Uploaded by User2662

obecność pyłów w powietrzu

advertisement
Tomek Wojtczak kl 2b 4t - BADANIE OBECNOŚCI PYŁÓW W POWIETRZU
data
w otoczeniu
drzew
parapet w domu
przy drodze
3 grudnia
taśma do
badania
znajdowała sie
na ogrodzie z
tyłu domu w
otoczeniu drzew
(miejsce
oddalone od
dróg)
na taśmie
można
zobaczyć dużo
ilości małych
pyłów może być
to
spowodowane
rzadkim
wietrzeniem
pokoju oraz
znajdowaniem
sie w nim dużej
ilości
przedmiotów
takich jak np
dywany przez
które wystepuje
wiecej kurzu
Ilość pyłów przy
drodze jest
najwieksza
spowodowane
to jest bliskim
kontaktem z
zanieczyszczeni
ami
powodowanymi
taśma
przez np
znajdowała się
samochody
przed domem
W próbce z
przy ruchliwej
parapetu można
ulicy więc
zauważyć że
wpływ na
pyły są
doświadczenie
mniejsze ale w
miały
dużej ilości
zanieczyszczeni może to
a spowodowane wstawać że w
przez auta
pokoju znajduje
sie duzo kurzu.
8 grudnia
na taśmie nie
znaduje sie za
dużo pyłów
na próbce
widać troche
wiecej pyłów
można
zauwazyć że na
badaniu
znajduja sie
duże kawałki
pyłów
spowodowane
to może być
ruchliwościa
ulicy i dużymi
zanieszczyszcz
eniami
znajdujacymi
sie w powietrzu
10 grudnia
na taśmie
znaduje sie
dużo ziaren
piasku mogło
być to
spowodowane
wiekszym
ruchem wiatrów
zauważyć
można wieksza
ilość kurzy z
upływem czasu
na próbce
widać coraz
wiecej pyłow i
zanieszczyszeń
wnioski
Download