Uploaded by User3489

Badanie parametrów statycznych ogniwa fotoelektrycznego

advertisement
INSTYTUT METROLOGI
Laboratorium :
Optoelektronika
Temat :
Badanie parametrów statycznych ogniwa fotoelektrycznego
Imię, nazwisko, semestr, spec
Maciej Borkowski, 6, EUM
Marek Szuba
Kacper Zdunek
Tomek Stanisławski
Data zajęć-wykonania
ćwiczenia
30.03.2021-13.04.2021
Ocena:
1. Przebieg ćwiczenia
Fotoogniwo jest półprzewodnikowym czujnikiem generacyjnym o strukturze typu p-n, który stanowi
źródło prądowe sterowane światłem. Schemat zastępczy oświetlonego i obciążonego fotoogniwa w
warunkach statycznych przedstawiono na rys. 1
Rys. 1. Schemat zastępczy oświetlonego i obciążonego fotoogniwa w warunkach statycznych.
Wydajność prądową fotoogniwa określa wyrażenie na jego fotoelektryczny prąd źródłowy 𝐼𝐸
𝐼𝐸 = 𝑆 ∗ 𝐸
gdzie:
S – czułość statyczna fotoogniwa,
E – natężenie oświetlenia na powierzchni światłoczułej ogniwa.
Występujące na zaciskach A-B napięcie Uz oraz płynący w obwodzie zewnętrznym
uzyskują wartości uzależnione od wartości natężenia oświetlenia oraz rezystancji
𝐼𝑍 = 𝑓(𝑈𝑍 )|𝑅𝑍 =𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
Charakterystycznymi wartościami UZ i IZ są odpowiednio:
- napięcie źródłowe Ue=Uzmax (dla Rz=∞)
- prąd zwarciowy Izw=Izmax (dla Rz=0).
prąd
obciążenia
Iz
Rz.
Układ połączeń i dobór elementów:
Rys. 2. Schemat układu pomiarowego
Źródłem światła jest żarówka halogenowa o mocy Pn=20W i Uzasmax=12V. Do regulacji napięcia
zasilającego służy zasilacz o płynnej regulacji napięcia w zakresie do 12V. Dla zastosowanego źródła
światła obowiązuje zależność
𝑏
𝐸 = 𝑎 ∗ 𝑈𝑧𝑎𝑠
gdzie współczynniki a i b przybierają wartości określone długością kanału optycznego i typem
żarówki. Zależność (9) obowiązuje dla kanału optycznego o długości: lk=(18,0 ± 0,5)cm.
E [lx]
50
100
200
300
400
500
600
Uzas [V]
5.54
6.7
8.09
9.04
9.78
10.39
10.92
Tabela 1. Zależność napięcia zasilającego od natężenia oświetlenia
700
800
11.39
11.82
2. Pomiary
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
E
[lx]
50
100
200
300
400
500
600
700
800
50
100
200
300
400
500
600
700
800
50
100
200
300
400
500
600
700
800
*
∆𝐸
[lx]
0.073
0.048
0.033
0.029
0.026
0.026
0.022
0.022
0.022
0.044
0.029
0.026
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
𝛿𝐸
[%]
𝑅𝑍
[Ω]
∆𝑅𝑍
[Ω]
0.0365
0.048
0.066
0.087
0.104 500
0.13
0.132
0.154
0.176
0.022
0.029
0.052
0.066
0.088 1000
0.11
0.132
0.154
0.176
0.011
0.022
0.044
0.066
0.088 5000
0.11
0.132
0.154
0.176
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
𝛿𝑅𝑍
[%]
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
𝑈𝑍
[mV]
∆𝑈𝑍
[mV]
𝛿𝑈𝑍
[%]
𝐼𝑍
[μA]
∆𝐼𝑍
[μA]
𝛿𝐼𝑍
[%]
45.817
79.515
133.78
178.89
219.4
253.62
284.82
311.12
334.59
91.6
158.87
260.02
325.24
365.01
387.5
402.13
412.25
419.99
318.41
371.49
404.4
419
428.29
434.65
439.75
443.86
447.42
0.009
0.01
0.012
0.014
0.016
0.017
0.018
0.019
0.02
0.011
0.013
0.017
0.02
0.022
0.023
0.023
0.023
0.024
0.02
0.022
0.023
0.024
0.024
0.024
0.025
0.025
0.025
0.0200
0.0130
0.0090
0.0080
0.0070
0.0070
0.0060
0.0060
0.0060
0.0120
0.0080
0.0070
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
91.634
159.03
267.56
357.78
438.8
507.24
569.64
622.24
669.18
91.6
158.87
260.02
325.24
365.01
387.5
402.13
412.25
419.99
63.682
74.298
80.88
83.8
85.658
86.93
87.95
88.772
89.484
0.1200
0.1130
0.1090
0.1080
0.1070
0.1070
0.1060
0.1060
0.1060
0.1120
0.1080
0.1070
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.1060
0.11
0.18
0.292
0.386
0.47
0.543
0.604
0.66
0.709
0.103
0.172
0.278
0.345
0.387
0.411
0.426
0.437
0.445
0.068
0.079
0.086
0.089
0.091
0.092
0.093
0.094
0.095
∞
Tabela 2. Pomiary i obliczenia
∆𝑈𝑍 = 0.004% 𝑜𝑑𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ś𝑐𝑖 + 0.0007% 𝑧𝑎𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢
0.004
0.0007
∆𝑈𝑍 = (
∗ 45.817 +
∗ 100) 𝑚𝑉 = 0.008833 𝑚𝑉 ≈ 0.009
100
100
𝑈𝑍 = (45.817 ± 0.009) 𝑚𝑉
∆𝑈
0.008
0.008
𝛿𝑈𝑍 =
∗ 100% =
=
∗ 100% = 0.019278 ≈ 0.0190 %
𝑈𝑍
45.817 45.817
𝛿𝐸 = 𝑏 ∗ 𝛿𝑈𝑍 = 3.66 ∗ 0.0190 = 0.06954 ≈ 0.07 %
0,7
∆𝐸 =
∗ 100 𝑙𝑥 = 0.7 𝑙𝑥
100
𝐸 = (100.00 ± 0.7) 𝑙𝑥
0.05
∆𝑅𝑍 =
∗ 500 = 0.25 Ω
100
𝑅𝑧 = (500.00 ± 0.25) Ω
UZ 45.817 ∗ 10−3
IZ =
=
= 91.634 mA
𝑅𝑍
500
𝛿𝐼𝑍 = 𝛿𝑈𝑍 + 𝛿𝑅𝑍 = 0.0190 % + 0.05 % = 0.0690 %
∆𝐼𝑍 = 𝛿𝐼𝑍 ∗ 𝐼𝑍 = 0.0690 % ∗ 91,634 = 0.064 %
L.p.
𝑅𝑍
[Ω]
∆𝑅𝑍
[Ω]
𝛿𝑅𝑍
[%]
𝑈𝑍
[mV]
∆𝑈𝑍
[mV]
𝛿𝑈𝑍
[%]
𝐼𝑍
[μA]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
200
400
600
800
850
900
950
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.425
0.45
0.475
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
456.415
91.283
0.011
0.012
455.525
182.21
0.014
0.008
447.033
268.22
0.018
0.007
417.175
333.74
0.02
0.006
406.541
345.56
0.021
0.006
395.122
355.61
0.021
0.006
383.2
364.04
0.022
0.006
371.12
371.12
0.022
0.006
347.373
382.11
0.022
0.006
325.158
390.19
0.023
0.006
286.379
400.93
0.023
0.006
254.831
407.73
0.023
0.006
229.117
412.41
0.023
0.006
207.91
415.82
0.024
0.006
Tabela 3. Pomiary i obliczenia
∆𝐼𝑍
[μA]
𝛿𝐼𝑍
[%]
𝑈𝑍 ∗ 𝐼𝑍
[mW]
0.278
0.292
0.304
0.292
0.289
0.281
0.276
0.267
0.25
0.237
0.209
0.186
0.167
0.154
0.061
0.064
0.068
0.07
0.071
0.071
0.072
0.072
0.072
0.073
0.073
0.073
0.073
0.074
41.663
83.001
119.903
139.228
140.484
140.509
139.5
137.73
132.735
126.873
114.818
103.902
94.49
86.453
I=f(E,R)
940
Iz [µA]
840
740
500 Ohm
640
1000 Ohm
5000 Ohm
540
Serie4
440
Log. (500 Ohm)
340
Log. (1000 Ohm)
240
Log. (5000 Ohm)
140
Liniowa (Serie4)
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
E [lx}
Wykres 1
Pwy=f(Rz)
160
140
Pwy [µW]
120
100
80
60
40
20
0
0
200
400
600
800
1000
Rz [Ohm]
Wykres 2
1200
1400
1600
1800
2000
S
𝛿𝑆
[µA/lx]
[%]
1.408
0,151
Tabela 4. Obliczenia
𝛿𝑈𝐸
[%]
0,151
𝑅𝑍𝑜𝑝𝑡
[Ω]
1200
𝛿𝑅𝑜𝑝𝑡
[%]
333.74
𝑅𝑟
[Ω]
2113,154
𝛿𝑅𝑟
[%]
1.196
Wyznaczanie prądu zwarcia za pomocą stycznej do rodziny charakterystyk 𝐼𝑍 = 𝑓(𝐸, 𝑅𝑍 ) (Wykres 2
w oparciu o tabelę 3)
A(50 ; 91.634), B(100 ; 159.03)
50𝑎 + 𝑏 = 91.634
100𝑎 + 𝑏 = 159.03
𝑎 = 1.34792
𝑏 = 24.238
𝑓(𝑥) = 1.34792𝑥 + 24.238
𝑓(400) = 563.406
400 𝑙𝑥 − 563.406µA
𝐼𝑍 = (563.403 ± 0.6) µA
∆𝐼𝑍 = ∆𝐼𝑍 ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒
∆𝐼𝑍
𝛿𝐼𝑍 =
∗ 100% = 0,1070 %
𝐼𝑍
Wyznaczanie czułości ogniwa przy wykorzystywaniu prądu zwarcia wyznaczonego z charakterystyki
𝑃𝑤𝑦 = 𝑓(𝑅𝑍 ) dla natężenia 𝐸1 = 400 𝑙𝑥 (𝑈𝐸1 = 9.04 𝑉) oraz względnego błędu tej czułości
𝑆=
𝐼𝑍𝑊 563.406
µA
=
∗ 100 = 1.408515
𝐸1
400
lx
Błąd miernika METEX M4660A: 0,05 % rdg + 3 dgt (rozdzielczość: 1 mV)
0.0005 ∗ 𝑈𝑧 + 3 ∗ 0,001
0.0005 ∗ 9.78 + 0.003
∗ 100% =
∗ 100% = 0.0799 %
𝑈𝑍
9.87
≈ 0.08%
𝛿𝑆 = 𝛿𝐼𝑍 + 𝛿𝐸𝑍 = 0.071 + 0.080 = 0,151 %
𝛿𝐸1 = 𝛿𝑈𝑍 =
Wyznaczanie rezystancji optymalnej oraz jej błąd względny (klasa opornika dekadowego). Wartość
rezystancji optymalnej dla danego natężenia wyznaczyć można z charakterystyki 𝑃𝑤𝑦 =
𝑓(𝑅) (𝑤𝑦𝑘𝑟𝑒𝑠 2)
𝑅𝑍𝑜𝑝𝑡 = 1200 Ω
𝑈𝑍𝑜𝑝𝑡 = 355.61𝑉
𝐼𝑍𝑜𝑝𝑡 = 395.122 µA
𝛿𝑅𝑍𝑜𝑝𝑡 = 𝛿𝑅𝑍 = 0.1 %
Wyznaczanie rezystancji równoległej oraz jej błędu względnego:
𝑈𝑍 𝑜𝑝𝑡
355.61 ∗ 10−3
≈ 2113,154 Ω
𝑆 ∗ 𝐸1 − 𝐼𝑍 𝑜𝑝𝑡 (1.408515 ∗ 400 − 395.122) ∗ 10−6
(𝛿𝑆 + 𝛿𝐸1 ) ∗ 𝐼𝑍 + (𝛿𝑈𝑍 + 𝛿𝑅𝑍 ) ∗ 𝐼𝑍𝑜𝑝𝑡
𝛿𝑅𝑟 = 𝛿𝑈𝑍 +
𝐼𝑍 − 𝐼𝑍𝑜𝑝𝑡
[(0.151 + 0.08) ∗ 563.406 + (0.08 + 0.1) ∗ 395.122] ∗ 10−6
= 0.022 +
= 1.196 %
(563.406 − 395.122) ∗ 10−6
𝑅𝑟 =
=
3. Wnioski i spostrzeżenia:
W ćwiczeniu badaliśmy fotoogniwo, dla którego wyznaczyliśmy różne
charakterystyki. Pierwsza charakterystyka polegała na zmianie natężenia oświetlenia dla
trzech różnych rezystancji (500, 1000 oraz 5000 Ohm). W owej charakterystyce można
zauważyć, że dla różnych wartości rezystancji potrzebujemy większego prądu (im większa
rezystancja), aby uzyskać to samo natężenie światła.
Z wykresu drugiego można zauważyć, że moc jest w pewnej zależności od rezystancji
i nie jest on zależnością liniową. Największą moc uzyskujemy dla około 800-850 Ohm-ów.
Powyżej tej wartości rezystancji moc wyjściowa spada co jest dla nas niekorzystne.
Prąd 𝐼𝑍 został wyznaczony za pomocą obliczeń funkcji (dla dokładności liczb
dziesiętnych) oraz została narysowana linia trendu (liniowa), która wskazuje prąd zwarcia dla
danego danej natężenia oświetlenia przy rezystancji równej zeru.
Wszystkie błędy względne wyliczone i podane mieszczą się w granicach błędu (błędy
nie przekraczające 3%).
Download