Uploaded by User1858

SPOSOBY POZYSKIWANIA ENEREGII A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

advertisement
SPOSOBY POZYSKIWANIA ENEREGII A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
1.Źródła energii
1.1 Odnawialne:




Słońce
Wiatr
Woda
Biopaliwa
1.2 Nieodnawialne


Paliwa kopalne
Pierwiastki promieniotwórcze
2. Spalanie paliw kopalnych to najprostszy sposób produkcji energii
3.Gazy cieplarniane to produkty spalania paliw kopalnych
Odpowiadają za utrzymanie ciepła przy powierzchni ziemi.
Skład: CO2; O3; N2O; CH4
Skutki efektu cieplarnianego:





Topnienie lodowców
Podniesienie się poziomu mórz
Zalanie części świata
Pustynnienie
Zmiany klimatu
Download