Uploaded by joko69

nagozalążkowe

advertisement
1.Paprotniki różnozarodnikowe stały się grupą wyjściową dla rozwoju roślin nasiennych. Zapewniły
im tworzenie zalążków (z makrosporangiów), a w konsekwencji nasion wykazujących przewagę
adaptacyjną nad zarodnikami.
2. Cechy charakterystyczne roślin nasiennych:
a) wykształcenie kwiatu jako organu rozmnażania płciowego,
b)wytwarzanie zalążka jako przekształconego makrosporangium,
c) uniezależnienie procesu zapłodnienia od wody dzięki obecności łagiewki pyłkowej,
d) wytwarzanie nasion jako organów przetrwalnikowych służących do rozprzestrzeniania się
gatunku.
3. Kwiat żeński nagozalążkowych i powstanie gametofitu żeńskiego.
4. Kwiat męski nagozalążkowych i powstanie gametofitu męskiego.
5. Homologia organów generatywnych.
♀
czerwona szyszka
cecha
kwiatostan
♂
żółty kłos
łuska nasienna
- owocolistek
(makrosporolfil)
kwiat
żółta szyszka
zbudowana z łuskowatych
pręcików (mikrosporofili)
ośrodek zalążka
(makrosporangium)
zarodnia
woreczek pyłkowy
(mikrosporangium)
makrospora
zarodniki
bielmo pierwotne
(przedrośle żeńskie)
rodnia
gametofit
komórka jajowa
gamety
jednokomórkowe ziarno pyłku
(mikrospora)
kilkukomórkowe-dojrzałe
ziarno pyłku (przedrośle męskie)
komórka generatywna jako
odpowiednik plemni
komórka plemnikowa
gametangia
6. Zapylenie - przeniesienie ziarna pyłku na okienko zalążka.
7. Zapłodnienie: komórka jajowa (1n) + komórka plemnikowa (1n) = zygota (2n)
8. Po zapłodnieiu cały zalążek przekształca się w nasienie
zygota  zarodek (2n) - wieloliścieniowy
bielmo pierwotne  tkanka spichrzowa (1n)
osłonka zalążka  łupina nasienna (2n)
Owocolistek/kwiat żeński
Rozwój makrospory i gametofitu żeńskiego
Rozwój mikrospory i gametofitu męskiego
Download