Najczęściej występujące nowotwory u kobiet

advertisement
Najczęściej występujące nowotwory u kobiet
dr n. med. Wioletta Łaszczewska – onkolog
Z najnowszych danych epidemiologicznych wynika, że w 2010 r. liczba zgłoszonych
zachorowań na nowotwór u kobiet przekroczyła liczbę zachorowań u mężczyzn. W Polsce
żyje blisko 360 tys. osób z chorobą nowotworową, rozpoznaną w ciągu ostatnich pięciu
lat. W 2010 r. Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o 140 tys.
pierwszorazowych zgłoszeniach, nowotworów złośliwych. Na każe 100 tys. polskiej
populacji przypada 365 zachorowań z powodu nowotworów złośliwych. W 2010 r. liczba
zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn wynosiła około 52 tys., a
wśród kobiet - około 41 tys. Na każde 100 tys. polskiej populacji przypadają 132 zgony z
tego powodu.
Kobiety najczęściej chorują na raka:






piersi 23 %,
jelita grubego 10 %,
płuca 9 %,
trzonu macicy 7 %,
jajnika 5 %,
szyjki macicy 4 %.
Najczęstszą przyczyną zgonów u obu płci są nowotwory płuca, które w populacji kobiet
wyprzedziły w tym zakresie nowotwory piersi. W większości przypadków wczesna
diagnoza i wczesne leczenie pozwalają na całkowite wyleczenie z nowotworu i powrót do
normalnego życia.
Profilaktyka wybranych nowotworów
Rak piersi
Podstawową profilaktyką jaką kobiety mogą wykonać same jest samokontrola piersi,
stosowana regularnie jeden raz w miesiącu, zawsze tego samego dnia.
Przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego, ginekologa czy też onkologa lekarz powinien
przeprowadzić badanie kliniczne (palpacyjne) piersi.
Pierwsze badanie mammograficzne zaleca się w wieku: 35 – 40 lat, a kolejne zgodnie z
zaleceniem lekarza. Kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie chorowały na
nowotwór piersi powinny regularnie uczestniczyć w profilaktycznych badaniach
mammograficznych wykonywanych co dwa lata.
Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Dlatego program wczesnego wykrywania
raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania
mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne
wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12
miesięcy.
Rak szyjki macicy
Szczepienie przeciwko wirusowi HPV, daje uodpornienie na zakażenie wirusem, czyli jest
ochroną przed zachorowaniem na raka szyjki macicy. Najlepszy efekt daje szczepienie
dziewczynek od 11 roku życia, ale kobiety w każdym wieku mogą się poddać takim
szczepieniom.
Kobiety nie odczuwające żadnych dolegliwości ze strony narządu rodnego powinny
zgłaszać się na okresowe badania kontrolne u ginekologa 1 raz w roku. Wszelkie
dolegliwości ze strony narządu rodnego powinny być zgłaszane lekarzowi natychmiast
nawet przed upływem terminu wizyty kontrolnej.
Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat,
które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych
czynnikami ryzyka cytologia powinna być wykonywana co 12 miesięcy. Profilaktyczne
badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela
świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Rak jelita grubego
Kobiety nie odczuwające żadnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego/jelita
grubego powinny zgłaszać się na okresowe badania kontrolne u lekarza rodzinnego.
Dolegliwości takie jak krew w kale, zaparcia, krwawienie z odbytu, a także ból dolnej
części brzucha powinny być zgłaszane natychmiast, lekarzowi pierwszego kontaktu.
Na badania kolonoskopii mogą zgłaszać się osoby w wieku 50-65 lat, które nie mają
objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego.
Rak płuca
Stwierdzono, że główną przyczyną jego powstawania jest palenie tytoniu. Podstawową
profilaktyką, jest więc nie dopuszczenie do rozpoczęcia palenia, bądź też zaprzestanie
palenia papierosów. Kobiety nie odczuwające żadnych dolegliwości ze strony układu
oddechowego powinny zgłaszać się na okresowe badania kontrolne u lekarza rodzinnego
regularnie.
Dolegliwości takie jak uporczywy kaszel, plwocina zawierająca krew, świszczący oddech,
obrzęk twarzy lub szyi powinny być zgłaszane natychmiast lekarzowi pierwszego
kontaktu.
Nowotwory skóry
Dzięki promieniom słonecznym mamy piękną opaleniznę. Opalając się na słońcu, czy w
solarium wystawiamy się na działanie promieni ultrafioletowych. W nadmiernej dawce
mogą spowodować wystąpienie nowotworu złośliwego skóry – czerniaka, a także
częstszych, choć mniej agresywnych nowotworów jak rak płaskonabłonkowy i
podstawnokomórkowy.
Musimy pamiętać, że promienie UV osłabiają zdolność skóry do regeneracji. Przesuszają
ją, a także przyspieszają proces starzenia. Wskazane są regularne wizyty kontrolne u
lekarza dermatologa i onkologa a objawy takie jak powiększenie znamion, zmiana
charakteru, czy też barwy zmian powinny powodować zgłoszenie się do dermatologa lub
onkologa natychmiast.
Czynniki
wpływające
na
powstawanie
i
rozwój
nowotworu
Istnieją antyrakowe składniki pokarmowe zawarte przede wszystkim w owocach i
warzywach, które znacząco redukują ryzyko rozwoju komórek nowotworowych.
Równocześnie inne składniki żywności mogą przyspieszać te mechanizmy. Właściwa dieta
antyrakowa to podstawa naszej obrony w kontekście profilaktyki przeciwnowotworowej.
Kwestią
zasadniczą
dla
osób
zdrowych
jest
przestrzeganie
profilaktyki
przeciwnowotworowej czyli świadomy, prozdrowotny i aktywny tryb życia. Kobiety
szczególnie powinny dbać o ogólny stan zdrowia! Ludzie z dobrą kondycją psychofizyczną rzadziej zapadają na różne choroby, w tym także na choroby nowotworowe.
Download