GE Medical Systems

advertisement
GE Medical Systems
Information Technologies
Kardiologia Nieinwazyjna
Specyfikacja techniczna
Spirometria CardioSoft
z modułem SpiroSoft
Pewność dokładnych pomiarów za każdym razem
Aplikacja CardioSoft™ Spirometry z modułem SpiroSoft™
jest spirometrem do diagnostyki chorych z zaburzeniami
funkcji układu oddechowego takimi jak astma, przewlekła
obturacyjna choroba płuc czy niewydolność krążenia.
CardioSoft Spirometry spełnia wymagania American
Thoracic Society (ATS) dla spirometrów.
Mały, łatwy w użyciu moduł SpiroSoft pozwala określić
objętości wdechowe i wydechowe, w tym pojemność
życiową płuc i FEV1. Przy prostym połączeniu z
komputerem PC przez port szeregowy mierzy parametry
oddechowe według specyficznych dla pacjenta protokołów,
następnie przedstawia wyniki całego badania graficznie i w
formacie ATC. Ponadto SpiroSoft wykorzystuje ustniki
jednorazowe, co zmniejsza ryzyko przeniesienia
zakażenia. Funkcja samoczynnej kalibracji zapewnia
dokładne pomiary przy każdym użyciu.
Aplikacja CardioSoft Spirometry pozwala porównywać
dane z badań w formie graficznej i przeglądać informacje
w postaci podsumowań danych i porównań badań ATS.W
skład oprogramowania wchodzi biblioteka sformułowań
interpretacyjnych z możliwością jej uzupełniania przez
użytkownika. Wyniki badań mogą być przechowywane w
bazie danych CardioSoft, przeglądane i drukowane w
różnych formatach możliwych do konfiguracji. CardioSoft
pracuje w środowisku systemu Windows® zapewniając
przyjazny interfejs użytkownika.
GE imagination at work
Specyfikacja techniczna
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Pobór prądu
Zakres pomiaru
Rozdzielczość
Dokładność
Opór
Dane środowiskowe
Robocze
Transport i przechowywanie
Wymiary i waga
3,0 V do 5,0 V
Maksymalnie 60 mA
PEF
0,1 – 16 l/s
FEV1 i FVC
0,1 – 8 l
PEF
5 ml/s
FEV1 i FVC
1 ml
PEF
3% / 0,4 l/s
FEV1 i FVC
3% / 0,051 l
Maksymalnie 2 kPa przy przepływie 15 l/s
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Waga
Urządzenie medyczne
CE0123
10 – 40C
10 – 90% bez kondensacji
600 – 120 hPa
-20 - 50C
150 mm
90 mm
40 mm
150 g
Download