Uploaded by User2999

Kalendarium granicy zachodniej i południowej

advertisement
27 grudnia 1918 r. – wybuch powstania
wielkopolskiego, IV
16 lutego 1919 r. – traktat rozejmowy w Trewirze, IV
sierpień 1919 r. – pierwsze powstanie śląskie, V
10 lutego 1920 r. – akt zaślubin Polski z morzem,
19 sierpnia 1920 r. – wybuch drugiego powstania
śląskiego, V
11 lipca 1920 r. – plebiscyt na Warmii, Mazurach i
Powiślu,
28 lipca 1920 r. – podział Śląska Cieszyńskiego,VI
20 marca 1921 r. – plebiscyt na Górnym Śląsku,V
2/3 maja 1921 r. – wybuch trzeciego powstania
śląskiego,V
20 października 1921 r. – ponowny podział Górnego
Śląska przez aliantów V
Download