Warszawa, 31 - Revitanerw Junior

advertisement
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa, 2014.05.12
PODSUMOWANIE
Niedobór związków odpowiedzialnych za rozwój, prawidłowe działanie i ochronę
układu nerwowego dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Związki te to: wielonienasycone
kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B oraz mikropierwiastki.
Kwasy tłuszczowe ω-3 korzystnie wpływają na rozwój poznawczy dzieci, wpływają na
procesy myślowe. Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego mogą spowodować zahamowanie
rozwoju poznawczego dzieci, jak również wpływają negatywnie na zdolność uczenia się. Cynk
jest mikropierwiastkiem, którego obecność umożliwia prawidłowy rozwój mózgu. Jod jest
niezbędny do syntezy hormonów tarczycy, które odgrywają ważną rolę w różnicowaniu komórek
nerwowych, mielinizacji, funkcjonowaniu synaps, przekaźnictwa nerwowego, w tym również w
obszarze hipokampa. Niedobory skutkują słabszym rozwojem układu nerwowego, co wpływa na
rozwój dziecka – procesy poznawcze, pamięć, zdolność uczenia się. Dla prawidłowego rozwoju
układu nerwowego wskazane jest dostarczanie zarówno kwasów tłuszczowych, witamin jak i
składników mineralnych w codziennej diecie.
Również w przypadku uszkodzeń neuronów, które towarzyszą np. chorobie
cukrzycowej, a także bólu związanego z urazem włókien nerwowych prawidłowa dieta jest
ważnym elementem terapii i działa pomocniczo w procesie powrotu do zdrowia. Witaminy z
grupy B działają wspomagająco w bólach neuropatycznych. Związki przeciwutleniające, takie jak
zawierające selen, czy witamina E chronią przed uszkodzeniem włókien nerwowych, w tym
osłonki mielinowej. Kwas liponowy, zwłaszcza podawany razem z GLA, jest ważnym
składnikiem odżywczym, pozwalającym hamować procesy neuropatii cukrzycowej. Aby układ
nerwowy działał prawidłowo, również w stanach chorobowych, niezbędne jest dostarczanie w
codziennej diecie składników, które służą do ochrony, odbudowy i wspomagania działania
komórek nerwowych
Przeprowadzone badania z zastosowaniem NMR (magnetycznego rezonansu jądrowego)
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym potwierdziły obecność w/w składników w badanych
preparatach – Revitanerw i Revitanerw Junior.
Wskazane jest stosowanie wyżej wymienionych produktów zawierających kwasy omega-3
w przypadku dzieci (Revitanerw Junior), u których zapewnienie prawidłowego rozwoju układu
nerwowego (szybko rosnący mózg) jest bardzo istotne, jak również u osób starszych
(Revitanerw), w celu ochrony i zapewnienia fizjologicznego funkcjonowania układu nerwowego.
Osoby starsze mogą mieć ich niedobory w wyniku nieprawidłowej diety i pogarszającego się
wchłaniania składników odżywczych. Produkty te są więc prawidłowo zaadresowane do dwóch
grup, które mają zwiększone ryzyko niedoboru.
Download