Uploaded by User3686

sylabus 2600-MSMz1ZM-PL

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie marketingowe (2600-MSMz1ZM)
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w jęz. angielskim:
Marketing Management
Dane dotyczące przedmiotu:
Jednostka oferująca przedmiot:
Przedmiot dla jednostki:
Wydział Zarządzania
Wydział Zarządzania
Domyślny typ protokołu dla przedmiotu:
Egzamin
Język wykładowy:
polski
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowe
Przynależność do grup przedmiotów w cyklach:
Opis grupy przedmiotów
Cykl pocz.
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, MSM zaoczne sem. letni (2600-MSMz12OB)
Cykl kon.
2010L
Punkty przedmiotu w cyklach:
<bez przypisanego programu>
Typ punktów
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
Liczba
4
Cykl pocz.
Cykl kon.
2010L
USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 2600-MSMz1ZM, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>
Strona 1
z
1
17.06.2021 18:35
Download