Uploaded by User880

oświadczenie-urlop-rodzicielski

advertisement
......................................................................................
(miejscowość, data)
......................................................................................
(imię i nazwisko)
......................................................................................
(adres)
......................................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie
wskazanym we wniosku złożonym przez matkę / ojca * dziecka
............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
od dnia................................................. do dnia .................................................
……………………………
podpis
* niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards