ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

advertisement
Przed rozmową
 Zbierz maksimum informacji o firmie, np.: od kiedy istnieje, czym
się zajmuje, ile zatrudnia osób, jaka jest jej pozycja na rynku.
 Zbierz informacje o oferowanym stanowisku, np.: jaka wiedza i
doświadczenie są wymagane, jakie cechy psychologiczne mogą być
przydatne (kierownicze, interpersonalne czy umiejętność pracy pod
presją).
 Ważne jest również co wiesz o sobie: pamiętaj historię swojego
doświadczenia zawodowego (pracodawcę, stanowisko, pełnione
obowiązki), osiągnięte sukcesy, zastanów się nad swoimi
zainteresowaniami, mocnymi stronami i predyspozycjami
zawodowymi.
 Zastanów się czego oczekujesz od pracodawcy, gdyż czekają na
Ciebie trudne i kłopotliwe pytania dotyczące np. wysokości
wynagrodzenia, przygotuj odpowiedni strój na rozmowę oraz
upewnij się, że wiesz gdzie znajduje się firma.
Podczas rozmowy
 Nastaw się pozytywnie, uśmiechaj się,
 Bądź pewny siebie, utrzymuj kontakt wzrokowy z
rozmówcą, kontroluj nerwowe odruchy,
 Pokaż, że jesteś przygotowany do rozmowy: używaj
informacji o stanowisku i firmie, które uzyskałeś wcześniej,
przedstaw swoje osiągnięcia zawodowe,
 Nie obawiaj się mówić o swoich dobrych stronach,
predyspozycjach czy sukcesach – nie przechwalaj się tylko
przedstawiaj konkretne przykłady,
 Zadawaj pytania o obowiązki na oferowanym stanowisku,
kryteria oceny pracy, problemy, z którymi możesz się
zetknąć czy możliwości awansu,
Podczas rozmowy
 Nie spóźniaj się na spotkanie, nie pal podczas rozmowy,
 Nie krytykuj poprzednich pracodawców





i współpracowników,
Spokojnie zastanów się nad każdą odpowiedzią,
Skup się na rozmowie, a nie na otoczeniu, nie pozwól by
coś Cię rozpraszało,
Odpowiadaj na pytania w sposób ścisły, jasny
i zdecydowany,
Nie bój się zadawać pytań, ale nie bądź gadatliwy,
Nie bój się rozmowy na temat wynagrodzenia.
Rozmowa na temat wynagrodzenia
 Nie rozpoczynaj rozmowy na temat wynagrodzenia jako




pierwszy, poczekaj na ofertę ze strony pracodawcy,
Przygotuj się do tej rozmowy (zrób rozeznanie jakie są
zarobki na podobnych stanowiskach w tej branży czy w
regionie),
Pamiętaj, że wynagrodzenie powinno być adekwatne do
pełnionych przez Ciebie obowiązków czy ponoszonej przez
Ciebie odpowiedzialności na danym stanowisku pracy,
Znaj swoja wartość, ale nie unikaj tez kompromisu,
Nie bój się negocjować czy prosić o dzień do namysłu.
Autoprezentacja
 Kluczem do pracy jest właściwa prezencja. Bardzo ważne
jest pierwsze wrażenie, na którym opiera się całe dalsze
poznanie osoby. Jesteś oceniany zanim masz możliwość
wypowiedzenia się.
 Badania pokazują, że kiedy ludzie spotykają się po raz
pierwszy to 90% z nich już po kilku minutach wytwarza
ocenę drugiej osoby. Ocena ta oparta jest głównie na
wyglądzie, cechach zewnętrznych, zachowaniu, mowie ciała,
sposobie ubierania się,
 Pamiętaj, aby przede wszystkim wyglądać czysto i świeżo,
zadbaj więc o swoją higienę, fryzurę i paznokcie.
Autoprezentacja
Ubiór
Mowa ciała
 powinien być schludny,
 pewnie podaj rękę rozmówcy,
skromny i elegancki, ale
przede wszystkim
dopasowany do stylu ubioru
w danej firmie, np.: kostium
lub garnitur w zależności od
płci, bez nadmiaru biżuterii
i makijażu, choć są miejsca,
w których można pozwolić
sobie na mniej formalny strój.
utrzymuj z nim kontakt
wzrokowy, usiądź prosto,
uśmiechaj się, nie przyjmuj
postawy „przepraszam, że
żyję”, unikaj nadmiernej
gestykulacji i nerwowych
zachowań (pukanie w stół
długopisem), kontroluj mowę
ciała.
Dokumenty aplikacyjne
Nadaj swoim dokumentom profesjonalny wygląd.
W jednej teczce przygotuj stronę tytułową z
danymi osobowymi, cv i list motywacyjny. Tę
teczkę przekazujesz pracodawcy. Sam posiadasz
podobną, ale poszerzoną o referencje i dokumenty
poświadczające Twoje doświadczenie zawodowe i
osiągnięcia. Wszystko musi być czyste, przejrzyste,
wydrukowane na białym papierze.
Warto się postarać.
Pytania podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
Pracodawca pyta o ...
Pracodawcę pytamy o ...
 Poprzednią pracę, pełnione
 Nasze obowiązki na




obowiązki, powód odejścia z
pracy,
Nasze doświadczenie i
kwalifikacje zawodowe,
Stan zdrowia,
Mocne i słabe strony, sukcesy
i porażki zawodowe,
Nasze oczekiwania
finansowe.
proponowanym stanowisku,
 Ewentualne szkolenia,
 Możliwości awansu i
wysokość wynagrodzenia,
 Obowiązujący system pracy
czy współpracowników,
Download