Uploaded by User4611

PIERWIASTKI TABELA

advertisement
PIERWIASTEK MIKROELEMENT /
MAKROELEMENT
WĘGIEL
ZNACZENIE PIERWIASTKA
W ORGANIZMIE
Buduje kości oraz uczestniczy w krzepnięciu
krwi. Jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania komórek mięśniowych i
nerwowych.
ŻELAZO
MIKROELEMENT
MAGNEZ
Jest składnikiem hormonów tarczycy, przez co
wpływa na pracę serca i układu nerwowego
oraz na przemianę materii.
TLEN
MAKROELEMENT
FLUOR
Jest składnikiem kwasów nukleinowych oraz
białek.
CHLOR
MAKROELEMNET
FOSFOR
SIARKA
MAKROELEMENT
Jest składnikiem witaminy B12, która bierze
udział w powstawaniu czerwonych krwinek.
WODÓR
Uczestniczą w regulowaniu ciśnienia krwi oraz
ilości wody w organizmie. Biorą udział w
przewodzeniu impulsów nerwowych.
MIEDŹ
MIKROELEMENT
PIERWIASTEK MIKROELEMENT /
MAKROELEMENT
WĘGIEL
ZNACZENIE PIERWIASTKA
W ORGANIZMIE
Buduje kości oraz uczestniczy w krzepnięciu
krwi. Jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania komórek mięśniowych i
nerwowych.
ŻELAZO
MIKROELEMENT
MAGNEZ
Jest składnikiem hormonów tarczycy, przez co
wpływa na pracę serca i układu nerwowego
oraz na przemianę materii.
TLEN
MAKROELEMENT
FLUOR
Jest składnikiem kwasów nukleinowych oraz
białek.
CHLOR
MAKROELEMNET
FOSFOR
SIARKA
MAKROELEMENT
Jest składnikiem witaminy B12, która bierze
udział w powstawaniu czerwonych krwinek.
WODÓR
Uczestniczą w regulowaniu ciśnienia krwi oraz
ilości wody w organizmie. Biorą udział w
przewodzeniu impulsów nerwowych.
MIEDŹ
MIKROELEMENT
Download