W jaki sposób uzyskuje si* energie j*drow*/ atomow

advertisement
Energia jądrowa obok
energii pozyskiwanej z paliw
kopalnych jest jednym z
głównych źródeł energii na
świecie. Jest to jednocześnie
najnowocześniejsze źródło
energii, po raz pierwszy
wykorzystane w połowie XX
wieku, a także rodzaj
„zasilania”, z którym wiąże
się największe nadzieje.
Energia jądrowa wydziela
się podczas przemian
jądrowych, które mogą
zachodzić w sposób
kontrolowany lub całkowicie
przypadkowy.
Energia jest obecnie bardzo
potrzebna ludzkości. Przez
wieki
zastanawiano się jakie sposoby i
środki byłyby najlepsze do jej
uzyskiwania. Pierwszym
podstawowym źródłem energii
był ogień. Niestety w dobie
rozwoju i postępu nie był on już
wystarczający. Pojawiły się
nowe
sposoby otrzymywania coraz to
większych pokładów
energetycznych. Zaczęto
wykorzystywać węgiel oraz
ropę naftową.
Niestety są to zasoby
nieodnawialne i na pewno
kiedyś się skończą, dlatego
też należy je
oszczędzać i szukać coraz
to lepszych środków do
wytwarzania energii.
Poza tym spalanie paliw
kopalnych powoduje efekt
cieplarniany oraz
zanieczyszczenia
związkami siarki, azotu i
pyłami. Odkrycie w 1896r
przez Henryka Becquerela
promieniotwórczości było
pierwszym krokiem w
rozwoju energetyki
jądrowej.
Ogień
Węgiel i ropa
naftowa
Energia jądrowa/
atomowa
W elektrowni jądrowej energię
uzyskujemy nie ze spalania
paliw kopalnych, lecz z
rozszczepiania jąder
atomowych. Kocioł zostaje tu
zastąpiony reaktorem
jądrowym, czyli
urządzeniem, w którym
wytwarzana jest energia
jądrowa. W reaktorze
przebiega kontrolowana
reakcja łańcuchowa, podczas
której rozszczepiane
jest tyle jąder, ile potrzeba do
wytworzenia energii
elektrycznej.
Urządzenie to służy do
przeprowadzania z
kontrolowaną szybkością
reakcji rozszczepienia jąder
atomowych. Istnieją trzy typy
reaktorów: termiczne,
produkcyjne i reaktory, w
których zachodzi proces
syntezy termojądrowej. W celu
kontrolowania szybkości
reakcji, tak by przebiegała z
jednakową prędkością
wprowadza się do reaktora
substancje pochłaniające
neutrony. Substancje te
umieszczone są w prętach
zwanych regulacyjnymi.
W reaktorach termicznych
atomy uranu zostają
rozszczepione, czemu
towarzyszy tworzenie
neutronów. Pręty paliwowe
otoczone są tzw.
moderatorem, którym może
być np. grafit. Moderator
spowalnia neutrony,
zwiększając
prawdopodobieństwo ich
zderzenia z kolejnymi
atomami uranu, co
powoduje emisję nowych
neutronów i wydzielanie się
energii w postaci ciepła.
W reaktorach powielających rdzeń paliwowy
otoczony jest naturalnym, trwałym uranem.
Niektóre neutrony opuszczając rdzeń uderzają w
atomy uranu, co powoduje, że część uranu zmienia
się w izotop uranu 23. Izotop zmienia się z kolei w
pluton, który służy jako paliwo w reaktorze. Reaktor
taki produkuje więcej plutonu niż zużywa go jako
paliwo.
Magdalena Szczechla,
Karolina Lasota
STRONY INTERNETOWE:





http://www.sciaga.pl/tekst/53205-54energia_jadrowa
http://www.sciaga.pl/tekst/62969-63budowa_reaktora_jadrowego
http://www.iwiedza.net/encyklo/jleter.html
http://energiajadrowa.taniepapugi.pl/
http://www.energy15.republika.pl/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards