pytaniaJPII

advertisement
GMINNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I NAUCZANIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II
PYTANIA KONKURSOWE
1. Kiedy uroczyście rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II?
 w niedzielę 22 października 1978r.
2. Kiedy odbyła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
 16-23.06.1983r.
3. W którym roku odbyła się pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, podczas której wspominał
on lata młodości i słynne kremówki?
 w 1999r.
4. Kiedy Jan Paweł II odbył ostatnią pielgrzymkę do Ojczyzny?
 16-19.08. 2002r.
5. Jak wygląda słynny gest, który Papież Jan Paweł II wykonywał na początku każdej wizyty
zagranicznej zaraz po zejściu z pokładu samolotu?
 ucałowanie ziemi
6. Jaki jest kolor papieskiej sutanny?
 biały
7. Jak brzmi popularna nazwa sanktuarium maryjnego, często odwiedzanego przez Jana Pawła II podczas
Jego pielgrzymek do Polski?
 Jasna Góra
8. W którym roku po raz pierwszy Jan Paweł II odwiedził swoją Ojczyznę?
 2-10.06.1979 r.
9. Jak nazywa się biały, oszklony samochód używany przez Jana Pawła II w czasie podróży po całym
świecie?
 papa mobile
10. Jakie miasta odwiedził Papież podczas IV pielgrzymki do Polski? Podaj 3.
 Papież odwiedził: Warszawę, Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę,
Białystok, Olsztyn, Włocławek i Płock.
11. Jakimi pseudonimami artystycznymi Karol Wojtyła podpisywał swoje pierwsze utwory literackie?
 Podpisywał je zwykle jako Andrzej Jawień lub Stanisław Andrzej Gruda, lub Piotr Jasień bądź
kryptonimem A. J.
12. Jak nazywa się modlitwa odmawiana przez Ojca świętego o godzinie 21.00, między innymi w czasie
jego odwiedzin na Jasnej Górze?
 Apel Jasnogórski
13. W którym roku Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego?
 W 2000r. Przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest to tzw. niedziela biała.
14. W którym roku ks. Karol Wojtyła został mianowany na biskupa archidiecezji krakowskiej?
 Ks. Karol Wojtyła został mianowany na biskupa archidiecezji krakowskiej w 1958r.
15. Jakiego środka komunikacji używał Papież do przemieszczania się na duże odległości?
 samolotu
16. Ojciec Święty, pielgrzymując do Polski, wielokrotnie modlił się przed obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej. Jak brzmi popularna nazwa tego Obrazu?
 Czarna Madonna
17. Ile encyklik napisał Jan Paweł II w ciągu całego swojego pontyfikatu?
 14
18. Jaki kościół stał się tytularnym, gdy Karol Wojtyła został kardynałem?
 Kiedy został kardynałem Kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie stał się kościołem
tytularnym.
19. Którym z kolei papieżem w historii Kościoła był Jan Paweł II?
 264
20. Kto był sekretarzem Jana Pawła II?
 Stanisław Dziwisz
21. Z jakiego państwa pochodzą żołnierze Gwardii Papieskiej?
 Szwajcaria
22. Karol Wojtyła po ukończeniu dwuletnich studiów w Rzymie (Uniwersytet Angelicum) w 1948r.
uzyskał doktorat z teologii. Na podstawie jakiej pracy uzyskał ten tytuł?
 Uzyskał doktorat z teologii na podstawie pracy o pojmowaniu wiary przez św. Jana od Krzyża.
23. Jak nazywa się modlitwa, którą papież odmawia z wiernymi w południe?
 Anioł Pański
24. Co znaczą słowa: Totus Tuus?
 Cały Twój
25. Podaj imię i nazwisko księdza, który udzielił sakramentu Chrztu Świętego Karolowi Wojtyle?
 Ks. Franciszek Żak, kapelan wojskowy
26. Kto był poprzednikiem Karola Wojtyły w kościele krakowskim?
 arcybiskup Eugeniusz Baziak
27. W którym roku i gdzie Karol Wojtyła założył chór gregoriański?
 W 1949r. w Parafii św. Floriana w Krakowie
28. Kiedy i kto wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza?
 1 listopada 1946r. Książę Metropolita Krakowski Kardynał Adam Stefan Sapieha osobiście
wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.
29. Jak nazywał się gimnazjalny katecheta Karola Wojtyły, który zachęcił go do przystąpienia do kółka
ministranckiego?
 ksiądz Kazimierz Figlewicz
30. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły?
 Emilia i Karol
31. Wymień zainteresowania Karola Wojtyły.
 piłka nożna; jazda na łyżwach i nartach; wycieczki krajoznawcze, szczególnie górskie; spływy
kajakowe; jazda rowerem; interesował się teatrem, poezją
32. Jak nazywa się pierścień papieski?
 Pierścień Rybaka
33. Jak nazywa się następca Jana Pawła II ?
 Benedykt XVI (Józef Ratzinger)
34. Kiedy Karol Wojtyła został papieżem? Podaj dokładną datę.
 16 października 1978 r.
35. Podaj datę i miejsce odprawienia przez Karola Wojtyłę Mszy Świętej prymicyjnej.
 2 listopada 1946 r. krypta św. Leonarda na Wawelu
36. Gdzie Karol Wojtyła jako student znalazł zatrudnienie w czasie II wojny światowej?
 W Krakowskich Zakładach Chemicznych „Solvay”, a także jako robotnik w kamieniołomach
w Zakrzówku
37. Nowy biskup Karol Wojtyła oddał się bezgranicznie Matce Bożej, przyjmując za dewizę słowa św.
Ludwika Marii Grignion de Montforta. Jak brzmią te słowa i co znaczą?
 Totus Tuus, Cały Twój
38. Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła?
 Urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach.
39. Co papież wspominał podczas pielgrzymki do Wadowic w 1999r.?
 Papież wspominał: teatr, chodzenie na kremówki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, okoliczne
miejscowości, góry.
40. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II?
 Jan Paweł II odwiedził ok. 200 krajów.
41. Podaj godzinę, dzień, miesiąc i rok śmierci Jana Pawła II.
 godzina 21.37, 2 kwietnia 2005r.
42. Na jakim Uniwersytecie rozpoczął studia Karol Wojtyła w 1938 roku?
 Uniwersytet Jagielloński
43. Wymień nazwę soboru, w którym brał udział ksiądz biskup Karol Wojtyła.
 Sobór Watykański II
44. Jak nazywał się Kardynał, który obwieścił wybranie Karola Wojtyły na papieża?
 Kardynał Pericle Felici
45. Papież dokonał ważnej zmiany w modlitwie różańcowej. Jaką nazwę noszą tajemnice, które
wprowadził Jan Paweł II?
 tajemnice światła
46. Gdzie Karol Wojtyła rozpoczął naukę po ukończeniu szkoły powszechnej?
 W Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
47. Jak nazywali Karola Wojtyłę rodzice i koledzy?
 Lolek
48. Ile miał lat Karol Wojtyła, kiedy zmarł jego ojciec?
 21 lat
49. Podaj nazwę instytutu w Rzymie, w którym studiował Karol Wojtyła.
 Instituto Internazionale Angelicum
50. Ile miał lat Karol Wojtyła kiedy zmarła jego mama?
 9 lat
51. Kim był ojciec Karola Wojtyły?
 wojskowym urzędnikiem w Powiatowej Komendzie Uzupełnień
52. Kto towarzyszył w dzieciństwie, małemu Karolowi w większości jego wycieczek?
 ojciec
53. Papież był poliglotą. Co to znaczy?
 tzn. władał wieloma językami.
54. W którym roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w powszechnej szkole w Wadowicach?
 wrzesień 1926r.
55. Jaki tytuł miała rozprawa habilitacyjna Karola Józefa Wojtyły?
 Tytuł rozprawy brzmiał: „Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach
systemu Maxa Schelera”
56. Jak nazywa się ozdobne i uroczyste nakrycie głowy, które nosił Jan Paweł II podczas ceremonii
liturgicznych odprawianych na całym świecie? Jest ono symbolem godności biskupiej i papieskiej.
 mitra
57. Kiedy Jan Paweł II beatyfikował Matkę Teresę z Kalkuty?
 19.10.2003r.
58. Jak nazywa się okres sprawowania władzy w Kościele przez Papieża?
 pontyfikat
59. Wymień przynajmniej cztery tytuły dzieł Karola Józefa Wojtyły.
 „Hiob”, „Osoba i czyn”, „Dar i tajemnica”, „Brat naszego Boga”, „Miłość i odpowiedzialność”,
„Przed sklepem jubilera”, „Promieniowanie ojcostwa”, „Jeremiasz”
60. Wymień nazwę letniej rezydencji Jana Pawła II.
 Castel Gandolfo
61. Ile lat miał Karol Wojtyła kiedy został kardynałem?
 47 lat ( był to 1967 r. )
62. Podaj miejsce zamieszkania Papieża w czasie studiów w Rzymie.
 Kolegium Belgijskie
63. Ile pielgrzymek odbył Jan Paweł II do Ojczyzny? W jakich latach?
 Jan Paweł II odbył 9 pielgrzymek do Polski. Było to w latach: 1979, 1983, 1987,1991
(2 razy), 1995(nieoficjalna), 1997, 1999, 2002
64. Gdzie odbywa się w Wielki Piątek Droga Krzyżowa z Papieżem?
 w Koloseum
65. Jak nazywa się zebranie kardynałów wybierających Papieża?
 konklawe
66. Kto wybiera Papieża?
 kardynałowie
67. Karol Wojtyła wykładał etykę na Uniwersytecie. Jak nazywał się ten Uniwersytet?
 Był to Katolicki Uniwersytet Lubelski
68. Jak nazywali się trzej papieże, poprzednicy Jana Pawła II?
 Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I
69. Co uczynił Jan Paweł II dla Mehmeta Ali Agcy?
 Przebaczył mu i odwiedził go w więzieniu 27 grudnia 1983r.
70. Z jakiej okazji powstała znana wzruszająca polska pieśń, "Abba Ojcze"? Jaki związek ma ona
z Janem Pawłem II ?
 Z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Polsce. Jan Paweł II był na nich
obecny.
71. Kiedy odbyła się 7 pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny i ile trwała?
 Odbyła się ona od 31 maja do 10 czerwca 1997r. i trwała 11 dni.
72. Karol Wojtyła chodził na spotkania koła wiedzy religijnej dla młodzieży męskiej. Podaj nazwisko
krakowskiego krawca, który prowadził to koło.
 Jan Tyranowski.
73. Karol Wojtyła chodził na spotkania koła wiedzy religijnej dla młodzieży męskiej. Czyje pisma czytał
wówczas po raz pierwszy?
 pisma św. Jana od Krzyża
74. W jakim teatrze grał Karol Wojtyła?
 Karol Wojtyła grał w Teatrze Żywego Słowa nazwanym później Teatrem Rapsodycznym.
75. Gdzie i kiedy na swoją pierwszą pielgrzymkę wybrał się Papież Jan Paweł II?
 Jan Paweł II wybrał się do Republiki Dominikańskiej, Meksyku i na Wyspy Bahama w 1979r.
76. Kiedy papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską?
 18.04.1993r. papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską.
77. Dlaczego brat Karola Wojtyła zmarł w młodym wieku?
 Zaraził się chorobą (szkarlatyna) od swojej pacjentki (w szpitalu w Bielsku)
78. Jak nazywał się polski kardynał, z którym Jan Paweł II ściśle współpracował?
 kardynał Stefan Wyszyński
79. Podaj tytuł pierwszego zbioru wierszy Karola Wojtyły.
 "Renesansowy psałterz"
80. W którym roku Jan Paweł II przemawiał w obecności obu izb parlamentu w sali parlamentarnej
Sejmu Rzeczpospolitej?
 Jan Paweł II przemawiał tam w 1999r.
81. Który papież poprosił arcybiskupa Wojtyłę o poprowadzenie dla niego rekolekcji?
 Papież Paweł VI
82. W jakich latach ksiądz biskup Karol Wojtyła uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II?
 w latach 1962 – 1965
83. Jaki Papież i w którym roku mianował Arcybiskupa Wojtyłę kardynałem?
 Paweł VI w 1967 r.
84. Wymień sześć miast, które odwiedził Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
 Ojciec Święty odwiedził wtedy: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Oświęcim,
Wadowice, Nowy Targ i Kalwarię Zebrzydowską.
85. Jak długo ksiądz Karol Wojtyła był wikariuszem w parafii Niegowić?
 7 miesięcy
86. Gdzie arcybiskup Eugeniusz Baziak dokonał konsekracji biskupiej księdza Karola Wojtyły?
 w katedrze na Wawelu
87. Kiedy i gdzie Jan Paweł II odbył swoją ostatnią pielgrzymkę?
 Jan Paweł II udał się do Lourdes we Francji w 2004r.
88. Do jakiego miasta wyjechał neoprezbiter Karol Wojtyła, aby podjąć dalsze studia?
 do Rzymu
89. Gdzie Jan Paweł II wypowiedział te słowa: „Jo bym z takim papieżem nie wytrzymoł. Mioł
przyjechać i nie przyjechał, ni mioł przyjechać i przyjechoł”?
 W Gliwicach w 1999r. z powodu choroby nie przybył na umówione nieszpory, jednak zjawił się
później niespodziewanie.
90. Jak mówili do ks. Karola Wojtyły studenci podczas spływów kajakowych?
 wujek, bo nie wolno się było gromadzić, był komunizm, a oni po kryjomu odprawiali np. Mszę
św. i musieli mieć kamuflaż.
91. Po ilu latach papieżem nie Włochem został Jan Paweł II?
 po 455 latach
92. Ile dokładnie lat, miesięcy i dni trwał pontyfikat Jana Pawła II?
 Trwał 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni.
93. W którym roku Karol Wojtyła zdał egzamin maturalny?
 14 maja 1938r.
94. Kim był z zawodu brat Karola i gdzie pracował?
 Brat Karola był lekarzem i pracował w szpitalu w Bielsku-Białej.
95. Kiedy i gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła?
 Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny w Wadowicach 20 czerwca 1920 roku.
96. Czy matka uczestniczyła w pierwszej Komunii św. Karola?
 Nie, bo zmarła 13 kwietnia, a on sam przystąpił do Komunii św. 25 maja 1929r.
97. Kto był rodzicami chrzestnymi małego Karola?
 Rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk i Maria Wiadrowska.
98. Ile rodzeństwa miał Karol Wojtyła?
 Karol Wojtyła miał dwoje rodzeństwa, siostrę Olgę i brata Edmunda.
99. W którym roku Karol Wojtyła wraz z ojcem przeniósł się z Wadowic do Krakowa?
 Karol Wojtyła z ojcem przeniósł się do Krakowa w sierpnia 1938r., zajął mieszkanko w suterenie
w domu przy ul. Tynieckiej 10 na Dębnikach.
100. Co ogłosił na Błoniach biskup Kazimierz Nycz 1,5 milionom ludzi w 1999 roku na kwadrans przed
rozpoczęciem ceremonii?
 Biskup Kazimierz Nycz ogłosił, że Jan Paweł II nie przyjedzie na spotkanie z powodu choroby,
ale na następny dzień będzie kontynuował pielgrzymkę.
101. Na jaką chorobę cierpiał papież Jan Paweł II od początku lat 90?
 Cierpiał na chorobę Parkinsona.
102. Podczas której pielgrzymki do Polski Jan Paweł II powiedział: „Jesteście Kościołem jutra,
Kościołem nadziei”?
 Powiedział to podczas IV pielgrzymki.
103. Kto, gdzie i kiedy postrzelił Jana Pawła II?
 Mehmet Ali Agca, na placu Św. Piotra w Rzymie, 13.05.1981r.
104. Które kraje najczęściej odwiedzał Papież Jan Paweł II? Podaj ile razy.
 Polskę-9, USA-7, Francję-7.
105. Gdzie ks. Karol Wojtyła rozpoczął swoją pierwszą pracę jako wikary?
 W Niegowici
106. Do kogo arcybiskup Wojtyła napisał list z prośbą o modlitwę za chorą na raka doktor Wandę
Półtawską?
 Do Ojca Pio
107. Jaką rolę grał Karol Wojtyła w premierowym przedstawieniu „Balladyny” w 1936r?
 Grał rolę Kirkora.
108. W którym roku Karol Wojtyła otrzymał doktorat za pracę o wierze św. Jana od Krzyża?
 Karol Wojtyła otrzymał doktorat w połowie 1948r.
109. Kto witał Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 1999r.?
 Pani Burmistrz Ewa Filipiak wraz z ks. Jakubem Gilem.
110. Do jakiego kraju Janowi Pawłowi II nie udało się odbyć pielgrzymki?
 Do Rosji.
111. Ile razy i kiedy podczas pielgrzymek do Polski Jan Paweł II odwiedził Wadowice?
 Jan Paweł II odwiedził Wadowice 3 razy: w 1979r., 1991r., 1999r.
112. W którym roku Jan Paweł II pielgrzymował do Ziemi Świętej?
 W 2000r.
113. Dokończ zdanie: ,, (...) A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na ...”
 kremówki
114. Kiedy Karol Wojtyła rozpoczął konspiracyjne studia seminaryjne?
 W 1942r.
115. Kto przepowiedział Karolowi, że zostanie powołany na tron Piotrowy i przeżyje zamach na swoje
życie?
 Przepowiedział Ojciec Pio, który po wyspowiadaniu Karola Wojtyły uklęknął przed nim
i powiedział, że zostanie powołany na tron Piotrowy i przeżyje zamach na swoje życie.
116. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kardynała Wojtyły powstały dwa kościoły w Nowej Hucie.
W jakich jej dzielnicach?
 W Bieńczycach i Mistrzejowicach
117. Jaki tytuł nosi Miesięcznik do spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II?
 „Totus Tuus”
118. Podaj datę i rok ostatniej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach.
 Jan Paweł II ostatni raz odwiedził Wadowice 16 czerwca 1999 roku.
119. Do jakiego Sanktuarium pielgrzymował z Wadowic Karol Wojtyła jako dziecko?
 Karol Wojtyła pielgrzymował do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
120. Gdzie jako gimnazjalista Karol Wojtyła wraz z kolegami chodził na modlitwę?
 Karol Wojtyła wraz z kolegami przed i po lekcjach chodził na modlitwę do kaplicy Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w kościele w Wadowicach.
121. Kim w młodości chciał zostać Karol Wojtyła?
 Chciał zostać aktorem.
122. Gdzie odbywały się spotkania teatralne, w których uczestniczył Karol Wojtyła?
 W sali teatralnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
123. Gdzie Jan Paweł II był od 8 do 19 sierpnia 1985r?
 Jan Paweł II odwiedził wtedy: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowej
Afryki, Zair, Kenię i Maroko.
124. W którym roku i gdzie Jan Paweł II wypowiedział te słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi”?
 Jan Paweł II wypowiedział te słowa w 1979r. w Polsce.
125. Jakimi słowami witali Jana Pawła II w Meksyku podczas jego pierwszej pielgrzymki?
 Wierni witali Jana Pawła II słowami: „Niech żyje Lolek”
126. Pewnego razu uboga kobieta zaczepiła Karola Wojtyłę - kleryka czwartego roku i podarowała mu
nowe buty. Za co Karol Wojtyła dostał buty i co z nimi zrobił?
 Podczas okupacji Karol Wojtyła pracował razem z mężem kobiety w fabryce Solvay. Wziął
za niego nocne zmiany, aby ten mógł zaopiekować się żoną i nowo narodzonym dzieckiem.
W dowód wdzięczności za okazane serce, kobieta podarowała młodemu klerykowi buty, które
Karol zaraz podarował potrzebującemu robotnikowi.
127. Zaraz po święceniach kapłańskich Karol Wojtyła wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Znajomym
bardzo zależało przed wyjazdem, aby ochrzcił ich córkę. Ksiądz Karol już spakowany zjawił się
w ich domu. Zaraz po tym miał pociąg do Katowic, a stamtąd do Włoch. Gospodyni, krzątając się
po domu, trąciła walizkę, która spadła na podłogę. Wypadł z niej prowiant na długą podróż.
Co to było?
 Dwie kromki chleba z kawałkiem słoniny.
128. Karola Wojtyłę cechowały modlitwa, pokora i ubóstwo. Podaj przykłady świadczące o jego
miłosierdziu podczas posługi w Niegowici.
 Gdy chodził po kolędzie, to co dostawał od bogatych, zostawiał u biednych. Kiedy pewna kobieta
poszła do niego żalić się, że ją okradli, dał jej co miał, nawet poduszkę i pościel. Ludzi to nawet
gniewało, bo mu dopiero co wszystko kupili, bo spał na gołym.
129. Kardynał Karol Wojtyła często przybywał do domu sióstr Urszulanek Szarych na Jaszczurówce
w Zakopanem. Miał tam do dyspozycji bardzo skromny pokoik. Siostry prowadziły tam również
przedszkole. Z jaką prośbą zwrócił się do wychodzącego ze swego pokoju kardynała mały
chłopczyk i co zrobił kardynał?
 Chłopiec powiedział po prostu: „Księdzu, zawiąż buta!”, a kardynał, jakby to była rzecz
normalna, przyklęknął i zawiązał malcowi sznurowadło.
130. W czasie swego wypoczynku w Jaszczurówce wieczorami chętnie śpiewano, dowcipkowano
i żartowano. Kardynał na różne melodie kolęd układał wesołe teksty, jak np. : "Siostry urszulanki
nalewają kawy w dzbanki", albo "Siostra Alfonsa, która się nigdy nie dąsa". Jakie powody miała
siostra Alfonsa, aby się dąsać na kardynała?
 Kiedy rano budziła kardynała, wtedy on żartując, codziennie odpowiadał jej w innym języku.
131.”Sunday Telegrach” w artykule poświęconym nowo wybranemu papieżowi Janowi Pawłowi II
napisał: „Wszystko wskazuje na to, iż pontyfikat Jana Pawła II będzie cechował przede wszystkim
humanitaryzm i prostota. Co przedstawiał herb papieski, najprostszy w rysunku herb w dziejach
papiestwa?
 Prosty krzyż, a przy nim duża litera M.
132. Nazajutrz po swoim wyborze na stolicę apostolską Ojciec Święty Jan Paweł II oświadczył, że udaje
się do szpitala, do słynnej Kliniki Gemeli. Leżał tam jego przyjaciel, ks. biskup Andrzej Deskur,
który przed kilkoma dniami ciężko zachorował. Najbliższe otoczenie starało się wyperswadować
Papieżowi ten zamiar. Nie wypada przecież, ażeby jeszcze przed uroczystym objęciem najwyższego
urzędu kapłańskiego Ojciec Święty opuścił Watykan. Co na to odpowiedział papież?
 „Wiem, że chorych należy nawiedzać i, że jest to jeden z uczynków miłosiernych. Od kiedy to nie
wolno spełniać dobrego uczynku”. Papież pojechał do owej kliniki.
133. Do kogo zwrócił się papież Jan Paweł II tymi słowami: „No proszę! Jednego dnia, pani i ja,
zaszliśmy tak wysoko”?
 Jan Paweł II udzielił audiencji alpinistce Wandzie Rutkiewicz, która pamiętnego dnia
16 października 1978 roku, zdobyła najwyższą górę świata, Mont Everest. Z tej swojej wspaniałej
wspinaczki alpinistka podarowała papieżowi kamień z samego szczytu legendarnej góry.
134. Papieże mają swoje prywatne kaplice, zarówno w Watykanie jak i w Castel Gandolfo. Ongiś Papieże
swoje codzienne Msze święte odprawiali w samotności. Jedynymi ich uczestnikami byli ich
sekretarze i kapelani. Tymczasem wśród wielu niekiedy „rewolucyjnych” zmian, jakie od samego
początku pontyfikatu prowadził Jan Paweł II, była także sprawa udziału wiernych w tych mszach
papieskich. Dlaczego wprowadził tę zmianę i kogo zapraszał na te msze?
 Jan Paweł II chciał wykorzystać jeszcze jedną okazję do spotkań z ludźmi i dlatego zaczął
zapraszać do swojej kaplicy najrozmaitszych ludzi; wybitnych i sławnych, prostych i nieznanych.
Zapraszał zakonnice, swoich znajomych, pielgrzymów z Polski i kapłanów.
135. W październiku 1978 roku Karol Wojtyła przybył do Rzymu na konklawe w zwykłym ciemnym
kapeluszu, który sprawiał wrażenie dość wysłużonego. Wiadomo, że przy różnych okazjach Jan
Paweł II wkładał przeróżne, często jakże egzotyczne nakrycia głowy, aby zrobić tym przyjemność
zgromadzonym ludziom. Co to były za nakrycia głowy?
 Pióropusz indiański, ogromne sombrero, kask robotniczy, wspaniała panama, góralski kapelusik
czy nakrycie wojskowe.
136. Dokończ wypowiedź papieża skierowaną do pielgrzymów z Polski. „Moi drodzy, ja tutaj mówię
różnym językami, ale jeszcze nie zapomniałem po polsku. Powiem nawet więcej...”.
 „ ... im bardziej mówię różnymi językami, tym bardziej mi się podoba mówić po polsku!”
137. Które miasto w Polsce w czasach komunizmu miało być miastem bez Boga i czy udało się to
komunistom?
 Tym miastem miała być Nowa Huta. Przez 20 lat Karol Wojtyła jako biskup, a potem kardynał
„walczył” o kościół w tym robotniczym mieście. Po latach oczekiwań, niepokoju i walki powstała
Arka Pana, wspaniała świątynia, będąca symbolem Polski, która obaliła mit miasta bez Boga.
138. Kardynał Karol Wojtyła żył bardzo skromnie i nie wyrażał żadnych potrzeb. Nosił latami ten sam
płaszcz, zakładając w zimie podpinkę. Kogo wspomagał?
 Metropolita z założenia nie pobierał pensji kurialnej. Ofiary otrzymywane z rąk proboszczów
i wynagrodzenia za prawa autorskie swych publikacji przeznaczał w całości na różne akcje
duszpasterskie bądź na cele charytatywne.
139. Jaka była decyzja nowo wybranego Papieża w sprawie lektyki i tiary?
 Zaraz po wyborze Ojciec Święty powiedział, że nie chce być noszony w lektyce, podkreślił to
na samym początku, aby mu jej nie proponowano. Miał mocne nogi, nogi górala. Zrezygnował
też z tiary. Według niego Pasterz Kościoła Powszechnego ma być blisko ludu, a nawet ma wejść
między ludzi.
140. Podczas audiencji generalnej w listopadzie 1978 roku w Sali Nerviego, Ojciec Święty Jan Paweł II
zwrócił się do zebranych: „Czy dopuścicie mnie do głosu?” A potem dodał z uśmiechem: „Kiedy
słyszę ten hałas, myślę zawsze o Świętym Piotrze, który leży tu pod nami i nie wiem, czy jest
zadowolony z tego, co tu robimy. Myślę jednak w końcu, że chyba jest zadowolony”. Z kim się
wtedy spotkał?
 Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się w Bazylice Św. Piotra z tysiącami włoskich dziewczyn
i chłopców. Spotkanie było bardzo entuzjastyczne, a młodzież głośno dawała wyrazy swojej
radości.
141. Jak wyglądała pierwsza wigilia, którą Ojciec Święty Jan Paweł II spędził w Watykanie?
 W tę wigilijną noc Papież był sercem z nami. W jego apartamentach ustawiono choinkę „spod
samiuśkich Tater”. Była też szopka krakowska, którą ofiarowali mu ukochani krakowianie.
Wraz z nim było grono polskich księży, zakonników i zakonnic. Wigilia rozpoczęła się o 19.30
i upłynęła w atmosferze polskiej tradycji. Papież radośnie wyśpiewywał wiele kolęd i pastorałek
góralskich, tworząc przy tym coraz to nowe zwrotki.
142. Nazajutrz po uroczystej inauguracji swojego pontyfikatu Jan Paweł II spotkał się z Polakami.
Na zakończenie audiencji, kiedy rozbrzmiewała melodia starodawnej, góralskiej muzyki oraz słowa
przepięknej modlitwy polskich górali za polskiego Papieża, wszyscy zaczęli płakać. Jan Paweł II,
chcąc rozładować sytuację, zażartował: „- No jacyż to są z Was górale, co ciupagi macie, a swojego
Metropolitę toście wypuścili z Krakowa?” Co na to odpowiedział góral Staszek Trzebunia?
 „Przecież jakby się tu Wam jako krzywda działa, to my przyjdziem i Was będziemy bronić”.
143. 10 XI 1978 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z kilkunastu tysiącami zakonnic z całego
Rzymu. Papież został po prostu zmuszony do uściśnięcia tysięcy rąk. Pół godziny szedł przez salę,
aż wreszcie dotarł do podium, z którego przemówił. Jak skomentował ten wybuch entuzjazmu,
jakiego nigdy wcześniej nie widziano w Watykanie?
 „Myślałem, że zakonnice to naród spokojny, a tymczasem robią tyle zgiełku. Rozerwałyby
papieża przy pierwszym spotkaniu”.
144. Na jaki zarzut Jan Paweł II odpowiedział tymi słowami: „Kiedy papież umrze, pociągnie to za sobą
o wiele większe wydatki. Ojciec Święty musi być zdrowy i sprawny”.
 Jan Paweł II polecił wybudowanie basenu kąpielowego w Castel Gandolfo. Niektórzy narzekali,
że koszty tego przedsięwzięcia są za duże.
145. Podczas pielgrzymek Jan Paweł II chciał być jak najbliżej prostych ludzi. W Brazylii zaprowadzono
Papieża do przerażająco ubogiej faveli. Zrozpaczony rozglądał się wokoło, nie wiedząc, jak w tym
momencie mógłby zaradzić cierpieniu. Co uczynił?
 Zdjął z palca papieski pierścień i podarował go tamtym ludziom.
146. Kim jest Marie Simon-Pierre?
 Nazywają ją cudowną siostrą. Nosi biało-czarny habit, okrągłe okulary, a z jej twarzy nigdy nie
schodzi uśmiech. W 2001r. zdiagnozowano u niej chorobę Parkinsona, to samo schorzenie,
na które cierpiał Jan Paweł II. Jej stan pogarszał się z miesiąca na miesiąc. Nie mogła utrzymać
szklanki w lewej ręce ani z powodu niedowładu lewej nogi prowadzić samochodu. 02.06.2005r.
siostry ze zgromadzenia udały się na wieczorne modły, w czasie których wspólnie modliły się
do papieża o jej zdrowie. Nazajutrz nadeszło całkowite uzdrowienie.
147. Jaką rolę w powołaniu Karola Wojtyły odegrała postać św. Brata Alberta?
 Św. Brat Albert, którego nazwisko brzmi Adam Chmielewski był artystą malarzem (studia
ukończył w Monachium). W pewnym okresie życia zrywa ze sztuką, gdyż dochodzi do wniosku,
że Bóg daje mu zadanie ważniejsze. W chwili, gdy Karol Wojtyła rozważał drogę powołania,
postawa św. Brata Alberta ułatwiła mu odejście od sztuki, od literatury i od teatru.
148. Zanim Karol Wojtyła postanowił pójść za Chrystusem, wiele osób z jego otoczenia widziało w nim
przyszłego kapłana. Kto wielokrotnie zwracał się do młodego Wojtyły tymi słowami: „Karolu, wy to
byście poszli na księdza. Dobrze byście śpiewali, bo macie ładny głos i byłoby wam dobrze…”.
 Mówił tak Franciszek Łabuś, tak zwany strzałowy, pod którego opieką student Wojtyła pracował
w kamieniołomie. Te słowa starego robotnika zachował w swej pamięci Jan Paweł II i przytoczył
w swej książce „Dar i Tajemnica”.
149. Kiedy zakończył się drugi z procesów beatyfikacyjnych?
 14 I 2011r. papież zaaprobował publikację dekretu uznającego cud za wstawiennictwem Jana
Pawła II. Chodzi o cud uzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z zaawansowanej
choroby Parkinsona.
150. Gdzie odbędzie się (odbyła się) beatyfikacja Jana Pawła II?
 Uroczystość wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II przypadnie (przypadła) na 1 maja 2011r.
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez papieża Polaka.
151. Kiedy został zamknięty pierwszy proces beatyfikacyjny?
 19 XII 2009r. wraz z aprobatą ze strony Ojca Świętego dla publikacji dekretu o heroiczności cnót
Jana Pawła II.
152. Kiedy mógłby rozpocząć się proces kanonizacyjny Jana Pawła II?
 Zgodnie z praktyką i tradycją Kościoła dla dokonania kolejnego kroku potrzebny jest kolejny cud.
Musimy modlić się i czuwać, aby ten cud dokonał się jak najprędzej.
Download