Uploaded by User1053

Biznesplan S.L

advertisement
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Biznesplan
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Autor:
Szymon Ligas
Wstęp
3
Opis przedsięwzięcia
3
Dane przedsiębiorstwa
3
Podstawowe sprecyzowane cele działalności gospodarczej
4
Oferowane produkty, usługi
4
Cele działalności gospodarczej, które zamierza zrealizować w przyszłości z uwzględnieniem
istniejących uwarunkowań rynkowych oraz pozyskaniem środków inwestycyjnych.
4
Analiza rynku i plan marketingowy
5
Opis produktu, usługi
5
Charakterystyka rynku
5
Konkurencja
5
Koszty i bariery osiągnięcia wejścia na pożądany rynek
6
Potencjał firmy w zakresie makroekonomicznym
6
Dystrybucja i promocja
10
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz polityka cenowa
10
Prognoza sprzedaży i przychodów
11
Strategia marketingowa
12
Analiza SWOT
12
Marketing mix
14
Struktura zatrudnienia wraz z opisem zakresu obowiązków poszczególnych stanowisk
Rekrutacja nowych pracowników
Wskaźniki produkcji , park maszynowy oraz jego utrzymanie
Wskaźniki linii produktu
Plan finansowy, źródła finansowania
16
18
19
20
21
Obecne nakłady inwestycyjne, aktualne zdolności wytwórcze
21
Sytuacja ekonomiczno-finansowa
22
Rachunki zysków i strat
23
Budżetowanie na rok 2019
24
Podsumowanie i wnioski
24
Wstęp
Dzięki wiedzy zdobytej na studiach, doświadczeniu uzyskanemu podczas realizacji praktyk,
poznaniu słabych i mocnych stron tworzonego przedsiębiorstwa oraz analizie lokalnego rynku
spożywczego przedstawiam biznesplan, służący do pozyskania źródeł finansowania inwestycji służącej
rozwoju działalności profilu piekarni ROGAL wymyślonej na potrzeby projektu.
Opis przedsięwzięcia
ROGAL jest spółką z.o.o (kapitał zakładowy wynosi 50 tys. złotych), której właścicielami są Karol
Bigos oraz Kacper Pytlos. Swoją działalność prowadzi na terenie Kłodzka, na ul. Objazdowej 69.
Historia firmy zaczyna się w roku 2004 wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Dostrzegając perspektywy otwartego rynku oraz handlu przygranicznego właściciele zdecydowali się
na wykup i restrukturyzację starej piekarni. Firma została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym 10 listopada 2004 roku. Podczas startu swojej działalności firma produkowała pieczywo dla
lokalnych sklepów. Swój cel zrealizowali za pomocą wcześniej zaoszczędzonych pieniędzy oraz
rodzinnym pożyczkom.
Z biegiem czasu firma rozrosła się małego przedsiębiorstwa zatrudniającego dwie osoby do
bardzo dobrze prosperującej spółki zatrudniającej ponad 50 osób począwszy od piekarzy i cukierników,
skończywszy na kierownictwie.
Dane przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piekarnia Rogal spółka z o.o.
57 – 300 Kłodzko, ul. Objazdowa 69
Tel. 61 44 22 391, 74 666 21 37
REGON 300524107
NIP 788 - 193 -28 – 58
KRS 0000275954
e-mail: [email protected]
strona www: www.rogal.edu.pl
Podstawowe sprecyzowane cele działalności gospodarczej
Obecnie jesteśmy liderami na lokalnym rynku spożywczym w zakresie produkcji pieczywa oraz
wyrobów cukierniczych. Pieczywo rozwozimy własnym wyspecjalizowanym transportem w promieniu
50 km. Codziennie docieramy do blisko 80 punktów w obrębie powiatów kłodzkiego. Obsługujemy
również duże zamówienia na eventy takie jak wesela, festyny, tłusty czwartek. Dodatkowym profilem
naszej firmy jest wypiek tortów na specjalne okazje. Zamówienia przyjmujemy poprzez witrynę
naszego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.rogal.edu.pl, infolinię o numerach
61 44 22 391, 74 666 21 37, poprzez naszych kierowców, przedstawicieli handlowych oraz w punkcie
obsługi klienta w naszym biurze.
Oferowane produkty, usługi
Produkty wypiekane z jaśniejszej lub ciemniejszej mąki pszennej, z dodatkiem tłuszczu i cukru
•
duża bułka zwykła, mała bułka zwykła, baton wrocławski , bagietka francuska, graham mini,
chleb baltonowski, chleb orkiszowy, bułka wieloziarnista
Pieczywo mieszane, wypieki pszenno-żytnie produkowane na drożdżach i naturalnym zakwasie
chlebowym
•
chleb kaszubski, chleb graham, chleb słonecznikowy
Wyroby cukiernicze
•
rolady, ciasta, pączki, bajaderki, drożdżówki, eklerki
Realizację na produkcję tortów oraz ciast przyjmujemy według indywidulanych cech klienta.
Cele działalności gospodarczej, które zamierza zrealizować w przyszłości z
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych oraz pozyskaniem środków
inwestycyjnych.
Dzięki pozyskanym środkom firma ma szanse na rozwój, poszerzenie profilu działalności oraz
generowanie wyższych dochodów. Dzięki inwestycji możliwy będzie zakup i montaż zautomatyzowanej
linii produkcyjnych do produkcji chleba. Dzięki możliwości przezbrojenia linii nasza firma będzie w
stanie zrealizować produkcję gotowego półgotowego wyrobu cukierniczego – croissanta z nadzieniem
czekoladowym. Zrealizowanie takiej inwestycji pozwoli naszej firmie rozwinąć się na rynku krajowym,
oraz nawiązać współpracę z sieciami sklepów takimi jak JMD Biedronka, Intermarche, Leclerc oraz
Cerrefour, które obecnie na naszym lokalnym rynku poszukują niezawodnego, konkurencyjnego
dostawcy. Stopa inwestycji takiego przedsięwzięcia według obowiązującej propozycji kontraktu wynosi
30 %. Cała inwestycja związane jest również z zatrudnieniem 12 nowych osób.
Analiza rynku i plan marketingowy
Opis produktu, usługi
Inwestycja umożliwi zakup linii do produkcji chleba Eco 4000. Dzięki, której będziemy mogli
produkować dodatkowe 10 tysięcy chlebów dziennie na rzecz kontraktów z hipermarketami. Wszystkie
wyroby będą produkowanie z mąki pszenicznej typu 300. Na lokalnym rynku żadna piekarnia nie
oferuje takich usług a więc supermarkety zmuszane są do sciągania pieczywa aż z Wrocławia co wiąże
się z wysoką ceną tychże produktów i daje naszej firmie szansę podjęcie współpracy z nimi. Nasz chleb
będzie produktem ekologicznym nie posiadającym w swoim składzie ulepszaczy. Linia umożliwia
również wypiek innych rodzajów pieczywa.
Charakterystyka rynku
W powiecie Kłodzkim żyje około 160 tysięcy ludzi z czego 60 % procent z nich ma codzienny
dostęp do marketów (34) dla, których chcemy świadczyć usługi. Daje to naszej firmie bardzo dużą
szansę na sprzedaż naszych produktów na masową skalę.
Nabywcy naszych usług oczekują: wysokiej jakości, bezbłędnej i terminowej dostawy
produktów oraz rzetelności wykonywanych zadań. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu normy ISO 221312
oraz niezawodności naszej floty transportowej. Ceny świadczenia naszych usług są dostoswane do
naszej pozycji na rynku oraz czasu trwania współpracy.
Popyt na usługę nie będzie ulegał negatywnym sezonowym zmianom. Jest to związane
kontraktem z poszczególnym marketem oraz zapotrzebowaniem człowieka ze na odżywianie się.
Zapotrzebowanie na pieczywo w ciągu roku w naszym regionie nie zmniejsza się, a nawet w okresie
wakacyjnym wzrasta ze względu na obecność turystów.
Konkurencja
Realnym zagrożeniem na rynku zbytu naszego produktu są 4 piekarnie. Konkurują Oni z nami
ceną produktu wynikającą z zastosowania gorszej jakości produktów do wypieku pieczywa. Oferują oni
mniejszy wachlarz asortymentu. Żadna z nich nie posiada umów o dostawie pieczywa do
hipermarketów. Dwie z nich nie posiadają własnej floty do rozwozu pieczywa, więc sprzedają towar
tylko i wyłącznie w sklepach znajdujących się przy zakładzie. Nie posiadają oni zautomatyzowanych
linii produkcyjnych.
Niewątpliwą przewagą jaką dysponujemy nad konkurencją jest niski czas dostawy naszych
produktów oraz wysoką jakością świadczonych usług. Nasi dostawcy są zawsze kontrolowani i
sprawdzeni. W razie klęski żywiołowej posiadamy zbilansowany stan magazynowy półproduktów
umożliwiających nam realizację kontraktów.
Przyszła konkurencja nie stanowi zagrożenia dla naszej firmy, ze względu na obecną pozycję na
rynku, wdrożone i planowane inwestycje oraz ciągłe badanie rynku przez naszych handlowców. W
przypadku ekspansji naszych produktów na rynek krajowych stanowić będzie motywację dla lepszego
zarządzania kapitałem, oraz pracą nad rozwojem firmy.
Koszty i bariery osiągnięcia wejścia na pożądany rynek
Bariery:
• niedoświadczanie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami
Koszty:
•
•
•
•
•
•
koszt zakupu 1 linii – 600 tysięcy złotych
adaptacja hali produkcyjnej do montażu linii – 100 tysięcy złotych
montaż i uruchomienie – 75 tysięcy
roczna konserwacja i przeglądy – 30 tysięcy
przekwalifikowanie obecnych pracowników
zatrudnienie nowych 12 pracowników.
Potencjał firmy w zakresie makroekonomicznym
a) Zasoby Finansowe
Obecnie firma nie posiada zadłużenia wobec obcych podmiotów, ZUS-u i urzędu skarbowego
a wszelkie inwestycje realizowane są dzięki kapitałowi własnemu oraz dotacjom z funduszy
europejskich (program ‘’Inteligentny rozwój”). Spółka cyklicznie otrzymuje oferty kredytowe
z banków, co świadczy o naszej dobrej kondycji finansowej.
Należności krótkoterminowe za sprzedawane towary otrzymujemy regularnie i bez opóźnień
od naszych kontrahentów.
b) Zasoby Rzeczowe
Własnością firmy są:
•
Nieruchomości:
- hala produkcyjna o powierzchni 400m2 wraz placem załadunkowym, parkingowym
- hala magazynowa wraz z gruntami przylegającymi,
•
Sprzęt produkcyjny:
- 4 piece węglowe
- osprzęt potrzebny do utrzymania ruchu (narzędzia ogólnobudowlane,
elektronarzędzia)
•
Sprzęt biurowy:
- komputery stacjonarne x7 wraz z legalnym oprogramowaniem
- zestawy biurowe (biurko, krzesło x7)
- drukarki, kserokopiarki x5
•
Flota pojazdów:
- samochód handlowy x4
- samochód dostawczy x8
c) Zasoby naturalne
•
Grunty przylegające do hali produkcyjne o powierzchni 1
•
Hale produkcyjne jak i strefa biurowa ogrzewana i klimatyzowana jest dzięki
zastosowaniu pomp ciepła.
d) Zasoby ludzkie
•
Firma zatrudnia 51 osoby
- 30 pracowników produkcji
- 7 pracowników utrzymania ruchu
- 4 magazynierów
- 4 kierowców
- 7 pracowników biurowych wraz kadrą kierownicza
•
Dzięki działalności pobliskich szkół zawodowych oraz szkół wyższych firma nigdy nie
miała problemów z pozyskaniem kompetentnych i odpowiednio wykształconych
pracowników.
e) zasoby informacyjne
•
Materialne:
- Posiadamy licencje na komercyjne użycie wszystkich programów niezbędnych do
prawidłowego działania firmy
•
Niematerialne
- Wyspecjalizowana kadra firmy szczyci się osobistymi osiągnięciami na arenie
regionalnej w branży cukiernictwa. Czterokrotnie wygrywali oni targi cukiernicze
- Dużą część nakładów finansowych inwestujemy w szkolenie pracowników
pozwalające nam na rozwój i otrzymanie receptury idealnego chleba
- nasi handlowcy na bieżąco kontroluje ceny, i dostosowuje je do sytuacji na rynku.
Otoczenie bliższe:
•
Realnym zagrożeniem na rynku zbytu naszego produktu są 4 piekarnie. Konkurują Oni
z nami ceną produktu wynikającą z zastosowania gorszej jakości produktów do
wypieku pieczywa. Oferują oni mniejszy wachlarz asortymentu. Żadna z nich nie
posiada umów o dostawie pieczywa do hipermarketów. Dwie z nich nie posiadają
własnej floty do rozwozu pieczywa, więc sprzedają towar tylko i wyłącznie w sklepach
znajdujących się przy zakładzie.
Nie posiadają oni zautomatyzowanych linii
produkcyjnych.
•
Dostawcy: Nie mamy problemów z pozyskiwaniem mąki do produkcji naszych
wyrobów, dzięki silnej pozycji naszych lokalnych młynów. Są to dostawcy sprawdzeni,
funkcjonujący na rynku od wielu lat.
•
Transport: wyroby gotowe na na terenie powiatu transportowane przez naszych
kierowców, wykorzystujących flotę firmy.
•
Współpracujemy z szkołami gastronomicznymi na terenie powiatu w szczególności z
KSP Kłodzko oraz Szkołą Hotelarską Polanica, która w ramach współpracy z naszą firmą
deleguje uczniów na praktyki zawodowe.
•
Oferujemy najwyższe w skali województwa wynagrodzenia oraz pakiety socjalne dla
wszystkich pracowników niezależnie od stażu pracy.
Zapewniamy każdemu
pracownikowi ze stażem powyżej jednego roku 5 tysięcy złotych na rozwój osobisty.
Otoczenie dalsze:
•
Dla najlepszych praktykantów oferujemy pracę po ukończeniu przez nich edukacji. Specjalistów z
wykształceniem zawodowym i technicznym pozyskujemy z okolicznych szkół zawodowych i
techników.
•
Wypiek chleba w piecach tradycyjnych jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Wszelkie
odpady spożywcze utylizowane są zgodnie z planem. Współpracujemy wyłącznie z firmami, które
do procesu wytwarzania mąki, w który nas zaopatrują, przykładają dużą wagę, produkują go w
sposób ekologiczny, stosując się do wszystkich standardów jakościowych, narzuconych przez
organizacje międzynarodowe.
•
Żadne prawa, za wyjątkiem norm dotyczących ochrony środowiska nie dotyczą nas Zaopatrujemy
się w materiały u rodzimych producentów którzy ściśle przestrzegają norm emisyjnych
narzuconych przez prawo krajowe jak i wspólnotowe. Ze względu na nasz wkład w wykształcenie
ludności oraz rozwój regionu, firma ma zapewnione przez gminę ulgi podatkowe(podatek od
nieruchomości).
•
W lokalnej telewizji oraz radiu stale pojawiają się wzmianki reklamujące naszą firmę oraz jakość
naszych wyrobów. Dzięki temu trafiamy do większej ilości klientów. Są oni także na bieżąco
informowani o zbliżających się promocjach lub wyprzedażach.
•
Społeczeństwo reaguje pozytywnie na markę SIMPLUS. Są zadowoleni z jakości produktów, które
wytwarzamy. Co więcej nasza firma daje zatrudnienie lokalnej społeczności, czym zmniejsza
bezrobocie. Wspieramy różnorodne akcje
charytatywne,
czym wzbudzamy sympatię
społeczeństwa.
•
Dzięki obecności w unii europejskiej możemy bez żadnych barier handlować na jej terenie. Liczymy
bardzo na rozwój naszej firmy oraz ekspansję naszych produktów na terytorium Republiki Czeskiej.
Dystrybucja i promocja
Dystrybucja prowadzona będzie kierowana do konkretnego klienta, na podstawie
przeprowadzonego badania rozmiaru i czasu trwania zamówienia. Ze względu na charakter
prowadzonej działalności nie będzie możliwy handel detaliczny.
Klienci będą informowani o produktach i usługach poprzez naszych obecnych handlowców.
Oczywiście nasz cały asortyment będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Przewidywaną formą
płatności za kontrakt będzie przelew do 30 dni od otrzymania towaru.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz polityka cenowa
Po otrzymaniu pieniędzy z określonego źródła finansowania 600 tysięcy (wkład własny 185
tysięcy) zakupujemy i uruchamiamy linię do produkcji chleba, (po przezbrojeniu bułek i crossiantów).
Podpisujemy wraz z dostawcą sprzętu umowę dotyczącą serwisu zakupionego sprzętu, oraz
przeszkolenia naszych pracowników związanego z jego obsługą. Dzięki informacjom wstępnym co do
wysokości przyszłego kontraktu z sieciami dyskontów jesteśmy w stanie ustalić cenę sprzedaży jednej
sztuki wyrobu gotowego.
Całkowity koszt wytworzenia oraz sprzedaży jednego bochenka chleba pszennego obejmujący
poszczególne rodzaje kosztów takie jak:
- materiały produkcyjne
- energię oraz media
- utrzymanie ruchu w parku maszynowym
- serwis urządzeń
- bezpośrednia wynagrodzenia pracownicza
- koszty transportu
- koszty utrzymania stanu magazynowego
- koszty sprzedaży
- koszty utrzymania zarządu
- pozostałe koszty
Zakładając dzienną produkcję w wysokości 10 tysięcy sztuk, pracując na poziomie 70%
sprawności maksymalnej wynoszą 85 gorszy. Dzięki nie wielkim zawahaniom na rynku płodów rolnych
przy długofalowych kontraktach jesteśmy w stanie utrzymać stałą cenę towarów kupowanych od
naszych dostawców. Firma Dino zaproponowała nam cenę skupu jednej sztuki na poziomie 1 zł. Daję
nam to przychód w postaci 15 groszy na sztuce wyrobu gotowego. Miesięczne dochody zakładając
całkowitą sprzedać wynosiłby 45 tysięcy złotych. Zakładając długoterminowość i niezawodność
współpracy firma spłaciłaby swoje zobowiązania wobec inwestora poświęcając zaledwie 1/3
generowanych dochodów z przyszłej inwestycji w zaledwie 3 lata.
Centa 1 zł jest bardzo konkurencyjna ze względu iż piekarnie Wrocławskie sprzedają chleb w
cenie hurtowej wynoszącej 1,25-1,30 zł dla dyskontów.
Prognoza sprzedaży i przychodów
Roczna wielkość produkcji i sprzedaży gwarantująca ocenę spodziewanego sukcesu.
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
3 650 000
4 015 000*
4 015 00*
545 750 PLN
600 325 PLN
Ilość
wyprodukowanych
sztuk bochenków
Roczny przychód
600 325 PLN
*Zakłada zwiększenie mocy produkcyjnej linii o 10% dzięki zaznajomieniu się personelu się
procesem technologicznym oraz dzięki możliwościom samej linii.
Wielkość produkcji uwzględnia przestoje, czasy przezbrojeń oraz konieczność serwisów.
Strategia marketingowa
Analiza SWOT
➢ Mocne strony:
- długo terminowe umowy
- stałe źródło finansowania
- nowe dochody dla prosperującego przedsiębiorstwa
- duża stopa zysku inwestycji
- zwiększenie zatrudnienia
- brak konkurencji w najbliższym otoczeniu
- lider na rynku regionalnym,
- niska cena wytworzenia produktu,
- wysoka jakość,
- działalność w Kotlinie Kłodzkiej,
- wspieranie akcji charytatywnych,
- zatrudnianie 53 pracowników,
- zniżki dla pracowników i stałych klientów,
- lokalizacja firmy,
- reklama,
- dobra opinia o firmie,
- wykwalifikowana kadra pracownicza,
- wysoki poziom wykształcenia właścicieli,
- nowoczesny sprzęt.
➢ Słabe strony:
- wysokie koszty utrzymania na początku działania firmy,
- wysokie koszty serwisu i przeglądów
- zatrudnienie nowych pracowników
- przekwalifikowanie starych pracowników
- ryzyko nie trafionej inwestycji
- chwilowe zadłużenie działalności
- brak wystarczających środków na wdrażanie nowocześniejszych rozwiązań
technologicznych,
- zbyt mała intensywność działań promujących przedsiębiorstwo,
- brak jasno określonej strategii marketingowej,
- brak dostatecznie ukształtowanej tradycji współpracy pomiędzy władzami i
przedsiębiorcami,
- system rekrutacji,
- uzależnienie od dostawców – wysoka podatność na zmiany cen płodów rolnych
- braki w wykształceniu pracowników,
- stosunkowo wąski asortyment,
- mała rozpoznawalność firmy,
- słabo rozwinięty system promocyjny
- przestarzałe metody zarządzania,
- brak doświadczenia związanego z targami
- trudność w zdobywaniu zagranicznych rynków,
- nowi pracownicy podatni na stres,
➢ Szanse:
- rosnące zapotrzebowania na nasze produkty,
- zwiększanie dochodów przedsiębiorstwa, przyszłe inwestycje
- stabilizacja na rynku poprzez współpracę z dobrze prosperującymi klientami
- rosnąca zamożność społeczności lokalnej,
- możliwość rozszerzenia działalności o nowe towary i usługi,
- nowa kampania reklamowa,
- wejście na nowy rynek,
- rozwój infrastruktury regionu,
- zarabianie na reklamach,
- dofinansowania z UE,
- nowa metoda sprzedaży,
- pozyskiwanie kompetentnych pracowników,
- ograniczona konkurencja,
- możliwość podjęcia współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi,
- szybki rozwój branży,
- zmiana nastawienia społeczeństwa do zdrowego stylu życia.
➢ Zagrożenia:
- zmiana potrzeb klientów,
- niskie dochody ludności,
- nagły wzrost konkurencji spowodowany popularnością branży,
- podatność branży na wahania koniunktury,
- brak nowoczesnych rozwiązań i sprzętów w firmie,
- wysokie koszty zatrudnienia,
- niskie ceny towarów i usług u konkurencji ze wschodu,
- starzenie się społeczeństwa,
- wzrost cen najmów lokali i gruntów,
- wzrost stóp procentowych,
- migracje wykształconych młodych ludzi,
- brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy,
- polityka wkraczająca do każdego sektora gospodarczego,
- zmiana systemu podatkowego,
- ciągły rozrost biurokracji.
Marketing mix
a) Produkt
- cechy
Chleb produkowany na masową skalę, ze ściśle określonymi parametrami
- opakowanie
Indywidualne dla każdego klienta dla którego oferujemy sprzedaż hurtową.
- marka
Nasza firma istniej na rynku od 15 lat, a nasze produkty dostępne są u lokalnych sprzedawców. Teraz
dzięki poszerzeniu kanałów dystrybucji, będzie ona miała większa szansę na zdobycie uznania u
większej ilości konsumentów.
- usługi
Dzięki łatwości i możliwości przezbrojenia linii możemy świadczyć dodatkowe usługi.
- gwarancja
Chleb dostarczany do naszych klientów spełnia wymogi produkcyjne normy ISO 221312 gwarantującą
bezpieczeństwo i jakość wykonania naszych produktów
- zwroty i serwis
Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, kwota zostanie zwrócona na wskazany przez państwa rachunek
bankowy. Staramy się jednak aby nie dochodziło do zaniechań ze strony naszej firmy. Każdy przypadek
nieprawidłowości jest szczegółowo omawiany a jego przyczyna jest eliminowana z procesu
produkcyjnego.
b) Cena
- cennik
Konkurencyjne ceny adekwatne do jakości. Katalog zawierający pełną ofertę oraz dostępne
konfiguracje dostępny na stronie www.rogal.edu.com oraz w sklepach i partnerów.
- rabaty:
•
Ilościowe,
Rabat dla dyskontów i sklepów
•
kuponowe,
W okresie świąt bożego narodzenia i wielkanocnych. Każdy dodatkowy bochenek poza
ilością wyznaczoną w umowie kosztuje 5% mniej.
- warunki kredytowe
-Przy zamówieniach powyżej kwoty 5000 zł oferujemy rozłożenie jej na 10 rat 0%
- okres płatności
-Termin płatności wynosi 30 dni. Jeżeli nabywca ureguluje należność w terminie do 15 dni, to
suma należności jest obniżana np. o 4%. Dotyczy klientów hurtowych (powyżej 100 zestawów)
c) dystrybucja
- lokalizacja
Sklep stacjonarny przy zakładzie produkcyjnym w Kłodzku.
- kanały dystrybucji
Dzięki inwestycji nasze produkty będą możliwe do kupienia we wszystkich dyskontach na terenie
Powiatu Kłodzkiego
- transport
Posiadamy własną flotę samochodów transportowych, która będzie obsługiwała klientów z którymi
podpiszemy umowę.
- kierunki sprzedaży
Oferta kierowana jest dla dyskontów zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłodzkiego
- zasięg terytorialny
Działamy na terenie Powiatu Kłodzkiego. Zakładamy 100 % trafność naszej inwestycji i poszerzenie
zasięgu terytorialnego po całkowitym zdobyciu rynku lokalnego.
d) Promocja
- reklama
•
W lokalnej telewizji oraz radiu stale pojawiają się wzmianki reklamujące naszą firmę
oraz jakość naszych wyrobów. Dzięki temu trafiamy do większej ilości klientów. Są oni
także na bieżąco informowani o zbliżających się promocjach lub wyprzedażach.
•
Nasi przedstawiciele handlowi na bieżąco kontaktują się z potencjalnymi klientami.
Struktura zatrudnienia wraz z opisem zakresu obowiązków
poszczególnych stanowisk
Firma zatrudnia obecnie 51 osoby na umowie o pracę, a po planowej inwestycji będzie ich 63
- 30 piekarzy i cukierników
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku piekarz/cukiernik wtryskarki należy nadzorowanie
i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów wypiekania chleba i wyrobów cukierniczych.
Reagują oni na awarię urządzeń, zgłaszając nieprawidłowości pracownikom utrzymania ruchu.
W naszej firmie ze względu na ciągły charakter produkcji, pracują oni w systemie 3 zmianowym.
Wykonują oni pracę zleconą przez brygadzistę zmianowego.
- 3 brygadzistów zmianowych
Realizują oni pracę zleconą przez głównego planistę oraz rozdzielają pracę dla poszczególnych piekarzy
i cukierników. Sprawdzają checking-listy, są odpowiedzialni za jakość wykonanych wyrobów.
- główny planista produkcji
Analizuje możliwości realizacji zleceń handlowych, raportuje działania, kontroluje terminowości
zleceń, tworzy plan produkcyjny dla brygadzistów zmianowych, W telegraficznym skrócie ustala
priorytety.
- spedytor
Organizuje transport krajowy oraz zagraniczny błotników do klientów. Współpracuje z handlowcami
oraz wyznacza trasy dla kierowców pracujących w naszym zakładzie. Musi czuwać nad kwestiami
formalnymi, m.in. nad sporządzaniem dokumentów przewozowych.
- 4 kierowców
Realizują transport towarów do klientów, oraz materiałów do firmy.
- 4 pracowników magazynu wraz kierownikiem
Przyjmują i wydają towary. Rejestrują towary, znajdujące się w magazynie. Weryfikują zgodności
przyjmowanych i wydawanych towarów z zamówieniami. Dbają o porządek na terenie magazynu, oraz
odpowiednie katalogowanie dokumentacji.
- 3 handlowców wraz z kierownikiem
Przyjmują zamówienia od klientów. Reprezentują firmę na targach branżowych. Poszukują nowych
rynków zbytu. Ściśle współpracują z głównym planistą. To od nich zależą wyniki finansowe firmy. Są
odpowiedzialnie za sprzedaż internetową na stronie internetowej www.rogal.edu.pl
- 2 księgowych wraz z kierownikiem
Ich zadaniem jest obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa. Ustalają wynik
finansowy, gromadzą i przechowują dowody księgowe.
- 2 właścicieli.
Odpowiedzialni są za rachunek zysków i strat oraz płynność finansową przedsiębiorstwa. Nadzorują i
tworzą nowe plany finansowe. Biorą udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Reprezentują
firmę na zewnątrz (udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi).
Podpisują umowy oraz inne dokumenty formalne. To oni decydują o zatrudnieniu nowych
pracowników.
Po zrealizowaniu inwestycji z biznesplanu
- kierownik utrzymania ruchu
Koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację nowej linii oraz pozostałego sprzętu. Opracowuje
harmonogram okresowych przeglądów technicznych i kontroluje wypełnianie zawartych w nim
terminów. Do jego obowiązków należy także zbieranie i katalogowanie dokumentacji technicznej. Gdy
nie jest w stanie naprawić urządzania wzywa odpowiedni serwis.
- 6 pracowników utrzymania ruchu,
Zapewniają oni bezpieczne i sprawne funkcjonowanie maszyn i urządzeń. Realizują oni naprawy oraz
reagują na awarie. Rozwiązują problemy zgłoszone przez operatorów linii technologicznej
z mechaniką i automatyką. Na każdej zmianie aby zapewnić bezpieczeństwo, oraz realizację planu
produkcyjnego pracują w parach (brygadzista zmianowy oraz jego asystent). Podlegają oni
kierownikowi utrzymania ruchu.
- 3 operatorów linii,
Zapewniają oni prawidłowe funkcjonowanie linii według karty technologicznej, sprawdzają stan
aparatury oraz są odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie procesu produkcji chelba.
- 2 dodatkowych kierowców
Taka struktura zatrudnienia gwarantuje jedność kierownictwa (każdy pracownik ma tylko
jednego bezpośredniego przełożonego , od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest
odpowiedzialny). Z racji wysokiej autonomii pracowników wysokiego szczebla mogą oni w pełni
wykorzystać swoją fachową wiedzę i wykorzystywać ją do rozwoju firmy. Dzięki zredukowaniu etatów
dyrektorskich możliwe jest szybkie podejmowanie decyzji. Firma nie posiada działu kard co przerzuca
obowiązki rekrutacyjne na właścicieli.
Najważniejszą funkcję pełniom właściciele, do których należy nadzorowanie pracy swoich oraz
kooperacji między nimi. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad, gdyż wszelkie nieprawidłowości
podczas procesu produkcji mogą być trudne do wykrycia ze względu na zdecentralizowanie
odpowiedzialności na poszczególne działy.
Rogal korzysta z outsourcingu personelu sprzątającego oraz ochrony obiektu zakładu Takie
rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów usługi. Nie wymaga zatrudniania dodatkowych
pracowników do sprzątania oraz ochrony mienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba się martwić o
zakup środków czystości oraz o rozplanowanie czasu pracy pracowników sprzątających.
Współpraca na zasadzie outsourcingu usług informatycznych pozwala naszej firmie mieć
dostęp do najnowszych technologii, bezpieczeństwa cyfrowego. Rozwiązanie to pozwala na znaczną
redukcję kosztów, związaną z zatrudnieniem pracowników. Kampanie reklamowe, również
prowadzone są poprzez współpracę z firmami marketingowymi.
Jesteśmy firmą rodzinną która wykorzystuje potencjał pracowników przez tworzenie im
swobody działania i rozwoju. Zatrudnieni są stale zachęcani do rozwoju swoich kwalifikacji. W celu
stworzenia optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorstwa zapewniamy wysokie bezpieczeństwo
zatrudnienia. Nasi pracownicy mają stałe zakresy obowiązków, relatywnie duży obszar autonomii
działania oraz perspektywę powolnej, ale pewnej kariery zawodowej w przedsiębiorstwie.
Rekrutacja nowych pracowników
Jeżeli firma się rozrasta i pojawiają się nie obsadzone wakaty staramy się korzystać z rekrutacji
wewnętrznej. Jest to idealna opcja, gdyż znamy już doskonale cechy pracownika a kandydat zna
przedsiębiorstwo. Tego typu procesy rekrutacyjne mają ogromne znaczenie motywacyjne, dla naszego
personelu niższego szczebla. Gdy jest taka możliwość staramy się również, zatrudniać studentów
odbywających staże w ramach umów partnerskich z naszą firmą. Świeża krew jest niezbędna dla
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z racji pozycji bycia dobrym pracodawcą na lokalnym
rynku nie mamy problemu z pozyskiwaniem nowych pracowników.
W przypadku wdrożenia inwestycji będziemy poszukiwać doświadczonych pracowników z
terenu powiatu kłodzkiego.
Motywacja personelu
✓ Jednorazowa wypłata w wysokości 5 tysięcy złotych na rozwój osobisty dla
pracowników z rocznym stażem
✓ Prywatna opieka medyczna
✓ Karta MulitSport (6 obiektów honorujących kartę w naszym mieście)
✓ Cykliczne imprezy dla pracowników wraz z rodzinami na terenie firmowego parku.
✓ Możliwość pracy zdalnej w systemie Home Office (dla pracowników biurowych)
Dodatkowym elementem systemu motywującego naszych pracowników jest
Indywidualny system premii dla handlowców oparty na wzroście obrotu do analogicznego
okresu za poprzedniego rok. Premia ma wymiar kwartalny i jest wypłacana w formie stałej prowizji od
sprzedaży.
Zespołowy system premii mających wpływ poprawę współdziałania pracownika w ramach
jednej zmiany pracowniczej. Premia ma wymiar miesięczny i jest zależna efektów pracy oraz spełnienia
planu produkcyjnego.
Wskaźniki produkcji , park maszynowy oraz jego utrzymanie
Utrzymanie nowego parku maszynowego wiąże się po uwzględnieniu kosztu montażu i
uruchomienia wiąże się również z konserwacją poszczególnych urządzeń, wszelakim serwisom i
planowanym konserwacjom. Roczne wsparcie producenta w tym zakresie wynosi 30 tysięcy
złotych.
Aby zapewnić 100 % realizację usług (pomijając serwis producenta) dla naszych klientów firma
zdecydowała się na zatrudnieniu nowych pracowników oddelegowanych do prac konserwacyjnych
w celu utrzymania linii. Pracownicy utrzymania ruchu dzięki odpowiedniemu wykształceniu,
doświadczeniu oraz przeszkoleniu u sprzedawcy są w stanie utrzymać park maszynowy w
sprawności.
Wskaźniki linii produktu
➢ Dostępność maszyn
𝑑𝑜𝑠𝑡ę𝑝𝑛𝑜ść 𝑚𝑎𝑠𝑧𝑦𝑛 =
𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 − 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗ó𝑤
1440 − 120
∗ 100% =
∗ 100% = 91,67%
𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖
1440
Czas produkcji = 2400 minut (linia pracuje całą dobę)
Czas postojów = 120 minut (średni czas przeznaczony podczas doby na przezbrajanie, serwis).
➢ Jakość
𝑗𝑎𝑘𝑜ść =
𝑖𝑙𝑜ść 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤
97
=
∗ 100 = 97%
𝑖𝑙𝑜ść 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 100
Ilość dobrych produktów = 97. Na 100 produkowanych bochenków 3 nie nadają się do sprzedaży
(braki)
➢ Wykorzystanie
𝑤𝑦𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑒 =
𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑧𝑦𝑛
57
∗ 100% =
∗ 100 = 95%
𝑑𝑜𝑠𝑡ę𝑝𝑛𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑧𝑦𝑛
60
Wykorzystanie jest to stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Dostępność jest zaniżana
przez straty prędkości wykonywania operacji.
➢ Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efektywność Wyposażenia)
𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑂𝐸𝐸 = 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑒 ∗ 𝑗𝑎𝑘𝑜ść ∗ 𝑑𝑜𝑠𝑡ę𝑝𝑛𝑜ść 𝑚𝑎𝑠𝑧𝑦𝑛 = 95% ∗ 97% ∗ 91,67% = 0,84%
Międzynarodowe badania wskazują, że światowej klasy producenci osiągają wskaźnik
(współczynnik) OEE na poziomie 85% lub więcej a więc jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia takiego
rezultatu.
Dzięki wysoko wykfalifikowanemu personelowi utrzymania ruchu możemy unikać 6 wielkich strat
w Total Productive Maintenance
➢ Planowany stopień realizacji planu produkcyjnego
Na rok 2019 zrealizowaliśmy ją w 100%.
𝑆𝑡𝑜𝑝𝑖𝑒ń 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑔𝑜 =
=
𝑖𝑙𝑜ść 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖
∗ 100% =
𝑖𝑙𝑜ść 𝑧𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖
3 650 000
∗ 100% = 100%
3 650 000
➢ Wydajność personelu produkcyjnego
𝑊𝑦𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜ść 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑔𝑜 =
𝑖𝑙𝑜ść 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 3 650 000
=
= 608333
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑢
6
Tyle bochenków wyprodukuje jeden operator linii rocznie.
Plan finansowy, źródła finansowania
Zakład planuje pozyskanie środków na zakup i montaż linii produkcyjnej z kredytu bankowego
lub z dofinasowania programu unijnego „Innowacyjna Gospodarka – Automatyzacja Linii
Produkcyjnej”, na potrzeby którego odpowiednie dokumenty zostały już złożone. Firma dysponuje
środkami własnymi na zrealizowanie tej inwestycji w wysokości 200 tysięcy złotych. Kwota ta może
służyć jako wkład własny zależny od pozyskanego źródła finansowania.
Obecne nakłady inwestycyjne, aktualne zdolności wytwórcze
Nasza firma posiada nieużywaną część hali produkcyjnej, na której po modernizacji można
zamontować pozyskaną linię produkcyjną. Aby całość była zgodna z normami bezpieczeństwa i higieny
pracy konieczne jest wylanie posadzki oraz zapewnienie odpowiednich mediów. Powierzchnia
przeznaczona na instalację innowacyjnej linii będzie wynosić 50 m^2 czyli o 10 więcej niż wymaga
producent. Po otrzymaniu nakładów finansowych zatrudnimy niezbędny personel do zrealizowania
przedsięwzięcia. Dzięki posiadanej flocie oraz doświadczonemu w handlu i spedycji jesteśmy w stanie
zagwarantować terminowe wywiązanie się z kontraktów. Firma dysponuje środkami własnymi na
zrealizowanie tej inwestycji w wysokości 200 tysięcy złotych. Pomijać kapitał zakładowy w wysokości
50 000 tysięcy złotych, firma gwarantuje realizację inwestycji. Obecnie firma nie posiada zadłużenia
wobec obcych podmiotów, ZUS-u i urzędu skarbowego
Koszty:
•
•
•
•
•
•
koszt zakupu 1 linii – 600 tysięcy złotych
adaptacja hali produkcyjnej do montażu linii – 100 tysięcy złotych
montaż i uruchomienie – 75 tysięcy
roczna konserwacja i przeglądy – 30 tysięcy
przekwalifikowanie obecnych pracowników
zatrudnienie nowych 12 pracowników.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa
Bilans na dzień 5.05.2018
Firmy Rogal
AKTYWA
KWOTA
A. Aktywa trwałe
PASYWA
KWOTA
C. Kapitał własny
I. Wartości niematerialne i
prawne
-
I. Kapitał podstawowy
II. Wypracowany przez lata zysk
-
I. Zobowiązania długoterminowe
1. Środki trwałe
1. Kredyty
b) budynki wraz magazynem
2 070 000
D. Zobowiązania
II. Rzeczowe aktywa trwałe
a) 1 hekar gruntów
50 000
175 000
-
II. Zobowiązania krótkoterminowe
1 000 000 Pensje (całkowity koszt pracodawcy)
200 000
c) flota samochodów
645 000
Premie
d) sprzęt pordukcyjny
500 000
Koszty mediów, materiałów, amortyzacje
50 000
g) pozostałe urządzenia
techniczne
50 000
Z tytułu usług (outsourcing)
5 000
Podatki
III. Należności
długoterminowe
-
IV. Inwestycje
długoterminowe
-
-
-
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
II. Należności krótko
terminowe
90 000
-
III. Inwestycje
krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na
200 000
rachunku bankowym
AKTYWA RAZEM
2 375 000 PASYWA RAZEM
2 375 000
Rachunki zysków i strat
Rok 2019
Wartość w zł
Rok 2020
Wartość w zł
Rok 2021
Wartość w zł
Przychody (brutto)
3650000
4015000
4015000
Razem przychody
Koszty (brutto)
2.1 zakup towarów
2.2 zakup surowców/materiałów
2.3 wynagrodzenia pracowników
2.4 czynsz
2.5 transport
2.6 energia, co, gaz, woda
2.7 usługi obce
2.8 podatki lokalne
2.9 reklama
2.10 ubezpieczenia
2.11 koszty administracycjne i telekom.
2.12 amortyzacja
3650000
4015000
4015000
Wyszczególnienie
62050
1085875
775625
155125
310250
155125
155125
31025
15512.5
62050
139612.5
155125
68255
1194463
853188
170638
341275
170638
170638
34128
17064
68255
153574
170638
68255
1194463
853188
170638
341275
170638
170638
34128
17064
68255
153574
170638
200000
200000
200000
3102500
3412750
3412750
4. Zysk brutto
547500
602250
602250
5. Podatek dochodowy
104025
114428
114428
7. Zysk netto
443475
487823
487823
2.13 kredyt, odsetki od kredytu (na rzecz
inwestycji
RAZEM KOSZTY
Przedstawione są tutaj koszty stałe m.in. całkowity koszt zatrudnia pracowników czy opłaty czynszowe.
Koszty zmienne są proporcjonalne do wielkości produkcji, zmieniają się wraz z jej wzrostem bądź
spadkiem są zależne od zamówienia.
Budżetowanie na rok 2019
ROGAL
Rachunek zysków i strat działalności gospodarczej
A. Przychody ze sprzedaży
B. Koszty działalności operacyjnej
C. Zysk ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk z działalności operacyjnej (C+D)
G. Zyski nadzwyczajne
H. Straty nadzwyczajne
I. Zysk brutto (F+G-E-H)
J.Podatek dochodowy
K.Zysk netto (I-J)
Rok 201
3 650 000 zł
3 102 500 zł
547 500zł
- zł
300,00 zł
547 200 zł
- zł
- zł
547 200 zł
103 968 zł
443 232zł
Zakładane przychody ze sprzedaży chleba z nowej linii produkcyjnej na koniec roku 2018
wyniosły ponad 3,5 mln złotych. Całkowity koszt działalności operacyjnej wyniósł 3 102 500 zł i składają
się na niego wszystkie koszty związane z wytworzeniem naszych dóbr. Są one uwzględnione w bilansie
działalności operacyjne ( koszt zużytych materiałów, wynagrodzenia, rachunki za prąd, gaz, czynsz,
wydatki na media, amortyzacja pojazdów). Rok 2018 zakończy się wygenerowaniem zysku na poziomie
443 232 zł.
Koszt jednostkowy wytworzenia produktu
𝐾𝐽 =
𝐾 3 102 500
=
= 0,85 [𝑧ł]
𝑃
3650000
Kj-koszt jednostkowy
K- całkowite koszty okresu
P = wielkość produkcji wyrażona w jednostkach naturalnych. Nasze zdolności produkcyjne na rok
2018 uwzględniające wszystkie braki wynoszą 3650000
Podsumowanie i wnioski
Inwestycja w nową linię produkcyjną i ma za zadanie spełnić kilka podstawowych funkcji takich
jak osiągnięcie podanej wielkości zysku, konkurencyjność czy spełnianie oczekiwań klientów przez
nasze przedsiębiorstwo. Realizując strategię dyskontową, czyli wprowadzenie i utrzymanie niskiej ceny
w momencie wprowadzenia produktów na rynek jak i w późniejszym okresie dojrzałości na rynku
zapewnimy stabilny rozwój naszej firmy. Strategia ta pozwoli nam zdobycie i utrzymanie dużej ilości
klientów. Stopa zwrotu inwestycji wynosi 30%
W przyszłości aby zwiększyć naszą sprzedaż należy utrzymać albo polepszyć jakość
wypiekanych wyrobów przy równoczesnym utrzymaniu albo nawet obniżeniu ich ceny produkcji
(ponieważ są to czynniki istotne dla konsumentów).
Download