Uploaded by nbgv

Przegląd zastosowań mikrokomputerów

advertisement
Zadanie 1. Zestawienie zastosowań mikrokomputerów (ograniczone jest praktycznie tylko
wyobraźnią i dostępną technologią):




















autonomiczne podlewanie, np. co 8 godzin
miernik głośności
termometr
miernik prędkości wiatru
ciśnieniomierz
skaner twarzy
mierzenie spektrum fal, np. w GHz
kontroler czasu gotowania
autonomiczne rysowanie
skaner kart
miernik wilgotności powietrza, gleby
miernik grubości farby
autonomiczne dostosowywanie jasności w stosunku do otoczenia, np. żarówek, monitorów
autonomiczne roboty, np. latające, pływające, jeżdżące
miernik jakości powietrza
alkomat
autonomiczne sterowanie maszyną, np. piłą, wyrzynarką, drukarką 3d
miernik przejrzystości szyby
alarm zbliżeniowy
wykrywacz czadu
Zadanie 2. Rozpoznanie wersji wszytkich produkcyjnych płytek Arduino.
1. Arduino RS232 (male pins)
2. Arduino Diecimila
3. Arduino Duemilanove (rev 2009b)
4. Arduino Uno R2
5. Arduino Uno SMD R3
6. Arduino Leonardo
7. Arduino micro (AtMega 32U4)
8. Arduino pro micro (AtMega32U4)
9. Arduino Pro (No USB)
10. Arduino Mega
11. Arduino Nano (DIP-30 footprint)
12. Arduino LilyPad 00 (rev 2007) (No USB)
13. Arduino Robot
14. Arduino Esplora
15. Arduino Ethernet (AVR + W5100)
16. Arduino Yún (AVR + AR9331)
17. Arduino Due (ARM Cortex-M3 core)
Zadanie 3. Znaleźć w sieci dowolny “sketch” (kod programu Arduino (szkic)) wykonujący jakieś
praktyczne zadanie/zadania i objaśnić każdą linijkę kodu (co robi, za co odpowiada). Bez blink.
/*
AnalogReadSerial – Odczyt Analogowy Szeregowy
Odczytuje wejście analogowe na pinie 0, drukuje wynik na Monitorze Szeregowym.
Reprezentacja graficzna jest dostępna przy użyciu Plotera Szeregowego (Narzędzia > Ploter
Szeregowy).
Przymocuj środkowy styk potencjometru do styku A0, a styki zewnętrzne do +5V i do masy.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
*/
void setup() {
Serial.begin(9600);
sekundę
}
void loop() {
// procedura konfiguracji uruchamia się raz po naciśnięciu przycisku reset
// zainicjowuje komunikację szeregową z prędkością 9600 bitów na
// pętla odtwarza działanie w nieskończoność
int sensorValue = analogRead(A0);
// odczytuje wejście na analogowym pinie 0
Serial.println(sensorValue);
// drukuje odczytaną wartość
delay(1);
// opóźnienie pomiędzy odczytami dla stabilności
}
Download