
2
0
2
,
rozpoznanie różnicowe
V
I
a
0
i
● uraz kończyny,
2
g
0 żylnych,
o (dysfunkcja 2zastawek
l
● przewlekła niewydolność o
żylna
i
z
nieczynna goleniowa pompa
mięśniowa i pompa
podeszwowa),
c
d
i
r
o
a
w
g
● zakrzepica żył powierzchownych,
o
K
e
r
,
n
e
● pęknięta torbiel Bakera (uwypuklona
ku tyłowi
torebka stawu
z
p
M
r
s (np. po urazie,
t
kolanowego
wypełniona płynem
w przebiegu RZS),
a
C
ę
,
n
K
● zapalenie
tkanki podskórnej
lub
naczyń
chłonnych,
Z
w
a
e
U
n
● obrzęk polekowy
(zwłaszcza podczas
stosowania blokerów kanału
w
n
A
u
wapniowego,
zwykle obustronny,
w okolicy kostek),
k
©
t
y
● obrzęk limfatyczny (występuje
u 1/3 chorych z nasiloną przewlekłą
ż
u
niewydolnościąo
żylną).
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zakrzepica żył głębokich:
2
0
2
,
leczenie, zasady ogólne
V
1)
2)
3)
I
a
0 samo,
i
Leczenie objawowej i bezobjawowej
ZŻG jest takie
2
g
0
o
l
2
Chory ze świeżą ZŻG może
być
leczony
w
domu
(stosując
o
i
z
c
d
i
leczenie uciskowe i HDCz),
jeżeli
r
o
a
w
g
● stabilny stan
kliniczny ro
chorego i eprawidłowe
K
,
n
e
z
p
podstawowe
parametrysżyciowe,
M
r
t
a
C
ę
● niewystępowanie
ciężkich
objawów
klinicznych
,
n
K
Z
w dolnych),
a obrzęk kończyn
(nasilony
ból induży
e
U
w
n
● małe ryzyko
krwawienia,
A
u
k
● stężenie
w
surowicy klirens kreatyniny >60
© kreatyniny
t
y
ż
ml/min,
u
o
Wczesne, pełne
duruchomienie.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zakrzepica żył głębokich:
2
0
2
,
leczenie, zasady ogólne,
V c.d.
4)
I
a
0
i
Leczenie stopniowanym uciskiem,
2
g
0
o
l
2
● pończocha (ew. bandaż)
przez
cały
dzień,
dużo chodzić
o
i
z
c
d
i
(skuteczność opatrunku
uciskowego
u ochorego
r
a
w
g
o
niechodzącegoK
jest minimalna),
e
r
,
n
e
z
p
● na nocM
materac łóżka
w okolicy rpodudzi unieść
s
t
a
C
ę
10–15cm,
,
n
K
Z
w
a do leczeniaeuciskowego:
●Uprzeciwwskazania
n
w
n
● bolesny
obrzęk
siniczy,
A
u
k
● niewyrównana
niewydolność
serca,
©
t
y
ż
● ciężka neuropatia
obwodowa.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zakrzepica żył głębokich:
2
0
2
,
leczenie, zasady ogólne,
V c.d.
5.
6.
I
a
0
i
Leczenie przeciwkrzepliwe,
2
g
lo dolnej:z 20
Umieszczenie filtru w żyleio
głównej
c
d
i
● jeżeli stosowanie leków
przeciwkrzepliwych
w dawkach
r
o
a
w
g
o
leczniczych jest
p/wskazanane
lub jest nieskuteczne
K
e
r
,
n
e
z
p
(nawrótM
ZP lub znaczne
powiększenie
się zakrzepu
r
s
t
a przeciwkrzepliwego.
C właściwegoKleczenia
ę
pomimo
,
n
Z
wdo 180 dni
a czasowe- max
●Upreferuje
się filtry
e
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zakrzepica żył głębokich:
2
0
2
,
leczenie, zasady ogólne,
V c.d.
7.
I
a
0z użyciem
i
Leczenie trombolityczne- tromboliza
miejscowa
2
g
0
o
l
2
cewnika:
o
i
z
c
d
● rozległa wczesna zakrzepica
biodrowo-udowa
z dużym obrzękiem i
i
r
o
a
w
bolesnością kończyny,
z objawami od
<14
dni,
którzy
są
w dobrym
g
o
K
e
r
,
n
ogólnym stanie
zdrowia (małe
ryzyko zkrwawienia),
ze
e
p
M
r
s
spodziewanym
przeżyciem
≥1
rok,
t
a
C
ę
,
● ZŻG kończyny górnejK
wczesna (objawy od
<14 dni) lub zagrażająca
n
Z
w
a
utratą
e
U kończyny.
n
w
n
A
u
k
Lek trombolityczny
podaje
się miejscowo za pomocą cewnika
©
t
y
ż
wprowadzonego do uzakrzepu,
najlepiej łącząc z mechaniczną
fragmentacją skrzepliny
do i aspiracją jej fragmentów.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
Filtry żylne , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Filtr wprowadza się przez żyłę udową
lub żyłę szyjną do żyły głównej dolnej
poniżej ujścia żył nerkowych
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Leczenie p/krzepliwe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Leczenie p/krzepliwe rozpoczynamy
niezwłocznie
(przy braku
c
d
i
r
o
a
w
p/wskazań):
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● u
chorych
z
dużym
albo
pośrednim
p
M
r
s
t
a
C
ę lub pewnym
prawdopodobieństwem
klinicznym
,
n
K
Z
w wyniki badań.
a zanim otrzymamy
rozpoznaniem
ZŻG,
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Leki p/krzepliwe
2
,
V
I
a
0
i
Leczenie początkowe:
2
g
0
o
l
● HDCz (heparyna drobnocząsteczkowa),
2
o
i
z
c
d
● doustny antykoagulant r
niebędący
antagonista
wit. K:
i
o
a
w
● rywaroksaban, apiksaban,
g
o
K
e
r
● po wstępnym leczeniu
za pomocą HDCz:
dabigatran,
edoksaban,
,
n
e
z
p
M
r
s
● fondaparynuks
w
przypadkach
zmniejszonej
liczby
płytek krwi
t
a
C
ę heparyną,
,
n
K
i w razie
podejrzenia
małopłytkowości
wywołanej
Z
a (HNF) e- wwprzypadku niewydolności
U niefrakcjonowaną
● heparynę
n
w
n
nerek lub A
gdy możliwa u
jest pilna potrzeba interwencji
k
©
t
chirurgicznej.
y
ż
U chorych obciążonych
ryzykiem HIT należy monitorować liczbę
u
płytek krwi i stosować
do fondaparynuks lub NOAC.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
●
●
0
2
0
HDCz - dawkowanie
2
,
V
I
a
0
i
HDCz –1 s.c.
2
g
0
o
2
● w dawce leczniczej 2 xio
nal dobę (w leczeniu
z
c
d
i
początkowym), r
o
a
w
g
o
● w dawce leczniczej
1 x na dobę
(w leczeniu e
K
r
,
n
e
z
p
długoterminowym
i u leczonych
ambulatoryjnie),
M
r
s
t
a
C się wątpliwości
ę
Jeśli pojawiają
co do skuteczności
klinicznej
,
n
K
Z
w 4 h po ostatnim
a
HDCz
anty-Xa
e
U oznaczyćnnaktywność
w
wstrzyknięciu
HDCz.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
Dawki HDCz , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Fondaparynuks
2
,
V
I
a
0
i
● Wybiórczy inhibitor czynnika
Xa,
2
g
0
o
l
2
o
i
● Leczenie z wyboru wdprzypadku
współistnienia
HIT ,
z
c
i
r
o
a
w
● fondaparynuks
(Arixtra):
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● 7,5 mg
s.c. co 24 h, s
M
r
t
a
C
ę
n
K
●Z,u osób o masie
ciała
>100
kg
10
mg.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
NOAC , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
rywaroksaban (Xarelto):
● p.o. 15mg 2 × dz. przez 3 tyg., następnie 20mg 1 × dz.,
● 15mg 1 × dz., jeśli klirens kreatyniny <50ml/min,
● nie stosować przy klirensie kreatyniny <30ml/min,
apiksaban (Eliquis):
● p.o. przez pierwsze 7 dni 10mg 2 × dz.,
● następnie:
● 5mg 2 × dz., lub
● 2,5mg 2 × dz. w przypadku:
● GFR poniżej 30ml/min, lub
● jeśli ryzyko krwawienia jest duże lub gdy spełnione są 2 z 3 wymienionych kryteriów:
● wiek >80 lat,
● masa ciała ≤60 kg,
● stężenie kreatyniny > 1,5mg/dl,
edoksaban (Lixiana),
dabigatran (Pradaxa) – po 5 dniach jej podawania HDcz,
● p.o. 150mg 2 × dz.,
● sugeruje się 110mg 2 × dz. u osób z upośledzoną czynnością nerek lub dużym ryzykiem
krwawienia, po 80 r.ż, lub stosujących werapamil.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
●
●
●
0
2
0
HNF
2
,
V
I
a
0
bolus 80 IU/kg (lub 5000 IU), gi
2
lo 1300 IU/h),z 20
ciągły wlew i.v. 18 IU/kg/hio
(lub
c
d
i
po 6 h oznaczyć APTT,
r
o
a
w
g
o
● wydłużenie 1,5–2,5-krotne
w
porównaniu e
z wartością
K
r
,
n
e
z
p
referencyjną,
M
r
s
t
a
C
ę
● APTT
w przedzialeK
60–90s.
,
n
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Czas leczenia HDCz
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1) u chorych, u których planuje się leczenie długoterminowe za pomocą VKA, od
pierwszego dnia leczenia podawanie VKA z heparyną:
● odstawić heparynę gdy przy jednoczesnym stosowaniu VKA wartość INR wynosi ≥2,0 przez
kolejne ≥2 dni, ale nie wcześniej niż po 5 dniach stosowania heparyny,
Zaprzestanie stosowania heparyny w dniu rozpoczęcia stosowania VKA jest błędem!
2) w razie rozległej ZŻG w odcinku biodrowo-udowym, z dużym obrzękiem i bolesnością
kończyny:
● heparyna przez >10 dni, później VKA,
3) jeśli stosowanie NOAC lub VKA jest przeciwwskazane lub niezalecane:
● kontynuacja leczenie HDCz, zwłaszcza w następujących sytuacjach:
● u kobiet w ciąży, u których wystąpiła ŻChZZ, (VKA przenikają przez łożysko i mogą
uszkadzać płód),
● u chorych na nowotwór złośliwy – ze względu na większą skuteczność i bezpieczeństwo
stosuje się HDCz co najmniej przez pierwsze 3–6 mies. leczenia ŻChZZ,
● jeśli nie można zapewnić pacjentowi regularnej, prawidłowej kontroli INR (w tej sytuacji
wskazane NOAC, chyba że przeciwwskazane lub niedostępne – wtedy HDCz),
● jeśli aktualny epizod ŻChZZ wystąpił pomimo przyjmowania VKA we właściwych dawkach.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
VKA
2
,
V
I
a
0 10 mg
i
● Rozpoczęcie leczenia: przez pierwsze 2 dni – acenokumarol
6 mg,2warfaryna
g
0
o
● Rozpoczęcie od 4 mg acenokumarolu lub
5 mg warfaryny; u2chorych
l
● w podeszłym wieku, niedołężnych,io
z
c
d
i
● niedożywionych,
r
o
a
w
g
● z niewydolnością serca,
o
K
e
r
,
n
e
● z chorobą wątroby,
z
p
r
s
● przyjmującychM
leki nasilające działanie
VKA
t
a
C
ę
● lub obciążonych
zwiększonym
ryzykiem krwawienia
,
n
K
Z
w
a dawkę doewyniku
● W 3. dobie oznaczyć INR i dostosowć
U
n
● Gdy INR ≥2,0 przeznkolejne 2 dni odstawić
heparynę i kontynuować leczenie
w
A
u
samym VKA przez
okres zależny od
ryzyka nawrotu w dawkach utrzymujących
k
© 2,0–3,0. żyt
INR w przedziale
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Ryworoksaban & Apiksaban
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
w odróżnieniu od VKA:
c
d
i
r
o
a
w
g
o
nie ma K
potrzeby początkowego
równoczesnego
e
r
,
n
e
z
stosowania
heparyny
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Dabigatran & Edoksaban
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
zastępuje się nim HDCz
po ≥5 dniach
jej podawania
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
●
●
●
0
2
0
Czas leczenia p/krzepliwego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
przez 3 mies. – leczenie standardowe
l
2
o
i
>3 mies., bez określania
z
góry czasucz
trwania leczenia, z
d
i
r oceną korzyści,
o
okresową (np. 1 ×/rok)
ryzyka i g
kosztów
–
a
w
o
K
e
r
leczenie przedłużone.
,
n
e
z
p
M
r
chorzy z ZŻG/ZP
wymagają
długotrwałego
leczenia lekiem
s
t
a
C
ę
przeciwkrzepliwy:
,
n
K
Z
w
a
●Unowotwór złośliwy
e
n
w
n
● poważna trombofilia
(np.
niedoboru
antytrombiny),
A
u
k
● przebyty
ŻchZZ,
© wcześniejżincydent
t
y
● przetrwała skrzeplina
w żyłach głębokich kończyn dolnych.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zakrzepica żył głębokich: powikłania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Zespół pozakrzepowy,
c
d
i
r
o
a
w
g
● Zatorowość
płucna, ro
K
e
,
n
e
z
p
M
r
s
●C
Przewlekłe
nadciśnienie
płucne.
t
a
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
Zatorowość opłucna
(ZP)
g
0
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
●
0
2
0
Zatorowość płucna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
o
Zamknięcie lub zwężenie ltętnicy
płucnej20
lub części jej
o
i
rozgałęzień przez materiał
zatorowy: icz
d
r
o
a
w
● skrzepliny,
g
o
K
e
r
,
n
e
● Sporadycznie:
z
p
M
r
s
t
■ płyn
owodniowy, a
C
ę
,
n
K
■Z powietrze (przy
wprowadzaniu
cewnika do żyły
w
a
e
U centralnej
n
lub
przy
jego
usuwaniu),
w
n
A
u
■ tkanka
tłuszczowa
(po
złamaniu kości długiej),
k
©
t
y
■ masy nowotworowe
(np. rak nerki lub żołądka)
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: epidemiologia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● zapadalność d
w Polsce – ok. i20
tys./rok,
c
r
o
a
w
g
o
● rozpoznawalność
przyżyciowo:
30%, e
K
r
,
n
e
z
M
r
sp ZP: 7-11%.
●Cśmiertelność
waostrej
t
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
2
Zatorowość płucna: czynniki
,
V
I
Czynniki ryzyka osobnicze i stany kliniczne:
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
●
●
wiek >45 lat (ryzyko wzrasta z
wiekiem),
otyłość (BMI >30 kg/m2),
przebyta ŻChZZ, urazy,
długotrwałe
unieruchomienie
kończyny dolnej,
znieczulenie ogólne,
udar mózgu powodujący niedowład
kończyny dolnej,
nowotwory złośliwe (zwłaszcza rak
trzustki, nowotwory mózgu, rak
płuca, rak jajnika i rak nerki),
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ŻChZZ w wywiadzie rodzinnym,
trombofilia wrodzona lub nabyta,
sepsa,
ostra obłożna choroba leczona
zachowawczo (np. ciężkie zapalenie
płuc),
niewydolność oddechowa,
niewydolność serca III i IV klasy
NYHA,
choroby autoimmunologiczne,
zespół nerczycowy,
ciąża i połóg,
długotrwały lot samolotem >6–8 h,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: czynniki, 2ryzyka,
c.d.
V
I
a
0
i
● Interwencje diagnostyczne, lecznicze
i profilaktyczne:
2
g
0
o
l
● duże zabiegi operacyjne,
szczególnie
w
obrębie
kończyn
2
o
i brzusznej icz
d
dolnych, miednicy i r
jamy
o
a
w
● obecność cewnika
w dużych ożyłach
(zwłaszcza
w żyle
g
K
e
r
,
n
e
udowej),
z
p
M
r
s
t
● leczenie
przeciwnowotworowe
(chemioterapia,
leczenie
a
C
ę
,
n
hormonalne
i K
szczególnie w
stosowanie
inhibitorów
Z
a
e
Uangiogenezy),nn
w
A
● stosowanie
doustnych u środków
antykoncepcyjnych,
k
©
t
hormonalnej
terapii
zastępczej
lub
selektywnych
y
ż
modulatorów receptora
estrogenowego; stosowanie leków
u
stymulujących
doerytropoezę.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
1.
2.
0
2
Zatorowość płucna: ,objawy
20
V
I
a
0
i
2
g
Objawy podmiotowe:
0
o
l
2
o
● duszność (u ~80%),
i
z
c
d
● ból w klatce piersiowej (~50%;
zwykle o charakterze
opłucnowym, rzadziej
i
r
o
a
w
wieńcowym),
g
o
K
e
r
● kaszel (20%; zwykle
suchy),
,
n
e
z
p
● zasłabnięcie
lub omdlenie,
M
r
s
t
a
C
ę
● krwioplucie,
,
n
K
Z
Objawy
przedmiotowe: a
w
e
U
n
● u tachypnoë i tachykardia,
w
n
● w przypadku
dysfunkcji prawej
komory poszerzenie żył szyjnych,
A
u
k
©
t
zwiększenie
głośności składowej
płucnej II tonu,
y
ż
● czasami szmer niedomykalności
zastawki trójdzielnej,
u
● hipotensja,
o
d
● objawy wstrząsu.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
Zatorowość płucna: badania ,pomocnicze
20
V
I
a
0
i
● Badania laboratoryjne:
2
g
0
o
l
2
o
i
● zwiększone stężenia
dimeru D, cz
d
i
r
o
a
w
● u większości
chorych
z
ZP
wysokiego
lub
pośredniego
g
o
K
e
r
,
n
e
ryzyka zwiększone stężenie
troponin sercowych
i /lub
z
p
M
r
s
t
a
BNP
–
wskazuje
na
przeciążenie
RV.
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
Zatorowość płucna: badania pomocnicze,
2
0
2
,
c.d.
V
●
I
a
0
i
EKG:
2
g
0
o
l
2
● tachykardia,
o
i
z
c
d
● arytmie nadkomorowe,
i
r
o
a
w
g
● nieswoiste zmiany
odcinka
ST
i
załamka
T,
o
K
e
r
,
n
e
● typowo ujemne załamki T wpIII
i V1–V2,
z
M
r
s
t
● rzadkoC
zespół SI QIII TIII,
a
ę
,
n
K
● dekstrogram,
Z
w
a
e
U
n
● niepełny lub całkowity
blok prawej
odnogi pęczka Hisa,
w
n
u
● u chorychAz ZP powodującą
zaburzenia hemodynamiczne
k
t
często ©
ujemne załamki
T
w V2–V4, czasem do V6.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
Zatorowość płucna: badania, dodatkowe
20
V
I
a
0
i
● Gazometria:
2
g
0
o
l
2
o
i
● Hipoksemia pO2<60
mmHG,cz
d
i
r
o
a
w
● Hipokapnia
pCO2<35
mmHG,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● Całkowita
niewydolność
oddechowa.
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
● Rtg klatki piersiowej:
2
g
0
o
l
2
o
i
● jest badaniem niespecyficznym,
z
c
d
i
r
o
a
w
● służy do wykluczenia
innych
przyczyn
duszności,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● w ciężkiej
zatorowości: s
M
r
t
a
C
ę
,
n
K
●Zpowiększenie
sylwetki
serca,
płyn w opłucnej,
w
a
e
U uniesienienprzepony,
n
zawał
płuca
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
● Echokardiografia:
2
g
0
o
l
2
● NIE JEST METODĄ WYKLUCZAJĄCĄ
ZP!,
o
i
z
c
d
● Pozwala wykluczyć inne
przyczyny
wstrząsu
np. tamponadę,
i
r
o
a lub pośredniego
w
g
● U chorych z ZPK
wysokiego
ryzyka:
o
e
r
,
n
e
● rozstrzeń prawej komory
i spłaszczenie
przegrody
z
p
M
r
s
t
międzykomorowej,
a
C
ę
,
n
K
●Zhipokineza wolnej
ściany
prawej
komory z zachowaniem
w
a
e
U kurczliwości
n
koniuszka,
w
n
A
u
● poszerzenie
żyły głównej
dolnej wskutek niewydolności
k
© komoryżyi tpodwyższonego ciśnienia w prawym
prawej
przedsionku. u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
● USG żył głębokich kończyn
dolnych,
2
g
0
o
l
2
o
i
● scyntygrafia perfuzyjna
płuc, cz
d
i
r
o
a
w
● arteriografia
płucna.
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Angio- TK:
l
2
o
i
z
● umożliwia dokładną
ocenę tętnic
płucnych od pnia
c
d
i
r
o
w
płucnego do a
tętnic segmentowych,
a
także
tętnic
sub
g
o
K
e
r
,
n
e
segmentowych
z
p
M
r
s
t
●Ckliniczne znaczenie
izolowanych
skrzeplin w
a
ę
,
n
K
subsegmentowych
tętnicach
jest dyskusyjne
Z
w
a
e
U● ujawnianzmiany
n w miąższu
płuc.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: badania dodatkowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna:
2
,
V
I
ocena prawdopodobieństwa
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
e
●, K
Skala Wellsa, ro
n
e
z
p
M
r
s
t
● Skala genewska.
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
ZP: prawdopodobieństwo, 2kliniczne,
V
I
zmodyfikowana skala
Wellsa
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Zmodyfikowana skala Wellsa.
Prawdopodobieństwo kliniczne:
● ZP mało prawdopodobna 0–1,
● ZP prawdopodobna ≥2
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
ZP: prawdopodobieństwo, 2kliniczne,
V
I
zmodyfikowana skala
genewska
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Zmodyfikowana skala genewska.
Prawdopodobieństwo kliniczne:
● ZP mało prawdopodobna 0–2,
● ZP prawdopodobna ≥3
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
1)
2)
0
2
0
Zatorowość płucna:
2
,
V
I
ocena ryzyka nagłego
zgonu
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
ZP wysokiego ryzyka – objawy
wstrząsu lub
hipotensja,
c
d
i
r
o
a
w
ZP niewysokiego ryzyka
–
bez
objawów
wstrząsu
i
hipotensji,
g
o
K
e
r
,
n
e
● ZP pośredniego ryzyka – cechy
dysfunkcji prawej
komory lub
z
p
M
r
s
obecne markery
uszkodzenia
mięśnia
sercowego
t
a
C
ę chorzy stabilni
,
● pośredniego
niskiego
ryzyka n –
K
Z
w prawej komory albo
a ale z przeciążeniem
e
U hemodynamicznie,
n
w
n
biochemicznymi
cechami
jej
uszkodzenia,
A
u
k
● pośredniego
wysokiego
ryzyka – chorzy z przeciążeniem i
©
t
y
uszkodzeniem prawej
komory.
ż
u
● ZP niskiego ryzyka
– chorzy bez cech dysfunkcji prawej komory i
o
d
markerów uszkodzenia
mięśnia sercowego.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna:
2
,
V
I
podział w zależności od
ryzyka zgonu
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
Zatorowość
płucna: rokowania, skala PESI
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zatorowość płucna: ocena
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Ostra zatorowość płucna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna:
2
,
V
I
rozpoznanie - różnicowe
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● zapalenie płuc i opłucnej,
i
z
c
d
i
● Astma,
r
o
a
w
g
● POChP, K
o
e
r
,
n
e
● odma opłucnowa,
z
p
M
r
s
● ARDS,
t
a
C
ę
● niewydolność serca,
,
n
K
Z
w
zespołyawieńcowe,
e
U ●● ostre
n
w przypadku
ZP wysokiegow
ryzyka:
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
wstrząs kardiogenny,
ostra niedomykalność zastawek lewej części serca,
pęknięcie przegrody międzykomorowej,
tamponada serca,
rozwarstwienie aorty.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zatorowość płucna wysokiego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zatorowość płucna wysokiego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna
2
,
V
I
wysokiego ryzyka: ipostępowanie
a
0
2
g
0
o
l
2
z
1) Leczenie objawowe: dio
c
i
r
● koryguje się hipotensję/wstrząs
jak
w
przypadku niewydolności
o
a
w
g
o
K
e
prawokomorowej,
r
,
n
e
z
● aminy katecholowe,
p
M
r
s
t
a
C
● uwaga:
intensywne
podawanie
płynów
i.v.
(tj.
>500 ml) może być
ę
,
n
K
szkodliwe
poprzeza
zwiększenie przeciążenia
prawej komory,
Z
w
e
n i stopniaw
2) U
Zależnie od obecności
niewydolności oddychania:
n
A
u
● tlen,
k
© wskazaniażdoywentylacji
t
● rozważyć
mechanicznej,
3) Wlew HNF i.v. u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna
2
,
V
I
wysokiego ryzyka:
leczenie
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Leczenie trombolityczne: jeśli nie ma przeciwwskazań,
● u chorych w skrajnie ciężkim stanie można zastosować trombolizę na podstawie samego
obrazu klinicznego i przeciążenia prawej komory w badaniu echokardiograficznym,
● w razie zatrzymania czynności serca niezwłoczne wstrzyknięcie i.v. 50mg alteplazy i masaż
serca mogą uratować choremu życie,
Leczenie trombolityczne jest najskuteczniejsze, jeśli zastosuje się je w ciągu 48 h od
wystąpienia objawów ZP, ale może być korzystne nawet przy zastosowaniu do 14
dni.
Dawkowanie leków trombolitycznych:
● alteplaza – rtPA (Actilyse):
○ schemat standardowy – 100 mg i.v. w ciągu 2 h,
○ schemat przyspieszony – 0,6 mg/kg (maks. 50 mg) w ciągu 15 min,
● streptokinaza,
● urokinaza.
ZAWSZE PO ZAKOŃCZENIU WLEWU ALTEPLAZY PODŁĄCZ HNF !!!
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna
2
,
V
I
wysokiego ryzyka:ialeczenie,
c.d.
0
2
g
0
o
l
2
o
i
Embolektomia operacyjna/przezskórna:
z
c
d
i
r
● Jeśli istnieją przeciwwskazania
do
leczenia
trombolitycznego,
o
a
w
g
o
● Nieskuteczne leczenie
fibrynolityczne,
K
e
r
,
n
e
z
● Ruchome skrzepliny
w
prawej
komorze
lub prawym
przedsionku
p
M
r
s
t
a
(zwłaszcza
przechodzącej przez
otwór owalny),
C
ę
,
n
K
● Śmiertelność
okołooperacyjna
wynosi
około
20%,
Z
w
a
e
U
n
w
n
Po wyrównaniuA
stanu chorego kontynuacja
leczenia p/krzepliwego,
u
k
©
t
y
ż
Czasowe filtry żylne jeżeli
p/wskazania do leczenia p/krzepliwego.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Leczenie fibrynolityczne - przeciwskazania
2
,
bezwzględne:
względne:IV
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
●
●
●
krwotoczny udar mózgu lub udar o nieznanej
przyczynie przebyty kiedykolwiek,
udar niedokrwienny mózgu w ciągu ostatnich 6
mies,
uszkodzenie lub nowotwór (pierwotny lub
przerzutowy) bądź malformacja tętniczo-żylna
OUN,
niedawny duży uraz, zabieg operacyjny lub uraz
głowy,
w ciągu ostatniego miesiąca; krwawienie do
przewodu pokarmowego,
w ciągu ostatniego miesiąca; rozpoznana skaza
krwotoczna,
rozwarstwienie aorty,
nakłucie w miejscu niedającym się ucisnąć (np.
biopsja wątroby, nakłucie lędźwiowe),
●
●
●
●
●
●
●
●
przemijający napad niedokrwienia mózgu w ciągu
ostatnich 6 mies.,
leczenie doustnym antykoagulantem,
ciąża i 1. tydz. połogu,
przedłużona lub traumatyczna resuscytacja,
oporne nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe
>180 i/lub rozkurczowe >110 mmHg),
zaawansowana choroba wątroby,
infekcyjne zapalenie wsierdzia,
czynny wrzód trawienny.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zatorowość płucna niewysokiego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
≥2pkt
w zmodyfikowanej
skali Wellsa
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 ryzyka
Zatorowość płucna niewysokiego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 leczenie
Zatorowość płucna niskiego ryzyka:
2
,
V
I
a
0
● leczenie przeciwkrzepliwe, gi
2
0
o
l
2
o
i
● mogą być leczeni ambulatoryjnie,
z
c
d
i
r
o
a
w
● decyzje dotyczące
leczenia
chorych
z
izolowanymi
g
o
K
e
r
,
n
e
skrzeplinami w tętnicachp
subsegmentowych
podejmuje
z
M
r
s
t
a
się ,indywidualnie;
C
ę
n
K
Z
wsię ZŻG, a ryzyko
a nie stwierdza
●U
chorych, u których
e
n
w
n jest małe,
nawrotu A
ŻChZZ
raczej bez leczenia
u
k
©
t
przeciwkrzepliwego.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0 leczenie
Zatorowość płucna pośredniego ryzyka:
2
,
V
I
a
0
i
● leczenie takie samo, jak chorych
z ZP niskiego
2
g
0
o
l
2
ryzyka,
o
i
z
c
d
i
r
o
● chorzy z ZP oapośrednim
wysokim
ryzyku wymagają
w
g
o
K
e
r
monitorowania,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
● u, wybranych
chorych
o pośrednim
wysokim ryzyku,
C
ę
n
K
Z
jeśli się rozwija
niestabilność
hemodynamiczna,
w
a
e
U można rozważyć
n
n
leczeniewtrombolityczne.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Leki p/krzepliwe
2
,
V
I
a
0
i
Leczenie początkowe:
2
g
0
o
l
2
● HDCz (heparyna drobnocząsteczkowa),
o
i
z
c
d
i
● doustny antykoagulantrniebędący antagonista
wit. K:
o
a
w
g
o
K
e
● rywaroksaban,
apiksaban,
r
,
n
e
z
p
● po wstępnym
leczeniu zaspomocą HDCz: dabigatran,
edoksaban,
M
r
t
a
C - w przypadkach
ę liczby płytek krwi i w
,
● fondaparynuks
zmniejszonej
n
K
Z
w heparyną,
a
razie
małopłytkowości
wywołanej
e
U podejrzenia
n
w
n
● heparynę niefrakcjonowaną
(HNF)
- w przypadku niewydolności
A
u
k
nerek lub
pilna potrzeba interwencji chirurgicznej.
©gdy możliważjest
t
y
U chorych obciążonych
ryzykiem HIT należy monitorować liczbę
u
płytek krwi i stosować
do fondaparynuks lub NOAC.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Czas leczenia p/krzepliwego
2
,
V
I
a
0
i
● przez 3 mies. – leczenie standardowe,
2
g
0
o
l
2
● >3 mies., bez określania izo
góry czasu trwania
leczenia, z
z
d
okresową (np. 1 ×/rok)
oceną korzyści,ic
ryzyka i kosztów –
r
o
a
w
g
leczenie przedłużone,
o
K
e
r
,
n
e
z
● chorzy z ZŻG/ZP
wymagają
długotrwałego
leczenia
lekiem
p
M
r
s
t
a
C
ę
przeciwkrzepliwy:
,
n
K
Z
w
a
●
złośliwy,
e
U● nowotwór
n
w
n
poważna
trombofilia
(np.
niedoboru
antytrombiny),
A
u
● przebyty
© wcześniejżyincydent
tk ŻchZZ,
● przetrwała skrzeplina
w żyłach głębokich kończyn dolnych.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Zatorowość płucna: powikłania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● nadciśnienie płucne,
o
i
z
c
d
i
r
o
● niewydolnośćaprawokomorowa,
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● zgon.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Interna Szczeklika
2017
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● www.mp.pl
K
e
r
,
n
e
z
p
M PTKa(www.ptkardio.pl/)
r
s
●C
Wytyczne
t
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/1
0
2
0
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Pytania ?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Nadciśnienie
płucne
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0(HP)
Nadciśnienie płucne
2
,
V
I
a
0może
i
Nieprawidłowy wzrost ciśnienia w tętnicy
płucnej, który
2
g
0
wystąpić w przebiegu chorób: lo
2
o
i
z
c
d
i
● serca,
r
o
a
w
g
● płuc,
o
K
e
r
,
n
e
● naczyń płucnych.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
a definiujemyenawpodstawie wyniku
Nadciśnienie
płucne (HP)
U
n
w
n
cewnikowania prawostronnego
serca.
Rozpoznajemy je, gdy średnie
A
u
ciśnienie w©
tętnicy płucnej wynosi
≥25 mmHg w spoczynku.
k
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:, 2rozwój
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
klasyfikacja etiologiczna
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Grupa 1
z
c
d
i
r
● tętnicze nadciśnienie a
płucne:
o
w
g
o
K
e
● idiopatyczne,
r
,
n
e
z
● dziedziczne,M
p
r
s
t
a
C
● wywołane
przez
leki
lub
toksyny,
ę
,
n
K
● związane
z chorobami
tkanki
łącznej,
Z
w
a
e
U
n
● związane z zakażeniem
HIV,
w
n
A
u
● związane z nadciśnieniem
wrotnym,
k
t
● związane©
z przeciekiem między
krążeniem systemowym i płucnym,
y
ż
● związane z schistosomozą.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
klasyfikacja etiologiczna,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Grupa 1':
z
c
d
i
r
● zarostowa choroba żył płucnych
i/lub
hemangiomatoza
kapilarna
płucna,
o
a
w
g
o
K
e
Grupa 1":
r
,
n
e
z
● przetrwałe nadciśnienie
płucne s
noworodków,
p
M
r
t
a
C
ę
,
n
K
Grupa 2:Z
w
a
e
U
n
● nadciśnienie płucne
spowodowane chorobami
lewej części serca:
w
n
A
u
● zaburzenie czynności
skurczowej lub
rozkurczowej lewej komory,
k
©
t
● wady zastawkowe,
y
ż
● wrodzone/nabyte zawężanie
drogi napływu/odpływu lewej komory,
u
● kardiomiopatia wrodzona,
o
d
● wrodzone/nabyte zwężenie żył płucnych.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
klasyfikacja etiologiczna,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Grupa 3:
z
c
d
i
r
● nadciśnienie płucne w następstwie
chorób
płuc
i/lub hipoksemii:
o
a
w
g
o
● POChP,
K
e
r
,
n
e
● śródmiąższowe choroby płuc,
z
p
M
r
s
t
● inne choroby
płuc,
a
C
ę
,
n
● zaburzenia
oddychania w czasie
snu,
K
Z
awysokościach, ew
●U
przebywanie na dużych
n
w
n
● anomalie rozwojowe,
A
u
k
©
t
y
Grupa 4:
ż
u
● przewlekłe zakrzepowo-zatorowe
nadciśnienie płucne.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
klasyfikacja etiologiczna,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Grupa 5:
z
c
d
i
r
● nadciśnienie płucne o niejasnych
lub
mnogich
przyczynach: o
a
w
g
o
● zaburzenia hematologiczne
(przewlekła r
niedokrwistość
hemolityczna)
K
e
n
e
choroby układowe, (sarkoidoza, histiocytoza
z
komórek
Langerhansa),
z
p
M
r
s
t
● choroby metaboliczne
(glikogenozy,
choroba
Gauchera,
choroby tarczycy),
a
C
ę
,
n
● nowotworowa
mikroangiopatia
zakrzepowa płuc,
K
Z
w
a
●U
włókniejące zapalenie
śródpiersia,
e
n
w
n
● przewlekła niewydolność
nerek leczona
lub nieleczona hemodializą.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
częstość występowania
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
podział hemodynamiczny
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
objawy podmiotowe
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● narastające ograniczenie tolerancji
wysiłku spowodowane
i
z
c
d
i
r
dusznością lub męczliwością
(główny objaw
niezależnie odoetiologii),
a
w
g
o
● może występować
ból dławicowy wskutek
niedokrwienia
mięśnia
K
e
r
,
n
e
prawej komory
lub uciśnięciap
pnia
lewej tętnicy wieńcowej
przez
z
M
r
spłucną,
t
znacznie
poszerzoną tętnicę
a
C
ę
,
n
K
● ucisk
nerwu krtaniowego
wstecznego w
przez
poszerzone tętnice
Z
a
Upłucne może spowodować
n
chrypkę, e
w
n
● ponadto objawy
choroby
podstawowej
(np. niewydolności serca lub
A
u
©układowej).żytk
choroby
u
Na podstawie nasilenia
dolegliwości określa się klasę wydolności
do wg WHO
czynnościowej chorego
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Echokardiograficzne wskaźniki
2
,
V
I
sugerujące nadciśnienie
płucne,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0 WHO
Nadciśnienie płucne: klasy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
objawy podmiotowe,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
● unoszenie skurczowe
okolicy
przymostkowej,e
o
K
r
,
n
e
z
p
● wzmocnienie
składowej
płucnej II tonu,
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
●Zszmer niedomykalności zastawki
trójdzielnej,
w
a
e
U● objawy prawokomorowej
n
w
n
niewydolności serca,
A
u
k
© chorobyżpodstawowej.
t
● objawy
y
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne: rozpoznanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Potwierdzenie rozpoznania
nadciśnienia
płucnego
c
d
i
r
o
a
w
g
o
i ustalenie
jego przyczyny
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
Nadciśnienie płucne: kryteria, rozpoznania
20
V
I
a
0płucnego
i
● nieinwazyjna ocena prawdopodobieństwa
nadciśnienia
2
g
0
o
za pomocą prędkości maksymalnej
fali zwrotnej
niedomykalności
l
2
o
i
z
zastawki trójdzielnej w badanu
echokardiograficznym:
c
d
i
r
o
● ≤2,8 (gradient przez a
zastawkę trójdzielną
(TVPG) ≤31 mmHg)
–
w
g
o
K niskie, er
e
prawdopodobieństwo
,
n
z
● 2,9–3,4 (TVPG
32–46 mmHg)s–p
prawdopodobieństwo
pośrednie,
M
r
t
a
C– prawdopodobieństwo
● >3,4 m/s
wysokie,
ę
,
n
K
● wysokie
prawdopodobieństwo
HP w badaniu
Z
w
a
e
U
n
echokardiograficznym
upoważnia
do kwalifikacji do
w
n
A
u
cewnikowania
serca,
k
© jest metoda
t
● cewnikowanie
potwierdzającą bądź wykluczającą HP
y
ż
- Złoty standard. u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Echokardiograficzne wskaźniki
2
,
V
I
sugerujące nadciśnienie
płucne
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Echokardiograficzne wskaźniki
2
,
V
I
sugerujące nadciśnienie
płucne,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne: diagnostyka
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Test reaktywności tętnic, 2płucnych
V
I
0 odnieść
ia mogących
Wykonywany jest w celu identyfikacjig
pacjentów
2
0
o
l
korzyść z leczenia dużymi dawkami
blokerów
kanału
wapniowego.
2
o
i
z
c
d
i
Do testu wykorzystywane sąrleki:
o
a
w
g
o
● wziewne:
K
e
r
,
n
e
z
● tlenek
azotu,
p
M
r
s
t
a
C
ę
● ,iloprost,
n
K
Z
● dożylne:
w
a
e
U● adenozyna,
n
w
n
A
u
● epoprostenol.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
●
0
2
0
Kryteria dodatniego, 2testu
V
I
a
0
i
2
g
o płucnej 2≥100 mmHg
obniżenie średniego ciśnieniao
wltętnicy
i
z
c
d
i
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● osiągnięcie bezwzględnej
wartości
średniego
ciśnienia
w
,
n
e
z
p
M
r
tętnicy płucnej
<40 mmHg
s
t
a
C
ę
,
n
K
i
Z
w
a
e
U● zwiększenie
n
w
n
lub brak zmiany
rzutu serca.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
Nadciśnienie płucne: ,leczenie
20
V
I
a
0
i
● leczenie choroby podstawowej,
2
g
0
o
● szczepienie przeciwko grypie oraz
pneumokokowemu
zapaleniu płuc,
l
2
o
z
● wsparcie psychospołeczne,di
c
i
r
● unikanie ciąży u kobiet,
o
a
w
g
o
K
● diuretyki, w przypadku
objawów
niewydolności
prawejekomory i
r
,
n
e
z
p
zatrzymaniaM
płynów,
r
s
t
a
C
ę we krwi tętniczej
● ciągłą,tlenoterapię,
jeśli ciśnienie
parcjalne tlenu
n
K
Z
wynosi
<6,0 mmHg a
w
e
U
n
● leczenie przeciwkrzepliwe:
profilaktycznie
antagonista witaminy K
w
n
A
u
(INR 2–3), ew.
HDCz w zakrzepowo-zatorowym
HP,
k
© w zespoleżyEisenmengera
t
● nie stosować
ani w chorobach tkanki
łącznej, ze względuuna ryzyko krwawienia.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne: leczenie,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
Pacjenci z dodatnim wynikiemlo
testu reaktywności
naczyń duże
2
o
i
z
dawki Ca - blokera.
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
leczenie "celowane"
gr 01
a
i
2
g
0
o
l
2
1. inhibitory fosfodiesterazy typu 5: io
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
2. blokery receptoraM
endotelinowego: s
r
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
● sildenafil (Revatio, Sildenafil):
● 20mg 3 × dz.,
● tadalafil (Adcirca):
● 40mg 1 × dz.,
● bozentan (Bopaho, Bosentan Sandoz, Stayveer):
● 125 mg 2 × dz.,
● ambrisentan (Volibris):
● 5–10 mg 1 × dz.,
● macytentan (Opsumit):
● 10 mg 1 × dz.,
● najczęstszym skutkiem niepożądanym jest zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
leczenie "celowane"
gr 1, 0c.d.
a
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
3. prostanoidy:
stosuje się, gdy nie ma dobrej odpowiedzi w ostrej próbie hemodynamicznej lub gdy przewlekłe
leczenie blokerami kanału wapniowego nie jest skuteczne:
● epoprostenol (Veletri):
● ciągły wlew i.v. (cewnik w żyle centralnej i przenośna pompa),
● treprostynil (Remodulin):
● analog prostacykliny, ciągły wlew s.c. (miniaturowa pompa i kaniula, umieszczane w tkance
podskórnej brzucha) lub i.v.,
● iloprost (Ventavis)
● analog prostacykliny, inhalacje (6–9 × dz.),
4. riocyguat (Adempas):
bezpośredni stymulator cyklazy guanylowej:
● zarejestrowany przez FDA do stosowania zarówno w grupie 1 HP, jak i w przewlekłym
zakrzepowo-zatorowym HP u chorych niekwalifikujących się do endarterektomii płucnej,
● dawkę ustala się indywidualnie w zakresie 1–2,5 mg 3 × dz.,
Nie stosować razem z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (duże ryzyko hipotensji).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne:
2
,
V
I
leczenie inwazyjne
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
1. Septostomia przedsionkowa:
c
d
i
r międzyprzedsionkowej,
● przezskórne nakłuciea
przegrody
a następnie
o
w
g
o
K
e
rozszerzanie wytworzonego
ubytku balonami,
r
,
n
e
z
● zabieg paliatywny, niekiedy leczenie
„pomostowe” przed
przeszczepieniem
p
M
r
s
t
płuc, C
a
ę
,
n
K
2. Endarterektomia
płucna:
Z
w zorganizowanych
a proksymalnie położonych,
e
U
● mechaniczne usunięcie
n
w
n
skrzeplin zrośniętych
z
błoną
wewnętrzną
tętnic płucnych,
A
u
k
3. Przezskórna
balonowa plastyka
tętnic płucnych,
©
t
y
4. Przeszczepienie obu płuc
lub płuc i serca:
ż
u
● wskazane, gdy mimo
pełnego leczenia zachowawczego progresja choroby
o
d
jest ewidentna.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne: rokowanie
2
,
V
I
a
0
i
● w przeszłości średni czas przeżycia
w idiopatycznym
2
g
0
o
l
nadciśnienia płucnego wynosił
3
lata,
2
o
i
z
c
d
● u chorych w IV klasie
czynnościowej <6
mies.,
i
r
o
a
w
g
o
● obecnie przy terapii
"celowanej"
jest lepszy (rokei 2 lata
K
r
,
n
e
z
przeżywaM
odpowiednio ~90%
i
~80%
leczonych
chorych z
p
r
s
t
a
C
ę
tętniczym
HP),
,
n
K
Z
w płucnych 5 lat
areaktywności naczyń
●Uprzy zachowanej
e
n
w
n
przeżywa 95%
chorych,
A
u
k
● pacjenci
© powinni byćżyleczeni
t w wyspecjalizowanych
ośrodkach zajmujących
się leczeniem nadciśnienia płucnego.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
● Interna Szczeklikad2018
z
c
i
r
o
w
● www.mp.pl a
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● Wytyczne
PTK
(www.ptkardio.pl/)
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/2
0
2
0
Nadciśnienie płucne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Pytania ?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Dyslipidemie
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
Dyslipidemie, 20
V
I
a
0 w
i
Dyslipidemia to stan, w którym stężenia
lipidów
i lipoprotein
2
g
0
o
l
osoczu nie odpowiadają wartościom
uznanym
za
pożądane.
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
W praktyce klinicznej K
wyróżnia się: ro
e
,
n
e
z
p
● hipercholesterolemię,
M
r
s
t
a
C
ę
● dyslipidemię
aterogenną,
,
n
K
Z
w
a
●Uciężką hipertriglicerydemię.
e
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
●
●
●
●
0
2
0
2
Hipercholesterolemia
,
V
I
a
0
i
Nie sprecyzowano wartości LDL–C definiującej
hipercholesterolemię.
2
g
0
o
l
2
Za nieprawidłowe u osób zdrowych
można
uznać
stężenie
LDL-C w
o
i
z
c
d
osoczu/surowicy ≥3,0 mmol/l
(115 mg/dl).
i
r
o
a
w
g
o
Wyróżniamy zakresyK
stężeń LDL–C, które
w zależności od
kategorii
e
r
,
n
e
ryzyka wyznaczają strategię postępowania,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
Ryzyko sercowo–naczyniowe:
bardzo wysokie,
wysokie, umiarkowane,
,
n
K
w
a
niskieZ
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:
2
,
V
ryzyko sercowo-naczyniowe
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2podział
V
I
a
0
i
1. Hipercholesterolemia pierwotna:
2
g
0
o
● wielogenowa:
l
2
o
i
● najczęstsza, z udziałem czynnika
środowiskowego, duży
wpływ na jej rozwój
z
c
d
i
r
ma sposób odżywiania
o
a
w
g
o
● monogenowa:
K
e
r
,
n
e
● występuje rzadko,dziedziczona autosomalnie
dominująco,
z
p
M
r
s
t
● hipercholesterolemia
rodzinnaa
[FH], najczęściej postaci
heterozygotyczne
C
ę
n
[HeFH], w Polsce ~1/250 osób,
zależne od mutacji
genów:
K
Z
w
alub,
● receptora LDL (95%)
e
U
n
w
● apolipoproteinyn
B100 lub,
u
● konwertazyA
proproteinowej subtylizyny/keksyny
typu 9 [PCSK9], która
k
©
t
rozkłada białko receptora,
y
ż
● w ~40% przypadków
przyczyną choroby nie jest żadna ze znanych mutacji.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2podział
V
I
a
0
i
2. Hipercholesterolemia wtórna:
2
g
0
o
● w niedoczynności tarczycy,
l
2
o
i
z
● zespole nerczycowym,
c
d
i
r
● przewlekłej niewydolności
nerek,
o
a
w
g
o
K
e
● chorobach wątroby
przebiegających
z
cholestazą,
r
,
n
e
z
p
● zespole Cushinga,
M
r
s
t
a
C
ę
● jadłowstręcie
psychicznym,
,
n
K
Z
● wskutek
działania leków
(progestagenów,
GKS).
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
20
Hipercholesterolemia:, rodzinna
V
I
a
0
1. Hipercholesterolemia rodzinna heterozygotyczna,
i
2
g
0
o
l
2. Hipercholesterolemia rodzinna homozygotyczna:
2
o
i
z
● rzadka choroba, zagrażającą życiu,
c
d
i
r
● obraz kliniczny charakteryzuje
się
występowaniem:
o
a
w
g
o
K
e
● rozległych kępek żółtych,
r
,
n
e
● nasilonymi przedwczesnymi i postępującymi
zmianami wzukładzie
p
M
r
s
t
sercowo-naczyniowym,
a
C
ę
,
n
K
● stężeniem
TC > 13 mmol/l (500 mg/dl),
Z
w 20 lat rozwijają się CAD i
aprzed osiągnięciemewieku
●U
u większości pacjentów
n
stenoza aortalna, n
a przed osiągnięciemw
wieku 30 lat większość umiera,
A
u
● częstość występowania
homozygotycznej
FH szacuje się na 1/160000–1/300000,
k
©
t
y
● zasadnicze znaczenie ma wczesna
identyfikacja tych dzieci i niezwłoczne
ż
u
kierowanie ich do wyspecjalizowanych
ośrodków.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia rodzinna:
2
,
V rozpoznanie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia rodzinna:
2
,
V rozpoznanie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia rodzinna:
2
,
V rozpoznanie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Objawy przedmiotowe:
z
c
d
i
r
● żółtaki (ścięgna Achillesa
i
prostowników
palców ręki – obecnie
o
a
w
g
o
rzadko spotykane),
K
e
r
,
n
e
z
● rąbek starczy
rogówki,
p
M
r
s
t
a
● pośrednio
o hipercholesterolemii
rodzinnej świadczą:
C
ę
,
n
K
●Z duże stężenie LDL-C
(≥4,9
mmol/l
[190
mg/dl]) u pacjenta i
w
a
U krewnychn1.nstopnia, we
● objawyA
przedwczesnej miażdżycy
(ChNS) u pacjenta i
u
k
© 1.stopnia,
t
krewnych
w homozygotycznej FH występujące już w
y
dzieciństwie. uż
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia rodzinna:
2
,
V rozpoznanie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia rodzinna:
2
,
V rozpoznanie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
żółtawe plamki lub guzki w tkance
podskórnej około oczodołowej
nie są patognomoniczne dla
hipercholesterolemii rodzinnej !
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
●
●
●
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
dieta, zmniejszenie spożycia:
2
g
0
o
● nasyconych kwasów tłuszczowych
(tłuszcze zwierzęce,
oleje
l
2
o
i
z
palmowy i kokosowy) <7%
zapotrzebowania
energetycznego i
c
d
i
r
zastępowanie ich wielonienasyconymi
n-6 i jednonienasyconymi
o
a
w
g
o
K
e
kwasami tłuszczowymi
(tłuszcze
roślinne),
r
,
n
e
z
p
● izomerówM
trans nienasyconych
kwasów
tłuszczowych
(najczęściej
r
s
t
a
Cwyroby cukiernicze),
ę
gotowe
,
n
K
Z
zwiększenie
aktywnościafizycznej,
w
e
U
n
żywność funkcjonalna
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
●
●
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
Statyny:
2
g
0
o
l
● Atorvatatyna,
2
o
i
z
● Rosuvastatyna (nie stosujemy
jeżeli GFR
<30ml/kg /min),
c
d
i
r
o
a
w
g
o
Selektywny inhibitor
wchłaniania cholesterolu
(ezytymib)
K
e
r
,
n
e
z
● działa naM
poziomie rąbka szczoteczkowego
jelita,
p
r
s
t
a
C
ę
● w odpowiedzi
na
zmniejszony
dowóz
cholesterolu
wątroba
,
n
K
Z
zwiększa
ekspresję
LDLR, co z kolei
prowadzi do
w
a
e
Uzwiększonegonusuwania
n
LDL-C
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
Inhibitory PCSK- 9
2
g
0
o
l
● białko PCSK-9 nasila katabolizm
2
o
i
z
receptorów LDL-R
c
d
i
r
o
w
● P/ciało monoklonalnea
blokując
g
o
K
e
r
,
n
białko zwiększa ilość
receptorów e
z
p
M
r
s
wychwytujących
LDL z krwi,
t
a
C
ę
,
n
K
● zmniejszają
stężenie LDL
o 60%,
Z
w
a
e
U podskórnie.
n
● podawane
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
●
●
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
Lomitapid (inhibitor mikrosomalnego
białka transportującego
2
g
0
o
l
TG w hepatocycie): do leczenia
homozygotycznej
FH,
2
o
i
z
c
d
i
Afereza LDL (pozaustrojowe
usuwanie LDL)
w homozygotycznej
r
o
a
w
g
o
FH lub w ciężkiej heterozygotycznej
FH u chorych z e
ChSN.
K
r
,
n
e
z
p
M
r
● Zabiegi powtarza
się co 2styg., ponadto chorzy
powinni
t
a
C
ę może być także w
,
przyjmować
maksymalna
dawkę statyny,
n
K
Z
w
a
skojarzeniu
z inhibitorem
PCSK9.
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
0
ia
Intensywność leczenia i cele leczenia wgprzypadku
hipercholesterolemii
2
0
o
l
zależą od oszacowanego ryzyka sercowo-naczyniowego
pacjenta.
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Hipercholesterolemia:, 2leczenie
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
2
Dyslipidemia aterogenna
,
V
I
a
0
i
Charakteryzuje się współwystępowaniem:
2
g
0
o
l
2
1. zwiększonego stężenia TG i(1,7–5,6
mmol/l [150–500
mg/dl]),
o
z
c
d
2. małego stężenia HDL-C
<1,0 mmol/l (40 mg/dl)
u mężczyzn i <1,2
i
r
o
a
w
g
mmol/l (45 mg/dl)
u
kobiet
(w
zespole
metabolicznym
i
cukrzycy
o
K
e
r
,
n
e
typu 2 HDL-C u kobiet <1,3 mmol/l
[<50 mg/dl]),z
p
M
r
s
3. nieprawidłowych
cząsteczek
LDL
(tzw.
małych,
gęstych LDL).
t
a
C
ę
,
n
K
Z
W rozwoju
dyslipidemii aterogennej
u
otyłych
osób z zespołem
w
a
e
U
n na cukrzycę
metabolicznym i u chorych
typu 2 główną rolę odgrywa
w
n
u
insulinooporność.A
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
●
●
●
0
2
0
2
Dyslipidemia aterogenna
,
V
I
a
0
i
nie ma charakterystycznych objawów,
2
g
0
o
l
2
o
może współistnieć nadwaga/otyłość
lub cukrzyca
typu 2,
i
z
c
d
i
r
rozpoznanie ustala sięana podstawie pomiaru
stężeń TG
ioHDL-C,
w
g
o
K
e
r
stężenie LDL-C jest
umiarkowanie
zwiększone;
jeśli
jest znacznie
,
n
e
z
p
M
r
zwiększone, to
używa się określenia
hiperlipidemia
mieszana
s
t
a
C
ę
,
(złożona,
rodzinna).
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
Dyslipidemia aterogenna: , 20
Vcele leczenia
I
a
0
i
2
g
0
o
l
1. uzyskanie docelowego stężenia LDL-C,
2
o
i
2. obniżyć stężenie TG <1,7 mmol/l
(150 mg/dl): icz
d
rsię u chorych obciążonych
o
● farmakoterapię zaleca
dużymgryzykiem,
a
w
o
K
e
r
jeśli stężenie TG
pomimo
leczenia
niefarmakologicznego
,
n
e
z
p
przekracza
2,3 mmol/l (200 s
mg/dl),
M
r
t
a
C
ę
3. w leczeniu
podstawowe znaczenie
mają metody
niefarmakologiczne
,
n
K
w
(dieta,Z
ai redukcja masyeciała.
U wysiłek fizyczny)
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
Dyslipidemia aterogenna: , 20
V
leczenie
I
a
0
i
2
g
0
1. Leczenie niefarmakologiczne: olo
2
i
z
● zmniejszenie masy ciała poprzez
odpowiedniąic
dietę
i wysiłek fizyczny,
d
r
o
a
w
● zmniejszenie spożycia węglowodanów,
zwłaszcza
łatwo
przyswajalnych
g
o
K
e
r
cukrów prostych (kosztem
zwiększenia
spożycia
nienasyconych
kwasów
,
n
e
z
p
M
r
tłuszczowych),
s
t
a
C
ę
● zwiększenie
aktywności fizycznej,
,
n
K
Z
w nienasyconymi,
● zastępowanie
tłuszczówanasyconych tłuszczami
e
U
n
w
● wielonienasycone n
kwasy tłuszczowe ω-3
(oleje rybne) 2–4 g/d,
A
u
szczególnie przy
stężeniu TG nadal
≥5,6 mmol/l (500 mg/dl),
k
©
t
y
● ograniczenie spożycia alkoholu
w celu zmniejszenia stężenia TG.
ż
Abstynencja, jeśli TG u
≥5,6 mmol/l,
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
Dyslipidemia aterogenna: , 20
V
leczenie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
2. Leczenie farmakologiczne: io
z
c
d
i
r
● Statyny,
o
a
w
g
o
● Fibraty:
K
e
r
,
n
e
z
● jeśli zwiększone
stężenie
TG
(≥2,3
mmol/l u przyjmującego
statynę), a
p
M
r
s
t
stężenie C
LDL-C odpowiadaa
wartościom docelowym,
ę
,
n
K → rozpoczynamy
● jeśliZ
stężenie TG ≥5,6ammol/l
leczenie fibratem
w
e
U
n
(prewencja ostrego
zapalenia
trzustki),
potem ew. dołączamy statynę,
w
n
● Przeciwwskazania:
ciężka przewlekła
choroba nerek (nie stosuj
A
u
k
© przy GFR ż<50ytml/min/1,73 m2, można w tym przypadku
fenofibratu
stosować preparat wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych ω–3),
u
niewydolność wątroby,
do kamica żółciowa, ciąża, karmienie piersią.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
2
Ciężka hipertrójglicerydemia
,
V
I
TG>500mg/dl
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Hiperlipoproteinemia typu V jest następstwem współistnienia podatności genetycznej i
chorób:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
otyłości,
cukrzycy,
nieleczonej niedoczynność tarczycy,
zakażenia HIV,
jadłowstrętu psychicznego,
zespółu Cushinga,
sarkoidozy,
tocznia rumieniowatego układowego
picia alkoholu lub
przyjmowania niektórych leków (doustnych estrogenów, glikokortykosteroidów, inhibitorów
proteazy, hydrochlorotiazydu, β-blokerów nieselektywnych, kwasu retinowego, tamoksyfenu,
raloksyfenu, cyklosporyny, sirolimusu).
Rodzinny zespół chylomikronemii uwarunkowany genetycznie (hiperlipoproteinemia
typu I wg Fredricksona).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Ciężka hipertrójglicerydemia:
2
,
V
leczenie
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
1. Redukcja spożywania tłuszczów,
z
c
d
i
r
o
2. Zakaz spożywania alkoholu,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
3. Fibraty,
e
z
p
M
r
s
t
4. Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe
ω–3 (oleje
rybne) 2–4 g/d,
a
C
ę
,
n
K
zwykle
w
skojarzeniuaz fibratem,
Z
w
e
U
n
5. Statyny – po zmniejszeniu
stężenia
TG, jeśli stężenie LDL-C jest
w
n
A
u
większe od wartości
docelowej.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
● Interna Szczeklikad2018
z
c
i
r
o
w
● www.mp.pl a
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● www.ptkardio.pl
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 4/3
0
2
Dyslipidemie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Pytania ?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Choroba niedokrwienna
serca
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 (ChNS)
2
Choroba niedokrwienna serca
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
● zespół objawów chorobowych
będących
następstwem
2
o
i
z
c
d
przewlekłego stanu niedostatecznego
zaopatrzenia
komórek
i
r
o
a
w
g
mięśnia sercowego
w
tlen
i
substancje
odżywcze,
o
K
e
r
,
n
e
● nazewnictwo:
z
p
M
r
s
t
a
C
● choroba
niedokrwienna
serca,
ę
,
n
K
Z
● choroba
wieńcowa,
w
a
e
U
n
w
n
● dusznica bolesna,
A
u
k
● dławica
© piersiowa.żyt
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 (ChNS)
2
Choroba niedokrwienna serca
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Stabilna ChNS:
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● przewlekłe
zespoły
wieńcowe,e
K
r
,
n
e
z
p
M
r
s
●CNiestabilna
ChNS:
t
a
ę
,
n
K
Z
● ostre
zespoły wieńcowe.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Stabilna ChNS: postacie
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Dławica mikronaczyniowa,
o
i
z
c
d
i
r
● Dławica związana
z
mostkami
mięśniowymi
o
a
w
g
o
K
e
r
tętnicami
wieńcowymi,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● Dławica
naczynioskurczowa
(Prinzmetala),
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
bez zaostrzeń,
e
U ● Chorobannwieńcowa
w
A
● Zespół
sercowy X.ku
©
t
y
ż
u
do
nad
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Niestabilna ChNS: postacie
,
V
I
a
0
i
2
g
1. dławica piersiowa niestabilna,
0
o
l
2
o
i
z
2. NSTEMI (Non-ST Elevation
Myocardial
Infarction):
c
d
i
r
● zawał serca bezauniesienia
odcinka
ST,
o
w
g
o
K
e
r
3. STEMI (ST, Elevation
Myocardial
Infarction):
n
e
p
● zawał
serca z uniesieniem
odcinka ST, trz
M
s
a
Cserca nieokreślony:
ę
4. zawał
,
n
K
Z
w jednoznaczne rozpoznanie
a uniemożliwiają
wn
EKG
e
U ● zmiany
w
n
uniesienia
ST:
A
u
●©blok lewej odnogi
pęczka
Hisa (wcześniej obecny),
k
t
y
● rytm ze stymulatora,
ż
u
5. nagły zgon sercowy.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
ChNS: przyczyny
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● najczęstsza przyczyna:
l
2
o
i
z
● miażdżyca
tętnic
wieńcowych,
c
d
i
r
o
a
w
● pozostałe przyczyny:
g
o
K
e
r
,
n
● skurcz
tętnicy wieńcowej,
e
z
p
M
r
s
t
● skurcz wywołany
lekami ę
(5-fluorouracyl),
a
C
,
n
K
● innymi
czynnikami
(np.
kokaina),
Z
w
a
e
U
n
● zmniejszona
podaż
tlenu w stosunku do
w
n
A
u
zapotrzebowania,
k
© ● rozwarstwienie
t
y
aorty.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
ChNS: miażdżyca tętnic wieńcowych
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Stabilna ChNS (dławica piersiowa)
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Zespół kliniczny charakteryzujący
się uczuciem
bólu w
l
2
o niedokrwienia
i
z
klatce piersiowej z d
powodu
mięśnia
c
i
r
o
a
w
sercowego,
g
o
K
e
r
,
n
● Ból związany
zwykle z wysiłkiem
fizycznym
lub
e
z
p
M
r
s
t
stresem,
niezwiązany
z
martwicą
kardiomiocytów,
a
C
ę
,
n
K
● Jest
wyrazem niedostatecznej
podaży
tlenu w stosunku
Z
w
a
e
Udo zapotrzebowania
n
mięśnia
sercowego na tlen,
w
n
u
● StabilnąA
dławicę piersiową
rozpoznaje się, jeśli objawy
k
©
t
y
dławicowe nie uległy
nasileniu w ciągu ostatnich 2
ż
miesięcy. o u
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Stabilna ChNS: objawy
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● ból w klatce piersiowej (najbardziej
typowy
objaw):
l
2
o
i
z
● charakter ucisku, dławienia,
gniecenia,
pieczenia rozrywania,
c
d
i
r zamostkowo,
● zwykle umiejscowiony
może promieniować
do
o
a
w
g
o
K
e
szyi, żuchwy,
nadbrzusza
lub
ramion,
czasem n
zlokalizowany
w
r
,
e
z
p
nadbrzuszu,
M
r
s
t
a wysiłek fizyczny
CwywoływanyK
ę
● ,jest
przez
lub stres i ustępuje w
n
Z
spoczynku, a
w
e
U ● zwykle trwa
n
kilka minut i nie
zmienia się w zależności od
w
n
A
u
pozycji
ciała ani fazy k
cyklu
oddechowego,
© po przyjęciu
t
● ustępuje
Nitrogliceryny s.l., zwykle w ciągu 1-3
y
ż
min.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
ChNS: objawy nietypowy, 2
(„maski”)
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● Duszność i zmęczenie,
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● Omdlenie lub
stan przedomdleniowy,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● BóleM
brzucha, nudności
i wymioty (czasem
w
p
r
s
t
a
C
ę
niedokrwieniu
ściany
dolnej),
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
●
●
●
0
2
0
ChNS, ocena nasilenia dławicy
2
,
V
I
(skala CCS)
a
0
i
2
g
KLASA I:
0
o
l
2
● codzienna aktywność nie powoduje
dolegliwości,
o
i
z
● ból wieńcowy występuje jedynie
przy nasilonym
lub nagłym lub
c
d
i
r
o
a
przedłużonym wysiłku
fizycznym,
w
g
o
K
e
r
KLASA II:
,
n
e
z
p
● nieznaczne
ograniczenie
aktywności
fizycznej, szybki
spacer, szybkie
M
r
s
t
a bóle wieńcowe,
C po schodachKpowodują
ę
wchodzenie
,
n
● dolegliwości
pojawiają
się po przejściu 200
m lub po wejściu na I piętro,
Z
w
a
e
U III: nn
KLASA
w
● istotne ograniczenie
codzienneju
aktywności fizycznej. Ból wieńcowy
A
k
występuje
© po przejściuż100–200
t metrów lub wejściu poniżej I piętra,
y
KLASA IV:
u
● dyskomfort w klatce
piersiowej występuje przy najmniejszym wysiłku.
o
d także w spoczynku.
Bóle występują
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Stabilna ChNS: badania
,
V
I
a
0
i
1. Badania laboratoryjne, g
2
0
o
l
2
2. EKG spoczynkowe, io
z
c
d
i
3. Echo serca,
r
o
a
w
g
o
4. Test wysiłkowy,
K
e
r
,
n
e
z
p
5. EKG holter,
M
r
s
t
a
C
ę
6. Obrazowe
próby K
obciążeniowe SPECT,
echo z DBTX,
,
n
w
a wieńcowych,
7.UZ
Angio- TK naczyń
e
n
w
n
8. Koronarografia.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Stabilna ChNS: rozpoznanie
,
V
I
a
0
i
● Kryteria bólu dławicowego:
2
g
0
o
l
2
● lokalizacja za imostkiem
i charakterystyczne
o
z
c
d
i
promieniowanie,
r
o
a
w
g
o
● wywoływany
przez wysiłek
fizyczny lub
stres
K
e
r
,
n
e
z
p
emocjonalny,
M
r
s
t
a
C
ę
● ustępuje wK
spoczynku lub n
po podjęzykowym
,
Z
a azotanu. ew
przyjęciu
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 c.d.
2
Stabilna ChNS: rozpoznanie,
,
V
I
a
0
i
● Typowy ból dławicowy g
spełnia 3 kryteria:
2
0
o
l
2
o
● lokalizacja za imostkiem
i charakterystyczne
z
c
d
i
r
promieniowanie,
o
a
w
g
o
K
e
r
● wywoływany
przezewysiłek fizyczny
lub
stres
,
n
z
p
M
r
s
emocjonalny,
t
a
C
ę
,
n
K
● ustępujeaw spoczynku lub
po podjęzykowym
Z
w
e
U
n
przyjęciu
azotanu.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 c.d.
2
Stabilna ChNS: rozpoznanie,
,
V
I
a
0
i
● W zależności od prawdopodobieństwa
choroby
2
g
0
o
l
2
wieńcowej (typ bólu,
płeć, wiek) wykonujemy:
o
i
z
c
d
i
r
● nieinwazyjne
próby
obciążeniowe,
o
a
w
g
o
K
e
r
● angioTK naczyń wieńcowych,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
●Ckoronarografię.
a
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 c.d.
2
Stabilna ChNS: rozpoznanie,
,
V
I
a
0
i
● Wskazania do koronarografii
celem rozpoznania
2
g
0
o
l
2
choroby wieńcowej: io
z
c
d
i
● duże prawdopodobieństwo
choroby
wieńcowej, nasilone
r
o
a
w
g
objawy lub
charakterystyka
kliniczna wskazuje
na duże
o
K
e
r
,
n
e
ryzyko incydentów
sercowo-naczyniowych,
z
p
M
r
s
t
a
● współwystępowanie
typowego bóluę
dławicowego i
C
,
n
K
dysfunkcji skurczowej
lewej
komory
(LVEF <50%),
Z
w
a
e
U ● niepewnenrozpoznanie
n
naw
podstawie badań
A
u
nieinwazyjnych,
k
©
t
y
● wykonywanie ż
specjalnych
zawodów (np. pilot) – ze
względu na u
obowiązujące uwarunkowania prawne.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
ChNS: leczenie, 20
V
I
a
0
i
1. Zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy,
2
g
0
o
2. Leczenie chorób nasilającychldławicę
piersiową,
np.:
2
o
i
z
● niedokrwistość,
c
d
i
r
● nadczynność tarczycy,
o
a
w
g
o
● zaburzenia rytmu
z szybką czynnością
komór,
K
e
r
,
n
e
z
3. Zwiększenie
aktywności
fizycznej
(bez przekraczania
progu
p
M
r
s
t
a
dławicy):
30–60 min dziennie,
co najmniej ę
przez
5 dni w tygodniu,
C
,
n
K
4. Szczepienie
przeciwko
grypie:
corocznie,
Z
w
a
e
U
n
5. Leczenie farmakologiczne
zapobiegające
incydentom
w
n
sercowo-naczyniowym
i śmierci
oraz znoszące objawy dławicy,
A
u
k
© inwazyjne ż(PCI,
t CABG).
6. Leczenie
y
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0rokowanie
ChNS: leczenie, leki poprawiające
2
,
V
I
a
0
i
2
g
Powinny być przyjmowane do końca
życia jeżeli nie ma
p/wskazań:
0
o
l
2
o
i
1. lek przeciwpłytkowy: ASA
75 mg 1 x dz., z
c
d
i
r
2. statyna:
o
a
w
g
o
K
e
r
stężenia LDL-C
do
≤1,8
mmol/l
(70
mg/dl),
lub
o
≥50%(jeżeli
,
n
e
z
p
LDL 70-135
mg/dl)w
stosunku
do wartości wyjściowych.
M
r
s
t
a
C
ę
przy
złej tolerancjiK
lub nieskuteczności
statyn: ezetymib.
,
n
Z
w
a
3.
e
U ACE-I/ARB/:
n
w
n
współistnienie
nadciśnienia
tętniczego,
cukrzycy, niewydolności
A
u
k
serca
skurczowej
lewej komory.
©lub dysfunkcji
t
y
ż
u
do
●
●
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
ChNS: leczenie, leki przeciwdławicowe
,
V
I
a
0
i
1. beta-blokery – leki pierwszego
wyboru,
2
g
0
o
l
2
2. blokery kanału wapniowego
–
leki
pierwszego
wyboru:
o
i
z
c
d
● diltiazem i werapamil:
i
r
o
a
w
g
● zamiast beta-blokerów
w
razie
przeciwwskazań
lub
o
K
e
r
,
n
e
nietolerancji,
z
p
M
r
s
t
● pochodne
dihydropirydyny:
a
C
ę
,
n
● amlodypina,aw K
skojarzeniu z beta-blokerem,
gdy leczenie
Z
w
e
U samymnbeta-blokerem
n
okazało
się nieskuteczne,
w
A
3. azotany
długo działające
– diazotan i monoazotan
u
k
© lub nitrogliceryna.
t
izosorbidu
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
ChNS: leczenie inwazyjne
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● leczenie zachowawcze
nie przynosi spodziewanych
o
i
z
c
d
i
efektów,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● badania,nieinwazyjne
ujawniły
duży
obszar
zagrożonego
n
e
z
M
mięśnia
sercowego. sp
r
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 c.d.
2
ChNS: leczenie inwazyjne,
,
V
I
a
0
i
2
g
● PCI (ang. Percutaneous Coronary
Intervention),
0
o
l
2
o
Przezskórne interwencje
wieńcowe:
i
z
c
d
i
r
choroba jedno- lub
dwunaczyniowa nieobejmująca
o
a
w
g
początkowego
odcinka LAD, ro
K
e
,
n
e
restenoza
stwierdzana
po
raz
pierwszy, rz
p
M
s
t
a
C
ę
w
razie
współistnienia
chorób
zwiększających
ryzyko związane z
,
n
K
Z
operacją kardiochirurgiczną,
w
a
e
U
n
w
n
● CABG (ang.
Coronary Artery
Bypass Graft),
A
u
k
Pomostowanie
© aortalno-wieńcowe:
t
y
ż
zwężenie pnia lewej
tętnicy wieńcowej,
u
choroba trójnaczyniowa.
do
●
●
●
●
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0przyczyny
2
Ból w klatce piersiowej, inne
,
V
I
a
0
i
2
● Zapalenie osierdzia,g
0
o
l
2
o
i
z
● Rozwarstwienie
aorty,
c
d
i
r
o
a
w
● Ból opłucnowy,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● Nerwobóle,
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
● Refluks, K
n
Z
awrzodowa, ew
U ● Choroba
n
w
n
A
u
●©Kamica pęcherzykowa.
k
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Dławica piersiowaonaczynio-skurczowa
l
2
i
z
c
d
i
(Dławica
Prinzmetala)
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Dławica Prinzmetala
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● ból dławicowy wywoływany
przez samoistny
skurcz
i
z
c
d
i
r
tętnicy wieńcowej,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● w typowej postaci występuje
przejściowezuniesienie
p
M
r
s
t
odcinka
zwykle
nieprowadzące
do zawału
a
C ST w EKG,
ę
,
n
K
Z
serca.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
Dławica Prinzmetala: ,objawy
V
I
a
0
i
2
g
● ból dławicowy:
0
o
l
2
o
i
z
niesprowokowany,
c
d
i
r
o
a
w
g
o
często długotrwały,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
najczęściej
międzys 24.00 a 6.00 w tspoczynku,
może się
a
C
,
pojawiać także
po wysiłku, nę
K
Z
a nawracające,ew
U dolegliwości
n
w
n
A
u
k
natzawał serca jest bardzo mała (<0,5%
©zapadalność
rocznie). ży
u
do
●
●
●
●
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
0
2
0
2
Dławica Prinzmetala: rozpoznanie
,
V
I
a
0
niesprowokowany ból dławicowicowygzitowarzyszącym uniesieniem
2
0
o
l
odcinków ST w EKG oraz skurczem
tętnicy
wieńcowej
w koronarografii.
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Dławica Prinzmetala: leczenie
,
V
I
a
0
i
1. modyfikacja czynników ryzyka:
2
g
0
o
l
● zaprzestanie palenia tytoniu,
przyjmowania
amfetaminy
lub
2
o
i
z
kokainy!,
c
d
i
r
o
w
2. ASA 75 mg/d, a
g
o
K
e
r
,
3. bloker kanału
wapniowego wedużych dawkach
p.o.:
n
z
p
M
r
s
● diltiazem
120–360 mg/d,
t
a
C
ę
● ,werapamil 240–480
mg/d,
n
K
Z
a mg/d, ew
60–120
U ●● nifedypina
n
w
n
jeśli leczenie
jednym blokerem
kanału wapniowego nie jest
A
u
skuteczne,
dodać drugi,
ale z innej grupy, albo azotan długo
k
©
t
y
działający,
ż
u
4. β-blokery, zwłaszcza
nieselektywne, są przeciwwskazane!
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 c.d.
2
Dławica Prinzmetala: leczenie,
,
V
I
a
0
i
2
5. Leczenie inwazyjne: og
0
l
2
o
i
z
● PTCA:
c
d
i
r
o
a
w
● jeżeli współistnieje
istotne
zwężenie
g
o
K
e
r
,
n
e
miażdżycowe,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
e
U ● przy nistotnej
na klinicznie
bradykardii lub groźnych
w
A
u
tachyarytmii
komorowych
zależnych od
k
©niedokrwienia,
t
y
mimo leczenia zachowawczego
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
●
0
2
0
2
Dławica Prinzmetala: rokowanie
,
V
I
a
0
i
rokowanie dobre:
2
g
0
o
l
2
o
● w czystej postaci dławicy
naczyniokurczowej,
i
z
c
d
i
r
o
rokowanie pogarszaawspółistnienie
zmian
miażdżycowych:
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● chorych z jednoczesnymi zmianami
miażdżycowymi
w
z
p
M
r
s
t
tętnicach
wieńcowych,
a
C
ę
,
n
K
● uZ
chorych po przebytym
migotaniu
komór w czasie
w
a
e
Uskurczu tętnicy.
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Ostre Zespoły
Wieńcowe
(OZW)
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
Czy każdy zawał
to
OZW?
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
Czy każdy
OZW
to
zawał?
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0podział
2
Ostre zespoły wieńcowe:
,
V
I
a
0
i
2
g
1. OZW bez uniesienia odcinka
ST:
0
o
l
2
o
● NSTEMI: zawał serca bez
uniesienia odcinkazST,
i
d
● dławica piersiowa niestabilna
(troponina iwcnormie),
r
o
a
w
g
o
K
e
2. OZW z uniesieniem
odcinka
ST:
r
,
n
e
p
● STEMI:
zawał
serca
z
uniesieniem
odcinka ST, rz
M
s
t
a
C kliniczny spowodowany
ę
● ,zespół
zwykle ustaniem
przepływu krwi przez
n
K
Z
tętnicę wieńcowąawskutek jej zamknięcia,
w
e
U
n
w
3. MINOCA: n
A
u
● STEMI
bez
istotnych
zmian
miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
Kliniczna klasyfikacja, zawału
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
● typ 1:
● samoistny zawał serca w wyniku niedokrwienia spowodowanego pierwotnym incydentem
wieńcowym, pęknięcia lub rozwarstwienia blaszki miażdżycowej
● typ 2:
● zawał serca wtórny do niedokrwienia z powodu zwiększonego zapotrzebowania lub
zmniejszonego dowozu tlenu
● dysproporcja zaopatrzenie do zapotrzebowania: leczymy chorobę podstawową:
● arytmia, nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, skurcz tętnicy wieńcowej,
● typ 3:
● nagły zgon sercowy (zgon nastąpił przed możliwością pobrania próbek krwi lub w czasie
poprzedzającym uwolnienie sercowych biomarkerów do krwi)
● typ 4a:
● zawał związany z PCI,
● typ 4b:
● zawał spowodowany zakrzepicą w stencie,
● typ 4c:
● zawał związany z restenozą,
● typ 5:
● zawał związany z CABG.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Uszkodzenie kardiomiocytów
,
V
I
a
0
i
2
g
Zawału nie rozpoznajemy mimo
uszkodzenia kardiomiocytów
0
o
l
2
o
i
związanego z:
z
c
d
i
r
o
uszkodzeniem mechanicznym,
a
w
g
o
K
e
r
niewydolnością
nerek,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
niewydolnością
serca, a
C
ę
,
n
K
kardiowersją,
Z
w
e
Uablacją, nna
w
u
sepsą, A
k
©
t
y
zapaleniem mięśnia
sercowego,
ż
u
toksynami sercowymi
lub chorobami naciekowymi.
o
d
●
●
●
●
●
●
●
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
STEMI
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI
,
V
I
a
0
i
2
g
● Zawał serca z uniesieniem odcinka
ST (STEMI)
to zespół
0
o
l
2
o
kliniczny spowodowanyizwykle
ustaniemzprzepływu
krwi
c
d
i
przez tętnicę wieńcową
wskutek jej zamknięcia,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
● zamknięcie
tętnicy wieńcowej
powoduje
martwicę mięśnia
Z
w
a
e
Usercowego, przejawiającą
n
się w
wzrostem
stężenia jej markerów
n
we krwi iA
przetrwałym uniesieniem
odcinka ST w EKG.
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, epidemiologia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● Rejestr Szwajcarski
2015r:
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● 58/100 tys.osób/rok,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● tendencja
do
częstszego
występowania
STEMI u
p
M
r
s
t
a
C
ę
młodszych
niż
u
starszych
osób,
,
n
K
Z
w
a
e
U● częściejnunmężczyzn
niż u kobiet.
w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
0
2
Zawał serca , 20
V
I
a
i
Kryteria rozpoznania świeżegogzawału serca: 20
0
o
l
2
wzrost/lub spadek stężenia imarkera
martwicy
mięśnia
sercowego
o
z
c
d
(zwłaszcza troponiny) we
krwi + ≥1 z następujących:
i
r
o
a
w
● objawy podmiotowe
niedokrwienia
mięśnia
sercowego,
g
o
K
e
r
,
n
e
● zmiany EKG wskazujące na świeże
niedokrwienie
– nowe zmiany
z
p
M
r
s
ST-T lub
(prawdopodobnie)
nowo
powstały
LBBB/RBBB,
t
a
C
ę
,
● powstanie patologicznych
załamków Q wn
EKG,
K
Z
w ubytek żywotnego
a obrazowych naenowy
●Udowody w badaniach
n
w
n
mięśnia sercowego
lub
nowe
odcinkowe
zaburzenia ruchu ściany
A
u
k
serca, ©
t
y
● zakrzep w tętnicy wieńcowej
w angiografii lub badaniu
ż
autopsyjnym. o u
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
●
0
2
0
2
Zawał serca, c.d.
,
V
I
a
0
i
zgon sercowy poprzedzony objawami podmiotowymi
sugerującymi
2
g
0
o
niedokrwienie m. sercowego zanim można
było oznaczyć 2
biomarkery
sercowe
l
o
i
lub zanim doszło do wzrostu ich wartości
z
c
d
i
r
o
zawał serca związany z przezskórną
interwencją
wieńcową (PCI) definiuje
się
a
w
g
o
Kstężenia cTn (>5e×r99. centyl ggr) u chorego
e
arbitralnie jako wzrost
z
,
n
z
prawidłową wartością
wyjściową (≤99.
centyl ggr) lub wzrost
stężenia cTn o
p
M
r
s
t
a
>20%, jeśliC
wartość wyjściowa była
zwiększona i się ę
utrzymuje lub zmniejsza.
,
n
K
Z
a którykolwiekewz następujących warunków:
Ponadto
musi być spełniony
U
n
● objawy podmiotowe
odpowiadające w
niedokrwieniu mięśnia sercowego,
n
A
u
● nowe zmiany
niedokrwienne w
EKG,
k
t
● zmiany©
angiograficzne odpowiadające
powikłaniu zabiegowemu,
y
ż
● nowy obszar nieżywotnego
mięśnia sercowego lub nowa nieprawidłowość
u
odcinkowej ruchomości
do ściany serca w badaniu obrazowym.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Zawał serca, c.d.
,
V
I
a
0
i
2
g
● zawał serca związany z zakrzepicą
w stencie:
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● wykryty za pomocą
koronarografii
lub w badaniu
i
r
o
a
w
g
autopsyjnym,
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● u chorego
z objawami
klinicznymitniedokrwienia
M
r
s
a
C sercowego,
ę
mięśnia
,
n
K
Z
ai/lub spadkiemew
U● ze wzrostem
n
wartości biomarkera
w
n
A
u
sercowego,
z co najmniej
jedną wartością
k
©
t
y
przekraczającą
99. centyl ggr,
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
0
2
0
2
Zawał serca, c.d.
,
V
I
a
0
i
zawał serca związany z pomostowaniem
aortalno-wieńcowym
2
g
0
o
l
2
(CABG)
o
i
z
c
d
● wzrost wartości biomarkera
sercowego
(>10
× 99. centyl ggr)
i
r
o
a
w
u chorego z prawidłową
wartością
wyjściową
cTn
(≤99.
centyl
g
o
K
e
r
,
n
e
ggr).
z
p
M
r
s
t
● musi być
spełniony
którykolwiek
z
następujących
warunków:
a
C
ę
, patologiczne
n
K
●Znowe
załamki
Q
lub
nowy LBBB,
w
a
e
U● udokumentowane
n
angiograficznie
nowe zamknięcie
w
n
A
u
pomostu
lub własnej tętnicy
wieńcowej,
k
© obszar nieżywotnego
t
● nowy
mięśnia sercowego,
y
ż
u
● nowa nieprawidłowość
odcinkowej ruchomości ściany
o obrazowym.
serca w d
badaniu
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Zawał serca, objawy podmiotowe
,
V
I
a
0
i
1. Ból wieńcowy:
2
g
0
o
l
2
● zwykle bardzo silny, piekący,
dławiący,
gniotący
lub ściskający
o
i
z
c
(w 10% odczuwanyd
na większym obszarze
zamostkowy,
i
r
o
a
w
promieniujący do
lewej ręki, żuchwy,
g
o
K
e
r
● trwa >20 ,min i stopniowo narasta,
n
e
z
p
M
● nie ustępuje
po przyjęciu
azotanu s.l., tr
s
a
ę środkowym lub w
● ,bólC
może być zlokalizowany
w nadbrzuszu
n
K
Z
w z towarzyszącymi
a kwadrancie brzucha,
górnym
e
U prawym
n
w
n
nudnościami,
a nawet wymiotami
(najczęściej w zawale ściany
A
u
dolnej),
k
©
t
y
● u starszych lub chorych
na cukrzycę ból może być mniej
ż
u
charakterystyczny
albo nie występuje wcale.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Zawał serca, objawy podmiotowe,
c.d.
,
V
I
a
0
i
2. duszność:
2
g
0
o
l
2
● najczęściej u osób w podeszłym
wieku lub
z rozległym zawałem
o
i
z
c
d
serca powodującym
ostrą niewydolność
lewej komory,
i
r
o
a
w
g
o przedomdleniowy
3. osłabienie, ,zawroty
lub
K głowy,estan
e
r
n
z
p
omdlenie:
M
r
s
t
a
C
ę
● ,zwykle związane zK
małym rzutem lubnarytmią,
Z
w
a
e
n
4.Ukołatanie serca:
w
n
A
u
● w tachyarytmiach,
k
©
t
y
5. niepokój lub lęk,żstrach przed zbliżającą się śmiercią:
u
● zwłaszcza uochorych z silnym bólem w klatce piersiowej.
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
Zawał serca, objawy przedmiotowe
,
V
I
a
i
● bladość skóry, poty – zwykle przy
silnym
bólu, 20
g
0
o
l
2
● sinica obwodowa – w rozwijającym
się
wstrząsie
kardiogennym,
o
i
z
c
d
● tachykardia (najczęściej
>100/min; zwolnienie
po ustąpieniu
i
r
o
a
w
bólu),
g
o
K
e
r
,
n
e
● bradykardia (u 10% chorych;
częściej
w zawale
ściany dolnej),
z
p
M w sercua–sprzy powikłaniach,
r
t
● zmiany C
osłuchowe
ę
,
n
K
● rzężenia
nad płucami
w niewydolności
lewej komory,
Z
w
a
e
U niewydolności
n
● objawy
prawokomorowej
– hipotensja, poszerzone
w
n
u
żyły szyjne –A
w zawale prawej
komory (może towarzyszyć
k
©ściany dolnej).
t
zawałowi
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
●
●
●
0
2
Zawał serca, zmiany ,w20EKG
V
I
a
i
zmiany ST w ≥2 odprowadzeniach
sąsiednich: 20
g
0
o
l
2
nowe uniesienie ST w punkcie
J w dwóchzsąsiednich
o
i
d
odprowadzeniach z punktem
odcięcia:ic
r
o
a
w
g
o
● we wszystkichK
odprowadzeniach
poza V2–V3:
e
r
,
n
e
z
p
● ≥ 0,1M
mV,
r
s
t
a
C
ę
● w odprowadzeniach
V2–V3:
,
n
K
Z
w
a
≥ 40.erż.,
U● ≥ 0,2 mVnunmężczyzn
w
● ≥ 0,25A
mV u mężczyzn
<
40. rż,
u
k
© mV u kobiet,
t
● ≥ 0,15
y
ż
LBBB, RBBB.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 zawału
2
Zawał serca, EKG, lokalizacja
,
V
I
a
0
i
2
g
● Ściana przednia: V1–V6 o
0
l
2
o
i
z
● Ściana dolna: II, III,
aVF
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Ściana bocznej
i
koniuszek:
I,
aVL, V5, V6 e
K
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
● Ściana
wolna
prawej
komory:
Vr3,
Vr4
a
C
ę
,
n
K
Z tylna:nV7–V9
w
a
●UŚciana
e
w punktu odcięcia dla
nstosowanieujako
● zalecaAsię
k
© ST żwartości
t
uniesienia
0,05 mV, (w V1–V3 ↓ST ≥0,5
y
mm z dodatnimi
załamkami T)
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0komory
2
Zawał serca- zawał prawej
,
V
I
a
0
i
● zwykle towarzyszy zawałowi ściany
dolnej lewej
komory
2
g
0
o
l
2
serca (może wystąpić izolowany
zawał
prawej
komory),
o
i
z
d
● charakterystyczna triada
objawów: ic
r
o
a
w
● hipotensja,
g
o
K
e
r
,
● poszerzone
żyły szyjne,
n
e
z
p
M
r
s
● bez cech
zastoju w krążeniu
małym,
t
a
C
ę
,
● w EKG
uniesienie odcinka
ST ≥ 1 mVnw odprowadzeniach
K
Z
w
e
UV3R i V4R, nna
w
● w leczeniu
wstępnym
stosuje
się:
A
u
k
● płynoterapię
(w celu tzwiększenia
obciążenia wstępnego) oraz
©
y
leki inotropowe, ż
u
● należy unikać
leków obniżających ciśnienie krwi, zwłaszcza
o
ddiuretyków.
azotanów,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG, zawał ściany przedniej
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0dolnej
2
EKG, zawał serca ściany
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 i tylnej
2
EKG, zawał serca ściany dolnej
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie: opóźnienia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Łączny czas niedokrwienia
Opóźnienie
zależne
od pacjenta
Opóźnienie
zależne od EMS
Opóźnienie zależne od systemu opieki medycznej
FMC:
EMS
< 10 min
Rozpoznanie
STEMI
≤ 120 min
Reperfuzja
Strategia < 90 min (przejście
pierwotnej
prowadnikiem
PCI
przez zmianę)
Czas
do PCI?
< 10 min
> 120 min
< 10 min Reperfuzja
Strategia
(bolus leku
fibrynolizy
fibrynolitycznego)
FMC: ośrodek
niewykonujący PCI
< 10 min
FMC: ośrodek
wykonujący PCI
Opóźnienie zależne od pacjenta
Reperfuzja
Strategia < 60 min
(przejście
pierwotnej
prowadnikiem
PCI
Rozpoznanie
przez zmianę)
STEMI
Opóźnienie zależne od systemu opieki medycznej
Łączny czas niedokrwienia
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leczenie, przedziały
czasowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Zegar
postępowania
0
EKG:
rozpoznanie
STEMI
Powiadomienie i transport
do ośrodka wykonującego PCI
Czas do PCI?
≤ 120 min
> 120 min
Strategia
pierwotnej PCI
Strategia
fibrynolizy
Bolus leku
10 min
fibrynolitycznego
Transport do ośrodka
wykonującego PCI
90 min
60–90 min
Przejście prowadnikiem
≥ 120 min
przez zmianę (reperfuzja)
Ratunkowa
PCI
2h
24 h
Nie
Kryteria reperfuzji
spełnione?
Tak
Strategia
rutynowej PCI
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leczenie, przedziały czasowe,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Przedział czasowy
Wartość docelowa
Maksymalny czas od FMC do EKG i rozpoznania
≤ 10 min
Maksymalny oczekiwany czas od rozpoznania STEMI do pierwotnej PCI
(przejście prowadnikiem przez zmianę odpowiedzialną za zawał), aby
wybrać strategię pierwotnej PCI zamiast fibrynolizy (jeżeli ten cel
czasowy nie może zostać osiągnięty, to należy rozważyć fibrynolizę)
≤ 120 min
Maksymalny czas od rozpoznania STEMI do przejścia prowadnikiem
przez zmianę odpowiedzialną za zawał u pacjentów trafiających do
szpitala, w którym wykonuje się pierwotną PCI
≤ 60 min
Maksymalny czas od rozpoznania STEMI do przejścia prowadnikiem
przez zmianę odpowiedzialną za zawał u pacjentów przenoszonych do
innego szpitala
≤ 90 min
Maksymalny czas od rozpoznania STEMI do podania bolusa lub
rozpoczęcia wlewu leku fibrynolitycznego u pacjentów, u których nie
można wykonać pierwotnej PCI w docelowym czasie
≤ 10 min
Czas od rozpoczęcia fibrynolizy do oceny jej skuteczności (powodzenie
lub niepowodzenie)
60–90 min
Czas od rozpoczęcia fibrynolizy do wykonania koronarografii (jeżeli
leczenie fibrynolityczne się powiodło)
2–24h
EKG: elektrokardiogram, FMC:Szpital
pierwszy
kontakt
z systemem
opiekiOddział
medycznej,
PCI:
przezskórna
Uniwersytecki
w Zielonej
Górze, Kliniczny
Kardiologii,
dr n.
med. Anna Kasperowicz
Materiał
tylko do użytkuwieńcowa,
wewnętrznego:STEMI:
Nagrywanie,
wykonywanie
fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
interwencja
zawał
serca.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, postępowanie
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0c.d.
2
STEMI, postępowanie,
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, postępowanie na, 2oddziale
V
I
a
0
i
2
g
● leczenie na oddziale intensywnej
opieki kardiologicznej
0
o
l
2
o
i
z
przez ≥24 godz,
c
d
i
r
o
a na oddział
w
g
● przeniesienieK
chorego
kardiologii
o
e
r
,
n
e
zachowawczej może nastąpić
po 12–24-godzinnym
z
p
M
r
s
t
a
C
okresie
stabilności
hemodynamicznej.
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie farmakologiczne
,
V
I
1. Tlen,
a
0
i
2
g
2. Azotany: nitrogliceryna s.l. (0,4 mgoco 5 min, jeśli ból0się utrzymuje,
l
2
o
łącznie 3 dawki), a następnie kontynuacja
i.v.
i
z
c
d
i
● przeciwwskazania gdy: r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
3. Morfina: lek przeciwbólowy
z wyboru
w STEMI; 4–8 mg i.v., kolejne
w
n
A
u
wstrzyknięcia po
2 mg co 5–15 min
aż do ustąpienia bólu,
k
t
● działania ©
niepożądane:
y
ż
u
● może opóźniać efekt
działania
leków przeciwpłytkowych.
o
d
●
●
●
●
ciśnienie tętnicze skurczowe <90 mmHg,
tachykardia >100/min (u chorych bez niewydolności serca),
podejrzenie zawału prawej komory,
przyjęcie inhibitora fosfodiesterazy w ciągu ostatnich 24 h (w przypadku
awanafilu, sildenafilu lub wardenafilu) lub 48 h (w przypadku tadalafilu),
● nudności i wymioty, hipotensja z bradykardią i depresja układu oddechowego,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie farmakologiczne,
c.d.
,
V
4. Leki przeciwpłytkowe:
I
a
● ASA:
0
i
2
g
●
0
o
l
2
o
i
z
c
d
● Prasugrel lub tikagrelor: r
i
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
● kangrelor i.v.:M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
● klopidogrel:
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
● bloker GP IIb/IIIa (abcyksymab,
eptyfibatyd, tirofiban):
u
do
150–300 mg, gdy planowana PCI,
● jeżeli podanie p.o. nie jest możliwe, iv 80–150 mg, gdy planowana PCI,
● u chorych poddawanych pierwotnej PCI;
● dawki nasycające Ticagrelol 180 mg, prasugrel 60 mg,
● chorym, którym do rozpoczęcia PCI nie podano doustnego inhibitora P2Y12 lub u
których wchłanianie leków doustnych jest zaburzone,
● chorym poddawanych pierwotnej PCI – 600 mg (jeśli prasugrel i tikagrelor są
niedostępne) oraz u chorych leczonych fibrynolitycznie (po 48 h można rozważyć
zmianę klopidogrelu na silniejszy inhibitor P2Y12)
● ze wskazań ratunkowych lub w przypadku dowodów na wystąpienie zjawiska braku
powrotu przepływu albo na powikłanie zakrzepowe; nie podawać przed zabiegiem.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie farmakologiczne,
c.d.
,
V
I
a
0
i
5. Beta-blokery:
2
g
0
o p.o jeżeli brak2p/wskazań,
l
● można zastosować w pierwszejo
dobie
i
z
c
d
i
r
o
a
w
6. Leki przeciwkrzepliwe:
g
o
K
e
r
● dawka i rodzaj zależą
od leczenia zabiegowego.
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
7. ACE-I/ARB:
n
K
Z
w
a≤40%,
● zwłaszcza
jeżeli LVEF
e
U
n
w
n
● zaczynamy od małych
dawek stopniowo
je zwiększając,
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie farmakologiczne,
c.d.
,
V
I
a
0
i
8. Leki hipolipemizujące:
2
g
o chorych2bez0 względu na
l
● statynę w dużej dawce stosuj uo
wszystkich
i
z
stężenie cholesterolu w osoczu
docelowe stężenie
cholesterolu LDL <1,8
c
d
i
r
o
a
mmol/l (70 mg/dl) lub zmniejszenie
o ≥50%,
jeśli wyjściowo
(bez
w
g
o
K
e
r
leczenia hipolipemizującego)
wynosiło
1,8–3,5
mmol/l
(70–135
mg/dl).
,
n
e
z
p
● w razie nietolerancji
statyn: ezetymib,
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
9. Leki
uspokajające:na
e
U
w
n
● morfina, benzodiazepiny
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leczenie inwazyjne
,
V
I
a
0tętnicy
i
● preferowaną metodą jest PCI
– angioplastyka
2
g
0
o
l
2
wieńcowej z wszczepieniem
DES,
o
i
z
c
d
i
r promieniowego,
o
● zaleca się PCI z a
dojścia
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● nie zaleca się stosowaniapułatwionej
PCI,ztzn. PCI
M
r
s
t
a
C
poprzedzonej
podaniem
leku fibrynolitycznego
lub
ę
,
n
K
Z
blokera
receptora
GP
Iib/IIIa!
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 PCI
2
STEMI, leczenie inwazyjne:
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0PCI, c.d.
2
STEMI, leczenie inwazyjne:
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0PCI, c.d.
2
STEMI, leczenie inwazyjne:
,
V
I
1. pierwotna PCI:
a
0
i
2
g
● ból lub dyskomfort w klatce piersiowej trwający <12 h i przetrwałe
uniesienie
0
o
l
2
ST lub (prawdopodobnie) świeży LBBB/RBBB,
o
i
z
● chory we wstrząsie niezależnied
od czasu, jaki upłynął
od wystąpienia zawału
c
i
r
o
serca,
a
w
g
o
K
e
r
● jeżeli są dowody na, utrzymywanie
się niedokrwienia
mięśnian
sercowego,
e
z
● występują zagrażające
życiu
arytmie,
nawet
jeśli objawy
podmiotowe
p
M
r
s
t
a
wystąpiły przed
>12 h,
C
ę
,
n
K
● gdy ból
i zmiany w EKG ustępują
i nawracają,
Z
w
a
e
U
n
2. ratunkowa PCI,
w
n
● po nieskutecznym
leczeniu
fibrynolitycznym,
tzn. jeśli nie ustąpiły objawy
A
u
k
kliniczne i©
uniesienie odcinka ST
w EKG (zmniejszenie uniesienia o <50%) w
t
y
ciągu 60 min od rozpoczęcia
podawania,
ż
u fibrynolitycznym,
3. PCI po skutecznym o
leczeniu
d w ciągu 2–24 h od leczenia fibrynolitycznego.
● u wszystkich chorych,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20 CABG
STEMI, leczenie inwazyjne:, pilne
V
I
a
0
i
● nie można wykonać PCI, np.
z powodu
2
g
0
o
l
2
lokalizacji/rozległościizmian
w tętnicach
wieńcowych,
o
z
c
d
i
r
o
● PCI się nie powiodła,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● doszło do nagłego zamknięcia
tętnicy wieńcowej
podczas
z
p
M
r
s
t
a
C
cewnikowania,
ę
,
n
K
Z
a u choregoewz istotnym zwężeniem
●Uwstrząs kardiogenny
n
w
n
pnia lewej
tętnicy
wieńcowej
lub 2–3 tętnic wieńcowych,
A
u
k
©
t
y
● konieczna operacja
z powodu powikłań mechanicznych
ż
u
zawału.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, pierwotna PCI:
2
,
V
I
leczenie p/krzepliwe
a
0
i
2
g
0
o
l
2
ow dawce standardowej
i
z
1. HNF we wstrzyknięciud
i.v.
70–100
c
i
r stosowaniuwblokera receptora
o
IU/kg (50–70 IU/kg a
przy
GP
g
o
K
e
r
IIb/IIIa),
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
2. do rozważenia
biwalirudyna
(inh. trombiny)
we
,
n
K
Z
w we wlewie i.v. 1,75
a mg/kg, następnie
wstrzyknięciu
i.v.n0,75
e
U
w
mg/kg/h. An
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leczenie fibrynolityczne,
2
,
V
I
wskazania
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
● niemożność wykonania
pierwotnej
PCI w zalecanym
o
a
w
g
o
K
e
czasie (w ciągu
120
min
od
rozpoznania
STEMI).
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leczenie fibrynolityczne,
2
,
V
I
przeciwwskazania bezwzględne
a
0
i
2
g
0 przebyty
o o nieznanej przyczynie
l
● krwotoczny udar mózgu lubo
udar
2
i
z
kiedykolwiek,
c
d
i
r
● udar niedokrwiennya
mózgu w ciągu ostatnich
6 mies, go
w
o
K
e
r
● uszkodzenie lub
nowotwór
(pierwotny
lub
przerzutowy)
bądź
,
n
e
z
p
malformacja
tętniczo-żylna OUN,
M
r
s
t
a
C
ę
● niedawny
duży uraz, zabieg
operacyjny lub
uraz głowy,
,
n
K
w
● wZ
ciągu ostatniego miesiąca:
a
e
U
n
w
● krwawienie don
przewodu pokarmowego,
u
● rozpoznanaA
skaza krwotoczna,
k
©
t
● rozwarstwienie aorty,ży
● nakłucie w miejscuu
niedającym się ucisnąć (np. biopsja wątroby,
nakłucie lędźwiowe).
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leczenie fibrynolityczne,
2
,
IV
przeciwwskazaniaa względne
0
i
2
g
0
o
l
● przemijający napad niedokrwienia
mózgu
w
ciągu
ostatnich 6 mies.,
2
o
i
z
● leczenie doustnym antykoagulantem,
c
d
i
r
o
● ciąża i 1. tydz. połogu,
a
w
g
o
K
e
r
● przedłużona lub
traumatyczna
resuscytacja,
,
n
e
z
p
● oporne nadciśnienie
tętnicze s
(ciśnienie skurczowe
>180 i/lub
M
r
t
a
C >110 mmK
ę
rozkurczowe
Hg),
,
n
Z
● zaawansowana
choroba
a wątroby, ew
U
n
● infekcyjne zapalenie
wsierdzia, w
n
A
● czynny wrzód
trawienny. ku
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, leki fibrynolityczne
,
V
I
0
ia przeciwkrzepliwe,
● Leki fibrynolityczne + towarzyszące g
leczenie
2
0
o
l
● Alteplaza: bolus 15 mg → 0,75 mg/kg
w ciągu 30 min 2
(do
50 mg) → 0,5
o
i
z
mg/kg w ciągu 60 min (do 35d
mg),
c
i
r
● Tenekteplazę: i.v pojedyncze
wstrzyknięcie,
zależnie
od masy ciała:
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
u
● Streptokinazy A
– rzadko stosowana,
k
©
t
● Lek przeciwkrzepliwy
do wypisu
lub do 8. doby hospitalizacji.
y
ż
● Każdy chory powinienu
też otrzymać leki przeciwpłytkowe: ASA i
klopidogrel (300mg
dodawka nasycająca przy fibrynolizie).
●
●
●
●
●
●
60–69 kg – 35 mg,
70–79 kg – 40 mg,
<60 kg – 30 mg,
80–89 kg – 45 mg,
≥90 kg – 50 mg,
u chorych w wieku ≥75 lat redukcja dawki o połowę,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, leki fibrynolityczne:, 2powikłania
V
I
a
0
i
● Powikłania leczenia fibrynolitycznego:
2
g
0
o
l
2
● głównie krwawienie,
o
i
z
c
d
● krwawienie wewnątrzczaszkowe:
i
r
o
w
● odstawić wlewy, Ka
g
o
e
r
,
n
e
● wykonać TK lub MR głowy,
z
p
M
r
s
● badaniaC
laboratoryjne (hematokryt,
hemoglobina,
PT, APTT, liczba
t
a
ę
,
płytek
podać 2 j. świeżoK
mrożonego osoczan
co 6h przez 24h,
Z
w
a krwinekepłytkowych,
●U
w razie potrzeby n
koncentrat
oraz protaminę,
w
n
jeśli chory otrzymywał
HNF
A
u
k
● w przypadku
streptokinazy:
©
t
y
● możliwe reakcje uczuleniowe,
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, koronarografia po2leczeniu
,
V
I
fibrynolitycznym
a
0
i
● Wskazania:
2
g
0
o
l
2
1. niezwłocznie w razie nieskuteczności
lub
niepewności
co do
o
i
z
c
d
skuteczności fibrynolizy,
albo w razie inawracającego
r
o
a po początkowo
w
g
niedokrwienia K
i reokluzji
skutecznej
o
e
r
,
n
e
fibrynolizie,
z
p
M
r
s
t
2. w okresie
2–24 h od rozpoczęcia
skutecznego
leczenia
a
C
ę
,
n
K
fibrynolitycznego
wskaźniki
skuteczności:
redukcja uniesienia
Z
w
a
e
Uodcinka ST on>50%
n w ciągu 60–90
min, typowe zaburzenia
w
A
u
rytmu podczas
reperfuzji,
ustąpienie bólu w klatce piersiowej.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
STEMI, powikłania
,
V
I
a
0
i
2
g
● Ostra niewydolność serca:o
0
l
2
o
i
z
c
d
● wskutek martwicy
i niedokrwienia
dużego obszaru
i
r
o
a
w
g
o
mięśnia ,sercowego,
K
e
r
n
e
z
p
M
r
s
● zaburzeń
rytmu lub
przewodzenia,
t
a
C
ę
,
n
K
●Z mechanicznych
powikłań
zawału.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
2
g
● Nawrót niedokrwienia luboponowny zawał
serca:
0
l
2
o
i
z
c
d
● rozpoznanie ponownego
zawału
na
podstawie
wzrostu
i
r
o
a
w
g
markerów K
martwicy mięśnia
sercowego, (o ≥20%
w
o
e
r
,
n
e
z
próbce
krwi
pobranej
po
upływie
3–6
h
od
nawrotu
p
M
r
s
t
a
C
ę
objawów w porównaniu
z próbkąn
pobraną niezwłocznie
,
K
Z
w
a
e
U po ich wystąpieniu),
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
● Pęknięcie wolnej ściany serca: g
2
lo po zawalezściany
20 przedniej,
● zwykle w ciągu pierwszychi7odni
c
d
● objawy:
i
r
o
a
w
● nagłe pęknięcie →
tamponada
serca
i
zatrzymanie
czynności
serca,
g
o
K
e
r
,
n
najczęściej zakończone
zgonem, e
z
p
M
r
s
● wolno powiększające
się
pęknięcie
→
stopniowo
narastająca
t
a
C
ę
,
n
tamponada
serca i objawy
wstrząsu,
K
Z
w
a
e
● rozpoznanie:
U
n
w
n
● za pomocą echokardiografii.
A
u
k
● leczenie:©
t
y
ż
● farmakologiczne postępowanie
przeciwwstrząsowe i niezwłoczna
u
interwencja chirurgiczna.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
● Pęknięcie przegrody międzykomorowej:
2
g
0
o
2
● zwykle między 3. a 5. dniemio
pol zawale,
z
c
d
● objawy:
i
r
o
a
w
● świeży szmer holosystoliczny
przy
lewym
brzegu
mostka
(przy
g
o
K
e
r
,
n
dużym ubytku – słabo słyszalny),e
z
p
M
r
s
● szybko C
narastające objawyaniewydolności lewoi prawokomorowej,
t
ę
,
n
K
● rozpoznanie:
Z
w
a
e
●U
za pomocą echokardiografii,
n
w
n
● leczenie:
A
u
k
● przeciwwstrząsowe
wymagające
wspomagania kontrapulsacją
©
t
y
ż
wewnątrzaortalną i inwazyjnego
monitorowania hemodynamicznego
u
● pilna operacja. o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
● Pęknięcie mięśnia brodawkowatego:
2
g
0
o
2
● między 2. a 7. dniem po zawale,ol
i
z
c
● najczęściej pęka mięsień brodawkowy
tylny i
lewej
komory w zawale
d
r
o
a
w
ściany dolnej,
g
o
K
e
r
● ostra niedomykalność
zastawki mitralnej,
,
n
e
z
p
M
r
● objawy:
s
t
a
C
ę
● nagle ,rozwijająca się niewydolność
serca, typowy
głośny, szeroko
n
K
Z
w
promieniujący,
szmer nad koniuszkiem
serca (może również
a
e
Ubyć cichy albo nieholosystoliczny
n
występować),
w
n
u
● rozpoznanie: A
k
© obrazu klinicznego,
t
● na podstawie
potwierdzenie za pomocą echokardiografii,
y
ż
● leczenie:
u
o
● p/wstrząsowe, IABP,
d
● operacja.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
● Tętniak serca:
2
g
0
o
l
2
● zwykle na przedniokoniuszkowej
ścianie
lewej
komory,
o
i
z
c
d
● pogarsza rokowanie, r
i
o
a
w
g
● powoduje:
o
K
e
r
,
n
e
● arytmie komorowe,
z
p
M
r
s
t
● niewydolność
serca i powikłania
zatorowo-zakrzepowe
a
C
ę
,
n
K
związane
ze skrzepliną
w
lewej
komorze
(w razie jej
Z
w
a
e
Ustwierdzenia dołącz
n
lek
przeciwkrzepliwy
i stosuj go przez 6
w
n
A
u
mies. z okresową
kontrolą
echokardiograficzną
ustępowania
k
©
t
skrzepliny).
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
20
STEMI, powikłania,, c.d.
V
I
a
0
i
● Udar mózgu:
2
g
0
o
l
2
● zwykle po 48 h hospitalizacji,
o
i
z
c
d
● czynniki predysponujące:
i
r
o
a
w
g
● wcześniej przebyty
udar
lub
epizod
przemijającego
o
K
e
r
,
n
e
niedokrwienia mózgu,
z
p
M
r
s
t
● CABG,C
a
ę
,
n
● podeszły
wiek, a K
Z
w
e
U
n
● mała LVEF, n
w
A
u
● AF.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, powikłania:
2
,
V
I
zaburzenia rytmu i przewodzenia
a
0
i
2
g
Uwaga: stężenie potasu >4,0 mmol/l,
magnezu >0,8 mmol/l
0
o
l
2
o
● wyrównać zaburzenia kwasowo-zasadowe
i
z
c
d
i
r
o
a
w
1. dodatkowe pobudzenia komorowe,
g
o
K
e
r
2. przyspieszony rytm, komorowy (<120/min):
n
e
z
p
● może być objawem
skutecznej reperfuzji,
M
r
s
t
a
C
ę
3. nietrwały,częstoskurcz komorowy:
n
K
Z
● zwykle nie powoduje zaburzeń
hemodynamicznych
i nie wymaga swoistego
w
a
e
U
n
leczenia w późnej fazie
zawału, szczególnie
u chorych ze zmniejszoną LVEF,
w
n
A
może wskazywać
na zwiększone ryzyko
nagłego zgonu,
u
k
©
t
4. migotanie komór:
y
ż
● natychmiastowa defibrylacja
elektryczna
u
● pierwotne migotanieokomór (w ciągu pierwszych 24–48 h od początku
dolegliwości) nie d
obciąża rokowania
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, powikłania:
2
,
V
I
zaburzenia rytmu i przewodzenia,
c.d.
a
0
i
2
g
0
5. trwały częstoskurcz komorowy: olo
2
i
z
● wielokształtny:
c
d
i
r
● natychmiastowa defibrylacja
elektryczna,
o
a
w
g
o
K
● jeśli nie można wykluczyć
niedokrwienia
mięśnia sercowego e
→
r
,
n
z
koronarografia w trybie pilnym, pe
M
r
s
t
● β-blokerC
i.v. lub amiodaron (jeśli
odstęp QT w EKG
nie jest istotnie
a
ę
,
n
wydłużony),
ew. lidokainaK
i.v.,
Z
w przezżylnej szybkiej
alub niemożności zastosowania
e
●U
w razie nieskuteczności
n
w
stymulacji serca,n
A
u
● konieczna korekcja zaburzeń elektrolitowych
(zwłaszcza hipokaliemii i
k
©
t
y
hipomagnezemii),
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, powikłania:
2
,
V
I
zaburzenia rytmu i przewodzenia,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
5. trwały częstoskurcz komorowy, c.d.:
2
o
i
z
● jednokształtny:
c
d
i
r
● kardiowersja elektryczna,
o
a
w
g
o
K
e
● jeśli jest dobrze tolerowany:
r
,
n
e
z
● β-bloker, amiodaron – wlew i.v. 150
mg
(lub 5 mg/kg) dawka
całkowita
p
M
r
s
t
≤1,2 g/d)C
a
ę
,
n
K
● jeśli
oporny
na kardiowersję
elektryczną:
Z
w szybka stymulacja
a i.v.) lub przezżylna
e
●U
amiodaron i.v. (ew.n
lidokaina
w
n
elektryczna serca,
A
u
● wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
(ICD):
k
©
t
y
● wskazane u chorych, u których
po upływie >2 dni od wystąpienia STEMI
ż
pojawiło się migotanieukomór lub trwały częstoskurcz komorowy
powodujący zaburzenia
do hemodynamiczne.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
STEMI, powikłania:
2
,
V
I
zaburzenia rytmu i przewodzenia,
c.d.
a
0
i
2
g
0
o
l
6. migotanie przedsionków,
2
o
i
z
c
d
7. objawowa bradykardia zatokowa,
przerwy rytmui zatokowego trwające >3 s:
r
o
a
w
● atropina,
g
o
K
e
r
● czasowa stymulacja,
,
n
e
z
p
M
r
s
t
8. bloki AV: C
a
ę
n
K
● blokZ
AV,I°:
w
a
e
●U
bez leczenia,
n
w
n
● blok AV II° typu Wenckebacha
z zaburzeniami
hemodynamicznymi:
A
u
● atropina,
czasowa stymulacjatprawej
komory,
k
©
y
● typu Mobitz II lub blok AVżIII°:
u
● czasowa elektrostymulacja
serca,
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
ChNS, profilaktyka wtórna
,
V
I
a
0
i
1. Zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy,
2
g
0
o
2. Regularny wysiłek fizyczny: ≥30 minlwysiłku
aerobowego
o umiarkowanej
2
o
i
z
intensywności określonej na podstawie
próby wysiłkowej,
≥5×/tydz,
c
d
i
3. Leczenie farmakologiczne:ar
o
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
4. Prewencja pierwotna
nagłej śmierci sercowej
u chorych z ciężką dysfunkcją
w
n
A
u
lewej komory (LVEF
≤35%) i objawami
niewydolności serca pomimo
k
t
optymalnej ©
farmakoterapii poy40
dniach od ostrego epizodu,
ż
u
do
●
●
●
●
●
lek przeciwpłytkowy (ASA i/lub klopidogrel lub prasugrel, lub tikagrelor),
β-bloker,
ACE-I/ARB,
antagonista aldosteronu LVEF ≤40%,
Statyna,
● wszczepienie ICD:
● CRT-D zależnie od szerokości QRS, jeśli spodziewany czas przeżycia w dobrym
stanie czynnościowym przekracza 1 rok.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 1
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 3
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 4
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 5
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 6
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
2
EKG 7
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0zawale:
EKG, zmiany po przebytym
2
,
VQ
I
Patologiczne
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● cechy nieprawidłowych
załamków Qczwiązanych
z
d
i
r
o
przebytym zawałem:
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● w odprowadzeniach V2 i V3:
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● załamek
Q ≥0,02 K
s (lub zespół QS),n
,
Z
w w jednej z trzech grup
a odprowadzeniach
e
U● w dwóch sąsiednich
n
w
n
"naczyniowych"
(I, aVL,u
[V6]; V4–V6; II, III, aVF):
A
k
©
t
y
● załamek Q ≥0,03żs i ≥1 mm (lub zespół QS).
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● Interna Szczeklika 2017
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
● Wytyczne ptkardio:
STEMIr2017
o
K
e
,
n
e
z
p
M
r
s
● https://www.ptkardio.pl
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
●ULearnTheHeart.com
e
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 5/1
0
2
0 serca
Choroba niedokrwienna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Pytania ?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Niewydolność
serca
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
1
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0definicja
2
Niewydolność serca (NS):
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Niewydolność serca (NS)
to stan, wic
którym
w wyniku
d
r
o
a
w
zaburzenia czynności
serca dochodzi
do
zmniejszenia
g
o
K
e
r
,
n
e
pojemności minutowej pserca
w stosunku
do
z
M
r
s
t
zapotrzebowania
metabolicznego
tkanek
ustroju.
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
2
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Niewydolność serca
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
1. Ostra niewydolność
serca
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
2. Przewlekła
niewydolność
serca rz
p
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
3
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 (ONS)
2
Ostra niewydolność serca
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Może się rozwinąć de novo
u osoby 2
bez
stwierdzonej
l
o
i
z
wcześniej dysfunkcji
serca, icalbo
jako ostra
d
r
o
w
dekompensacjaa
przewlekłej niewydolności
serca.
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● Jest stanem
zagrożenia
życia wymagającym
szybkiej
s
t
a
C
ę prowadzącym do
,
n
diagnostyki
i
leczenia,
zazwyczaj
K
Z
w
a
e
Upilnej hospitalizacji.
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
4
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
●
0
2
0
2
ONS: przyczyny
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
choroba niedokrwienna
serca,
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● najczęstsza przyczyna,
szczególnie
u osób starszych,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
kardiomiopatia
rozstrzeniowa,
zaburzenia
rytmu serca,
t
a
C
ęzapalenie mięśnia
,
n
K
wrodzone
i
nabyte
wady
serca,
Z
w
a
e
U
n
sercowego: n
w
A
u
● dominują
u
osób
młodszych.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
5
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
20
ONS: przyczyny, ,c.d.
V
I
a
0
i
1. Stany powodujące szybkie g
narastanie objawów:
2
0
o
l
2
● ostry zespół wieńcowy
i jego powikłania,
o
i
z
c
d
i
● przełom nadciśnieniowy,
r
o
a
w
g
o
● zburzeniaK
rytmu serca i r
przewodzenia,
e
,
n
e
z
p
● zatorowość
płucna,
M
r
s
t
a
C
ę
● ,tamponada serca,
n
K
Z
a aorty, ew
U ● rozwarstwienie
n
w
n
● kardiomiopatia
połogowa,
A
u
k
©
t
● kardiomiopatia
wywołana
stresem (takotsubo),
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
6
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
20
ONS: przyczyny, ,c.d.
V
I
a
0
i
2. Stany powodujące wolniejsze
narastanie objawów:
2
g
0
o
l
2
● zakażenia:
o
i
z
● zapalenie mięśnia
sercowego,
c
d
i
r
o
● infekcyjne a
zapalenie wsierdzia,w
g
o
K
e
r
● zaburzenia
metaboliczne
i
hormonalne:
,
n
e
z
p
● zaburzenia
czynności
tarczycy,
M
r
s
t
a
ę
●Cguz chromochłonny,
,
n
K
● kwasica ketonowa
w
cukrzycy,
Z
wserca:
azespół dużego rzutu
e
U ● przewodnienie,
n
w
n
● ciężkie
zakażenie,
zwłaszcza
sepsa,
A
u
k
●©przełom tyreotoksyczny,
t
y
ż
● niedokrwistość,
przetoki tętniczo-żylne,
u
● nadciśnienie
płucne,
o
d PNS.
● zaostrzenie
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
7
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
ONS: objawy podmiotowe
i
2
,
V
I
przedmiotowe
a
0
i
2
g
0
o
l
2
1. objawy zastoju wstecznego:
o
i
z
● w krążeniu dużym (niewydolność
prawokomorowa):
c
d
i
r
o
a
w
● obrzęki obwodowe,
g
o
K
e
r
● poszerzenie, żył szyjnych i etkliwość w nadbrzuszu
(wskutek
n
z
M
r
powiększenia
wątroby), sp
t
a
C w jamachKsurowiczych
ę otrzewnej, osierdzia),
● przesięki
(opłucnej,
,
n
Z
w
a(niewydolność lewokomorowa
●
krążeniu małym
-> obrzęk płuc):
e
U● wduszność,
n
w
n
A
u
● przyspieszony
oddech i duszność
w pozycji siedzącej,
k
©
t
y
● rzężenia nad polamiżpłucnymi
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
8
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
ONS: objawy podmiotowe
i
2
,
Vc.d.
I
przedmiotowe,
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
2. objawy zmniejszonego rzutu
serca (hipoperfuzji
obwodowej;
i
z
c
d
i
występują rzadziej, wskazują
na gorsze
rokowanie): o
r
a
w
g
o
● łatwe męczenieK
się,
e
r
,
n
e
● osłabienie, splątanie,
senność;
z
p
M
r
s
t
● skóraC
blada, chłodna, wilgotna,
a
ę
,
n
K
●Z
niekiedy sinica obwodowa, tętno nitkowate,
w
e
U● hipotensja, nna
w
● skąpomocz,
A
u
k
©
t
y
ż
3. objawy choroby podstawowej,
będącej przyczyną ONS.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
9
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
ONS: badania pomocnicze
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1. EKG:
● najczęściej cechy niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu i
przewodzenia,
2. RTG klatki piersiowej:
● poza objawami choroby podstawowej może ujawnić zastój w krążeniu płucnym,
płyn w jamach opłucnej i powiększenie jam serca.
3. Echokardiografia:
● ujawnia zaburzenia czynności (dysfunkcja skurczowa lub rozkurczowa, dysfunkcja
zastawek) lub nieprawidłowości anatomiczne serca (np. powikłania mechaniczne
zawału).
4. USG klatki piersiowej:
● umożliwia ocenę obrzęku śródmiąższowego płuc;
5. USG brzucha:
● wykonywane w celu pomiaru szerokości żyły głównej dolnej i oceny wodobrzusza.
6. Badania laboratoryjne: zakres podstawowy.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
10
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
ONS: klasyfikacja wg profili
2
,
V
hemodynamicznych
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Obrzęk płuc z
zachowanym RR
Izolowana ostra dysfunkcja
prawej
komory
Wstrząs kardiogenny
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
11
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
ONS: klasyfikacja Forrestera
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
12
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
ONS: klasyfikacja Killipa
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
I. nie ma objawów
niewydolności
serca,
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
II. niewydolność
serca,
zastój
do kąta n
łopatek
r
,
e
z
p
M
r
s
t
III.Cciężka niewydolność
serca, obrzęk
płuc
a
ę
,
n
K
Z
akardiogenny. ew
U IV. wstrząs
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
13
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 profilu
2
ONS: przyłóżkowa ocena
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
14
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”mokry i ciepły”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
15
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”mokry i ciepły”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Profil hemodynamiczny: pacjent „mokry i ciepły”:
● typ naczyniowy:
● redystrybucja płynów,
● dominujące nadciśnienie,
● leczenie:
● leki naczyniorozszerzające,
● leki moczopędne,
● typ sercowy:
● akumulacja płynów,
● dominujący zastój,
● leczenie:
● leki naczyniorozszerzające,
● leki moczopędne,
● ultrafiltracja.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
16
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”mokry i zimny”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
17
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”mokry i zimny”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Profil hemodynamiczny: pacjent „mokry i zimny”:
● ciśnienie skurczowe >=90 mm Hg:
● leczenie:
● leki naczyniorozszerzające,
● leki moczopędne,
● leki inotropowe,
● ciśnienie skurczowe <90 mm Hg:
● leczenie:
● leki naczynioskurczowe, inotropowe.
● mechaniczne wspomaganie krążenia.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
18
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”suchy i ciepły”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
19
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”suchy i ciepły”
IV
a
i
g
●
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
Profil hemodynamiczny:
pacjent
„suchy
i ciepły”:
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● modyfikacja
leczenia
doustnego.
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
20
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”suchy i zimny”
IV
a
i
g
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
21
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Profil hemodynamiczny: pacjent
0
2
,
”suchy i zimny”
IV
a
i
g
●
0
2
0
o
l
2
o
i
z
c
Profil hemodynamiczny:
pacjent
„suchy
i zimny”:
d
i
r
o
a
w
● hipoperfuzyjny,
g
o
K
e
r
,
n
e
● hipowolemiczny,
z
p
M
r
s
t
a
● leczenie:
C
ę
,
n
K
Z
● płyny,
w
a
e
U ● leki inotropowe.
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
22
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 AHF
2
Pacjent z podejrzeniem
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
23
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
●
●
●
●
0
2
0
2
ONS: diagnostyka
,
V
I
a
0
i
EKG:
2
g
0
o
l
● ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia
rytmu i przewodzenia,
2
o
i
z
RTG klatki piersiowej:
c
d
i
r
o
● zastój w krążeniu małym,
obrzęk płuc,
zapalenie płuc, g
płyn
w jamie
a
w
o
K
e
r
opłucnej,
,
n
e
z
p
Echokardiografia:
M
r
s
t
a
C
ę
● podstawowe
badanieK
obrazowe, które powinno
być wykonane jak
,
n
Z
w
najszybciej,
a
e
U
n
Tomografia komputerowa
z kontrastem
(Angio- TK) klatki piersiowej:
w
n
A
u
● w przypadku
podejrzenia
zatorowości płucnej/rozwarstwienia
k
©
t
aorty piersiowej,
y
ż
u
Koronarografia:
o z cechami niestabilności wieńcowej.
● w przypadku
dchorych
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
24
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
ONS: postępowanie diagnostyczne
,
V
I
a
0
i
2
g
Ustalić, w trybie pilnym postępowanie
przyczynowe
!:
0
o
l
2
o
i
z
● koronarografia i rewaskularyzacja:
c
d
i
r
o
a
w
● w przypadku OZW,
g
o
K
e
r
● interwencji kardiochirurgiczna
w
przypadku:
,
n
e
z
p
M
r
s
● pęknięcia
mięśnia sercowego,
t
a
C
ę
,
n
K
● rozwarstwienia
aorty,
Z
w
a
e
●Uguz serca,
n
w
n
● dysfunkcji
zastawki
własnej
albo
protezy zastawkowej.
A
u
k
©
t
y
ż
W trybie pilnym u
wdrożyć postępowanie objawowe np.
wentylacja mechaniczna,
do leki inotropowo-dodatnie.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
25
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
●
●
●
●
●
●
0
2
0
2
ONS: badania laboratoryjne
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Gazometria:
● u wszystkich chorych z niewydolnością oddechową,
Morfologia krwi obwodowej,
Peptydy natriuretyczne (BNP, NT-proBNP):
● różnicowanie przyczyn duszności,
Troponiny sercowe (T lub I):
● wykluczenie OZW,
Kreatynina:
● dysfunkcja nerek może być przyczyną albo wynikiem NS,
Jonogram:
● obecność zaburzeń elektrolitowych może być przyczyną albo wynikiem NS (lub
jej leczenia),
CRP:
● wykluczenie infekcji jako czynnika wywołującego zaostrzenie/ różnicowanie
przyczyn ciężkiego stanu ogólnego.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
26
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
20
ONS: monitorowanie ,pacjenta
V
I
a
0
i
● EKG,
2
g
0
o
l
2
● RR,
o
i
z
c
d
i
● Pulsoksymetria, ar
o
w
g
o
K
e
r
● Temperatura,ciała,
n
e
z
p
M
r
s
t
● Diureza,
a
C
ę
,
n
K
Z
w
● Nieinwazyjne monitorowanie
hemodynamiczne,
a
e
U
n
w
n
● InwazyjneA
monitorowanie
hemodynamiczne
(krwawe ciśnienie
u
k
tętnicze,
żylne).
© ośrodkoweżciśnienie
t
y
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
27
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 ONS
2
Stany nagłe związane
z
,
V
I
a
0
i
1. Obrzęk płuc,
2
g
0
o
l
2
2. Przełom nadciśnieniowy,
o
i
z
c
d
i
3. Arytmie i zaburzenia
przewodzenia,
r
o
a
w
g
o
4. Zatorowość
płucna wysokiego
ryzyka, e
K
r
,
n
e
z
p
5. Zawał
serca,
M
r
s
t
a
C
ę
6. ,Mechaniczne
powikłania
zawału,
n
K
Z
w
aprotezy mechanicznej,
7.
e
U Dysfunkcja
n
w
n
8. Tętniak
rozwarstwiający
aorty,
A
u
k
© zatrzymanie
t
9. Nagłe
krążenia.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
28
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Obrzęk płuc , 20
V
I
a
0 osocza z
i
Obrzęk płuc to przemieszczenie
się wody
2
g
0
o
l
2
domieszką białka i upostaciowanych
składników
krwi poza
o
i
z
c
d
światła naczyń włosowatych
krążeniaipłucnego
do:o
r
a
w
g
o
● miąższu płucnego:
K
e
r
,
n
e
z
p
● obrzęk
śródmiąższowy,
M
r
s
t
a
C płucnego
ę
● ,miąższu
i światła pęcherzyków:
n
K
Z
w
a
pęcherzykowy.
e
U ● obrzęk
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
29
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Obrzęk płuc: objawy
,
V
I
a
0
i
● Szybko narastająca duszność,
2
g
0
o
l
2
● Ortopnoe,
o
i
z
c
d
i
● Lęk, niepokój,r
o
a
w
g
o
● Tachykardia,
K
e
r
,
n
e
p
● Zmiany
osłuchowe
nad
płucami, rz
M
s
t
a
C
ę
● ,Charakterystyczny
obraz RTG
płuc.
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
30
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Obrzęk płuc: przyczyny
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Nagły wzrost ciśnienia
tętniczego,
c
d
i
r
o
w
● Zaostrzenie a
przewlekłej niewydolności
serca,
g
o
K
e
r
,
n
e
● Ostry zespół wieńcowy
i jego powikłania.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
31
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Obrzęk płuc , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
32
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Ostry obrzęk płuc
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
33
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Nadciśnienie tętnicze: stany ,naglące/pilne
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Stany pilne
Stany naglące
definicja
duży wzrost ciśnienia tętniczego bez
towarzyszących postępujących powikłań
narządowych
ciśnienie tętnicze >180/120 mm Hg, powikłania narządowe
(nieuchronne lub postępujące) wymagające obniżenia ciśnienia
w celu uniknięcia poważnych następstw
przykłady
wysokie ciśnienie tętnicze z silnym bólem
głowy, krwawieniem z nosa, znacznym
niepokojem
encefalopatia
nadciśnieniowa,
krwawienie
wewnątrzczaszkowe, ostra niewydolność serca z obrzękiem
płuc, niestabilna choroba wieńcowa, świeży zawał serca,
rozwarstwienie aorty, rzucawka
miejsce
leczenia
oddział obserwacyjny izby przyjęć – kilka
godzin obserwacji; wizyta kontrolna z ciągu
kilku dni
hospitalizacja na oddziale intensywnej
monitorowanie ciśnienia tętniczego
leki
doraźnie krótko działający lek hipotensyjny
p.o. (np. kaptopril, klonidyna); zmodyfikuj
leczenie przewlekłę
lek hipotensyjny i.v., obniż ciśnienie tętnicze o 25% w ciągu
1h; jeśli stan kliniczny stabilny: obniżaj do 160/100 mm Hg w
ciągu 2–6 h i do wartości prawidłowych w ciągu 24–48 ha
terapii,
ciągłe
a
W ostrej fazie udaru mózgu może wystąpić duży wzrost ciśnienia tętniczego, ale nie obniżaj go gwałtownie, żeby nie
spowodować zmniejszenia mózgowego przepływu krwi, co grozi rozszerzeniem ogniska niedokrwienia.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
34
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
Leki stosowane do obniżenia ciśnienia
ze
0
2
,
wskazań nagłych
IV
Lek
urapidyl
a
i
g
0
2
0
Początek/czas
działania
Efekty uboczne
1–5 min/
1–2 h
zawroty i ból głowy;
nudności, wymioty,
duszność, kołatanie serca,
tachycardia lub
bradycardia, uczucie
ucisku za mostkiem,
arytmia
większość stanów
nagłych
2–5 min/
5–10 min
ból głowy, wymioty,
methemoglobinemia,
rozwój tolerancji przy
dłuższym stosowaniu
niedokrwienie mięśnia
sercowego
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
(Ebrantil,
Tachyben)
Dawka
10–50 mg i.v., powtórz; albo
wlew i.v. początkowo
2mg/min, potem śr. 9mg/h
nitrogliceryna
(Nitracor,
Perlinganit)
nitroprusydek
sodu
(Naniprus (i),
Nipride (i),
Nitriate (i))
5–100µg/min we wlewie i.v.
0,25–10µg/min we wlewie i.v.
natychmiast/
(dawka maks. tylko przez 10
1–2 min
min)
Szczególne wskazania
większość stanów
nudności, wymioty, kurcze nagłych; ostrożnie, gdy
mięśni, poty, zatrucie
zwiększone ciśnienie
tiocyjanianami i cyjankami wewnątrzczaszkowe
lub azotemia
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
35
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Arytmie i zaburzenia przewodzenia
,
V
I
a
0
i
1. Zaburzenia rytmu z niestabilnością
hemodynamiczną:
2
g
0
o
l
2
● Częstoskurcze z wąskim zespołami
QRS,
o
i
z
c
● Częstoskurcze z szerokimi
zespołami QRS,
d
i
r
o
a
w
● Migotanie trzepotanie
przedsionków,
g
o
K
e
r
,
n
e
Postępowanie:
z
p
M
r
s
t
● kardiowersja
ze wskazańażyciowych,
C
ę
,
n
K
● poszukiwanie
przyczyn
odwracalnychw
/postępowanie
przyczynowe,
Z
a
e
n
●Uleki antyarytmiczne.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
36
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
Arytmie i zaburzenia przewodzenia,
c.d.
2
,
V
I
a
0
i
2. Objawowe zaburzenia przewodzenia,
2
g
0
o
l
2
o
Postępowanie:
i
z
c
d
i
r
o
● stymulacja endokawitarna,
a
w
g
o
K
e
r
● stymulacja przezskórna,
,
n
e
z
p
● poszukiwanie
przyczyn odwracalnych
zaburzeń
przewodzenia.
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
37
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
,
Zatorowość płucna wysokiego
ryzyka
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Zatorowość płucna (ZP) iwysokiego
ryzyka:
o
z
c
d
● objawy wstrząsu lub
hipotensja: i
r
o
a
w
g
o
● skurczowe
systemowe ciśnienie
tętnicze <90
mm Hg
K
e
r
,
n
e
z
lub
p
M
r
s
t
C spadek oK≥40a mm Hg trwający
ę >15 min, jeśli
● ,jego
n
Z
a jest arytmia,ewhipowolemia lub sepsa.
nie
U przyczyną
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
38
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 ryzyka:
Zatorowość płucna wysokiego
2
,
leczeniea IV
0
i
2
g
0
2
● Leczenie fibrynolityczne:iolo
z
c
d
● alteplaza – rtPA (Actilyse):
i
r
o
a
w
g
o
● schemat standardowy
–r
100
mg i.v. w ciągu
2 h,
K
e
,
n
e
z
● schemat
przyspieszony
–
0,6
mg/kg
(maks.
50 mg) w
p
M
r
s
t
a
C
ę
ciągu
15
min,
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
● Embolektomia
przezcewnikowa/chirurgiczna.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
39
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 zwału
2
Mechaniczne powikłania
,
V
I
a
0
i
● VSD,
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● pęknięcie wolnej ściany
komory – tamponada,
c
d
i
r
o
a
w
g
● pęknięcie K
mięśnia
brodawkowatego
z
ostrą
o
e
r
,
n
e
niedomykalnością
mitralną.
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
40
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
VSD w przebiegu zawału
,
V
I
a
0
i
● Zwykle między 3. a 5. dniem po
zawale,
2
g
0
o
l
● Objawy:
2
o
i
z
● świeży szmer holosystoliczny
przy lewym c
brzegu
mostka (przy dużym
d
i
r
ubytku – słabo słyszalny)
o
a
w
g
o
i
K
e
r
,
n
e
● szybko narastające objawyp
niewydolności
lewo- iz
prawokomorowej,
M
r
s
t
a
● Rozpoznanie:
C
ę
,
n
K
●
za pomocą echokardiografii,
Z
w
a
e
U
n
● Leczenie: n
w
● przeciwwstrząsowe,
A
u
k
● kontrapulsacja
wewnątrzaortalna
i inwazyjne monitorowanie
©
t
y
hemodynamiczne,ż
u
● pilna operacja.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
41
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
VSD pozawałowe: echokardiografia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
42
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 (IABP)
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
43
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
●
●
●
0
2
0 serca
2
Pęknięcie wolnej ściany
,
V
I
a
0
i
2
g
Zwykle w ciągu pierwszych 7 dni
po
zawale,
0
o
l
2
Objawy:
o
i
z
● nagłe pęknięcie → tamponada
serca i zatrzymanie
czynności serca,
c
d
i
r
o
najczęściej zakończone
zgonem,
a
w
g
o
K
e
r
● wolno powiększające
się
pęknięcie
→
stopniowo narastająca
tamponada
,
n
e
z
serca i objawy
wstrząsu,
p
M
r
s
t
a
C
ę
Rozpoznanie:
,
n
K
Z
● za
pomocą echokardiografii,
w
a
e
U
n
Leczenie:
w
n
A
u
● farmakologiczne
postępowanie
przeciwwstrząsowe, perikardiocenteza,
k
© interwencjażychirurgiczna.
t
niezwłoczna
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
44
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Pęknięcie mięśnia brodawkowatego
,
V
I
a
0
i
● między 2. a 7. dniem po zawale
2
g
0
o
l
● najczęściej pęka mięsień brodawkowy
tylny
lewej
komory w zawale
2
o
i
z
ściany dolnej,
c
d
i
r
o
a
w
● Objawy ostrej niedomykalności
zastawki
mitralnej:
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● Rozpoznanie: n
w
A
u
k
● Leczenie:©
t
y
ż
u
do
●
●
nagle rozwijająca się niewydolność serca, duszność, spadek ciśnienia, objawy
wstrząsu
typowy głośny, szeroko promieniujący, holosystoliczny szmer nad koniuszkiem
serca,
●
na podstawie obrazu klinicznego, potwierdzenie za pomocą echokardiografii,
●
farmakologiczne postępowanie przeciwwstrząsowe, diuretyki lek inotropowe,
kontrapulsacja wewnątrzaortalna niezwłoczna interwencja chirurgiczna.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
45
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Rozwarstwienie aorty
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Rozdarcie błony wewnętrznej
i przedostanie
się krwi w
o
i
z
c
d
obręb błony środkowej,
prowadzi ido
oddzielenie
się
r
o
a
w
g
błony wewnętrznej
od błonyro
środkowej i przydanki
K
e
,
n
e
z
p
oraz powstanie
światła rzekomego
aorty.r
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
46
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 ryzyka
2
Rozwarstwienie aorty: czynniki
,
V
I
a
0
i
● nadciśnienie tętnicze,
2
g
o
● dwupłatkowa zastawka aorty ilkoarktacja
aorty 20
o
i
z
● wcześniej istniejąca choroba
aorty np. tętniak
c
d
i
r
● dodatni wywiad rodzinny
w
kierunku
chorób
aorty,
o
a
w
g
o
● genetycznie uwarunkowane
choroby
tkanki łącznej (zespół
Marfana,
K
e
r
,
n
e
zespół Ehlersa i Danlosa),
z
p
M
r
s
t
● urazyC
(komunikacyjne, jatrogenne),
a
ę
,
K
● czynniki
hemodynamiczne
i hormonalne n
w ciąży (50% rozwarstwień
Z
w
a
e
aorty u osób <40.
rż. występuje u kobiet
w ciąży),
U
n
w
n
● zespół Turnera,
A
u
k
● wyczynowe
podnoszenie t
ciężarów, palenie tytoniu, używanie kokainy,
©
y
amfetaminy i.v.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
47
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0
2
0
Rozwarstwienie aorty:, 2objawy
V
I
a
0zlokalizowany
i
silny ból w klatce piersiowej: nieustępujący
po azotanach,
2
g
0
o
też między łopatkami
l
2
o
i
z
objawy wstrząsu,
c
d
i
objawy neurologiczne, ar
o
w
g
o
objawy zawału serca
(przy objęciu
rozwarstwieniem
ujść tętnic
K
e
r
,
n
e
wieńcowych),
z
p
M
r
s
t
objawy niewydolności
sercaa (w przypadku ędużej
niedomykalności
C
,
n
K
aortalnej),
Z
w
e
tamponada
serca, na
U
w
n
wysięk opłucnowy,
A
u
k
ostre uszkodzenie
nerek (zajęcie
ujść tętnic nerkowych),
©
t
y
ból brzucha (zajęcie ujść ż
tętnic
krezkowych),
u
objawy ostrego niedokrwienia
kończyn, niedowład kończyn na skutek
o
niedokrwienia rdzenia
d kręgowego.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
48
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Rozwarstwienie aorty: rozpoznanie
,
V
I
a
0
i
● Ustalić w trybie pilnym:
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Echokardiografia przezklatkowa,
ew
przezprzełykowa,
c
d
i
r
o
w
g
● Angio- TK. Ka
o
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
49
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0typy
2
Rozwarstwienie aorty:
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
Stanford
do A: 70% przypadków
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
50
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
Rozwarstwienie aorty:, 2leczenie
V
I
0
ia
● morfina i.v. w celu opanowaniagbólu,
2
0
o
l
● szybko obniżyć ciśnienie tętnicze
kurczowe
do
100–120
mm Hg,
2
o
i
z
● β-bloker – np. propranolol,
c
d
i
r
o
w
● nitroglicerynaai.v.,
g
o
K
e
r
,
● nitroprusydek
sodu i.v. ew razie opornego
nadciśnienia
n
z
p
M
r
s
tętniczego
t
a
C
ę
,
n
K
● leczenie
inwazyjne:
Z
w z wyboru u większości
a jest postępowaniem
e
U ● pilna operacja
n
w
n
chorych
z
rozwarstwieniem.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
51
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Dysfunkcja protezy mechanicznej
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
52
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Dysfunkcja protezy mechanicznej,
c.d.
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
53
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
2
Zatrzymanie krążenia
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Leki:
● Adrenalina,
● Amiodaron,
● Wodorowęglan sodu.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
54
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0 przyczyny
Zatrzymanie krążenia: odwracalne
2
,
V
I
a
0
i
● 4H:
2
g
0
o
l
● hipoksja,
2
o
i
z
● hipowolemia,
c
d
i
r
o
● hipotermia, a
w
g
o
K
e
r
● hipo/hiperkaliemia
ciężkie
zaburzenia
elektrolitowe,
,
n
e
z
p
● 4T:
M
r
s
t
a
C
ę
● ,tension pneumothorax
(odma prężna),
n
K
Z
w
serca,
a
e
U ●● tamponada
n
thromboembolia
(zatorowość
płucna, ostre zespoły wieńcowe),
w
n
A
u
● Toksyny
(przedawkowanie
leków lub zatrucie),
k
©
t
● Kwasica,
y
ż
u
● hipoglikemia,
● uraz, zwłaszcza
domasywny, wielonarządowy.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
55
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
Piśmiennictwo, źródła
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
● Interna Szczeklika
2017
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
56
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 6/1
0
2
0
Niewydolność serca
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Pytania ?
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
57
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o kardiologii
i
z
Badaniadw
c
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
Kardiologia
jest
sztuką...
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
WywiadIV,
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Skargi główne (ból, duszność,
obrzęki) z
i
c
d
i
r
o
a
w
g
Wywiad rodzinny
w
kierunku
chorób
układu
krążenia
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
Choroby
współistniejące
(HA,
DM,
pchn)
t
a
C
ę
,
n
K
Z
U Aktualnenleki
na(jakie, od kiedy)wew
A
u
Wyniki
badań wcześniej
wykonanych
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
Bóle w klatce piersiowej
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury klatki piersiowej, z wyjątkiem miąższu
płucnego:
1)
2)
3)
4)
5)
serce:
● dławica piersiowa,
● zawał serca,
● zapalenie osierdzia,
inne narządy klatki piersiowej:
● rozwarstwienie aorty,
● podrażnienie opłucnej (zapalenie płuc, zawał płuca, odma opłucnowa),
● choroby przełyku, tchawicy, oskrzeli lub śródpiersia,
ściana klatki piersiowej – nerwoból, ból kostno-mięśniowy, choroby gruczołów
sutkowych i skóry,
narządy jamy brzusznej – refluks żołądkowo-przełykowy, choroba wrzodowa,
kamica żółciowa, zapalenie trzustki,
ból psychogenny – zespół Da Costy („nerwica serca”).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
Duszność
,
V
I
a
Przyczyny duszności:
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
wstrząs,
niewydolność serca,
niedokrwistość,
utrudnione wiązanie się hemoglobiny z tlenem w przebiegu zatruć (tlenkiem węgla i
powodujących methemoglobinemię),
zmniejszenie wykorzystania tlenu przez tkanki (zatrucia, m.in. cyjankami),
astma i POChP,
zapalenie płuc,
zatorowość płucna,
kwasica nieoddechowa (mleczanowa, cukrzycowa, nerkowa i in.),
osłabienie mięśni oddechowych (miopatie) i zaburzenia przewodnictwa nerwowego
(zespół Guillaina i Barrégo) lub nerwowo-mięśniowego (przełom miasteniczny),
pobudzenie ośrodka oddechowego przez toksyny endogenne (wątrobowe,
mocznicowe) i egzogenne (salicylany); nadczynność tarczycy,
ból; lęk; duży wysiłek fizyczny u osób zdrowych.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Techniki badania podmiotowego
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Oglądanie,io
z
c
d
i
r
o
● Palpacja,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
● Opukiwanie, pe
z
M
r
s
t
a
C
ę
● Osłuchiwanie,
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● Mierzenie.
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Oglądanie , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Kształt klatki: budowa,
patologiczne
zniekształcenia,
o
i
z
c
d
i
r
o
● Częstość oddechów,
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Rytm oddechów,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● Czas
trwania wdechu
i wydechun(norma 2:3),
,
K
Z
U● Głębokośćnnaoddechówweiw amplituda ruchów
A
u
oddechowych,
ich ksymetryczność,
wysiłek mięśni
©
t
oddechowych. ży
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0 klatki
Patologiczne zniekształcenia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Palce pałeczkowate
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Palce pałeczkowate
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Bezpośrednią przyczyną palców
pałeczkowatych
jest zazwyczaj
i
z
c
d
i
r
niedotlenienie peryferyjnych
części
ciała
(w
tym
paliczków).o
a
w
g
o
K
e
r
,
● wrodzone
sinicze wadyeserca,
n
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● ,infekcyjne
zapalenie
wsierdzia,
n
K
Z
achoroby układuewoddechowego.
U ● przewlekłe
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0Marfana)
Palce pająkowate (zespół
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Rozwarstwienie aorty
Tętniak aorty
Niedomykalność zastawki aortalnej
Cardiovascular Manifestation of a Family with Marfan’s Syndrome
Mohammad Hossein Davari, MD1, Toba Kazemi, MD1*, Hossein Alimirzaei, MD2, Mohamad Reza Rezvani, MD1
Cardiovascular Manifestation of a Family.... Available from: https://www.researchgate.net/publication/232278787_
Cardiovascular_Manifestation_of_a_Family_with_Marfan's_Syndrom
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Zespół Marfana
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Cardiovascular Manifestation of a Family with Marfan’s Syndrome
Mohammad Hossein Davari, MD1, Toba Kazemi, MD1*, Hossein Alimirzaei, MD2, Mohamad Reza Rezvani, MD1
Cardiovascular Manifestation of a Family.... Available from: https://www.researchgate.net/publication/232278787_
Cardiovascular_Manifestation_of_a_Family_with_Marfan's_Syndrom
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Obrzęki , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Sinica , 20
V
I
a
Centralna:
0
i
2
g
0
o
l
2
● głównie wrodzone wady
sinicze,
zespół
Eisenmengera,
o
i
z
c
d
i
wzrost oporu w naczyniach
płucnych,
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
Obwodowa:
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● zaburzenia
ukrwienia
obwodowego,
niewydolność
,
n
K
Z
w
a
serca,
e
U
n
w
n
u
Różnicowanie: A
k
©
t
y
ż
● objaw Lewisau(objaw
pozwalający na różnicowanie
sinicy centralnej
do i obwodowej: w sinicy obwodowej
zasinienie ustępuje po masażu płatka ucha).
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Poszerzone żyły szyjne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● niewydolność
serca,
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● ,zatorowość
płucna,
K
e
r
n
e
z
p
M
r
s
t
● zespół żyły
głównej ę
górnej,
a
C
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● ntamponada. w
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Palpacja , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Okolica dołka podsercowego,
o
i
z
c
d
i
r
● Bada się przykładając
dłoń
w
środkowym
nadbrzuszu,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● Tętnienie
w tej okolicy – e
aorta, prawa komora,
wątroba,
n
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● ,Nadmiernie
nasilenie
tętnienia:
n
K
Z
w
a
aorty,
e
U ● Tętniak
n
w
n
● Powiększenie
prawej
komory,
A
u
k
©
t
y
● Niedomykalność
zastawki aortalnej.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Opukiwanie , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Obecnie opukiwanie sercowego
stłumienia
względnego i
l
2
o
i
z
c
d
bezwzględnego stosuje
się rzadko ziuwagi na dostępność
r
o
a
w
g
o
K
e
badań obrazowych
znacznie
dokładniej noceniających
r
,
e
z
p
M
r
s
anatomię
serca.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Osłuchiwanie, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
● Zastawka dwudzielna:
● V międzyżebrze, 1,5 cm w prawo od linii
środkowo-obojczykowej lewej,
● Zastawka trójdzielna:
● prawa strona mostka na wysokości przyczepu V i VI
prawej chrząstki żebrowej,
● Zastawka aortalna:
● II międzyżebrze, linia mostkowa prawa,
● Zastawka pnia płucnego:
● II międzyżebrze, linia mostkowa lewa.
Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka – Tom III. Warszawa: PZWL, 2009, s. 119
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Częstość pracy serca
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Liczenie skurczów serca podczas
osłuchiwania
przez 1 minutę:
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● prawidłowa
– czynność miarowa
50-100/min,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● bradykardia
< 50/min,
t
a
C
ę
,
n
K
Z
● tachykardia a
> 100/min.
w
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
●
●
●
●
●
0
2
0
Miarowość pracy serca
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Uderzenie następują po sobie
po identycznych
okresach,
i
z
c
d
i
r
o
Jednakowo słyszalnea
tony,
w
g
o
K
e
r
,
n
e
Fizjologiczna niemiarowość oddechowa
– odruchowe
zwiększenie
z
p
M
r
si zmniejszenieęprzy
t
częstości C
serca przy wdechu
wydechu,
a
,
n
K
Z
wdo podstawowego rytmu
aserca – wtrącone
Dodatkowe
skurcze
e
U
n
w
miarowego, An
u
k
©
t
y
Niemiarowość całkowita
–
najczęściej migotanie przedsionków.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Osłuchiwanie - tony
2
,
V
I
a
Tony serca:
0
i
2
g
I
0
o
l
2
o
powstaje w wyniku uderzenia
krwi o zamykające
się zastawki mitralną i
i
z
c
d
i
trójdzielną (najlepiejr
słyszalny
nad zast. Mitralną),
o
a
w
II
g
o
K
e
r
powstaje w, wyniku zamknięcia
się
zastawki
aortalnej
i płucnej
n
e
z
p
M
(najlepiej
słyszalny nad zastawką
aortalną), tr
s
a
ę
III , C
n
K
Z
powstaje w wyniku
szybkiego napełniania
komór, spowodowany
w
a
e
U zmniejszonąnpodatnością
n
lub zwiększoną
objętością napływającej krwi
w
A
(niewydolność
serca, obrzęk u
płuc),
k
©
t
IV
y
ż
powstaje w fazie skurczu
przedsionków (ciężkie nadciśnienie tętnicze,
u
AS, HCM), o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Osłuchiwanie - szmery
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
● Skurczowy
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
●a Rozkurczowyow
g
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● Ciągły
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Szmer skurczowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Zwężenie zastawki
aortalnejz
o
i
c
d
i
r
● Niedomykalność
zastawki
mitralnej
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Stany krążeniaphiperkinetycznego
z
M
r
s
t
a
C
ę
(ciąża,
gorączka,
tyreotoksykoza)
,
n
K
Z
a w przegrodzieewmiędzykomorowej
U
● Ubytek
n
w
n
A
u
●
Niedomykalność
zastawki trójdzielnej
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Szmery rozkurczowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Stenoza mitralna
o
i
z
c
d
i
r
● Niedomykalność
aortalna
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Stenoza zastawki
trójdzielnej z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Szmery ciągłe, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Przetrwały przewód
tętniczy,
o
i
z
c
d
i
r
● Pęknięty tętniak
zatoki
Vasalwy,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Szmer buczenia żylnego
(fizjologia uz dzieci, młodych
p
M
r
s
t
a
hiperkinetyczne),
Cdorosłych, krążenie
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Ocena głośności szmerów
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
Skala
Levine’a:
1 - 6 pkt rz
p
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Promieniowanie szmerów
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Zwężenie zastawki aortalnej
– do tętnic
szyjnych
o
i
z
c
d
i
r
● Niedomykalność
zastawki mitralnej
– do pachy o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● Niedomykalność
zastawki
aortalnejdo
punktu Erba
z
p
M
r
s
t
(III
pm
po
stronie
lewej)
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
●
w przegrodzie
międzykomorowej
– wzdłuż lewego
e
U Ubytek
n
w
n
brzeguA
mostka
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Badania laboratoryjne
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● Morfologia, jonogram,
kreatynina,
azot mocznika, profil
c
d
i
r
o
a
w
lipidów, TSH, glukoza
g
o
K
e
r
,
n
e
p
● BNP,
troponina,
Ddimer,
gazometriarz
M
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Badania obrazowe
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Rtg klatki piersiowej
0
o
l
2
o
i
z
● Test wysiłkowy
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Angiografia naczyń
wieńcowych
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● Tomografia
komputerowa
serca
s
t
a
C
ę
,
n
K
● Rezonans
magnetyczny
serca
Z
w
a
e
U
n
w
● Scyntygrafianserca
A
u
k
©
t
● Echokardiografia
y
ż
u
● Ekg
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Rtg klatki piersiowej
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Wskaźnik sercowo płucny (o
N<0,5 ),
0
l
2
o
i
z
Powiększona sylwetka
sercawady serca,
płyn w osierdziu,
c
d
i
r
o
w
Wyniki fałszywiea
dodatnie:
g
o
K
e
r
,
n
e
● otyłość,
z
p
M
r
s
t
●Clejkowata klatka
piersiowa,
a
ę
,
n
K
● wodobrzusze,
Z
w
awdech,
e
U ● niepełny
n
w
n
● Zastój wA
krążeniu płucnym
– niewydolność lewokomorowa,
u
k
© wnęki żnaczyniowe
t
● Poszerzone
– nadciśnienie płucne,
y
● Poszerzenie aorty,
u
● Płyn w opłucnych.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Prawidłowy Rtg
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Obrzęk płuc , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca
dr n. med. Katarzyna Mitręga
prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa podyplome.pl
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Płyn w opłucnej
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/60537,racjonalne-zasady-wykorzystania-badania-radiologicznego-oraz-zasady-oceny-zdjec-rtg-wdiagnostyce-chorob-ukladu-oddechowego-cz-2
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Test wysiłkowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● diagnostyka bólów w klatce
piersiowej z
(w kierunku choroby
o
i
c
d
i
wieńcowej),
r
o
a
w
g
o
K
e
r
● ocena ryzyka,
rokowania,
leczenia
i
dalszego
postępowania
u
,
n
e
z
p
r
chorychM
z rozpoznaną chorobą
wieńcową,
s
t
a
C
ę
,
Kzastawkowej,wn
● ocena
istotności a
wady
Z
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Test wysiłkowy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
MET-jednostka metaboliczna
WAT-jednostka mocy
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Test wysiłkowy, obciążenie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Uzyskania maksymalnej
częstotliwości rytmu
(220-wiek),
o
i
z
c
d
i
r
● Wystąpienia objawów
wskazujących
na konieczność
o
a
w
g
o
e
r
zakończenia, K
próby (maksymalna
próba
wysiłkowa
n
e
z
M
ograniczona
objawami), sp
r
t
a
C
ę
,
n
K
● Uzyskanie
85%
maksymalnej
częstotliwości rytmu
Z
w
a
e
U(submaksymalna
n
próba
wysiłkowa).
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Test wysiłkowy, kiedy nie wykonujemy
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Mężczyźni w wieku
≥40 lat z typowym
bólem dławicowym,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● Kobiety
w wieku ≥60 lat
z typowym bólem
dławicowym.
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Test wysiłkowy, monitorowanie
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● stałe monitorowanie ekg,
o
i
z
c
d
i
r
o
● pomiary ciśnieniaatętniczego (odstępy
3-minutoweglub
w
o
K
e
r
,
n
w 2-giej minucie kolejnego etapu),
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● stała
obserwacja stanu
pacjenta.
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
Test wysiłkowy: bezwzględne
p/wskazania
,
V
I
a
0
i
2
g
● Świeży zawał m. serca (2 doby),
0
o
l
2
o
z
● Niestabilna chorobadiwieńcowa, nieopanowana
leczeniem
c
i
r
o
a
w
farmakologicznym,
g
o
K
e
r
,
n
e
● Objawowe zaburzenia rytmu
serca,
z
p
M
r
s
t
● Ciężkie,
objawowe zwężenie
zastawki aortalnej,
a
C
ę
,
n
K
Z
● Nieopanowana
niewydolność
serca,
w
a
e
U
n
w
● Świeży zatorntętnicy płucnej lub
zawał płuca,
A
u
k
● Ostre©
zapalenie osierdzia
lub m. sercowego,
t
y
ż
● Ostre rozwarstwienie
aorty.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Test wysiłkowy, bezwzględne wskazania
0
2
,
do przerwania testu
V
I
a
0
i
2
g
● spadek SBP o >10 mm Hg (utrzymujący
się stale
poniżej wart.
0
o
l
2
wyjściowej) pomimo wzrostu
obciążenia,
jeżeli
towarzyszą mu inne
o
i
z
c
d
objawy niedokrwienia
– ból dławicowy,
obniżenie odc. ST
i
r
o
a
w
wskazujące na dodatni
lub wątpliwy
wynik
próby,
g
o
K
e
r
,
n
● uniesienie odcinka
ST ( >1 mm)
w
odpr.
bez
nieprawidłowych
e
z
p
M
r
s
załamków
Q lub zespołów
QS
(poza
V1
lub
aVR),
t
a
C
ę
● ból,dławicowy (stopień
3-4),
n
K
Z
a OUN (zawrotyew
●Uobjawy ze strony
głowy), objawy upośledzenia
n
n
perfuzji (sinica
lub bladość), w
A
u
● utrwalony
częstoskurcz
komorowy,
k
©
t
y
● trudności w monit. EKG
lub SBP,
ż
u
● prośba pacjenta
o
zakończenie próby.
o
d
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Test wysiłkowy, względne wskazania
do
0
2
,
przerwania testu
V
I
a
0
i
2
g
● spadek ciśnienia skurczowego
>10mmg bez 0
innych objawów
o
l
2
o
niedokrwienia,
i
z
c
d
i
● wzrost ciśnienia skurczowego
>250mmHg,
rozkurczowego
r
o
a
w
g
o
115mmHg, K
e
r
,
n
e
z
● narastający
ból
w
klatce
piersiowej, który
nie ma cech
p
M
r
s
t
a
C
ę
typowego
bólu
dławicowego,
,
n
K
Z
● obniżenie
odc. ST>2mm
lub
zmiana
osi elektrycznej serca,
w
a
e
U
nprzedwczesnew
● wielokształtne
pobudzenia komorowe,
n
A
u
● nsVT,©
częstoskurcz
nadkomorowy,
blok A-V, bradyarytmia,
k
t
y
● blok odnogi pęczka
Hisa trudny do różnicowania z VT,
ż
u
● zmęczenie, duszność,
o
d
● kurcze i ból mięśni kończyn dolnych.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Interpretacja wyniku
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
Kryteria wyniku dodatniego: io
z
c
d
i
r
o
a
w
1) poziome lub skośne
do dołu obniżenie
odcinków
ST
≥1
mm,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
2) uniesienieM
odcinków STsp
≥1 mm w odprowadzeniach
bez
r
t
a
C
ę QS (nie dotyczy
nieprawidłowych
załamków
Q lub zespołów
,
n
K
Z
w
a
V1,
e
U aVL i aVR).
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Interpretacja wyniku
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Angiografia naczyń wieńcowych
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
Koronarografia:
l
2
o
i
z
inwazyjna metoda oceniająca
przepływ w naczyniach
wieńcowych.
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Wskazania do koronarografii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● OZW,
o
i
z
c
d
i
r
● Dusznica bolesna
stabilna,
o
a
w
g
o
K
e
r
,
● Kwalifikacja
do wymiany
zastawek,
n
e
z
p
M
r
s
a
C
● ,Kwalifikacja
do dużych
zabiegów, ęt
n
K
Z
wprzyczynie,
aserca o nieznanej
e
U ● Niewydolność
n
w
n
A
u
● Kwalifikacja
do implantacji
ICD/CRT.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
[email protected]
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Koronarografia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Opis koronarografii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● Lokalizacja, długość zmiany,
0
o
l
2
o
i
z
● Stopień zwężenia:
c
d
i
r
o
a
w
g
o
● Nieistotne
< 50%,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● Graniczne
50-70%,
t
a
C
ę
,
n
K
● Istotne > a
70%,
Z
w
e
U ● Krytyczne
n
w
n
>
90%
lub
> 50% w pniu.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Tomografia komputerowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● diagnostyka tętnic wieńcowych,
wszczepionych
stentów,
0
o
l
2
o
pomostów aortalno- wieńcowych,
i
z
c
d
i
r
o
a
w
● obrazowanie lewego
przedsionka
i
ocena
ujść
żył
płucnych
g
o
Kablacji, er
e
przed zabiegiem
,
n
z
p
M
r
s
t
a
● diagnostyka
zatorowości
płucnej,
C
ę
,
n
K
Z
wi jam serca,
azastawek, mięśnia
●Uocena morfologii
e
n
w
n
A
u
● diagnostyka
chorób osierdzia,
k
©
t
y
● ocena dużych pni naczyniowych.
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Angio-TK , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Vademecum radiologiczne kardiologa i kardiochirurga – rozwarstwienie aorty piersiowej Magdalena Zagrodzka,1 Wojciech Domaradzki
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0 (MR)
Rezonans magnetyczny
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● wrodzone wady serca u o
dorosłych,
0
l
2
o
i
z
● choroby dużych naczyń,
c
d
i
r
o
a
w
g
● ocena żywotności
m. sercowego
i rozległości
blizny
o
K
e
r
,
n
e
pozawałowej,
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
● ,kardiomiopatie,
n
K
Z
w
ai czynności komór,
e
U ● ocena masy
n
w
n
A
u
● diagnostyka
guzów
serca.
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
MR, przeciwwskazania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● wszczepienie stymulatora serca
lub kardiowertera-defibrylatora
0
o
l
2
o
(info producenta),
i
z
c
d
i
r naczynia (w okresie
o
● wszczepienie stentuado
6 tygodni od zabiegu),
w
g
o
K
e
r
,
n
● ciała obce metaliczne (sztuczne
zastawki serca,
protezy stawów,
e
z
p
M
r
s
szwy metalowe
po zabiegach
chirurgicznych:
wg
info producenta),
t
a
C
ę
,
n
K
● klaustrofobia,
Z
w
a
e
U
n
w
n
● zaburzenia rytmu
serca (uniemożliwia
bramkowanie obrazu).
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Scyntygrafia serca
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● wprowadzenie do krwiobiegu
izotopów
promieniotwórczych
o
i
z
c
d
(radioznaczników):rgłównie
technetu-99m,
rzadziej talu-201
i
o
a
w
połączonego zK
odpowiednimi
nośnikami,
g
o
e
r
,
n
e
z
p
● ocenia M
się
gromadzenie
radioznacznika
w mięśniu
r
s
t
a
C
ę
sercowym,
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
● badanie wykonuje
się przy
pomocy urządzeń zwanych
w
n
A
gammakamerami,
sprzężonych
z systemem komputerowym.
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Scyntygrafia - wskazania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● diagnostyka niedokrwienia
mięśnia
sercowego,
o
i
z
c
d
żywotności mięśnia
sercowego,
i
r
o
a
w
g
o
K
e
● ocena funkcji
lewej
i
prawej
komory,
r
,
n
e
z
p
M
r
s
● diagnostyka
zatorowości
płucnej. t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
ocena
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Znaczniki , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
● Badanie wykonuje się
za pomocą
związku MIBI
o
i
z
c
d
i
(metoksy-izobutylo-izonitryl)
wyznakowanego
radioizotopem
r
o
a
w
g
o
technet-99m (energia
fotonów:r140
keV, okres półrozpadu:
6
K
e
,
n
e
godz). M
z
p
r
s
t
a
C
ę proporcjonalnie
,
n
● Związek gromadzi się
w mięśniu sercowym
K
Z
w krwi w naczyniach
e
do
przepływu
U wielkościnregionalnego
na
w
wieńcowych.
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Prawidłowy obraz scyntygrafii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
PET: wskazania
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
Wykrycie segmentów
miokardium
o znacznie
c
d
i
r
o
w
upośledzonej aperfuzji oraz
kurczliwości
przy
g
o
K
e
r
n
zachowanej, żywotności p
–e
będących
celem
dla zabiegów
z
M
r
s
t
rewaskularyzacjach
(PTCA,
CABG)
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Znaczniki PET: metabolizm węglowodanów
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
● 18F-FDG jest podstawowym
radiofarmaceutykiem
stosowanym
i
z
c
d
i
r
dla oceny metabolizmu
węglowodanów
w
badaniu PET,o
a
w
g
o
K
e
r
● FDG jest analogiem
glukozy, jest
transportowany
z osocza do
,
n
e
z
p
M
r
s
komórki poprzez
błonę komórkową,
proporcjonalnie
do zwykłej
t
a
C
ę
,
glukozy,
z wykorzystaniem
tych samych n
białek nośnikowych,
K
Z
w
a
e
U
n
w
● Tak jak zwykłanglukoza i w konkurencji
z nią 18F-FDG jest
A
u
fosforylowana
w
komórce
przez
heksokinazę
do
k
©
t
y
glukozo-6-fosforanu ż(18F-FDG-6-PO4),
jednakże nie ulega
u
dalszemu metabolizmowi.
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echokardiografia
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
Echokardiografia jest podstawowym
badaniem
obrazowym
i
z
c
i
współczesnej kardiologii:ard
o
w
g
o
K
e
r
,
n
● umożliwia ocenę
anatomii serca,
głównych
naczyń,
osierdzia,
e
z
p
M
r
s
t
a
C ocenić funkcję
ę serca, czynność
● pozwala
hemodynamiczną
,
n
K
Z
skurczową
i rozkurczową
mięśniaw
sercowego,
a
e
U
n
w
n
● funkcję zastawek,
przepływy
krwi (ciśnienia, gradienty).
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Rola echokardiografii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
● rozpoznanie chorobyd
(lub wykluczenie),
c
i
r
o
a
w
g
o
● ustalenie przyczyny
schorzenia,
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
● monitorowanie
przebiegu
choroby i efektów
leczenia,
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
● rozpoznanie
powikłań
kwalifikacja
do różnych metod terapii.
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echo: podstawowe informacje
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
2
● badanie nieinwazyjne, olo
i
z
c
d
● echokardiografia przezprzełykowa
–
badanie
półinwazyjne,
i
r
o
a
w
● badanie nieszkodliwe,
bez
działań
niepożądanych
i
g
o
K
e
r
,
n
e
przeciwwskazań,
z
p
M
r
s
t
● szeroko
dostępne,
a
C
ę
,
n
K
● powtarzalne
(porównywalne)
standaryzacja metodyki,
Z
w
a
e
Uprojekcji, normy
n
ilościowe,
w
n
A
u
● badanie rozwijające
się: techniki
tkankowe, obrazowanie 3D,
k
©
t
4D, ultrasonografia
wewnątrznaczyniowa
i wewnątrzsercowa.
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echo: podstawowe techniki
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● echokardiografia przezklatkowa
(TTE),
0
o
l
2
o
i
z
● obrazowanie jednowymiarowe
(M-mode),
dwuwymiarowe
c
d
i
r
o
a
w
(2D), 3D,
g
o
K
e
r
,
n
e
z
● badanieMdopplerowskie,
kolorowy doppler
– ocena
p
r
s
t
a
C
ę
przepływów
krwi
echokardiografia
przezprzełykowa
(TEE),
,
n
K
Z
w
a
e
●Uechokardiografia
obciążeniowa
(wysiłkowa,
n
w
n
farmakologiczna)
echokardiografia
kontrastowa,
A
u
k
©
t
y
● echokardiografia żwewnątrzsercowa
i wewnątrznaczyniowa
u
(IVUS).
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echo: oceniane parametry
2
,
V
I
a
0
i
2
g
● położenie serca, wymiary i proporcje
jam serca, grubość
ścian,
0
o
l
2
o
i
z
● budowa zastawek, przepływy
przez zastawki
(wady, zwężenie,
c
d
i
r
o
a
niedomykalność, wegetacje),
w
g
o
K
e
r
,
n
e
● ocena funkcji skurczowej lewej
komory (LV EF),z
p
M
r
s
t
a
C połączenia
ę
● nieprawidłowe
i przepływy pomiędzy
jamami serca
,
n
K
Z
(wady
wrodzone, nabyte),
w
a
e
U
n
n
● osierdzie (płyn,
zwapnienia), w
A
u
k
© (skrzepliny,
t
● guzy serca
nowotwory).
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echo: podstawowe projekcje
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
● Koniuszkowe: olo
2
i
z
c
d
● czterojamowa,
i
r
o
a
w
● pięciojamowa,
g
o
K
e
r
,
n
● trójjamowa, pe
z
M
r
s
t
● dwujamowa,a
C
ę
,
n
K
● Przymostkowe:
Z
w
a
e
U
n
● wnosi długiej,
w
●Aw osi krótkiej, u
k
©
t
● Podmostkowa,
y
ż
● Nadmostkowa.
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Echo: projekcje
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Patrick J. Lynch, medical illustrator - Patrick J. Lynch, medical illustrator
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0 długa
Projekcja przymostkowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0 krótka
Projekcja przymostkowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1. m. brodawkowaty przednio-boczny
2.m.brodawkowaty tylno - przyśrodkowy
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Projekcja koniuszkowa, 4-jamowa
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1: prawy przedsionek
6: przegroda międzykomorowa
2: prawa komora
7: ściana boczna lewej komory
3: lewy przedsionek
8: zastawka trójdzielna
4: lewa komora
9: przedni płatek mitralny
5: wolna ściana prawej komory
10: tylny płatek mitralny
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
M- mode , 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0mitralna)
Doppler kolorowy (zastawka
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Doppler pulsacyjny
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Projekcja koniuszkowa, 5-jamowa
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1: prawy przedsionek
2: prawa komora
3: lewy przedsionek
4: lewa komora
5: ściana przednio-przegrodowa
6: ściana boczna
7: LVOT
8: aorta
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0aortalna)
Doppler kolorowy (zastawka
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Doppler ciągły, 20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Projekcja koniuszkowa, 3-jamowa
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1: lewy przedsionek
2: lewa komora
3: zastawka mitralna
4: zastawka aortalna
5: aorta
6: ściana przednio-przegrodowa
7: ściana tylna
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
Projekcja koniuszkowa,2–jamowa
20
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
1: lewy przedsionek
2: lewa komora
3: zastawka mitralna
4: ściana przednia
5: ściana dolna
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0LV
Frakcja wyrzutowa
2
,
V
I
a
0
i
2
g
Główny parametr oceniający sprawność
serca (funkcję skurczową)
wyraża (w
0
o
l
2
o
procentach) jaka część krwi wypełniającej
serce w rozkurczu
zostaje wyrzucona do
i
z
c
d
aorty podczas skurczu serca.
i
r
o
a
w
g
o
Ocena funkcji skurczowej:K
e
r
,
n
e
z
p
LVEDV
– LVESV / LVEDV
LV X 100 % t
=r
LVEF
M
s
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
● EF ≥ 55% - norma,
A
u
k
● EF < 55% ©
- upośledzenie funkcji
skurczowej lewej komory:
t
y
● łagodne 45 - 55%,
ż
u
● umiarkowane 30-45%,
● znaczne < 30%.
do
LVEF: left ventricular ejection fraction (frakcja wyrzutowa LK),
LVEDV: left ventricular end-diastolic volume (objętość końcoworozkurczowa LK),
LVESV: left ventricular end-systolic volume (objętość końcowoskurczowa LK),
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
●
0
2
0
Piśmiennictwo
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
z
c
d
Kurs podstaw echokardiografii:
i
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
Interna Szczeklika
2018 a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
https://echo.mp.pl/kurs/kursecho/133118,internetowy-kurs-podstaw-echokardiografii
●
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Centrum Chorób Serca i Naczyń,
Kardiologia rok IV, 2020, wykład nr 1/2
0
2
0
Badania w kardiologii
2
,
V
I
a
0
i
2
g
0
o
l
2
o
i
Pytania
? icz
d
r
o
a
w
g
o
K
e
r
,
n
e
z
p
M
r
s
t
a
C
ę
,
n
K
Z
w
a
e
U
n
w
n
A
u
k
©
t
y
ż
u
do
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Kliniczny Oddział Kardiologii, dr n. med. Anna Kasperowicz
Materiał tylko do użytku wewnętrznego: Nagrywanie, wykonywanie fotokopii i rozpowszechnianie całości lub części prezentowanych materiałów jest zabronione.
Download