Uploaded by User3380

10

advertisement
8.
Column Null Ratio Profile Request – ilość oraz procent wartości NULL względem pozostałych
Column Statistics Profile Request – podstawowe statystyki (minimum, maksimum, średnia,
odchylenie standardowe) dla każdej kolumny liczbowej oraz typu data
Column Length Distribution Request – podstawowe statystyki o długości pól tekstowych (minimum,
maksimum) oraz procentowy podział długości dla każdej kolumny tekstowej
Column Value Distribution Request – analiza wartości kolumn tekstowych. Informuje, które wartości
pojawiają się najczęściej oraz jaki to procent
Column Pattern Profile Request – próba odnalezienia wzorców w danych tekstowych. Wynikiem będą
konkretne wartości lub wyrażenia regularne oraz ich procentowy udział względem wszystkich
wartości w kolumnie
Functional Dependency Profile Request – wyszukiwanie zależności pomiędzy atrybutami – na
przykład nazwa państwa i kod ISO państwa zostanie zwrócona jako para, która jest zależna i powinna
być zgodna w stu procentach.
Value Inclusion Profile Request – sprawdzenie dwóch kolumn (z możliwością wskazania różnych
kolumn z różnych tabel) pod względem ich przydatności do klucza obcego
Download