Uploaded by fond119b

dzialania-pisemne-praca-klasowa

advertisement
4S3 – s. 1
Imię i nazwisko
........................................................................
Klasa
8.12.2015
..............
DZIAŁANIA PISEMNE
GRUPA A
1. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 4358 + 947
b) 9478 − 5165
c) 1065 − 757
d) 64 · 5
e) 463 · 509
2. Oblicz:
3. Hurtownia zamówiła 1276 kg owoców, które
dostarczono w ciągu 3 dni. Pierwszego dnia
przywieziono 435 kg, drugiego — 384 kg. Ile kilogramów owoców przywieziono trzeciego dnia?
Odpowiedź:
..............................................................
4. Oblicz:
71 − 144 : (32 − 24) + 11 · 5 =
............................................................................................................
5. Samochód kosztuje 22 000 zł. Przy zakupie należy wpłacić 2800 zł. Reszta należności
rozłożona jest na miesięczne raty. Ile złotych miesięcznie należy płacić, jeśli rat jest osiem?
Odpowiedź:
........................................................................................................................................
*6. Liczbę 966 przedstaw w postaci sumy
trzech składników, tak aby pierwszy był większy od drugiego o 233, zaś trzeci równał się
sumie pierwszego i drugiego.
BLACK
4S3 str. 1
4S3 – s. 3
Imię i nazwisko
........................................................................
Klasa
8.12.2015
..............
DZIAŁANIA PISEMNE
GRUPA B
1. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 4589 + 765
b) 9746 − 4534
c) 1052 − 645
d) 63 · 4
e) 716 · 307
2. Oblicz:
3. Hurtownia zamówiła 1874 kg warzyw, które
dostarczono w ciągu 3 dni. Pierwszego dnia
przywieziono 619 kg, drugiego — 613 kg. Ile kilogramów warzyw przywieziono trzeciego dnia?
Odpowiedź:
..........................................................
4. Oblicz:
81 + 168 : (55 − 47) − 12 · 3 =
............................................................................................................
5. Samochód kosztuje 19 000 zł. Przy zakupie należy wpłacić 2200 zł. Reszta należności
rozłożona jest na miesięczne raty. Ile złotych miesięcznie należy płacić, jeśli rat jest
siedem?
Odpowiedź:
........................................................................................................................................
*6. Suma trzech liczb wynosi 710. Pierwsza
liczba jest 3 razy większa od drugiej i dwa
razy mniejsza od trzeciej. Znajdź te liczby.
BLACK
4S3 str. 3
4S3 – s. 2
Imię i nazwisko
........................................................................
Klasa
8.12.2015
..............
DZIAŁANIA PISEMNE
GRUPA A
1. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 4358 + 765
b) 5764 − 2743
c) 1065 − 676
d) 64 · 4
e) 463 · 307
2. Oblicz:
3. Hurtownia zamówiła 1784 kg warzyw, które
dostarczono w ciągu 3 dni. Pierwszego dnia
przywieziono 558 kg, drugiego — 615 kg. Ile kilogramów warzyw przywieziono trzeciego dnia?
Odpowiedź:
..............................................................
4. Oblicz:
81 − 144 : (35 − 27) + 11 · 5 =
............................................................................................................
5. Samochód kosztuje 22 000 zł. Przy zakupie należy wpłacić 2800 zł. Reszta należności
rozłożona jest na miesięczne raty. Ile złotych miesięcznie należy płacić, jeśli rat jest osiem?
Odpowiedź:
........................................................................................................................................
*6. Liczbę 966 przedstaw w postaci sumy
trzech składników, tak aby pierwszy był większy od drugiego o 233, zaś trzeci równał się
sumie pierwszego i drugiego.
BLACK
4S3 str. 2
4S3 – s. 4
Imię i nazwisko
........................................................................
Klasa
8.12.2015
..............
DZIAŁANIA PISEMNE
GRUPA B
1. Oblicz sposobem pisemnym:
a) 4589 + 947
b) 8876 − 5354
c) 1052 − 757
d) 63 · 5
e) 716 · 509
2. Oblicz:
3. Hurtownia zamówiła 1376 kg owoców, które
dostarczono w ciągu 3 dni. Pierwszego dnia
przywieziono 525 kg, drugiego — 419 kg. Ile kilogramów owoców przywieziono trzeciego dnia?
Odpowiedź:
..............................................................
4. Oblicz:
71 + 168 : (41 − 33) − 12 · 3 =
............................................................................................................
5. Samochód kosztuje 19 000 zł. Przy zakupie należy wpłacić 2200 zł. Reszta należności
rozłożona jest na miesięczne raty. Ile złotych miesięcznie należy płacić, jeśli rat jest
siedem?
Odpowiedź:
........................................................................................................................................
*6. Suma trzech liczb wynosi 710. Pierwsza
liczba jest 3 razy większa od drugiej i dwa
razy mniejsza od trzeciej. Znajdź te liczby.
BLACK
4S3 str. 4
4S3 – s. 6
8.12.2015
DZIAŁANIA PISEMNE
NUMER ZADANIA W GRUPIE
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU
POZIOM
WYMAGAŃ
A
A
B
B
Uczeń:
1
1
1
1
stosuje algorytmy działań pisemnych – dodaje i odejmuje liczby
z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych, mnoży przez
liczby jednocyfrowe i z zerami wewnętrznymi
K, P
2
2
2
2
mnoży przez liczby z zerami na końcu, dzieli przez liczby jednocyfrowe
K, P
3
3
3
3
rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego
R
4
4
4
4
oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego
D
5
5
5
5
rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem działań łącznych
D
6
6
6
6
rozwiązuje zadanie tekstowe z zastosowaniem działań łącznych
W
PROSTE, ODCINKI, KĄTY — SPRAWDZIAN
NUMER ZADANIA W GRUPIE
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU
POZIOM
WYMAGAŃ
A
A
B
B
Uczeń:
1
1
1
1
rysuje odcinek o zadanej długości
K
2
2
2
2
mierzy kąty
K
3
3
3
3
kreśli proste prostopadłe i równoległe
P
4
4
4
4
kreśli kąty o danych miarach
R
5
5
5
5
zamienia jednostki długości
D
PROSTE, KĄTY, PROSTOKĄTY, KOŁA
NUMER ZADANIA W GRUPIE
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU
POZIOM
WYMAGAŃ
A
A
B
B
Uczeń:
1
1
1
1
kreśli proste prostopadłe i proste równoległe
P
2
2
2
2
zna pojęcie półprostej i prostej
P
3
3
3
3
zamienia jednostki długości
K, P
4
4
4
4
zna pojęcie prostokąta, oblicza obwód prostokąta
K, P
5
5
5
5
kreśli kąty o danej mierze
P
6
6
6
6
oblicza długość boku kwadratu, gdy dany jest jego obwód
P
7
7
7
7
oblicza długość boku prostokąta, gdy dany jest jego obwód i długość
drugiego boku
D
8
8
8
8
kreśli okrąg o danej średnicy;
kreśli promień i cięciwę tego okręgu
K
P
9
9
9
9
kreśli odcinek w danej skali
R
10
10
10
10
oblicza długość przekątnej spełniającej warunki zadania
W
UŁAMKI ZWYKŁE — SPRAWDZIAN
NUMER ZADANIA W GRUPIE
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU
POZIOM
WYMAGAŃ
A
A
B
B
Uczeń:
1
1
1
1
zna pojęcie ułamka jako części całości
K
2
2
2
2
odczytuje współrzędne ułamka zaznaczonego na osi liczbowej
P
3
3
3
3
skraca ułamki zwykłe
R
4
4
4
4
rozszerza ułamki zwykłe
R
5
5
5
5
porównuje ułamki zwykłe i liczby mieszane o jednakowych mianownikach lub licznikach
K, P
6
6
6
6
porównuje ułamki zwykłe i liczby mieszane o jednakowych mianownikach oraz porządkuje je
R
7
7
7
7
znajduje liczby spełniające daną nierówność
D
BLACK
4S3 str. 6
Download
Study collections