Uploaded by User708

1Przebieg sinusoidalnie przemienny

advertisement
Przebieg napięcia sinusoidalnie
przemiennego
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
• Jak wytwarzane jest napięcie sinusoidalnie
przemienne?
• Jaki sygnał nazywamy sygnałem zmiennym?
• Jakie są parametry przebiegu sinusoidalnie
zmiennego?
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Prądnica z magnesami trwałymi stosowana w małych elektrowniach wiatrowych.
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Prądnica prądu stałego działa na zasadzie
indukowania siły elektromotorycznej (sem) w
przewodzie poruszającym się w polu
magnetycznym.
Przewód musi przecinać linie sił pola
magnetycznego
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
W prądnicach odbywa się proces przetwarzania
energii mechanicznej w energię elektryczną
Prąd sinusoidalny
i
t
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Wartość siły elektromotorycznej obliczamy z
wzoru
E=B·l·v
E - siła elektromotoryczna indukowana w poruszającym
się przewodzie [V]
B - indukcja magnetyczna wytworzona przez bieguny N i
S stojana [T]
l - długość przewodu objęta polem magnetycznym [m]
v - prędkość poruszania się przewodu [m/s]
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Kierunek i zwrot indukowanej siły
elektromotorycznej określamy za
pomocą reguły prawej dłoni, która
podaje:
Jeżeli linie sił pola magnetycznego
wchodzą w otwartą prawą dłoń, a
odchylony kciuk wskazuje kierunek
ruchu przewodu, to kierunek i zwrot
indukowanej siły elektromotorycznej
wyznaczają cztery wyprostowane
palce
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
T
Im
−α
t
ωt
i(t)
–Im
W prądnicach odbywa się proces przetwarzania
energii mechanicznej w energię elektryczną
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
T
Im
−α
–Im
t
ωt
i(t)
W przebiegach sinusoidalnych
rozróżnia się:
i, u, e – wartości chwilowe
Im , Um , Em – wartości
maksymalne (tj. amplitudy)
Iśr , Uśr , Eśr – wartości średnie
I, U, E – wartości skuteczne
wartość skuteczna - zastępczy prąd stały, który wytwarza tyle samo energii
co prąd zmienny w tym samym czasie
Powstawanie przebiegu sinusoidalnie zmiennego
T
Im
−α
t
ωt
i(t)
2π
1
ω  2 πf 
f 
T
T
–Im
i(t )  I m sin( ωt  α)
Okres prądu T – jest to czas jednego cyklu.
T=1/f jednostka: 1 Hz = 1/s
Częstotliwość f – jest to liczba cykli w
jednostce czasu (w jednej sekundzie).
W energetyce europejskiej f = 50 Hz
Parametry przebiegu sinusoidalnie zmiennego
•
•
•
•
•
•
•
Im – wartość maksymalna (amplituda),
i – wartość chwilowa,
I – wartość skuteczna,
T – okres,
f – częstotliwość,
ω – pulsacja,
α – kąt fazowy.
2 rad
  2f 
[
]
T
s
T
Im
−α
–Im
1
f  [ Hz ]
T
t
ωt
i(t)
1
T  [s]
f
1
Hz 
s
Parametry przebiegu sinusoidalnie zmiennego
T
Im
t
−α
ωt
i(t)
–Im
i(t )  I m sin( t   )
u(t )  U m sin( t   )
Parametry przebiegu sinusoidalnie zmiennego
• Zastępczy prąd stały I wywołujący takie
same skutki cieplne jak prąd okresowy i
nazywamy wartością skuteczną
przebiegu okresowego i.
• Z określenia tego otrzymujemy równanie
T
RI 2T  R  i 2 dt
I m2
i2
0
a stąd wartość skuteczna wynosi
I m2
2
Im
I
Dla sinusoidy I  I m
2
t
i
Im
2
Parametry przebiegu sinusoidalnie zmiennego
• Z zależności na prąd sinusoidalny mamy
i (t )  I m sin( ωt  α )

i (t )
 sin( ωt  α )
Im
• Wartość chwilowa i(t) jest rzutem na oś Oy odcinka o długości Im
wychodzącego z początku układu współrzędnych pod kątem ωt + α do
osi Ox.
Parametry przebiegu sinusoidalnie zmiennego
• Z zależności na prąd sinusoidalny mamy
i (t )  I m sin( ωt  α )

i (t )
 sin( ωt  α )
Im
• Wartość chwilowa i(t) jest rzutem na oś Oy odcinka o długości Im
wychodzącego z początku układu współrzędnych pod kątem ωt + α do
osi Ox.
Dziękuję za uwagę

Download