MENTORING – TRANSFEREM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

advertisement
MENTORING – TRANSFEREM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Wprowadzenie mentoringu przez Służbę Więzienną jest decyzją strategiczną. Modyfikacja systemu szkolenia niesie ze
sobą ogromne korzyści. Transfer wiedzy w relacji mentor - uczeń jest kluczowym elementem rozwoju funcjonariuszy
SW. Wspiera on ustawiczny proces uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności, kompetencji i pomoc we
wszechstronnym samodoskonaleniu się. Wprowadzenie mentoringu w SW sprzyjać będzie rozwijaniu twórczej i opartej
na ścisłej współpracy kultury organizacyjnej.
W dniu 09.12.2015 r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyła się odprawa instruktażowo – szkoleniowa dla
mentorów podstawowych i działowych OISW w Poznaniu.
W odprawie uczestniczyli mentorzy z jednostek penitencjarnych woj. lubuskiego. Odprawę przeprowadził por.
Radosław Pachała, mentor lider OISW w Poznaniu. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań z
zakresu realizacji nowego modelu szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Odprawę wzbogacono zajęciami warsztatowymi podnoszącymi kompetencje społeczne mentorów. Warsztaty z
zakresu komunikacji interpersonalnej przeprowadziła psycholog Aresztu Śledczego w Zielonej Górze por. Agnieszka
Kwiatkowska.
Szkolenie zakończono dyskusją i podkreśleniem korzyści wynikających z zindywidualizowanego szkolenia
nowoprzyjętych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
tekst: por. Radosław Pachała
zdjęcia: mł.chor. Sylwia Wojtuściszyn
Download