Uploaded by annaszalek

KORKI

advertisement
PAST SIMPLE – CZAS PRZESZŁY
„TO BE”
„TO BE” W PAST SIMPLE
I AM – JA JESTEM
I WAS – JA BYŁAM
YOU ARE- TY JESTEŚ
YOU WERE – TY BYŁAŚ
HE IS – ON JEST
HE WAS – ON BYŁ
SHE IS – ONA JEST
SHE WAS – ONA BYŁA
IT IS – TO JEST
IT WAS – TO BYŁO
WE ARE – MY JESTEŚMY
WE WERE – MY BYŁYŚMY/ BYLIŚMY
YOU ARE – WY JESTEŚCIE
YOU WERE – WY BYŁYŚCIE/ BYLIŚCIE
THEY ARE – ONI/ ONE SĄ
THEY WERE- ONI/ ONE BYLI / BYŁY
Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy w następujący sposób:
OSOBA+ WAS/WERE+ RESZTA ZDANIA
I was here yesterday. – Byłam tu wczoraj.
You were in school. – Ty byłaś w szkole.
Pytania tworzymy poprzez inwersję ( czyli zamianę):
WAS/WERE+ OSOBA+ RESZTA ZDANIA+ ?
Przeczenia tworzymy w następujący sposób:
OSOBA + WAS/WERE+ NOT+ RESZTA ZDANIA
Poniżej znajduje się tabela, która powinna ułatwić zapamiętanie powyższych zagadnień:
PYTANIA – inwersja
Was I
Were You
Was he
Was she
Was it
Were we
Were You
Were they
Krótkie odpowiedzi:
PRZECZENIA- was/were +not
I wasn’t
You weren’t
He wasn’t
She wasn’t
It wasn’t
We weren’t
You weren’t
They weren’t
Yes I was / No, I wasn’t
Yes, You were/ No, You weren’t
Yes, he was/ No, he wasn’t
Yes, she was/ No, she wasn’t
Yes, we were/ No, we weren’t
Yes, you were/ No, you wren’t
Yes, they were / No, they weren’t
Uzupełnij zdania w czasie Past Simple - wpisz was / were / wasn't / weren't.
1. Eric
very happy.
2. We
3. Where
4. They
5. I
6. Where
7. I
8. We
at the doctor's yesterday. (not)
she born?
born in Italy.
at the hotel at 2 pm. (not)
you yesterday at 5 o'clock?
at the bank.
very busy last week.
9. Alex
hungry. (not)
9. They
at school last Tuesday. (not)
UNIT 6 – SŁOWNICTWO
Str. 76 czytanka
Bank - bank
How long are you here for? – na jak długo tu
przyjechałeś?
Church – kościół
Cinema – kino
Museum - muzeum
Library - biblioteka
Police station- komisariat policji
Supermarket - supermarket
Theatre - teatr
Train station – dworzec kolejowy
Hospital - szpital
Townhall – ratusz
Bus stop – przystanek autobusowy
Post office - poczta
Department store – dom handlowy/ dom
towarowy
Post letters – wysyłaś listy
Catch a bus- łapać autobus
See a film – obejrzeć film
Buy food- kupować jedzenie
Find books – znaleźć książki
Catch a train – złapać pociąg
Buy clothes- kupić ubrania
See a doctor – zobaczyć/ odwiedzieć lekarza
Get money- odebrać pieniądze
Next to – obok
Opposite – naprzeciw
Between – pomiędzy
Can you show us..? -Pokażesz nam..?
Sure, why not!- Jasne, dlaczego nie!
We’re lost – jesteśmy zgubieni!
What a waste of time!- jaka strata czasu!
Excuse me- przepraszam
Take the first left- skręć w pierwszą w lewo
Prison – więzienie
Castle – zamek
You are a great tour guide- jesteś świetnym
przewodnikiem wycieczki
Follow- podążać
Download