Uploaded by User3499

czasy saskie-pytania

advertisement
TEMAT: CZASY SASKIE
https://www.youtube.com/watch?v=ML1jIj9oHE8&t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jakie wady Polaków postanowili wykorzystać sąsiedzi Polski w XVIII wieku?
Kto starał się o koronę Polską po śmierci Jana III Sobieskiego?
Z jakiej dynastii pochodził August II Mocny? Gdzie rządziła?
Polityka zagraniczna i wewnętrzna Augusta II.
Konfederacja warszawska vs. Konfederacja sandomierska?
Wyjaśnij pojęcia: Sejm Niemy, Traktat Loewenwolda
Co dzieje się po śmierci Augusta II?
Download