NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic

advertisement
PZU SA
UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2015 - 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124
W WARSZAWIE UL. BARTOSZYCKA 45/47
NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń,
spokojny rodzic
Uczniowie są bardzo aktywni i żywiołowi. O wypadek czy nieszczęście wcale nie jest trudno.
Dlatego przygotowaliśmy dla Twojego dziecka ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW).
Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, jeśli z powodu:




nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca,
krwotoku śródczaszkowego,
omdlenia lub ataku epilepsji
życie lub zdrowie Twojego dziecka poważnie ucierpi, np. dojdzie do złamania nogi, skręcenia
nadgarstka, wybicia zęba, utraty wzroku lub słuchu.
Ponadto zorganizujemy i opłacimy:





domową wizytę lekarza lub pielęgniarki,
rehabilitację dziecka,
dowóz leków,
indywidualne lekcje w domu (jeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10
dni),
wizyty psychologa.
W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?
Wypłacimy pieniądze za wypadki , które mogą się przytrafić np.






w czasie nauki,
w drodze do przedszkola lub szkoły,
w czasie zajęć pozalekcyjnych,
podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),
przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą),
w czasie wakacji.
Dla kogo?
Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:


przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
nauczycieli, wychowawców i pozostałego personelu.
Od czego ubezpieczamy?
Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach. Twoja szkoła wybrała wariant I
PZU SA
UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2015 - 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124
W WARSZAWIE UL. BARTOSZYCKA 45/47
Za co wypłacimy pieniądze
Wariant I
Śmierć
Nieszczęśliwy wypadek
Trwały uszczerbek na zdrowiu
(np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry)
Pobyt w szpitalu spowodowany:



zatruciem substancjami chemicznymi lub
gazami
porażeniem prądem
urazami ciała
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(np. szyny ortopedyczne, protezy, kule)
Odbudowa zębów stałych
Przeszkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością
(spowodowaną:




nieszczęśliwym wypadkiem,
zawałem serca,
krwotokiem śródczaszkowym,
omdleniem lub atakiem epilepsji.)
Usługi assistance
(np. domowe wizyty lekarza, transport medyczny
w Polsce)
Trwałe uszkodzenie ciała
jeśli wystąpi trwały uszczerbek
(np. utrata wzroku lub słuchu, utrata stopy, niedowład
na zdrowiu
ręki)
jeśli wystąpi trwały uszczerbek
Złamanie lub zwichnięcie
na zdrowiu
jeśli wystąpi trwały uszczerbek
Oparzenie lub odmrożenie
na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenie wstrząśnienia
jeśli wystąpi trwały uszczerbek
mózgu
na zdrowiu
Pobyt w szpitalu spowodowany pogryzieniami,
jeśli wystąpi trwały uszczerbek
pokąsaniami, ukąszeniami
na zdrowiu
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej
w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty
kontrolnej przysługuje jednorazowe świadczenie 1 % sumy ubezpieczenia ( 100 zł )
PZU SA
UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2015 - 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124
W WARSZAWIE UL. BARTOSZYCKA 45/47
Dodatkowe korzyści
Twoja szkoła rozszerzyła ubezpieczenie. Dzięki dodatkowej ochronie możesz otrzymać:





ryczałt za każdy dzień nieobecności na zajęciach (0,06% sumy ubezpieczenia – kwoty,
która jest zapisana w umowie – przynajmniej 14 dni),
wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu nowotworu złośliwego,
wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu wrodzonej wady serca (w wieku do 25 lat),
wypłatę 1000 zł za amputację kończyny lub jej części z powodu nowotworu
złośliwego (w wieku do 25 lat),
wypłatę 1000 zł za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na
utrzymaniu ucznia lub studenta.
Download