Prezentacja multimedialna

advertisement
Jan Paweł II
Jan Paweł II (1920-2005)
•
Karol Wojtyła, tak bowiem naprawdę
nazywał się Jan Paweł II, urodził się
18 maja 1920 roku w Wadowicach,
niewielkim miasteczku nieopodal
Krakowa. Jego ojciec, były wojskowy,
był urzędnikiem Rejonowej Komendy
Uzupełnień, matka zaś zajmowała się
dziećmi (Karol miał bowiem starszego
o 14 lat brata Edmunda). Kiedy umarła
13 kwietnia 1929 roku na serce, obaj
chłopcy i ich ojciec bardzo to przeżyli.
Cztery lata później na rodzinę spadła
kolejna tragedia - Edmund, który był
doktorem medycyny, zaraził się w szpitalu
w Bielsku szkarlatyną i również zmarł.
Ojciec, próbując wynagrodzić małemu
Karolowi podwójną stratę, zabierał go
często w góry, do których miłością zaraził
syna. Wędrowali więc wspólnie po
Beskidzie Małym i Tatrach.
•
W roku 1938 Karol Wojtyła skończył Państwowe
Gimnazjum im. Marcina Wadowity, po czym bez
egzaminów wstępnych, do czego upoważniało go
celujące świadectwo maturalne, rozpoczął studia
polonistyczne na wydziale Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przeniósł się
wraz z ojcem. Tam też kontynuował swoją
rozpoczętą jeszcze w szkole przygodę z teatrem
i literaturą. W gimnazjum bowiem grywał w
szkolnym kółku teatralnym, w którym wystawiano
głównie lektury szkolne: "Kordiana" Słowackiego,
"Antygonę" Sofoklesa czy też "Śluby panieńskie"
Fredry. Na pierwszym roku studiów wstąpił więc
Wojtyła do działającej na Uniwersytecie grupy
literackiej, gdzie zadebiutował 15 października 1938
roku na wieczorze literackim. Zapisał się także na
zajęcia teatralne i do "Studia 39", które wystawiło na
obchodach Dni Krakowa w czerwcu 1939 cieszącą
się ogromną popularnością wśród publiczności baśń
komediową "Kawaler Księżycowy" Niżyńskiego na
motywach krakowskiej legendy o czarnoksiężniku
Twardowskim.
•
Po raz pierwszy o wstąpieniu do seminarium duchownego Karol Wojtyła
pomyślał w roku 1941, kiedy umarł jego ojciec. W październiku 1942 roku
wstąpił do tajnego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i na również tajny
Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z powodu prześladowań,
jakimi Niemcy nękali polskich księży, przez pierwsze dwa lata studiów
zmuszony był ukrywać swoje powołanie, szczególnie po "czarnej niedzieli"
6 sierpnia 1944 roku, kiedy Gestapo aresztowało prawie siedem tysięcy
duchownych. Mieszkał na Tynieckiej 10 i pracował jak poprzednio.
•
Po zakończeniu wojny seminarium wyszło z ukrycia. Karol Wojtyła do roku 1946, jako
asystent, prowadził seminaria z historii dogmatu. 1 listopada 1946 został wyświęcony
przez Księcia Metropolitę kardynała Sapiehę na księdza. Swoją pierwszą mszę - tzw.
mszę prymicyjną - odprawiał w Krypcie św. Leonarda w krakowskiej Katedrze na
Wawelu. Jeszcze w tam samym miesiącu wyjechał na dalsze studia do Rzymu
Studiował na Papieskim Uniwersytecie Angelicum i mieszkał w Kolegium Belgijskim.
Po roku nauki, w czasie wakacji zajął się pracą duszpasterską wśród polskich
robotników we Francji, Holandii i Belgii. Na drugim roku studiów zaczął pisać Wojtyła
pracę doktorską pt. "Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża", obronił ją
19.06.1948 r., nie udało mu się jednak formalnie uzyskać tytułu doktora Świętej
Teologii. Warunkiem było bowiem opublikowanie pracy drukiem, na co polskiego
księdza nie był stać.
•
W Krakowie otrzymał też w końcu tytuł doktora teologii i uzyskawszy urlop na pracę
naukową 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej, która, mimo że w 1953
roku przyjęła ją Rada krakowskiego Wydziału Teologicznego, została odrzucona
przez Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (uzyskał go
dopiero w 1957 r.). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. 28 września 1958 roku w Katedrze na Wawelu został konsekrowany na
biskupa. Wtedy też powstały jego najgłośniejsze prace, które przyniosły mu sławę
wśród teologów - "Miłość i odpowiedzialność" (1960) oraz "Osoba i czyn" (1969). W
1962 i 1963 r. uczestniczył w pracach I i II sesji Soboru Watykańskiego II. W styczniu
1964 został przez papieża Pawła VI nominowany arcybiskupem metropolitą
krakowskim, a w listopadzie wziął udział w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego.
Wtedy też uczestniczył w prywatnej audiencji u ówczesnego papieża, z którym
stosunki zacieśniał przez następne lata. Razem pracowali na encykliką "Humanae
vitae" (1968), zaś w roku 1976 Paweł VI zaprosił kardynała Wojtyłę do
poprowadzenia rekolekcji wielkopostnych w Watykanie.
•
W roku 1948 Karol Wojtyła wrócił do
Polski i został wikarym w niewielkiej
parafii Niegowić. Uczył tam dzieci religii,
odprawiał poranne msze i pomagał
proboszczowi Kazimierzowi Buzale.
Wieczorami zaś oddawał się pracy
literackiej, której nigdy nie porzucił.
Zaraził również swoją pasją do sceny
młodzież, która założyła amatorskie
kółko teatralne. W marcu 1949 roku
Wojtyła został przeniesiony do Krakowa
do parafii św. Floriana. Tam założył chór
gregoriański, z którym wkrótce
przygotował i odśpiewał mszę
"De Angelis" ("O Aniołach"). Swoich
chórzystów zaraził pasją i miłością do
gór - razem przewędrowali Gorce,
Bieszczady i Beskid. Organizowali także
spływy kajakowe na Mazurach. Z okresu
krakowskiego pochodzą również
wiersze publikowane w "Tygodniku
Powszechnym" przez księdza Wojtyłę
pod pseudonimami Andrzej Jawień
i Stanisław Andrzej Gruda.
Czy wiesz, że...
• Za swoją działalność w czasie II wojny
światowej w tajnej organizacji "Unia", która
zajmowała się pomocą Żydom, papież,
którego dewizą są słowa "Totus Tuus"
("Cały Twój"), otrzymał wiele lat potem
podziękowania od żydowskiej organizacji
"Anti-Defamation League of B'nai B'rith".
Pierwsza pielgrzymka
•
1 września 1939 roku wybuchła II wojna
światowa. W listopadzie '39 Gestapo
aresztowało polskich profesorów,
Karol Wojtyła musiał więc przerwać
studia. Pisze "Hioba", poemat wg.
Starego Testamentu. Przez 4 lata, od
października 1940 do sierpnia 1944 roku
pracował jako robotnik w kamieniołomach
na Zakrzówku i w Fabryce Sody "Solvay",
unikając w ten sposób wywózki na roboty
do Niemiec. Nie zaprzestał również
działalności literackiej i teatralnej.
Potajemnie, w prywatnych domach,
razem ze swoim przyjacielem Juliuszem
Kydryńskim, organizowali koncerty,
deklamacje i naukę języków obcych.
Zaczęli również wystawiać tajne spektakle
- wkrótce też powstał Teatr Rapsodyczny
pod dyrekcją Mieczysława Kotlarczyka,
który do końca okupacji zdążył wystawić
10 utworów, m.in. "Króla Ducha"
Słowackiego, "Hymny" Kasprowicza i
"Pana Tadeusza" Mickiewicza.
Jan Paweł II pielgrzymem
• Jan Paweł II nazywany jest często papieżem pielgrzymem. Ustanowił pierwsze w dziejach kościoła
spotkania modlitewne wszystkich wyznań. Nawiązał
dialog z Żydami. Odbył blisko 200 podróży
zagranicznych, wielokrotnie był w Polsce. Reforma
prawa kanonicznego (1984), opracowanie nowego
"Katechizmu Kościoła Katolickiego" (1992),
reorganizacja Kurii Rzymskiej, liczne encykliki,
kanonizacje i beatyfikacje - to istotne osiągnięcia
Kościoła pod przewodnictwem papieża Polaka.
Ważniejszymi przesłaniami pontyfikatu Jana Pawła II są:
respektowanie praw człowieka i prawa do pracy, walka o
pokój, sprzeciw wobec totalitaryzmów, nowa
ewangelizacja i odnowienie na skalę światową,
duszpasterstwa młodzieży.
• 13 maja 1981 roku ciężko ranny w zamachu
na Placu Świętego Piotra.
Twórczość
• Najsłynniejsze dzieła Karola Wojtyły to "Miłość i
odpowiedzialność" (1960), "Osoba i czyn"
(1969), "Zagadnienia podmiotu moralności"
(1991). Twórczość literacka natomiast obejmuje
takie utwory jak "Przed sklepem jubilera"
(wystawione 1981), "Brat naszego Boga"
(wystawiony 1980) oraz wybór utworów "Poezje
i dramaty" (1980), Przekroczyć próg nadziei"
(1993), "Tryptyk Rzymski" (2003), "Pamięć i
tożsamość" (2005).
• Zmarł 2 kwietnia 2005r
o godz. 21:37
Autor
•
Kamil Wojno kl.VI
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards