Jan Paweł II

advertisement
MOJE SPOTKANIE
Z JANEM PAWŁEM II
Jan Paweł II
.
Karol Wojtyła urodził się w
Wadowicach
18 maja 1920 roku. Dokładna data
chrztu Karola Wojtyły to 20 czerwiec
1920 roku.
W czasie chrztu nadano mu imiona
Karol oraz Józef
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem
imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i
wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na
nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki
krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic.
W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.
Jan Paweł II
WADOWICE
ZDJĘCIA Z KOLEKCJI WŁASNEJ
.
Papież jako aktor i pisarz
• W 1930 r. Karol rozpoczyna naukę w męskim Państwowym Gimnazjum Śląskim
im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Udzielał się też w szkolnym i parafialnym
kółku teatralnym. Kierował nim ówczesny prefekt gimnazjum, a później
proboszcz wadowicki ks. prałat Edward Zacher. Jako aktor debiutował w 1933
r. w "Sobótce" wg M. Mikuty, przedstawieniu złożonym z ludowych piosenek i
"Sobótki" Jana Kochanowskiego.
Artystyczne uzdolnienia rozwijał w założonym z
przyjaciółmi Klubie Młodych Artystów, gdzie
urządzano konkursy literackie i recytatorskie,
spotkania autorskie. Rozpoczął wówczas pisanie
dramatu o bracie Albercie. Nawiązał także kontakt z
grupą Studio Dramatyczne "39" i w czerwcu 1939 r.
zagrał w przedstawieniu sztuki Mariana Niżyńskiego
"Kawaler księżycowy".
Papież jako aktor i pisarz
• W latch wojny i okupacji zamiłowanie do teatru i aktorstwa rozwijał Karol w
działającym w konspiracji Teatrze Rapsodycznym kierowanym przez
Mieczysława Kotlarczyka, swojego dawnego nauczyciela z gimnazjum w
Wadowicach.
• Ostatnim przedstawieniem, w którym wystąpił Karol Wojtyła był "Samuel
Zborowski", grany w połowie 1943 r., już jako kleryk studiował na tajnym
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Śp. Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem jest żywe słowo i teatr, a
Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś pogodziliśmy się co do tego"
Jan Paweł II na Skałce podczas spotkania z młodzieżą w 1979 r.
PAPIEŻ - POLAK
16 X 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany
na papieża.
Przybrał sobie imię Jan Paweł II
Jan Paweł II
„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w
życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy
zawód, niech myśl wasza biegnie ku
Chrystusowi, który was miłuje, który jest
wiernym towarzyszem i który pomaga
przetrwać każdą trudność.”
Jan Paweł II
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.
Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową
i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki.”
....Nie płaczcie nad moją
nieobecnością
czujcie się blisko mnie
i mówcie do mnie jeszcze...
Będę Was kochał z nieba
tak jak Kochałem na ziemi....
Jan Paweł II
OPRACOWAŁA
MAJA ORDYNIEC
KL.VI B
Download