Uploaded by toonvaste

przypowiesc

advertisement
PRZYPOWIEŚĆ to:
Jest też nazywana, ze względu na specyfikę budowy, parabolą. Przypowieść to rodzaj narracyjnej
opowieści, której istota tkwi w parabolicznej budowie. Wydarzenia przedstawiane na planie
fabularnym, dosłownym, maja swoje ścisłe odpowiedniki na planie uniwersalnych ludzkich
doświadczeń. Fabuła przypowieści odnosi się do codziennych , prostych doświadczeń, jej treść
nie może być pochłaniająca ani skomplikowana, ponieważ nie ona sama jest ważna. Historia
opowiadana w przypowieści nie może pochłaniać uwagi słuchacza, który powinien cały swój
wysiłek włożyć w odczytanie sensu naddanego. Tak jest zbudowana przypowieść alegoryczna,
jej dwa plany są wyraźnie rozgraniczone. Istnieje także inny rodzaj przypowieści, mianowicie
przypowieść exemplum, czyli na przykład, tu twórca nie posługuje się już parabolicznym układem
treści, ale dołowienie przedstawia istotę przesłania.
Przypowieści pojawiają się w Nowym Testamencie, za ich pomocą Jezus pouczał lud,
do najbardziej znanych należą: "Przypowieść o synu marnotrawnym", Przypowieść o siewcy"
czy "Przypowieść o robotnikach w winnicy"
Download