Uploaded by User2203

Prezentacja Jan Paweł II

advertisement
Papież
Jan Paweł II
Jan Paweł II – właściwie Karol Józef Wojtyła.
Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup
pomocniczy krakowski (1958–1964),
a następnie arcybiskup metropolita
krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978),
zastępca Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papież i 6.
Suweren Państwa Watykańskiego w latach
1978–2005. Święty Kościoła katolickiego,
poeta i poliglota, a także aktor
niezawodowy, dramaturg i pedagog.
Filozof historii, fenomenolog, mistyk
i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
Został wybrany na papieża przez drugie
zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I,
który zmarł po trzydziestu trzech dniach
pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany
trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł
dla uhonorowania swojego poprzednika.
Dom Rodzinny Ojca
Świętego Jana Pawła II w
Wadowicach
Muzeum w domu rodzinnym papieża Jana
Pawła II mieszczące się przy ulicy
Kościelnej 7 w Wadowicach obok Bazyliki
Ofiarowania NMP, dokumentujące życie i
działalność kapłańską, a także związki
papieża z Wadowicami.
Misją Muzeum jest upamiętnianie
i upowszechnianie wiedzy na temat życia
i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,
którego pontyfikat i przesłanie zajmuje
wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie
narodowym. Muzeum stara się
przekazywać kolejnym pokoleniom osobę
Jana Pawła II – jako wzór człowieka
szlachetnego, mądrego, otwartego
na innych ludzi, cieszącego się
autorytetem i szacunkiem.
Rodzina Wojtyłów żyła dość skromnie.
Utrzymywali się z pensji ojca –
wojskowego urzędnika Powiatowej
Komendy Uzupełnień. Matka pracowała
dorywczo jako szwaczka.
W dzieciństwie Karola nazywano
najczęściej – Lolkiem. Był on chłopcem
utalentowanym i wysportowanym.
Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł
na nartach.
Gdy miał 9 lat, zmarła jego matka (13
kwietnia 1929 r.). Trzy lata później, 5
grudnia 1932, w wieku 26 lat, na
szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.
W maju 1938 Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości
i zgłosił się na Uniwersytet Jagielloński, na filologię
polską. W związku z tym obaj z Ojcem
przeprowadzili się do Krakowa, które było miastem
młodości i terenem trzydziestoletniej posługi
pasterskiej.
W czerwcu 1939 roku grupa krakowskiej Konfraterni
Teatralnej, zwanej Studio 39, przedstawia komedię
muzyczną, inspirowaną polską legendą , pt.” Kawaler
księżycowy „ Niżyńskiego . Karol gra role byka. Karol
Wojtyła był autorem wielu poematów, sztuk
teatralnych oraz artykułów, publikowanych w
Krakowie pod co najmniej czterema pseudonimami.
W roku 1941 umiera ojciec Karola. Jego śmierć była
dla niego bardzo dotkliwym ciosem. Większość jego
przyjaciół uważała, iż właśnie ona przesądziła o
ostatecznej decyzji przyjęcia święceń kapłańskich.
Studia teologiczne
1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. W okresie od kwietnia 1945
do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła
pracował na uczelni jako asystent i
prowadził seminaria z historii dogmatu.
24 listopada 1948 roku, po złożeniu
wymaganych egzaminów i przedłożeniu
pracy Pojęcie środka zjednoczenia duszy z
Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża uzyskał
dyplom magistra teologii. Doktorem teologii
został 16 grudnia 1948 roku na postawie
rozprawy Doctrina de fide apud S. Ioannem
de Cruce , obronionej 19 czerwca 1948 roku
na Papieskim Instytucie Angelicum w
Rzymie. Od października 1953 roku wykładał
katolicką etykę społeczną dla studentów IV i
V roku w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo.
Jana Pawła II i ludzi młodych łączyła szczególna więź. Towarzyszyli mu niezależnie od tego
czy był księdzem Karolem, ks. profesorem KUL, czy biskupem krakowskim. Nie zmieniło się
to także za jego pontyfikatu. On sam również garnął się do młodych, bo czuł się cały czas
młody duchem. Słowa, które do nich kierował dawały otuchę i pociągały do działania,
a zwykłe i szczere zachowania ludzi spotykały się ze spontaniczną reakcją Ojca Świętego.
Jan Paweł II zawsze był papieżem
dzieci. Po wyborze na biskupa
Rzymu nic nie musiał zmieniać ani
niczego udawać. Bo dzieci zawsze
do niego lgnęły, a on zawsze
znajdował z nimi wspólny język.
Twórca Tajemnic Światła
Jan Paweł II zaproponował
rozszerzenie, wprowadzając
tajemnice światła
w opublikowanym 16
października 2002 Liście
apostolskim Rosarium Virginis
Mariae.
2020r.
Pogrzeb św. Jana Pawła II
Pogrzeb Jana Pawła II był jednym
z największych pogrzebów znanych
w historii świata. Na ceremonię do
Rzymu przybyło ponad 4 miliony ludzi,
ponadto w wielu krajach świata odbyły
się lokalne uroczystości żałobne.
„Barka” – ulubiona pieśń
papieża Jana Pawła II
Dziękuję za uwagę!
Prezentację wykonała
Download