Uploaded by prayforspageti

ERGONOMIA

advertisement
1) ERGONOMIA to nauka o:
-efektach ludzkiej pracy
-Kształtowaniu środowiska pracy z uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych, fizycznych,
chemicznych i biologicznych.
 - kształtowaniu środowiska pracy z uwzględnieniem fizycznych i psychicznych
ograniczeń tkwiących w pracującym człowieku
- kształtowaniu środowiska pracy dla efektywnego wykorzystania siły fizycznej i umysłu
pracującego.
2) Lista Fitts’a to:
-lista pytań dotyczących predyspozycji człowieka do pracy na danym stanowisku
-lista cech fizycznych i psychicznych człowieka przewidzianego do pracy na danym
stanowisku
-lista kontrolna zagrożeń występujących na danym środowisku pracy
 -lista cech względnej przewagi człowieka i maszyny.
3) W projektowaniu ergonomicznym stanowisk pracy uwzględniane są wymiary
antropometryczne:
 - 90% dorosłej ludności danego kraju
- całej (100%) populacji mężczyzn i kobiet
- 85% populacji dorosłych mężczyzn i kobiet
- dorosłych osób mieszczących się w przedziale od 10 centyla populacji kobiet do 10 centyla
populacji męskiej.
4) Poczucie „piasku w oczach” po długotrwałej pracy z monitorami ekranowymi to
efekt:
- pracy przy niewystarczającym oświetleniu na stanowisku pracy
 - niewystarczającej higieny pomieszczeń w których wykonywana jest praca
- zbyt odległego umieszczenia ekranu monitora od pracującego człowieka
- pracy na stanowisku geometrycznie źle zaprojektowanym
5) Największe zagrożenie na współczesnych stanowiskach pracy to:
 - zagrożenie trwałymi zmianami w układzie mięśniowo-szkieletowym
-zagrożenie wynikające z pracy w nadmiernym hałasie
- stres związany z wykonywaną pracą i jego następstwa
- zagrożenie wypadkami
6) Dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy dla 8godzinnego dnia pracy
wynosi:
- 83dB
 - 85 dB
- 80dB
- 75 dB
7) Drgania ogólne dotyczą i charakteryzują się:
- miejsca stykania się źródła drgań z ciałem i niską częstotliwością oraz wysoką amplitudą
- całego ciała i wysoką częstotliwością oraz wysoką amplitudą
- całego ciała i niską częstotliwością oraz niską amplitudą
 -całego ciała i niską częstotliwością oraz wysoką amplitudą
8) Które z wymienionych utworów nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego?:
 - opublikowane opisy patentowe lub ochronne
 - akty normatywne lub ich urzędowe projekty
- publikacja naukowa
- bazy danych
Download