Uploaded by 699amelka699

angielski KOBZA Amelia

advertisement
Dla klasy 5
Witam Was serdecznie i zapraszam do współpracy! Wszystkie prace domowe proszę wysyłać na
adres [email protected] wtedy pozostaną anonimowe. Proszę przysyłać zdjęcia prac
wykonanych w ćwiczeniach i zeszytach.
A teraz coś na dobry początek – ćwiczenia proszę odesłać do jutra do godz. 15.00.
Unit 4 Grammar
page 52
Test A
1 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, by utworzyły pytania w czasie Present
Continuous. Uzupełnij odpowiedzi.
1 a horse / is / riding / Stan
Is Stan riding a horse? Yes, he is.
2 Olivia and Martina / chess / playing / are
Are Olivia and Martina playing chess? Yes, they are.
3 your homework / you / doing / are
Are you doing your homework? No, they are.
4 it / today / raining/ is
Is it raining today. No, it isn t.
5 fun / we / having / are
Are we having fun? Yes, we are.
2 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi.
1 That's my tablet. That tablet is mine.
2 That's Krystina's phone. That phone is hers.
3 That's Wiktor's bike. That bike is his.
4 That’s my book and this is my brother's book. The books are ours.
5 Isabel and Lucia live in that house. That house is theirs.
______________________________________
Unit 4 Grammar
page 52
Test B
1 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, by utworzyły pytania w czasie Present
Continuous. Uzupełnij odpowiedzi.
1 Nina and Tomek / tennis / playing / are
Are Nina and Tomek playing tennis? Yes, they are.
2 TV / Olivia / watching / is
Is Olivia watching TV? Yes, she is.
3 today / it / is / snowing
Is it snowing today? No, it isn t.
4 Marek / an email / is / writing
Is Marek writing an email? No, he isn t.
5 fun / having / you /are
Are you having fun? Yes, I am.
2 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi.
1 That's Agata's tablet. That tablet is hers.
2 That's my phone. That phone is mine
3 That's Michal's homework. That homework is his.
4 That’s is Wiktoria's bag and this is Alicja's bag. The bags are theirs .
5 You can use this computer. The computer is mine.
Powodzenia Piątaki!
Download