Uploaded by User2815

Prezentacja - Bernadetta Fydryk

advertisement
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku
Instytut Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa
Hashimoto a objawy psychiczne studium indywidualnego
przypadku
Bernadetta Fydryk
Sanok, 2021 r
Wstęp
• Choroby autoimmunologiczne to grupa chorób, w
których układ immunologiczny organizmu niszczy
własne komórki i tkanki. Spowodowane jest to reakcją
autoimmunologiczną, w której przeciwciała
produkowane są przeciw własnym tkanką i atakują
własny organizm.
• Cechy chorób autoimmunologicznych:
o Zależna od czynników genetycznych i
środowiskowych,
o Obecne cechy uszkodzenia tkanek,
o Długotrwały (przewlekły) przebieg,
o Częstej współwystępowanie chorób z tej grupy.
Etiologia chorób
autoimmunologicznych
•
Do powstania chorób przyczyniają się czynniki genetyczne i środowiskowe.
Predyspozycja do chorób autoimmunologicznych jest dziedziczona i występuje
w rodzinie, jednak żeby wyzwolić reakcję autoimmunologiczną potrzebne są
również czynniki środowiskowe.
•
o
o
o
o
o
o
o
o
Do czynników środowiskowych zalicza się:
wirusy,
bakterie,
warunki geograficzne,
ekspozycja na promieniowanie słoneczne (SLE),
egzogenne estrogeny i generalnie hormony płciowe,
palenie tytoniu,
niektóre leki
hapteny – substancje o małej masie cząsteczkowej, które w połączeniu z
białkami mogą wywołać odpowiedz immunologiczną przeciwko własnemu
organizmowi.
Autoimmunologiczne
zapalenie tarczycy
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy inaczej choroba Hashimoto, jest
najczęściej występującą autoimmunologiczną chorobą na świecie.
Dolegliwość ta, dotyka od 13,4 % do prawie 38,0 % całej światowej
populacji, natomiast w Polsce cierpi na nią od 2 % do 5 %
społeczeństwa, bywa jednak, że przebiega bezobjawowo.
Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się z każdym
dziesięcioleciem, występuje 10. krotnie częściej u kobiet niż u
mężczyzn.
Jest to choroba dziedziczna, dlatego istotne jest stosowanie działań
profilaktycznych u osób, u których wystąpiły zachorowania w rodzinie.
Choroba Hashimoto wraz z jej postępem, powoduje jawną niedoczynność
tarczycy i wpływa negatywnie na cały organizm, w tym na
funkcjonowanie układ sercowo – naczyniowego, nerwowego i inne.
Autoimmunologiczne zapalenie
tarczycy
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy jest główna przyczyna
niedoczynności tarczycy. Często współistnieje z innymi chorobami
autoimmunologicznymi takimi jak np. choroba Addisona–Biermera.
We krwi większości przypadków chorych, stwierdza się podwyższony poziom
przeciwciał skierowanym przeciwko antygenom tarczycy. Najważniejsze
antygeny to: tyreoglobulina (Tg), peroksydaza tarczycowa (TPO) i receptor
TSH. Ich obecność świadczy o uszkodzeniu komórek pęcherzykowych
tarczycy. Uważa się jednak, że za uszkodzenie tarczycy głównie
odpowiada obecność cytotoksycznych limfocytów T oraz makrofagów.
W wynikach badań laboratoryjnych, najczęściej stwierdza się subkliniczną
niedoczynność tarczycy, zaś u osób z późno rozpoznaną chorobą ciężką
postać niedoczynności tarczycy.
Pierwszymi objawami nieprawidłowej pracy tarczycy jest zwiększenie się
stężenia TSH. Z postępem choroby zmniejsza się stężenie T4, a następnie
T3.
W badaniu USG z zastosowaniem metody Power Doppler można
zaobserwować wzmożoną perfuzję naczyniową, która świadczy o
toczącym się stanie zapalnym.
Objawy
Stałe uczucie zmęczenia i senność,
zaparcia,
zaburzenia lękowo – depresyjne,
utrzymujące się uczucie zimna,
suchość skóry, wypadanie włosów, łamliwość paznokci,
obrzęki twarzy, podudzi, dłoni, języka,
zaburzenie rytmu serca, szybsze męczenie się
zaburzenie cyklu miesiączkowego, obfite miesiączki, a nawet bezpłodność,
spadek libido,
otyłość,
bóle stawów i mięśni,
u dzieci zaburzenia rozwoju i dojrzewania, trudności w nauce oraz objawy
przypominające ADHD,
o wysokie ciśnienie tętnicze krwi,
o podwyższony poziom tzw. złego cholesterolu (LDL).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Materiał
• Kobieta, u pacjentki zdiagnozowano Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy.
• Z wywiadu:
o Kobieta cierpi na nadciśnienie tętnicze, częstoskurcz nadkomorowy, zaburzenia
lękowo - depresyjne, nadwagę I stopnia oraz anemię spowodowaną
niedoborem żelaza.
o W 2017 r. zdiagnozowano niedobór witaminy D3.
o U pacjentki w wieku 10 lat zdiagnozowano alergię na: kurz, roztocza, sierść
zwierzęcą oraz paprykę.
o W wieku dojrzewania występowały często infekcje bakteryjne układu
oddechowego i moczowego.
o Pacjentka jest obciążona genetycznie ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2
oraz wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego. Ojciec, babka oraz prababka
pacjentki zmarli w wyniku ostrego zawału mięśnia sercowego spowodowanego
miażdżycą.
o Pacjentka leczona psychiatrycznie.
o Pacjentka choruje na przewlekłe zapalenie zatok czołowych oraz cierpi na
migrenę.
Wyniki
Objawy występujące przed zdiagnozowaniem choroby
•• Zaburzenia
lękowo
–
Zaburzenia lękowo
– depresyjne,
• depresyjne,
Wzrost masy ciała ( otyłość I stopnia
• Wzrost
masy ciała (otyłość I
),
• stopnia),
Nadmierna senność i chroniczne
zmęczenie, senność i
• Nadmierna
• Zaburzenia koncentracji, osłabiona
chroniczne zmęczenie,
pamięć,
•• Zaburzenia
koncentracji,
Wypadanie włosów,
rzęs i brwi,
pamięć,
• osłabiona
Nietolerancja
zimna,
•• Wypadanie
włosów,ciała,
rzęs i
Obniżona temperatura
• brwi,
Zimne kończyny górne i dolne,
Szorstka skóra, zimna,
•• Nietolerancja
Podwyższone ciśnienie,
•• Obniżona
temperatura ciała,
• Tachykardia zatokowa,
•• Zimne
kończyny
Częste bóle
głowy, górne i dolne,
• Szorstka skóra,
• Podwyższone ciśnienie,
• Tachykardia zatokowa,
• Częste bóle głowy,
••
••
••
•
••
•
••
••
•
•
••
•
•
•
••
•
•
•
•
Objaw tzw.
„brudnych
Obrzęki
kończyn
dolnych, łokci ’’,
Drążące
Objaw
tzwręce,
„ brudnych łokci ’’,
Anemia,ręce,
Drążące
Anemia,
Niedobór witaminy D3
Niedobór
witaminywirusowe
D3
Częste infekcje
i
Częste infekcje wirusowe i
bakteryjne,
bakteryjne,
Bólemięśni
mięśnii stawów,
i stawów,
Bóle
Zmniejszona
tolerancja
na
Zmniejszona
tolerancja
na wysiłek,
wysiłek,
Zaparcia,
Odwodnienie,
Zaparcia,
Drżenie
mięśni i parastezje ,
Odwodnienie,
Brak apetytu,
Drżenie mięśni i parastezje,
Zawroty głowy,
Brak apetytu,
Wzrokowa
aura migrenowa.
Zawroty głowy,
Wzrokowa aura migrenowa,
Obrzęki kończyn dolnych,
Nieregularne, obfite miesiączki.
Wpływ autoimmunologicznego
zapalenia tarczycy na psychikę
Hashimoto bardzo mocno wpłynęło na
kondycję psychiczną pacjentki. Od 17 r życia ( w
tym samym czasie zdiagnozowano Hashimoto )
pojawiły się u pacjentki objawy zaburzenia
lękowego: ataki paniki, depresonalizacje,
derealizacje, irracjonalne lęki oraz objawy
somatyczne. Pacjentka załamała się niedługo po
diagnozie Hashimoto, spowodowane to było
przykrymi objawami zaburzenia lękowego,
przybieraniem na wadze oraz innymi objawami.
c.d
Pacjentka nie robiła nic w kierunku aby
zmniejszyć przykre dolegliwości, tkwiła w smutku
spowodowanym objawami oraz przewlekłym
stresie. Z biegiem czasu spowodowało to u niej
depresję: pacjentka nie miała siły i chęci na
podstawowe czynności życiowe, “ przesypiała “ i
wypierała problemy, dominowały u niej
pesymistyczne myśli, zaniedbywała obowiązki,
wyłączyła się z życia społecznego oraz dochodziło
do niej do samookaleczeń.
c.d
Warto podkreślić, że depresja u pacjentki pojawiła się
wraz z pogorszeniem choroby Hashimoto, gdy doszło
do całkowitej destrukcji tarczycy. Stan pacjentki
psychiczny i fizyczny był bardzo ciężki. Pacjentka
bardzo długo nie próbowała walczyć z chorobą, dopiero
dzięki wsparciu rodziny i bliskich udało się znaleźć jej
motywację do tego. Pacjentka zmieniła lek.
endykronologa oraz zaczęła leczenie psychiatryczne i
psychoterapię. Dzięki połączeniu leczenia z
psychoterapią pacjentka zaczęłą walczyć ze swoimi
problemia, podejmuje czynności aby je zmniejszyć.
Pacjentka nie jest już obojętna wobec swoich
problemów.
c.d
Pacjentka zaczęła dbać o dietę, ćwiczy oraz
uczęszcza na psychoterapię, jej stan psychiczny i
fizyczny z każdym dniem się polepsza. W tej
chwili pacjentka jest pełna motywacji i walczy z
przeciwnościami, które wywołuje u niej choroba
uczy się z nią żyć.
Po przeczytaniu wielu artykułów można
wnioskować, że większa część pacjentek z
Hashimoto boryka się z problemami natury
psychicznej, cierpią on zazwyczaj na zaburzenia
lękowo - depresyjne tak jak wyżej opisana
pacjentka.
* W rozumieniu znamion depresyjnych - depresyjnej "triady Becka" (negatywna ocena własnej osoby, świata i
przyszłości) lub któregoś z tzw. objawów osiowych depresji:długotrwałe obniżenie nastroju, spowolnienie lub
paradoksalnie niepokój ruchowy, niezdolność przeżywania radości, długotrwały lęk,różnica nastroju w godzinach rannych
i wieczornych i inne zaburzenia rytmów dobowych
Dziękuję za uwagę
Download