Uploaded by annaszalek

PAST SIMPLE

advertisement
PAST SIMPLE – CZAS PRZESZŁY
„TO BE”
„TO BE” W PAST SIMPLE
I AM – JA JESTEM
I WAS – JA BYŁAM
YOU ARE- TY JESTEŚ
YOU WERE – TY BYŁAŚ
HE IS – ON JEST
HE WAS – ON BYŁ
SHE IS – ONA JEST
SHE WAS – ONA BYŁA
IT IS – TO JEST
IT WAS – TO BYŁO
WE ARE – MY JESTEŚMY
WE WERE – MY BYŁYŚMY/ BYLIŚMY
YOU ARE – WY JESTEŚCIE
YOU WERE – WY BYŁYŚCIE/ BYLIŚCIE
THEY ARE – ONI/ ONE SĄ
THEY WERE- ONI/ ONE BYLI / BYŁY
Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy w następujący sposób:
OSOBA+ WAS/WERE+ RESZTA ZDANIA
I was here yesterday. – Byłam tu wczoraj.
You were in school. – Ty byłaś w szkole.
Pytania tworzymy poprzez inwersję ( czyli zamianę):
WAS/WERE+ OSOBA+ RESZTA ZDANIA+ ?
Przeczenia tworzymy w następujący sposób:
OSOBA + WAS/WERE+ NOT+ RESZTA ZDANIA
Poniżej znajduje się tabela, która powinna ułatwić zapamiętanie powyższych zagadnień:
PYTANIA – inwersja
Was I
Were You
Was he
Was she
Was it
Were we
Were You
Were they
PRZECZENIA- was/were +not
I wasn’t
You weren’t
He wasn’t
She wasn’t at the m
It wasn’t at the museum
We weren’t at the museum
You weren’t at the museum
They weren’t at the museum
Download