Uploaded by User2840

Trackery SOLTRACK SOL1 i SOL2 - Opis ogólny

advertisement
Soltrack Warmia jest autoryzowanym przedstawicielstwem firmy Soltrack Sp.z o.o. - producenta
fotowoltaicznych systemów nadążnych i konstrukcji stałych dla mudułów bifacjalnych.
SYSTEMY NADĄŻNE SOLTRACK – OPIS OGÓLNY
W Polsce średnia roczna natężenia słonecznego nie jest zbyt duża. Udział energii elektrycznej
wytwarzanej ze słońca w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jest na tyle mały, że warto
szukać szans na podnoszenie sprawności systemów fotowoltaicznych. Tracker jest takim rozwiązaniem,
które na pewno podniesie efektywność całego zamontowanego systemu fotowoltaicznego. Wśród licznych
ofert systemów fotowoltaicznych obecnych na rynku OZE rozwiązanie opracowane przez firmę Soltrack Sp.z
o.o. znacząco wyróżnia dzięki swojej innowacyjności, skalowalności oraz wydajności .
Optymalizatory mechaniczne inaczej zwane trackerami są to urządzenia montowane na przeważnie
gruncie i umożliwiające na zwiększenie wydajności systemu fotowoltaicznego aż do 60% w skali roku dzięki
redukcji strat wynikających z kąta padania promieni słonecznych i zastosowania paneli dwustronnych
(bifacialnych). Dodatkowo ruch paneli uniemożliwia osadzanie się kurzu oraz innych zanieczyszczeń, które
mogą spowodować efekt miejscowego przegrzania paneli oraz obniżają ich wydajność. Układ nadążny
podnosi również wydajność pracy inwerterów kontrolujących proces wytwarzania energii elektrycznej z
promieni słonecznych. Inwertery pracują najlepiej przy wysokim obciążeniu, które uzyskiwane jest tylko przy
zastosowaniu trackerów.
Zasada działania trackera dwuosiowego SOL2 z modułami bifacjalnymi.
W aktualnej ofercie Soltrack Sp. z o.o posiada dwa rodzaje trackerów:
Tracker dwuosiowy SOL2 ( Dual Axis Solar Tracker) w którym moduły PV podążające za słońcem
ustawiają się pod optymalnym kątem w kierunku słońca przez cały dzień oraz zależnie od pory roku.
Jest to najwydajniejsze aktualnie rozwiązanie fotowoltaiczne. Wyposażone w panele bifacialne
umożliwia uzysk energetyczny z instalacji do 60% większy w skali roku od instalacji stacjonarnych
o tej samej mocy.
Tracker jednoosiowy SOL1 (Single Axis Solar Tracker) w którym moduły PV podążające za słońcem
ustawiają się pod optymalnym kątem w kierunku słońca przez cały dzień a ustawienie paneli PV jest
stałe i wynosi 35 stopni względem horyzontu. Jest on mniej wydajny niż tracker dwuosiowy ale i jest
od niego rozwiązaniem tańszym. Wyposażony również w panele bifacialne, umożliwia uzysk
energetyczny z instalacji do 40% większy w skali roku od instalacji stacjonarnych o tej samej mocy.
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Stanowi on więc rozwiązanie warte rozważenia nie tylko ze względu na swoją wydajność, ale
również cenę szczególnie w instalacjach powyżej 50kW.
Obecnie moduły fotowoltaiczne najczęściej montowane są w układach stacjonarnych. Ale maksymalną
efektywność takich układów obserwujemy tylko wtedy, gdy promienie słoneczne padają na zainstalowany
panel pod kątem 90º. Każda zmiana tego kąta powoduje straty, obniża sprawność paneli i zmniejsza wielkość
produkcji energii elektrycznej. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał zawarty w promieniach słońca firma
SOLTRACK Sp z o.o. stworzyła własny, innowacyjny system oparty na trackerach dedykowanych do nowych
instalacji naziemnych znacznie zwiększających ich efektywność.
W trackerze Dual Axis zastosowano dedykowaną automatykę sterującą ruchem i napęd hydrauliczny,
które regulują podążanie paneli fotowoltaicznych za słońcem i ustawiając je pod idealnym kątem do poboru
energii ze słońca przez cały dzień i o każdej porze roku.
W trackerze Single Axis zastosowano automatykę sterującą ruchem paneli i siłowniki elektryczne,
które regulują podążanie paneli za słońcem od wschodu do zachodu słońca. Kąt nachylenia paneli względem
poziomego podłoża wynosi 35 stopni.
Dodatkowym atutem oferowanych przez nas rozwiązań jest wyposażenie systemu w panele bifacjalne
- dwustronne. Zastosowanie tak zaawansowanej technologii pozwala dodatkowo na produkcję energii
elektrycznej uzyskanej ze światła odbitego i rozproszonego za panelami od strony podłoża. Pozwala to na
dodatkowy wzrost produkcji do 19,2% w zależności od rodzaju podłoża i jego albedo.
Sumaryczny miesięczny uzysk z paneli nadążnych Dual Axis i stacjonarnych w 2010, 2011 i 2015 r.
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Możliwy roczny uzysk energetyczny z 1kW instalacji na trackerze z modułami
bifacjalnymi.
Tracker dwuosiowy
Do 1600 Kwh
Tracker jednoosiowy
Do 1400 Kwh
System konwencjonalny
1000 Kwh
Oferowane systemy fotowoltaiczne SOLTRACK zarówno jednoosiowy jak i dwuosiowy jest wykonany
jako segmentowa konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, a poszczególne jej elementy są skręcane na
śruby – zapewnia to dodatkowy wzrost trwałości w stosunku do innych oferowanych rozwiązań. Dodatkowym
atutem oferowanej instalacji jest jej prostota, która umożliwia jej szybki montaż przez dwóch instalatorów
oraz skalowalność proponowanych systemów. Nie bez znaczenia jest również możliwość posadowienia
trackera bez fundamentu. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu palowania słupów nośnych. Dodatkowo
oferowany układ dwuosiowy jest wyposażony w system zabezpieczeń. Podczas przeprowadzonych przez
SOLTRACK badań stwierdzono, że przy ustawieniu pionowym, przy prędkości wiatru do 120km na godzinę
zamontowany system wykazuje się odpornością i niezawodnością. Producent przewidział, że w sytuacjach
gdy siła wiatru osiągnie prędkość 25m/s (90km/h), tracker SOL2 automatycznie będzie się ustawiał w tzw.
pozycji bezpiecznej „na płasko”.
Oferowane przez nas nadążne systemy fotowoltaiczne mają konfigurację segmentową dzięki czemu
zapewniają budowę każdego skalowalnego projektu fotowoltaicznego. Od małych instalacji domowych
poprzez instalacje średniej mocy do farm fotowoltaicznych. Podstawowym segmentem w systemie Dual Axis
jest tracker SOL2 4,8 kW. Instalacje o większej mocy są jego wielokrotnością np.9,6kW; 28,8kW; 48kW i tak
dalej. Natomiast w systemie Single Axis podstawowym modułem jest tracker SOL1 o mocy 3,2kW. Biorąc
pod uwagę wydajność jaką mogą osiągać instalacje nadążne rozwiązania oparte na trackerach SOLTRACK
potrzebują mniejszej powierzchni gruntu aby osiągnąć taką samą moc jak instalacje o stałym
nachyleniu paneli PV.
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Wymiary trackera SOL2 4,8kW
Wymiary trackera SOL2 9,6kW (2 segmenty po 4,8kW)
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Sugerowane sposoby fundamentowania trackera dwuosiowego oraz jednoosiowego.
Wybrane instalacje tarckerów SOLTRACK.
SOL2 4kW na skarpie
www.fb.com/SoltrackWarmia
SOL1 3,2kW
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Istnieje również możliwość zapoznania się z trackerami i innymi rozwiązaniami produkowanymi przez
Soltrack Sp.z o.o. zamontowanymi w naszym laboratorium w Elblągu po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu wizyty.
Zapraszamy Państwa do rozważenia wykorzystania oferowanych systemów nadążnych, których
wydajność jest niezaprzeczalnie większa od powszechnie oferowanych rozwiązań stacjonarnych oraz
charakteryzują się następującymi zaletami:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Bardzo wysokie wykorzystanie promieni słonecznych.
Elastyczny zakres ruchu, na każde położenie geograficzne.
Zmniejszenie obszaru potrzebnego pod montaż systemów PV w porównaniu do systemów
stacjonarnych (foto-tracker SOL2 21,6kW na zapleczu budynku stolarni).
Konstrukcja niwelująca nierówności tereny umożliwia montaż na skarpie(foto-SOL2 4kW).
Atrakcyjny wygląd w porównaniu do systemów stacjonarnych.
Maksymalizacja uzysku energetycznego.
Zwiększenie wydajności inwerterów.
Solidna, odporna na warunki atmosferyczna ocynkowana ogniowo konstrukcja.
Zabezpieczenie paneli przed osiadaniem kurzu, brudu na wskutek ich ruchu.
Bezgłośna praca urządzenia.
Proste i szybkie fundamentowanie.
Szybki montaż konstrukcji dzięki zminimalizowaniu liczby elementów oraz zastosowaniu połączeń
śrubowych.
Możliwość montażu systemu o mocy do 50kW bez pozwoleń budowlanych dzięki zastosowaniu
fundamentowania poprzez palowanie lub wiercenie.
Jeżeli zainteresowały Państwa produkowane przez Soltrack Sp. z o.o. systemy nadążne i uważacie, że
są one dobrą alternatywą dla i innych rozwiązań fotowoltaicznych montowanych na gruncie zapraszam do
skorzystania z naszej oferty. Zapraszam do kontaktu z naszym biurem handlowym poprzez email lub
telefon. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania
dotyczące naszej oferty.
Z poważaniem
Mirosław M. Ustyjańczuk
www.fb.com/SoltrackWarmia
[email protected]
Tel: +48 693 654 241; +48 601 398 889
Download
Study collections